dinsdag 1 september 2015

blokkade van Gaza aangescherpt

Gaza aan Egyptische kant verder afgesloten.

 

Gelijktijdig met Israel heeft Egypte Gaza in 2007, na de gewelddadige machtsgreep van Hamas, afgesloten door een blokkade. De bedoeling was Gaza zo weer uit handen van Hamas te krijgen, maar dat bleek toch niet haalbaar. Intussen werd Gaza dus van twee kanten geblokkeerd, afgezien nog van de zeeblokkade. Hamas loste dit probleem creatief op. Het ging tunnels graven onder de grens met Egypte door. Om de ingang van tunnels verborgen te houden in de Sinai kwamen ze uit in huizen aan de Egyptische kant van de grens. En hoewel er menig protest tegen de Israelische blokkade werd gehouden bleef de Egyptische blokkade in de pers buiten beeld. Door de tunnels werd de Egyptische blokkade steeds minder effectief. Er werd steeds meer gesmokkeld via die tunnels: Van wapens, raketten, landbouwmachines tot sigaretten, luxe zaken en dieren. Hamas zag daar een mooie alternatieve economie in en ging belasting heffen op de artikelen die zo Gaza binnenkwamen en er werd een distributiesysteem opgezet. Het opmerkelijke was dat de wereld Israel aanvankelijk helemaal niet wilde geloven toen zij erover berichtten. Het was weer eens een “wildwest”verhaal van Israel over de Palestijnen. Maar gaandeweg onderkende men in Europa ook deze “vluchtroute”. En toen de route door Egypte bemoeilijkt werd en de “doorvoer” stagneerde kwam de Nederlandse televisie met een verhaal hoe zielig het was dat de hele alternatieve economie van Hamas nu op instorten stond.

De blokkade aan Israelische kant werd geregeld gedeeltelijk opgeheven om meer goederen door te laten en is ook nooit totaal geweest. Zo heeft Israel erop toegezien dat er genoeg voedsel doorging, maar door ingrijpen van Hamas werd dat voedsel nooit netjes verdeeld, maar kwam het voornamelijk bij Hamas terecht. Ook zieken die niet in Gaza behandeld konden worden konden altijd in Israel terecht, zoals de moeder en dochter van Haniye, maar ook gewone Gazanen. En de laatste tijd gaan er steeds meer goederen door de grensposten met Israel. Zelfs cement gaat er weer doorheen, wat voor de wederopbouw bestemd is, maar ook nu weer voornamelijk bij Hamas terecht komt en die bouwt er tunnels naar Israel mee. Er zijn hardnekkige geruchten dat de blokkade nog minder zal worden in ruil voor een langdurig bestand. Diverse partijen berichten daarover en diverse partijen ontkennen dit.

Heel anders is de ontwikkeling aan de Egyptische kant. Daar wordt de blokkade steeds strenger. Dit werd harder aangepakt nadat al-Sisi president werd, een felle tegenstander van de moslim broederschap, waarvan Hamas een tak is. Omdat er geregeld schermutselingen in de Sinai plaatsvonden waarbij ook Hamas betrokken was en Egyptische soldaten gedood werden begon Egypte eens goed naar het tunnelsysteem te kijken. Het bouwde een diepe muur tussen Gaza en Egypte en legde een veiligheidszone van 500 meter buiten de grens aan. Hiervoor werden honderde huizen verwoest en inwoners gedwongen verplaatst. Maar die 500 meter voldeed niet en Egypte breidde de zone uit met nog eens 500 meter.

Nadat er de laatste tijd toenemend geweld uit de Sinai werd gemeld en er zelfs sporadisch ook raketten werden afgevuurd besloot Egypte de tunnels van Hamas op een andere manier aan te pakken. Egypte is nu diepe grachten om de grens met Gaza aan het aanleggen waardoor de tunnels vol water komen te staan. In het zeewater van die grachten worden vissen gekweekt door het leger. Geen partuculieren mogen dit aanpakken. En hoewel dit een goede oplossing lijkt zit er een heel gevaarlijke complicatie vast aan deze oplossing. Door het zoute water dreigt de aquifer, die de zoetwatervoorziening van Gaza garandeert, te verzilten en verontreinigd te worden.

