woensdag 25 november 2015

PA probeert enkel Israel aansprakelijk te stellen voor de aanslagen sinds 1 oktober

 

Kritiek op de PA of juiste weergave van aanvallen door Palestijnen onmogelijk in Palestijnse pers.

 

In de PA is alleen kritiek op Israel mogelijk. Journalisten die het lef hebben enige kritiek op Abbas of de PA te hebben, of juist over de aanvallen op Israeliers berichten, worden opgesloten in Ramalla. Gedurende de laatste jaren zijn diverse Palestijnen opgepakt voor ondervraging na kritiek op Abbas of andere hooggeplaatsten. Daardoor wordt er vrijwel uitsluitend bericht over het onrecht dat Israel jegens de Palestijnen begaat. Omdat de buitenlandse pers ervan overtuigd is dat de berichten uit de PA altijd een-op-een kloppen, vind je dus vrij weinig over de misstanden binnen de PA in de buitenlandse ( en ook in de Nederlandse ) pers. Ook allerlei mensenrechtenorganisaties laten zich leiden door de berichten vanuit de PA en mensenrechtenschendingen worden daardoor nauwelijks aan de kaak gesteld. Zolang journalisten Israel de zwarte Piet toespelen hoeven ze niets te vrezen binnen de PA. Het feit dat een krant als Had Al-Araby Al-Jadeed werd gesloten was geen wereldnieuws, terwijl dat op alle voorpagina`s had gestaan als een dergelijke krant in Israel werd gesloten. Slecht nieuws is alleen nieuws als het niet uit Palestina komt, maar bij voorkeur uit Israel of over Israel gaat.

Dit leidt tot allerlei ergelijke berichtgeving ook via de Nederlandse media. Zo meldde het NOS-journaal onlangs dat twee Palestijnse tienermeisjes waren neergeschoten door Israel. En ja, men kon er echt niet omheen, er werd nadien vermeld dat deze meisjes mensen met scharen hadden aangevallen. Niet werd gemeld dat de meisjes werden gewaarschuwd, maar dapper doorgingen met hun scharen. Zij hadden een 70-jarige man (die Palestijn bleek te zijn) al in de buik gestoken en maakten geen aanstalten hun aanvallen te stoppen. En natuurlijk was een juiste weergave geweest dat de meisjes (16 jaar) zomaar op mensen op de markt instaken , gewaarschuwd waren, maar doorstaken en vervolgens met hun scharen trachtten te vluchten en daarom neergeschoten werden, waarbij een het leven liet. Dat is natuurlijk een schokkend verhaal: twee 16-jarige meisjes die zo maar op willekeurige mensen insteken. Net zo schokkend is dat zelfs 11-jarigen en 13 en 14-jarigen mensen aanvallen, ook leeftijdsgenootjes. Waar halen deze kinderen hun inspiratie vandaan om moordend om zich heen te steken.

Ernstiger is dat in de PA die vraag uberhaupt niet gesteld wordt, maar de zaak wordt omgedraaid. De VN wordt ingeschakeld om Israel te beschuldigen en te veroordelen, wat altijd lukt door de meerderheid van moslimstemmen samen met stemmen van ongebonden landen. Geen kwaad woord over wat er in de PA gebeurt, geen enkel besef dat hier kinderen op grote schaal misbruikt worden door volwassenen. Neen, de zaak wordt omgedraaid en de Palestijnen klagen steen en been dat Israel kinderen aanvalt. Dit laatste wordt ook ijverig in onze kranten bericht: Israel deugt van geen kant en valt onschuldige kinderen aan.

Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken van de VS, was gisteren in Israel en zie: hij veroordeelde het Paelstijnse geweld en zei dat Israel het volste recht heeft zich te verdedigen. Maar eigenlijk zou er aandacht moeten komen voor het misleiden van deze jonge kinderen in de PA en het misbruik van deze kinderen wat kan leiden tot hun dood. Daarover hoor je werkelijk helemaal niemand.

Ja, ja, Nederland heft zijn vingertje op tegen schenden van mensenrechten; Nu ja, als dat geen handelsbetrekkingen kost en als dat gratuit is. En natuurlijk als dat politiek gewenst is, maar niet als Palestijnse kinderen lijden, want dat kan niet, dat staat nergens in de Palestijnse pers.

 

MS

 

 

 

maandag 23 november 2015

Wanneer ben je zo wanhopig dat je mensen aanvalt

Uitzichtloosheid al als je 11 jaar oud bent?

 

Terreuraanvallen worden door de deskundologen vaak verklaard vanuit uitzichtloosheid van de daders. Deze daders wonen (meestal) in achterstandswijken, hebben geen opleiding en hebben , weer volgens de deskundologen, geen kans op werk en inkomen en voelen zich gediscrimineerd en vernederd. In de praktijk blijkt dit vaak helemaal niet waar. Veel aanslagplegers blijken behoorlijk opgeleid en hadden ook een baan. Maar daarnaast kun je je afvragen of uitzichtloosheid een soort vrijbrief is om moordend door het leven te gaan.  Overal in de wereld zijn kansarme mensen en stel je voor dat die allemaal terrorist zouden worden! Het lijkt meer een gelegenheidsargument. Terroristen zijn vaak zeer gemotiveerde mensen die ervan overtuigd zijn dat alleen zij het ware geloof hebben en de rest van de mensheid op zijn best overheerst, maar vaker vermoord dient te worden. Daarnaast moet (gebrek aan goede) opvoeding een rol spelen. Wat wordt kinderen aangepraat, wat wordt kinderen geleerd? Dat je mag doden als je je ongelukkig voelt?

Vooral de uitzichtloosheid is het argument om de aanvallen van de Palestijnen goed te praten , of er begrip voor te hebben. Dat hoor je altijd en overal. Een soort Pavlovreactie als het om Palestijnen gaat. Bij de onwaarschijnlijkheid van uitzichtloosheid dient ook de leeftijd van de nieuwste golf terreur-plegende jongeren in de PA en Israel te worden bekeken. De aanvallen op Israeliers blijken steeds vaker door steeds jongere kinderen gepleegd te worden. Twee weken geleden staken twee Palestijnen, van wie eentje 11 jaar en de andere 14 jaar oud, een veiligheidsagent in de sneltram in Jeruzalem neer. De 11-jarige wordt niet eens vervolgd vanwege zijn leeftijd! Maar op 11-jarige leeftijd kan er toch geen sprake zijn van uitzichtloosheid. Als het goed is (en in de PA zijn daar alle mogelijkheden voor) gaat zo`n kind gewoon nog naar school. In het beste geval wil hij brandweerman of onderwijzer worden, maar echt nadenken over zijn mogelijkheden later komt veel later aan de orde. Zelfs die 14-jarige zal nog geen idee hebben of hij het beroep, dat hij kiest, zal kunnen uitoefenen. Juist omdat de trent is, dat de aanvallen door steeds jongere kinderen worden uitgevoerd, sterkt dat het vermoeden dat deze kinderen al heel jong gehersenspoeld worden en niet geleerd wordt zelfstandig na te denken. Ook worden ze niet beschermd door de volwassenen, iets waarop kinderen recht hebben, maar misbruikt om deze misdaden te plegen. En om dit lugubere scenario nog erger te maken, maakt Abbas er misbruik van door te roepen dat jonge kinderen zomaar door Israeliers gedood worden, zoals in oktober gebeurde. Een dertienjarige Palestijnse jongen had samen met zijn neef twee Israeliers aangevallen, van wie een een dertien-jarig jongetje dat op zijn fiets voorbijreed. De Palestijnse jongen probeerde weg te rennen, maar werd door een auto aangereden bij zijn vlucht. Hij werd keurig naar het Hadassa-ziekenhuis vervoerd, waar hij behandeld werd. Maar Abbas probeerde de wereld wijs te maken dat een onschuldig kind door Israeliers in koelen bloede gedood was. Foto`s van het kind in het ziekenhuis onkrachtten het verhaal. Nergens heb ik deskundologen nadien horen verklaren waarom een dertienjarig kind een ander dertienjarig kind op een fiets met een mes probeert dood te steken. Opeens doodse stilte over dit voorval. Waarschijnlijk had men door dat het gebruikelijke verhaal over de uitzichtloosheid hier niet geaccepteerd zou worden en dus zweeg men liever. Intussen lees je dat steeds meer kinderen aanvallen plegen. Dit is een ernstig misbruik van jonge kinderen en hiertegen zou een VN-organisatie op moeten treden. Maar neen, in plaats van dit misbruik van kinderen aan de orde  te stellen verwacht men dat vandaag in de VN 20 (!) moties tegen Israel ingediend zullen worden, die waarschijnlijk door de islamitische meerderheid met de ongebonden landen , allen aanvaard zullen worden. Geen van deze moties maakt gewag van het Palestijnse geweld van terreurdaden tegen Israeliers dat nu al een paar maanden duurt en inmiddels  23 dodelijke slachtoffers in Israel heeft opgeleverd.