Je kunt dit nu al zien aankomen en ook het vervolg eigenlijk. Want wie krijgt straks de schuld van het drinkwatertekort in Gaza en de verwoesting van de Aquifer? Natuurlijk Israel. zoals Israel ook de schuld krijgt als Gaza overstroomt doordat Israel (niet-bestaande) dammen zou hebben gebouwd waardoor het overvloedige regenwater na hoosbuien niet weg kan. Intussen kan Egypte gewoon zijn gang gaan.

 

 

 

maandag 31 augustus 2015

BDS ook op cultureel terrein actief

Culturele boycot van Israel lijkt toe te nemen.

 

BDS probeert steeds meer culturele activiteiten te dwarsbomen. In juli waren er twee opmerkelijke acties. Zoals bekend werd het optrden van Matisyahoe aanvankelijk geannuleerd op het Rototom Sunsplash Festival. Over deze hele geschiedenis kunt u hier en hier en hier meer lezen. Uiteindelijk haalde de BDS-beweging bakzeil en bezorgde de beweging zichzelf een slechte pers wereldwijd. Daarnaast werd een Israelische film over gehandicapte kinderen op een Noors filmfestival van het programma geweerd omdat het niet over het Israelisch-Palestijns conflict ging. Niet dat een dergelijk thema de rode draad van het festival was, maar puur een Israelische inzending over een Israelisch probleem met aanpak. Ook dit moet kennelijk geboycot worden. Wat het nut voor een oplossing van twee staten voor twee volken is (wat de BDS-beweging huichelachtig zegt voor te staan) is natuurlijk volslagen niets. Wel geeft het een antisemitische dimentie van de BDS-beweging weer omdat het niets met het echte probleem van het conflict te maken heeft.

Juist deze zaken werpen een licht op de beweegredenen van Omar Barghouti die zo`n beetje de BDS-beweging tegen Israel heeft uitgevonden. Het was natuurlijk allang duidelijk dat Barghouti naar iets heel anders streeft dan naar twee staten voor twee volken. Uit 2014 stamt zijn  verklaring dat de BDS niet gewelddadig is, maar dat hij aandringt op meer bloedvergieten van Israelische Joden, voor een gevecht dat zal eindigen in het ongedaan maken van de resultaten van de oorlog van 1948 en het zionisme zal doodsmoren. Niets anders zal voldoen. Ook compromissen om vrede te bewerstelligen zijn onacceptabel tenzij de 8 miljoen Palestijnse vluchtelingen naar Israel kunnen terugkeren.  Over Matisyahoe zei hij het volgende: “Vanwege zijn geschiedenis met haatdragende en raciale ophitsing en zijn verdediging van Israelische oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen, die allemaal in directe tegenspraak zijn met de focus op mensenrechten en de geest van het festival, is de boycot van Matisyahoe gerechtvaardigd”.

Tevens werd geprobeerd door de BDS-beweging Mariah Carey, Kane West en Pharel Wilson te intimideren vanwege hun voornemen in Israel op te treden. Zij bezweken niet en lieten zich niet intimideren.

In Parijs werd een ander evenement reden tot acties van de BDS-beweging: Paris Plage. Langs de kade van de Seine werd een strand ingericht waarbij een dag Tel Aviv in het middelpunt stond en zijn strandcultuur. Dit veroorzaakte furieuze reacties van BDS-beweging en Linkse politici, die annulering eisten. Toch ging het evenement door en trok voornamelijk journalisten en politiemensen. De pro-Palestijnse beweging creeerde een “Gaza strand”.

In Locarno werd op een internationaal filmfestival geeist dat een Israelische film zijn titel veranderde van Carte Blanche naar First Look at Israeli Cinema op dringend verzoek van BDS-beweging  en Arabische filmmakers. Maar de organisatie van het festival weigerde toe te geven aan de dreiging en intimidatie van de BDS-beweging de film te verbannen. Waarna de Arabische filmmakers hun film terugtrokken.

Zo probeert de BDS-beweging breed op te treden en Israel te isoleren, waarbij geregeld duidelijk is dat niet het bevorderen van vrede met een twee-staten voor twee volken-oplossing de beweegreden is, maar pure haat voor Israel.