 

MS

 

 

zondag 22 november 2015

Israeli Secret Intelligence Service (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/11/22/israeli-secret-intelligence-service/  

= IMO Blog = 

Zelfs Sander van Hoorn benoemde het in Pauw op dinsdagavond: “Ik wordt helemaal gek van de complottheorieën in de Arabische wereld. Er zitten altijd anderen achter, de VS, Israel en de Joden natuurlijk. De complottheorie is in het Midden-Oosten tot kunstvorm verheven.” Hij vertelde dat hij in het vliegtuig naar Nederland naast een moslima zat “zonder hoofddoek” die hem uitlegde dat IS natuurlijk niet achter de aanslagen in Parijs kon zitten, en wie er wel alle belang bij hadden de islam in een kwaad daglicht te stellen. Palestijnse media en zelfs Abbas’ Fatah partij hebben Israel al de schuld gegeven van de aanslagen in Parijs. Een op-ed in een onder de PA staande krant schreef

“The wise and correct thing is to look for who benefits,” the op-ed continues. “In short: They need to search the last place reached by the octopus arms of the Mossad… It is clear that its ‘Mossad’ will burn Beirut and Paris in order to achieve [Prime Minister Benjamin] Netanyahu’s goals. He, who challenged the master of the White House, hides in his soul enough evil to burn the world.”

Net als bij allerhande ziektes, 9-11, de tsunami, IS en allerlei andere ellende zit Israel er natuurlijk achter. En veel Palestijnen en andere Arabieren geloven die onzin. Het is te aantrekkelijk om op deze manier een makkelijke verklaring te hebben voor de grote wereldproblemen, voor de vele problemen in de Arabische wereld, voor het extremisme in de islam, voor het gebrek aan vooruitgang in eigen land. Arabische regeringen leidden zo graag de aandacht af van hun eigen falen, corruptie en zakkenvullerij, en daarop is de PA geen uitzondering. Fatah schrijft op haar Facebookpagina:

“Terror is terror and we condemn all terror. Be it destroying houses in Nablus and killing our children by Israel or hitting a Russian plane over Egypt. The Paris attacks are criminal acts done by coward terrorists.”

Daarbij stonden de vlaggen van ‘Palestina’, Libanon, Rusland en Frankrijk. Aanslagen van IS tegen onschuldige burgers worden zo op een lijn gesteld met Israelische legeroperaties, die nooit gericht zijn op het doden van onschuldige burgers maar vaak in reactie op Palestijns geweld plaatsvinden.

Ook heeft Fatah op haar Facebookpagina verschillende cartoons geplaatst die suggereren dat Israel gelijk is aan IS en (mede) achter de terreurdaden in Parijs zit. Je vraagt je af of men dit werkelijk denkt of puur uit kwaadaardigheid steeds blijft beweren. Zouden Abbas en al die andere hooggeplaatste PA en Fatah functionarissen, vaak hoogopgeleid, werkelijk denken dat IS en Israel twee handen op een buik zijn? Dat Israel honderden doden wil maken om op die manier Frankrijk te straffen voor het besluit producten uit de nederzettingen te labelen? De lijst van idiote aantijgingen, bloederige cartoons en antisemitische stereotypen in Palestijnse media is eindeloos lang. En in tegenstelling tot nazi-Duitsland, waar het immers om een vrij korte periode ging, en waar de antisemitische propaganda veel van weg heeft, is dit al vele decennia bezig. Arabieren, jong en oud, zijn opgegroeid met deze propaganda en kennen niet anders. Goed opgeleid of niet. De mens is helaas in staat de meest onzinnige dingen te geloven. Daarbij zijn de media bij de Palestijnen en in veel Arabische landen niet vrij en loop je met een afwijkende mening het risico opgepakt te worden. Dat maakt het welhaast onmogelijk om heersende opvattingen uit te dagen en ter discussie te stellen.

Nog een voorbeeld. Op het Egyptische Al Hayat tv zei een presentatrice dat:

“Deze terroristische organisatie, ISIS, die zichzelf abusievelijk en misleidend ‘de Islamitische Staat in Syrië en Irak’ noemt is van Israelisch-Brits/Amerikaanse makelij. De Israelische Mossad had de leiding bij het ontwikkelen van deze organisatie om daarmee andere landen te verzwakken en op te laten delen. We laten binnenkort beelden zien waaruit blijkt dat Israel het brein achter deze organisatie is en de naam ISIS koos dat Israeli Secret Intelligence Service betekent.”

Dit filmpje werd op de Facebookpagina ‘Trots op islam’ gezet, een pagina met bijna 75.000 likes. Het filmpje wordt door ruim 2100 mensen leuk gevonden en is meer dan 2200 keer gedeeld (dit aantal stijgt nog dagelijks). Eronder vooral instemmende reacties. Sommigen zijn blij dat het nu boven water is gekomen, anderen menen dat dit toch al lang bekend was en niet steeds opnieuw bewezen hoeft te worden:

Gulsen Akyurek Nu weten we waarom isis niet gaan tegen israel of andere joden vechten.ze gaan ook niet palestine steuning en helpen.ga helemaal diep in hel ins.

Tolga Ates Eindelijk komt het boven water. Het is niet alleen mossad die de leiding krijgt, maar ook MI6 en CIA die de touw in hun handen heeft. Het word tijd dat mensen in opstand komt voor de kwaaddoeners en geen boter aan de galg smeert!!