 

MS

 

zaterdag 29 augustus 2015

Erdogan kan alle kanten opgaan

Gok van Erdogan lijkt te mislukken

 

Iedere keer zie je in de Israelische kranten een artikel verschijnen waarin gesuggereerd wordt dat de betrekkingen met Turkije zullen normaliseren, zo niet totaal dan toch met betrekking tot Syrie. Maar hier lijkt de wens de vader van de gedachte, want wie de politiek van Erdogan volgt ziet geen toenadering tot Israel.

De betrekkingen met Israel kwamen meteen al na het aantreden van Erdogan onder druk te staan. Daarvoor waren de betrekkingen tussen Israel en Turkije goed en deden ze veel samen van watermanagement tot defensie. Maar Erdogan week meteen al af en beschuldigde Israel van alles en nog wat. Na de mislukte missie van de eerste Gazavloot met veel Turken (terroristen door Erdogan gesteund) liep de situatie helemaal uit de hand. Erdogan beledigde Peres in het openbaar en daarna begon hij Israel te dwingen excuus aan te bieden, schade te vergoeden en meer. Maar, hoewel Israel een eind meeging in de eisen, de verhoudingen werden alleen maar slechter en na de Gaza-oorlog van 2014 en rond de Turkse verkiezingen in juni 2015 borrelde de ketel helemaal over met uitspraken als:  “ Israel pleegt genocide”. “Israel barbaarser dan Hitler”. Bevrijd Jeruzalem van de Joden”, en meer van dit soort haatuitingen.

Erdogan is niet in Israel geinteresseerd. Het kan hem niet helpen in de bevrediging van zijn machtshonger. In juni dit jaar verwachtte Erdogan bij de verkiezingen een meerderheid van stemmen te krijgen in het parlement, maar dat ging niet door door de opkomende populariteit van de Koerdische partij. Na de verkiezingen wilde Erdogan zijn macht uitbreiden als president en hier werd dus een (Koerdisch) stokje voor gestoken. Erdogan besloot te gokken op nieuwe snelle verkiezingen om dan alsnog zijn zin te krijgen. Alle coalitiebesprekingen mislukten vrij snel. In de tussentijd moest hij zijn populariteit zien te vergroten en dat betekende zeker geen toenadering tot Israel. Hij moest de Koerden in diskrediet zien te brengen. Maar daar lag een probleem. Zijn eerste zorg was om Syrie, Assad, klein te krijgen en zijn andere zorg was de Koerden te intimideren.

Al langere tijd deden geruchten de ronde dat Erdogan IS steunde. Er werden zelfs wapenleveranties vanuit Turkije naar IS onderschept. Erdogan ontkende de zaak, maar er waren getuigen en die zetten alles op internet en twitter. Daarop sloot Erdogan facebook en twitter af. Dat gebeurde een aantal keren. Ook werden veel journalisten gevangen gezet. Tegengeluiden tegen Erdogan en zijn beleid worden niet meer getolereerd.

Complicerend voor Erdogan is dat Amerika en het Westen IS als de grote vijand zien en niet de Koerden. In tegendeel, de Koerden zijn de laarzen op de grond voor Amerika om IS (succesvol) aan te vallen waarbij Amerika luchtsteun geeft. Turkije is NAVO-lid, maar omdat het zo strategisch ligt tussen het Westen en Midden Oosten wringt de NAVO en ook Amerika zich in bochten om Erdogan niet te veel af te vallen. Zo protesteert Amerika niet openlijk tegen de bombardementen van Erdogan op de Koerden. In ruil mag Amerika Turkse bases gebruiken voor zijn vliegtuigen. Om zijn vriend Obama te plezieren voert Erdogan af en toe ook een aanval op IS uit.

Israel steunt de Koerden openlijk, wat natuurlijk de relatie met Erdogan ook niet ten goede komt. Daarnaast huisvest Erdogan een Hamascel die erg actief is. Amerika heeft Erdogan al verzocht deze cel op te ruimen, maar daar is nog geen gevolg aan gegeven. Alles bij elkaar geen reden om aan te nemen dat Erdogan zijn relatie met Israel zal verbeteren, integendeel zelfs.