Ekram Bouhi Goeiemorgen allemaal!! Sommige worden nu pas wakker

Dolgoon Baterdene Abdellah Mhassni nu snap ik het …de JODEN ze beschikken elk land en hun banken behalve Noord Korea er is famillie die dit allem beschikt de Rotschild heel gevaarlijk en geheimzinnig werken ook met CIA omdat ze geld hebben

Verschillende mensen begrijpen nu ook waarom IS geen aanslagen in Israel pleegt. Niemand gaat ertegenin, geen discussie, geen moslims die het juist in strijd met hun geloof vinden om anderen zo te demoniseren en vinden dat moslims de nare kanten van hun geloof onder ogen moeten zien. Niemand. Ook de andere posts zijn allemaal eenzijdig, de islam is geweldig, het westen deugt niet en het echte terrorisme komt uit het westen. Allemaal honderden, soms meer dan 1000 likes.

Het is prachtig en zeer noodzakelijk wanneer mensen als Elforkani en Aboutaleb zich kritisch uitspreken over de islam en tot kritisch zelfonderzoek oproepen, maar ik heb toch de indruk dat zij een kleine elite vormen met binnen de Nederlandse moslimgemeenschap maar beperkte aanhang en invloed. Ondertussen hebben mensen als Appa en Ouaali duizenden vrienden en volgers op Facebook die ze dezelfde soort propaganda tegen Israel, Joden en het westen voorschotelen als Trotsopislam. Er zijn waarschijnlijk tientallen, zo niet honderden meer van dergelijke profielen en pagina’s.

Hoewel er moedige Arabieren zijn die een ander geluid laten horen, hoewel Arabieren zich tegen de aanslagen in Parijs uitspraken en meededen aan herdenkingen, lijken het roependen in de woestijn. Ze krijgen vaak ook niet de gewenste hulp uit de Nederlandse samenleving. Een deel van de mensen gaat kritiekloos mee in het veelgehoorde narratief van de Arabier als slachtoffer van het boze Westen en de kwalijke en ook centrale rol van Israel in het Midden-Oosten. Zo zei Jan Marijnissen kort na de aanslagen:

Deze jongens -ik neem aan het dat het jongens zijn- die de aanslagen pleegden, komen waarschijnlijk uit een groep van verontwaardigde mensen uit de Franse buitenwijken.”

Het Palestijns-Israëlisch conflict is voor hen een metafoor voor de achterstelling van de Arabische wereld en de moslimgemeenschap, aldus Marijnissen. „Dat conflict is ook een voedingsbodem voor een dergelijke aanslag.”

Dat kan kloppen, maar dat is dan niet omdat Israel de Palestijnen zo vreselijk vernedert en onderdrukt, maar omdat de Arabische propaganda ze dat heeft ingeprent. Overigens heeft IS dit niet als motief voor de aanslagen benoemd; wel het feit dat Frankrijk sinds kort mee bombardeert in Syrië. Bij Marijnissen klinkt door dat Israels bezetting van de Westelijke Jordaanoever reden is van het voortdurend conflict, niet de Palestijnse weigering te onderhandelen, het afwijzen van vredesvoorstellen en het roemen van een belangrijke leider die met de nazi’s heeft gecollaboreerd.

Het ‘voedingsbodem argument’ gaat er altijd vanuit dat de ‘echte’ oorzaak van islamitisch gefundeerd of Arabisch geweld bij het Westen of Israel ligt. Men negeert daarmee het feit dat veel landen of regio’s die meer te lijden hebben gehad onder bezettingen, onderdrukking of kolonialisme niet tot geweld tegen burgers overgaan, of dit alleen tijdens relatief korte opstanden doen. Amerika heeft zijn invloedssfeer en machtspolitiek in de halve wereld op soms behoorlijk agressieve wijze bedreven, maar alleen radikale moslims hebben in New York duizenden onschuldige slachtoffers gemaakt. Geen Japanner is na Hiroshima en Nagasaki op dat idee gekomen, en geen enkele Jood heeft zich in de Berlijnse Opera opgeblazen. Terrorisme is zeker niet voorbehouden aan de islam, noch door moslims uitgevonden, maar wordt wel het meest omvangrijk door hen toegepast. De hele wereld is tot front gemaakt.

Leon de Winter kwam een paar dagen later met een scherpe reactie op deze vaker gehoorde bewering:

Mede door mensen als Marijnissen kunnen we ons niet voorstellen dat er geloofswaanzinnige mannen zijn die doden omdat ze de wereld willen reinigen van het ongedierte dat wij, ongelovigen en levensgenieters, in hun ogen vormen. Die reinigers zijn bezig de Eindtijd te forceren – daarna breekt voor immer het islamitische paradijs uit.

 (…)  Wat de Joden de Palestijnen ook mogen aandoen, het is niets vergeleken met wat Arabieren elkaar onderling aandoen. Maar jonge moslims zijn woedend over het Palestijnse lot omdat Joden op geen enkele manier een eigen staat mogen hebben in het Midden-Oosten; dat leert de islam. Met die gedachte worden jonge moslims opgevoed en elke dag door de Arabische media bestookt.

Door mensen als Marijnissen worden de Arabieren en moslims bevestigd in hun slachtofferrol. Dit geldt helaas voor een flink deel van links en gebeurt soms vanuit de beste bedoelingen. Ondertussen worden radicale moslims en ideeën gebagatelliseerd en soms zelfs onterecht als bruggenbouwers en deel van de oplossing beschouwd. De media gaan soms ook mee in dit waanidee, met als gevolg dat Appa uitgebreid als ‘bruggenbouwer’ aan het woord kwam op Nederland 1, en Youness Ouaali bij Pauw aan mocht zitten.

Een ander deel van de bevolking scheert moslims over een kam en roept, Wilders voorop, dat er geen gematigde islam bestaat. Wanneer moslims zich redelijk tonen is dat ‘taqiyya’: zij mogen liegen tegen niet-moslims om hun doelen te bereiken. Zelfs Aboutaleb wordt gewantrouwd, want hij houdt zich toch wel erg op de vlakte over Israel, en praat mooi, maar ondertussen? In deze sfeer kunnen moslims het dus nooit goed doen, en merken ze dat ze ofwel worden gewantrouwd wat ze ook doen, ofwel juist meer gehoord en opgemerkt worden als ze maar hard genoeg schreeuwen. En als zoveel blanke autochtonen tegenwoordig tekeer gaan tegen Israel en daarmee scoren, waarom mogen zij dat dan niet?

De Nederlandse polarisatie wat betreft integratie, de islam en vluchtelingen doet de verhoudingen met moslims, en de positie van de gematigden, geen goed. Het is moeilijk om met echt scherpe kritiek op de islam te komen omdat Wilders ons allen in de nek hijgt. Omgekeerd vind ik het moeilijk te begrijpen hoe veel mensen binnen links kritiekloos mee kunnen gaan in het beeld van de moslim als slachtoffer van het Westen en Israel, terwijl we de talloze voorbeelden van haat en antisemitisme en geweld uit naam van Allah dagelijks kunnen zien en horen. Het is links om solidair te zijn met de zwakkeren en machtelozen, niet om de werkelijkheid te ontkennen en geweld tegen burgers en haat tegen Joden te bagatelliseren.

Ratna Pelle

 

 

vrijdag 20 november 2015

labeling van produkten uit de nederzettingen door EU-landen niet in alle landen van EU hetzelfde

Ook Nederland is er nog niet uit

 

In Israel is er heftig gereageerd op het besluit van de EU bepaalde producten vanuit de nederzettingen te gaan labelen. In de praktijk labelen Engeland, Belgie en Denemarken al. Dat was volgens de EU-commissaris Faaborg-Anderson ook de reden om vorige week tot het besluit over te gaan tot uitvoering van deze maatregel in de EU. Zoals al eerder beschreven is dit natuurlijk een “kul” argument. De EU voert maatregelen uit, niet bij algemene instemming, maar bij meerderheid van stemmen en drie van de achtentwintig landen is absoluut geen indrukwekkend aantal.

Ook om welke producten het gaat is discutabel en volkomen willekeurig. Genoemd werden: wijn, fruit, honing, groente, olijfolie, eieren, organische producten en cosmetica. Er werd bij gezegd, dat de EU-landen zelf kunnen besluiten ook andere producten, zoals industriele of technische producten te labelen.

Israel heeft nu tegenmaatrelen aangekondigd tegen 16 Europese landen en wel tegen Engeland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Ierland, Kroatie, Malta, Nederland, Zweden, Portugal, Slovenie, Italie, Luxemburg, Oostenrijk, Belgie en Finland. Daarbij wordt opgemerkt dat de banden met Nederland en Italie goed zijn en de Israelische maatregelen tegen deze landen milder zullen zijn.

Wat zijn de tegenmaatrelen? In de eerste plaats is Frederica Mogherini aangekondigd dat de rol van Europa bij onderhandelingen in het Midden-Oostenconflict flink zal worden teruggeschroefd en dat de betrekkingen flinke schade zal worden berokkend. Zo zullen de ambassadeurs van de betreffende landen een officiele waarschuwing krijgen. Ook worden de ontmoetingen met deze ambassadeurs met hooggeplaatse Israelische vertegenwoordigers op een laag pitje gezet, waardoor hun invloed afneemt. De bezoeken vanuit deze landen met de Israelische premier of de president zullen worden beperkt. Verder zal de toelating van vertegenwoordigers van deze landen tot de Westbank en Gaza strikter worden bekeken, niet meer automatisch toegestaan en kan zelfs geweigerd worden. Projecten van de EU op de Westbank en in Gaza zullen nader bestudeerd worden en ook de Israelische medewerking, die vaak noodzakelijk is, zal opnieuw worden afgewogen. De dialoog tussen Israel en de EU zal opgeschoven worden wat de discussie over strategie, terrorismebestrijding en immigrnanten zal bemoeilijken.