Maar wat wint Erdogan met zijn pokerspel? Voorlopig lijkt het erop dat de verhouding met Amerika en de NAVO niet verslechtert ondaks Erdogans contacten met IS, dat de verhouding met de Koerden erg slecht is en vredesbesprekingen met de Koerden opgeschort zijn, de situatie in Turkije instabieler is geworden door bomaanslagen zowel door IS (!) als door de Koerden en last, but not least, lijken zijn kansen op een overwinning bij de verkiezingen op 1 november kleiner te zijn geworden als je de polls in Turkije mag vertrouwen.

 

MS

 

 

donderdag 27 augustus 2015

Na bijna 20 jaar weer een Palestijns congres

PA Congres komt weer bijeen na laatste keer in 1996

 

Abbas is onlangs afgetreden als voorzitter van het Palestijns Nationeel Committee.,Palestinian National Council (PNC).. Het PNC bestaat uit het PLO uitvoerend committee (PLO EC), de PNC voorzitter en de opperbevelhebber van het Palestijnse Bevrijdingsleger. Het is het hoogste orgaan van de PLO (Palestinian Liberation Organization)  en is verantwoordelijk voor de politieke koers van de PLO. Het PNC heeft een parlement voor alle Palestijnen zowel binnen de PA als daarbuiten. Vertegenwoordigd zijn alle sectoren van de Palestijnse gemeenschap wereldwijd zoals politieke partijen, volksbewegingen, verzetsorganisaties etc. Het PNC hoort iedere 2 jaar bijeen te komen.

Deze bijeenkomst komt dus een tikje over tijd en Abbas, de voorzitter, zit dus al heel lang zonder normaal gekozen te zijn. Er gaan geruchten dat Abbas wel afgetreden is als voorzitter, maar gewoon weer verkiesbaar zal zijn ondanks zijn hoge leeftijd, 80 jaar.

De bijeenkomst staat gepland voor 15 en 16 september in Ramalla. Op de agenda staan de verkiezing van een nieuw parlement, een nieuwe voorzitter, maar ook de situatie rond het vast gelopen vredesproces met Israel. sommige waarnemers denken dat Abbas nieuw bloed in het parlement zoekt, maar anderen denken dat hij voornamelijk bondgenoten in het parlement zoekt. Uiteindelijk zijn Fatah en Hamas, die beide in het PNC zitten , behoorlijk in staat van oorlog met elkaar. Ze beschuldigen elkaar van van alles, van diefstal van donorgelden voor Gaza door Fatah tot stiekeme onderhandelingen van Hamas met Israel. Dat laatste lijkt overigens wel gaande te zijn. Er is sprake van een langdurig staakt het vuren waar tegenover het opheffen van de blokkade van Gaza zou staan.

Natuurlijk zijn er de nodige speculaties over wie Abbas op zal volgen en het schijnt dat Erekat hoge ogen gooit. Erekat heeft tot nu toe de Palestijnen vertegenwoordigd in vredesonderhandelingen. Hij is onlangs benoemd tot secretaris generaal van de PNC.

We zullen er rond half september vast meer over horen en de zogenaamde democratie van de PA krijgt een flinke boost hierdoor.

 

MS

 

woensdag 26 augustus 2015

Obama heeft effectief zijn invloed gebruikt om het legale juridische systeem van de VS te beinvloeden

Zielige Palestijnen van Obama zijn gewoon corrupt.

 

De PLO en PA werden begin dit jaar in New York door een federaal hof veroordeeld wegens terroristische daden tussen 2000 en 2004. PLO/PA kregen een boete van 218 miljoen dollar en vanwege de antiterroristenwet moest dit bedrag verdrievoudigd worden tot ruim 650 miljoen dollar. Maar Obama ging zich met deze uitspraak bemoeien. Overigens ging hij hiermee zijn boekje ver te buiten, want geen uitvoerende macht mag zich mengen in de juridische gang van zaken. Deze moeten in een democratie volledig onafhankelijk van elkaar zijn. Maar Obama denkt af en toe dat hij mag, wat een andere president niet mocht of mag. Zo vertelde hij het hof dat het nog eens goed na moest denken over de hoogte van de boete, want de PA staat te wankelen en kan een dergelijk bedrag niet opbrengen zonder in te storten. Hij geeft daarbij impliciet aan geen belang te hechten aan het feit dat de PA aan Palestijnse terroristen die in gevangenissen in Israel zitten en hun familie een soort pensioen krijgen uitbetaald en de familie van omgekomen terroristen ook. En dat zijn geen kinderachtige bedragen. In 2012 gaf Abbas daar 150 miljoen dollar aan uit! Uitbetaling gaat via het principe: hoe meer Joden gedood hoe hoger de uitkering/beloning. Pikant detail: juist deze betalingen vormden een hard argument voor de rechter dat de PA/PLO terrorisme steunt. En onbegrijpelijk, maar waar: De rechtbank heeft dat bedrag van 650 miljoen dollar niet teruggebracht naar de oorspronkelijke som van 218 miljoen, maar naar totaal 10 miljoen dollar!