Intussen benadrukt Lars Faaborg-Andersen van de EU, dat het hier om labeling en niet om boycot van Israel of de nederzettingen door de EU gaat en inmiddels is duidelijk dat de EU-landen helemaal niet eensgezind reageren op dit EU-besluit. Veel regeringen in de EU zijn er helemaal nog niet uit wat te doen met deze EU-labelingmaatregel. Zo gaat Hongarije helemaal niets doen omdat men zegt dat het eerder kwaad berokkent dan bijdraagt aan een oplossing van het Israelisch-Palestijns conflict.

In Nederland heeft de VVD bij monde van Han ten Broeke gesteld dat deze Eumaatregel eerder lijkt op de getuigenispolitiek van de grachtengordel. En hij voerde aan dat er geen regels zijn om produkten te labelen als die  uit bezet Westelijke Sahara of uit bezet Noord Cyprus komen. Als je wilt labelen, doe het dan voor alle bezette gebieden en niet alleen die gebieden waar Israel betrokken is.

Ook Roger Helmer, lid van de EP namens de UKIP, vindt het EU-besluit verkeerd. Hij vindt dat Israel een oase van stabiliteit is in het Midden Oosten. Bovendien is Israel een democratie en rechtstaat.   

Over de uitzonderingspositie die de EU Israel hier geeft zijn meer mensen verontwaardigd en het laatse woord over de labeling, de produkten en de manier waarop gelabeld moet worden, is nog niet gesproken.

 

MS

 

 

 

woensdag 18 november 2015

Jan Marijnissen weet het net als Zweedse minister van Buitenlandse Zaken.

Natuurlijk moet een moslim-terreuractie verklaard worden door leed van zielige Palestijnen.

 

De terreuraanvallen in Parijs vrijdagavond 13 november met meer dan 130 doden  verbijsterden iedereen. Natuurlijk, Westerse landen zijn al een tijdje in oorlog met IS en bombarderen stellingen en steden binnen IS. IS heeft ook duidelijk gemaakt daarom terreuraanvallen in het Westen te zullen uitvoeren. En dat bleek vrijdagavond. De aanvallen werden door IS opgeeist en president Hollande twijfelde geen seconde om de schuld bij IS te leggen.

Hoe is IS ontstaan? Velen zijn het erover eens dat IS het gevolg is van moslimfundamentalistische extremisten, die een kalifaat nastreven waarin de bewoners precies hun ideeen over de (soenitische) islam delen en naleven. Voor andere smaken, ook binnen het soenitische geloof, is geen ruimte. Niet alleen is er geen ruimte, maar ook worden mensen met afwijkend geloof vermoord door onthoofding of exercutie. Bovendien dient dit kalifaat de wereld te veroveren en dus voert IS een agressieoorlog tegen zijn buren en plant het terroristen in andere landen om aanslagen te plegen. Naast wraak is ook onderwerping de drijfveer voor aanslagen. Parijs werd daarbij waarschijnlijk gekozen doordat het het prototype is van een Westerse samenleving met veel vertier.

Dit alles wordt vrij algemeen zo geduid. Alleen zijn er discussies waarom moslims extremistisch worden en naar IS afreizen om mee te vechten. Daarbij hoor je vele theorieen, van kansloze jongeren tot avonturiers tot door haatimams en internet gehersenspoelde jongeren. Want jongeren zijn het, meestal tot een jaar of 30 die zich aangetrokken voelen. En al die theorieen zullen deels wel waar zijn. Je ziet tamelijk goed opgeleide jongeren afreizen naast  jongeren die een gezin en baan hadden, maar ook de gefrustreerde jogeren en de jongeren die opeens onder invloed van bepaalde figuren kwamen. En ook komen er jongeren terug die gedesillusioneerd zijn omdat het kalifaat niet aan hun verwachtingen voldeed. Kennelijk zijn er meer oorzaken van radicalisering. En kennelijk trekt IS als een magneet.

Nu hebben we al eerder gezien dat de Palestijnen dit heel anders zien. Voor hen zijn de Israeliers de initiatiefnemers van deze terreurdaden op vrijdag 13 november. Parijs wordt zo genaamd vergolden (door de Mossad) voor de EU-maatregel tot labeling van producten uit de nederzettingen, de Mossad heeft het gedaan omdat dat Netanjahoe goed uitkomt, de terreur in Parijs lijkt op de Israelische wandaden tegen de Palestijnen. Kortom: de Palestijnen kunnen niet ontbreken op het toneel van de aanslagen in Parijs.