Waardoor wankelt die PA eigenlijk? Want een stabiele financiering blijkt er niet te zijn ondanks de 800 miljoen dollar van Amerika en 400 miljoen dollar van Europa jaarlijks en alle directe betalingen aan de PA die hier nog eens bovenop komen. Dan heeft de PA natuurlijk nog wat handel en heft het belasting, alles bij elkaar behoorlijke bedragen. In twintig jaar is er door Amerika en andere landen zo`n 25 miljard dollar gedoneerd aan de PA.

Maar de uitgavenkant is nog schimmiger. Allereerst dus al die 150 miljoen jaarlijks aan terroristen direct. En waarschijnlijk nog via onbekende kanalen ook indirecte bedragen, want dat lijkt waarschijnlijk in dit systeem dat terrorisme openlijk steunt en aanmoedigt. Daarnaast zijn er dan ook nog eens corrupte praktijken. Hoge ambtenaren lobbyen direct bij Arabische staten voor eigen gewin zodat ze met dat geld gezellig bij elkaar in prachtige vilawijken kunnen wonen, de studies van hun kinderen worden door de staat betaald en natuurlijk is het bekend dat Arafat in Parijs zijn vrouw, nu weduwe, in rijkdom liet leven van het geld dat voor ontwikkeling van de PA bedoeld was. Maar ook Abbas weet er raad mee. Die heeft tot de bouw van een paleis in Ramalla voor zichzelf besloten waarvoor 13 miljoen dollar wordt uitgegeven. Het terrein van het  paleis beslaat 27000 vierkante meter, en daarnaast komt er een gebouw voor de presidentiele administratie en lijfwachten, zo`n 4000 vierkante meter. Twee helicopter platformen staan gepland. En ja, daar is geld voor nodig. Maar geen nood, fondsen genoeg bij de PA.

Kortom: Is Obama gewoon dom, wordt hij dom gehouden of heeft hij een dubbele agenda! Want als je de inkomsten van Abbas bekijkt en ziet wat er werkelijk voor de burgers van de PA overblijft, dan begrijp je dat het niet uitmaakt voor de burgers of de rechter in Amerika gewoon zijn eigen vonnis kan opleggen of dat Obama zich ermee bemoeit, want Abbas en consorten besteden het geld dat binnenkomt voornamelijk aan dubieuze zaken en zichzelf. De enigen die eronder zouden lijden zijn dan ook Abbas en consorten en dat zou gezien hun steun aan terroristen volkomen terecht zijn. Dat maakt de ingreep van Obama nog veel meer discutabel.

 

MS

 

 

dinsdag 25 augustus 2015

Onjuistheden in artikel over Palestijnse christenen blootgelegd

Palestijnse christenen.

Dat christenen uit het Midden-Oosten verdwijnen is verdrietig; niet alleen uit de zogenaamd bezette gebieden, maar uit alle landen daar omheen. De islam verdraagt hen nu eenmaal niet, beschouwt hen als ongelovigen en de jihad richt zich vooral tegen Joden en christenen. In het artikel van Anna Krijger wordt bij monde van drie door haar aan gesproken Palestijnse christenen de schuld bij Israël gelegd. Heel eenvoudig: door te spreken van ‘bezette gebieden’; dat leg ik uit.

Mw Krijger citeert drie Palestijnen; voor het gemak A,B en C. (Ik hou het algemeen.)

A zegt dat Joodse Israëliërs door hun regering “met blinde haat worden geinjecteerd”. Deze leugen is een omkering van zaken, want het zijn de Palestijnse kindertjes die op kamp moet leren schieten op kartonnen Joden en met de paplepel ingegoten krijgen dat Joden dood moeten omdat zij niet deugen. Zie de theoloog dr Hans Jansen, die bij herhaling onderzoek heeft gedaan naar de Palestijnse schoolboekjes, waarin op de kaart Israël niet is te vinden: de groot-Palestina-gedachte.

B, een Lutherse pastor, zegt dat alle Palestijnen op dezelfde manier aankijken tegen Joodse Israëliërs: dat zijn bezetters. Deze pastor is dupe van de bekende geschiedvervalsing die van de Joden zegt dat zij landjepik hebben gepleegd. De waarheid is dat Israël in een verdedigingsoorlog (1967) de aanvaller Jordanië heeft verslagen en de door Jordanië geannexeerde westoever heeft veroverd. Het verdelingsplan van de VN is door de de Arabieren in het Engelse mandaat  Palestina bij monde van de grootmufti van Jeruzalem (bevriend met Hitler) in 1947 geweigerd, op islamitische gronden: een Joodse staat mag niet bestaan. De regio wordt immers gezien als islamitisch gebied, sinds de rooftochten van Mohamed in de 7e eeuw.

De Lutherse pastor is adept of aanhanger van de Palestijnse bevrijdingstheologie van het instituut Sabeel. Daarin heeft Israël afgedaan; hele bijbelpassages zijn “geschrapt” en veel psalmen worden niet gezongen omdat ze spreken van Gods eeuwige trouw (aan Israël). De pastor stelt aan de naastenliefde ook een voorwaarde: eerst de “bezetting” weg. Dat in zijn regio de contacten met de moslims bijzonder goed zijn is derhalve begrijpelijk. De theologie van Sabeel speelt de jihad in de kaart. Palestijnse christenen die (bv in Gaza) achter Israël staan zijn daarentegen hun leven niet zeker.

Getuige C van Anna Krijger durft gelukkig hardop te zeggen dat christenen het nergens zo goed hebben in het Midden-Oosten als in Israël.

 

Er staan vele onjuistheden in het artikel (bv over de muur), die de auteur zonder kritische notitie overneemt van haar gesprekspartners. Daardoor vormt zij met het ND geen zoutend (bederf werend) zout tegen de geschiedvervalsing die zovelen dupeert.  Anna Krijger lijkt niet op de hoogte te zijn van de geschiedenis na WO II. Voor een achtergrondartikel is grondige kennis daarvan echter een must. Zij bedrijft wat ik noem: impressionistische journalistiek, die slechts drijft op persoonlijke verhalen en emoties.

Dat christenen bij de checkpoints (noodzakelijke bescherming tegen terreur) het makkelijker hebben dan moslims wordt de Israëlische regering kwalijk genomen (sic!) door genoemde pastor. Die voorrang betekent natuurlijk gewoon dat Israël van christenen geen aanslag hoeft te verwachten. Klopt dat nu, of suggereert de pastor dat Israël zich daarin vergist?

 

Mogelijk is het goed voor allen die denken als deze Palestijnse christenen om eens het boek te lezen van Tass Saada, de vroegere chauffeur van Arafat, die een vriend is geworden van Israël door zijn bekering tot het christelijk geloof. Die koppeling is een kwestie van geloofslogica, die eerder en vaker is te zien bij moslims die christen worden dan bij traditionele kerkmensen.

Het christelijk anti-zionisme van alle vrienden van Sabeel, is de politieke versie (“het land is van ons!”) van de aloude vervangingstheologie en de politieke voortzetting van het kerkelijk anti-judiaisme. 

“Anti-semitisme, actualiteit van een historische ontwikkeling”, van dr K.A.D. Smelik, geeft onder meer een overzicht van onze kerkgeschiedenis, die de boter op het hoofd van de kerk druipend doet smelten. Ook al zijn wij persoonlijk onschuldig aan de lange reeks van kerkelijke misdaden en leugens, wij schamen ons diep en verlangen naar kerkelijke schuldbelijdenis.  Ieder van ons zou zich tot het uiterste in moeten spannen om de nieuwe leugens (die oud zijn!) aan de kaak te stellen. En zeker de christelijke journalistiek zou dit tot één van haar taken moeten rekenen.