En kijk: ze krijgen ondersteuning in hun egocentrische kijk op het wereldgebeuren. In Zweden beweert de minister van Buitenlandse Zaken, Margot Wallstrom, dat de radicalisatie in het Midden Oosten zeker in belangrijke mate komt doordat de Palestijnen geen toekomst zien. Zij vindt, dat we zowel hun wanhoop als hun toevlucht tot geweld moeten accepteren. En als ze daar vervolgens op wordt aangesproken,  maakt ze het nog bonter, dan beweert ze dat de Joden een campagne tegen haar begonnen zijn. Dat laatste ontkent haar ministerie, maar Suzanne Sznajderman-Rytz kreeg dit te horen toen ze de Minister op haar opmerking over de Palestijnen aansprak. Nu heet het een misverstand dat de Palestijnen aan Parijs gelinkt werden.

En dan hebben we natuurlijk de grote Jan Marijnissen. Die vindt dat de extremisten handelen uit frustratie door het Palestijn-Israelisch conflict. Hij heeft zeker ook al sinds de Arabische revolutie onder een steen gescholen en vergeten op te merken dat het hele kalifaatgebeuren en de oorlog van en tegen IS niets, maar dan ook niets met Israel of de Palestijnen te maken heeft. Ook mogelijk is, dat hij domweg gewend is de Palestijnen gelijk te geven en na te spreken. Hij heeft hiermee zijn eigen obsessie bloot gelegd en ook duidelijk gemaakt waarom de SP zo`n obsessie met Israel heeft. Duidelijk is, dat het dragen van dergelijke oogkleppen heel gevaarlijk is, want het blijkt dat je eigen verwrongen gedachten je verhinderen naar de echte oorzaken te kijken en je zo in de weg staan daar iets tegen te ondernemen. Gelukkig is Jan met pensioen, maar gevreesd moet worden dat zijn invloed nog lang de SP op het verkeerde been zal zetten.

 

MS

 

 

dinsdag 17 november 2015

De VN glijdt verder af

De VN als bemiddelaar voor wereldvrede en werelderfgoed wordt steeds meer een lachertje

 

Unesco is de VN-organisatie die via het Werelderfgoedverdrag zich inzet voor indentificatie, bescherming, behoud, toegankelijk maken van cultureel erfgoed. In deze doelstelling zit ook duidelijk het toegankelijk maken. Daarbij houdt Unesco zich bezig met onderwijs en wetenschappen. Op 21 oktober dit jaar besloot Unesco dat Joods erfgoed opeens Palestijns was. Het ging om de Machpela, de rots waarin de aartsvaders en aartsmoeders liggen begraven, om het graf van Rachel, de enig aartsmoeder die niet in Machpela, maar op de weg naar Jeruzalem is begraven. Eigenlijk had Abbas bij Unesco ook de Klaagmuur en de Tempelberg geclaimd, maar dat bleek (nog) niet mogelijk. Afgezien van het feit dat het een miskenning is van Joods erfgoed en de Joodse geschiedenis en het Oude Testament, is door de Palestijnen hun zin te geven meteen de toegankelijkheid voor Joden opeens niet meer vanzelfsprekend. Een regelrechte tegenspraak met de doelstellingen van Unesco.

Afgelopen vrijdag, 13/11/15, veroverde Soedan een plaats in het uitvoerende bestuur van Unesco.

Wat weten we van Soedan? In 1989 kwam Omar Al Bashir via een staatsgreep aan de macht en werd de grondwet buiten werking gesteld. In de binnenlandse oorlog die daarna opgang kwam zijn meer dan twee miljoen mensen (!) omgekomen. De Sharia geldt als basis voor het rechtssysteem. Er wordt via de regeringspartij NCP hard gewerkt aan arabisering en islamisering van de maatschappij. Er is sprake van stelselmatige onderdrukking van het niet-Arabische, voornamelijk christelijke zuiden. Al Bashir, die nog steeds de president is, wordt door het internationale gerechtshof, het ICC in Den haag, gezocht voor genocide. Slechts twee dagen voor de verkiezing van Soedan sprak Kerry in Parijs zijn waardering uit voor Unesco vanwege het moeilijke werk dat Unesco uitvoert in zijn strijd tegen virulent extremisme.

Daarnaast werd afgelopen week ook Iran in het hoogste orgaan van Unesco benoemd. Iran dat de islamitische revolutie preekt en uitvoert naar de rest van de wereld. Iran dat Syrie steunt in de oorlog tegen zijn eigen bevolking met als gevolg meer dan 300000 doden en vele miljoenen vluchtelingen, die nu ook Europa overspoelen. Iran dat mensenrechten schendt, de vrouw ondergeschikt verklaart, executies uitvoert.

Dit Unesco, dat almaar meer islamitische fanatici in zijn orgaan toelaat, moet dus ook over religieus erfgoed van niet-moslims beslissen waarbij de islam als belangrijkste godsdienst wordt gezien. Daar kan Abbas vast nog wel weer terecht om de Klaagmuur en de hele Tempelberg alsnog op te eisen.

Het kan eigenlijk niet eens meer verbazen dat de VN –Rechtenraad  dictators ruimte geeft in speciale bijeenkomsten om de wereld toe te spreken buiten de jaarlijkse zitting waarbij dit ook al kan. Nu kreeg de Venezolaanse dictator Maduro die mogelijkheid en hij kreeg een staande ovatie. Maar er zijn wat lichtpuntjes in dit zwarte verhaal. Er werd wel degelijk geprotesteerd tegen de toespraak van Maduro en onder druk van deze protesten werd bij de aankondiging van Maduro door zowel de voorzitter van de UNHCR als door de Hoge Commissaris aangeroerd dat Maduro een slechte staat van dienst heeft aangaande mensenrechten en dat hij inspecties van de UNHCR niet toelaat.

Al met al wordt de VN steeds meer gekaapt door de islam samen met dictators en zij bepalen het Internationale Recht. Wat een farce!

 

MS

 

 

 

 

 

maandag 16 november 2015

De Franse tragedie en een complottheorie

Opnieuw bloodlibels tegen Israel

 

In Parijs heeft zich 13 novmber een tragedie afgespeeld. Bij diverse terroristische aanslagen binnen korte tijd werden zeker 129 mensen vermoord en 355 mensen verwond, van wie 99 in kritieke toestand geraakten. De aanslagen werden uitgevoerd door extremistische moslims, deels uit Frankrijk, Syrie, Egypte en Belgie uit naam van IS. IS eiste de aanslagen ook op. In feite was er niets Joods bij de aanslagen betrokken dan misschien dat slachtoffers ook joods konden zijn. De eigenaar van het theater, Bataclan, is waarschijnlijk joods, maar of dat de keuze voor de aanval op het theater verklaart, is niet bekend. Kortom: het ging om mensen in Parijs die of op een terras zaten, in een restaurant, in een voetbalstadion of in een theater. Pech bepaalde of je doelwit was.

Maar zo wordt dat niet gezien in de PA. Daar is men erg geindoctrineerd door de Protocollen van de Wijzen van Zion en gelooft men ook in bloodlibels. Een bloodlibel is het sprookje dat Joden christelijke kindertjes doden om hun bloed te kunnen drinken, of dat Joden die kinderen doden om matzes mee te bakken. Vaak worden de bloodlibels naar onze tijd vertaald en zo beweerden de Palestijnen tijdens de Gaza-oorlog dat Palestijnen van hun organen beroofd werden door de Israeliers. Ook onlangs werd beweerd, nadat de regering aanvankelijk besloten had gedode aanslagplegers niet onmiddellijk terug te geven aan hun familie, dat dit was om hun organen te kunnen stelen.

En ja hoor: Parijs is ook door de Joden opgezet. De PA zegt dat de aanslag Netanjahoe`s doel dient en door de Mossad is opgezet. Je kunt ook lezen Israel=ISIS of: Israel kweekt geweld in de hele wereld, of: Het is de eigen schuld van het Westen omdat ze de Zionistische terreur niet veroordeeld hebben. De terreurdaden in Parijs worden vergeleken met de terreur van Israel tegen de Palestijnen. Want laten we eerlijk zijn, De Israeliers gaan al schietend op gasten van cafe`s en theaters de PA binnen, toch? En de Palestijnen die wel worden aangevallen waren toch onschuldige burgers die alleen maar met messen willekeurige burgers te lijf gingen of hun auto mensenmenigten instuurden?. Eigenlijk zou hier moeten staan: Palestijnen verdragen het niet geen middelpunt van de belangstelling te zijn in plaats van dat Israel ISIS is.

En waarom zit de Mossad achter de aanslagen? Een Palestijnse krant heeft de verklaring: het is niet toevallig dat er bloed vloeit in Parijs een dag nadat de EU tot labeling van producten uit de nederzettingen heeft besloten. Ook hier zie je de verknipte gedachten van de Palestijnen. Alsof Israel terreurdaden zou begaan omdat het ergens boos over is. Ook hier geldt voor de PA: zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

 

 

Bovenstaande cartoon stond in een officieel orgaan van de PA. Met hetzelfde zwaard wordt de el Aqsamoskee onthoofd als waarmee Isis een gijzelaar onthoofdt.

De indruk ontstaat dat de PA de terreurdaden in Parijs gelijktijdig veroordeelt, maar ook verklaarbaar vindt vanwege het onrecht de Palestijnen aangedaan. Je moet maar durven jezelf zo in het middelpunt van de wereld te zetten. Alles is ondergeschikt aan hun lijden. En natuurlijk: Israel is de schuld van alles. En precies door die houding zal een oplossing voor hun problemen voorlopig uitblijven.

 

MS