 

Trudy

 

De wraak van Matisyahoe

Een ode aan Joods Jeruzalem

 

Matisyahoe heeft op een prachtige manier de BDSbeweging Pais Valencia de les gelezen. Het werd pas vrij laat bekend dat Matisyahoe toch nog op zou treden op het Rototom Sunsplash Festival nadat hij opnieuw was uitgenodigd door de organisatie. Aanvankelijk werd zijn optreden gecanseld door de organisatie nadat de BDSbeweging Pais Valencia gedreigd had ellende te gaan veroorzaken op het festival als Matisyahoe op zou treden. Eerst eiste deze BDSbeweging een politieke verklaring van Matisyahoe dat hij achter een Palestijnse Staat staat en het zionisme veroordeelt. Geen enkele persoon op het festival werd die eis gesteld. Matisyahoe is geen Israelier, maar Amerikaan en de eis werd dus alleen vanwege zijn Joods-zijn gesteld. Puur antisemitisme. Na veel kritiek internationaal en ook van de Spaanse regering besloot de organisatie van Rototom Sunsplash zijn excuus aan Matisyahoe aan te bieden en verklaarde het onder druk en dreiging van BDS Pais Valencia gehandeld te hebben. Matisyahoe kreeg een nieuwe uitnodiging om op te treden, maar reageerde vrij laat.

Persoonlijk dacht ik dat Matisyahoe zou weigeren, maar was ik verbaasd dat hij inging op de uitnodiging. Nu is gebleken waarom Matisyahoe toch is gegaan.

Matisyahoe heeft iets zeer dappers gedaan. Terwijl de BDS Pais Valencia vooraan stond te zwaaien met Palestijnse vlaggen om Mtisyahoe te intimideren zong Matisyahoe een ode aan het Joodse Jeruzalem, gebaseerd op het lied “ Im Eshkagech Yerushalaim” (als ik U, Jeruzalem, vergeet, zo vergeet ik mijn rechter hand). Deze zin wordt op een Joodse bruiloft geciteerd door de bruidegom. In dit lied wordt de 3000 jarige band van Jeruzalem met het Joodse volk bezongen.  Om dit lied temidden van antisemiten en Israelhaters/ontkenners te zingen vergt moed! Wie ooit een kritische of pro-Israel vraag gesteld heeft in een pro-Palestijnse  bijeenkomst weet hoe intimiderend de reactie van het publiek kan zijn.

Hieronder de link om het betreffende optreden zelf te zien en horen en het lied dat Matisyahoe zong.

 

MS

 

 

http://www.westernjournalism.com/watch-how-american-reggae-singer-matisyahu-stands-up-against-modern-day-anti-semites/

 

“Jerusalem”
Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what its supposed to do

In the ancient days, we will return with no delay
Picking up the bounty and the spoils on our way
Weve been traveling from state to state
And them dont understand what they say

Three thousand years with no place to be
And they want me to give up my milk and honey
Dont you see its not about the land or the sea
Not the country but the dwelling of his majesty

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what its supposed to do

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what its supposed to do

Rebuild the temple and the crown of glory
Years gone by, about sixty
Burn in the oven in this century
And the gas tried to choke but it couldnt choke me

I will not lie down, I will not fall asleep
And they come overseas, yes theyre trying to be free
Erase the demons out of our memory
Change your name and your identity

Afraid of the past and our dark history
Why is everybody always chasing we
Cut off the roots of your family tree
Don’t you see that’s not the way to be

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

Caught up in these ways and the worlds gone crazy
Dont you know it’s just a phase, case of the Simon says
If I forget the truth then my words wont penetrate
Babylon burning in the place, can’t see through dark haze

Chop down all of them dirty ways
Thats the price that you pay for selling lies to the youth
No way, not okay, oh no way, not okay, hey
Ain’t no one gonna break my stride, ain’t no one gonna pull me down
Oh no, I got to keep on moving, stay alive

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do, Jerusalem

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do

Jerusalem, if I forget you
Fire not gonna come from me tongue
Jerusalem, if I forget you
Let my right hand forget what it’s supposed to do