dinsdag 28 juli 2015

Het gezellige Midden Oosten deel 2

Dagelijks worden bepaalde tendensen duidelijker.

 

Het atoomverdrag tussen Amerika cs en Iran geeft dagelijks aanleiding tot reacties in het Midden Oosten. De militaire tak van Hamas rekent op meer hulp van Iran, dat binnenkort zeer rijk zal zijn en geen embargo meer te vrezen heeft. Iran heeft Hamas al vaker bijgestaan en er zijn geregeld wapentransporten vanuit Iran naar of voor Gaza onderschept. Maar ook Saoedi Arabie, de grote tegenstrever van Iran, dingt naar de hand van Hamas. Dat laatste ligt meer voor de hand omdat beide soenitisch zijn. En zie: Saoedi Arabie laat er geen gras over groeien. Het heeft inmiddels de PA een bedrag van 20 miljoen dollar toegezegd boven op hun gebruikelijke bijdrage tot een totaal van 60 miljoen dollar. Saoedi Arabie liet er ook geen onduidelijkheid over bestaan dat Hamas aan hun kant hoort en verklaarde dat het altijd de Palestijnen zal blijven steunen. De gevolgen werden al snel duidelijk: Een senior Hamas-vertegenwoordiger, Abu Marzouk, kondigde aan dat Iran geen verdere militaire steun zou leveren en financien ondanks het feit dat de militaire tak, in de persoon van Mohamed Deif, dit wel nastreefde. Die pogingen worden niet opgegeven, men blijft streven naar zeer goede relaties met Iran. Er waren al eerder problemen met Iran omdat Hamas de rebellen in Syrie tegen Assad steunde en Iran juist Assad steunt, maar de Saoedische toenadering en de stevige relatie van Saoedi Arabie met Mashal, de werkelijke leider van Hamas, heeft de deur voorlopig dicht gedaan.

Ook aan de kant van Turkije gaan de ontwikkelingen snel. Turkije is heel lang stil gebleven in de oorlog tegen IS. Er zijn wel geregeld wapens naar IS gegaan, maar dat gebeurde heimelijk, zie hier en als het uitlekte werden sociale media geblokkeerd en mensen, die keurig hun werk deden, ontslagen en of gevangen gezet. Zo kon Turkije zijn eigen weg gaan. Erdogan begon zelfs onderhandelingen met zijn aartsvijand, de Koerden, maar stak geen hand uit toen IS de Koerden aanviel. Inmiddels was Amerika in de lucht met behulp van de Koerden op de grond IS aardig aan het terugdringen. In dezelfde tijd kwamen in Turkije de kaarten van Erdogan anders te liggen na de verkiezingen van 7 juni dit jaar. Tot zijn grote frustratie verloor hij de meerderheid van de zetels in het parlement. De grote winnaar bleek de Koerdische partij CHP. Er moest nu binnen 45 dagen een nieuwe coalitie regering komen in plaats van de eenpartij regering van Erdogans AKP, anders zouden er nieuwe verkiezingen nodig zijn. Eerst wachtte Erdogan met de opdracht tot formeren en daarna weigerde hij medewerking van zijn AK-patij. Het meest waarschijlijk is dat hij aanstuurt op vervroegde verkiezingen om zijn oude positie weer te bewerkstelligen. Maar dan moet de situatie wel anders zijn dan op 7 juni en dat kan alleen als de Koerdische partij minder populair is. Dus zijn de onderhandelingen met de Koerden gestopt en provoceert Erdogan de Koerden om ze uit hun tent te lokken en tot geweld over te laten gaan, waarop Erdogan de grote redder van de rust in Turkije kan worden. Dat is een gevaarlijk spelletje. Aan de ene kant wil hij Amerika niet te veel hinderen en heeft Amerika toestemming om vanuit Turkije IS aan te vallen en aan de andere kant valt Erdogan de Koerden, die Amerika op de grond helpen tegen IS, aan.  Daarnaast valt Erdogan IS opeens ook aan. Waarschijnlijk om Amerika nog meer te paaien. In Turkije zelf zijn IS en de Koerden ook al slaags geraakt. Dat komt Erdogan niet helemaal slecht uit, want nu wordt Turkije van binnenuit bedreigd en moet Erdogan als sterke man optreden. Hij heeft al de NAVO in spoedberaad bijeen geroepen en dat beraad heeft vandaag plaats gevonden. De verklaring na afloop spreekt boekdelen. De Koerden worden helemaal niet genoemd om Erdogan niet te hinderen en de aanvalsplaats vanuit Turkije zeker te stellen. Maar ook worden de Koerden niet uitgedaagd door de NAVO om zo toch de bedoeling van Erdogan, om grote onrust te zaaien, niet te ondersteunen. Het is een soort hogere koorddans, die wordt uitgevoerd.

Er zullen gegarandeerd de komende tijd nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Het Midden Oosten wordt met de dag instabieler, de NGO`s en Europa proberen de stabiele staat Israel te ondermijnen en de Palestijnen helpen een handje mee, al zijn er momenteel geheime onderhandelingen tussen de PA en Israel. De PA zal doorgaan Israel te isoleren en het Midden Oosten wordt daar bepaald niet stabieler van.

 

MS

maandag 27 juli 2015

Voorspelbaar: VN vindt Israelische onrecht

Israel als enige en ergste overtreder van economische en sociale rechten veroordeeld door VN

 

Inmiddels zal dit wel veroordeling nummer zoveel van Israel in de VN zijn . Nog geen 2 maanden geleden werd gemeld dat de VN vooral Israel veroordeelt, de UNHCR had sinds zijn bestaan Israel 61 maal veroordeeld tegen de rest van wereld 55 maal, waarbij tot de rest van de wereld landen als Syrie, Iran, Saoedi Arabie, Soedan, Afghanistan, Rusland en Noord Korea behoren. Dat is begrijpelijk, niet omdat Israel zo slecht is dat het de hele wereld bij elkaar in slechtheid verslaat, maar omdat de wereld  en met name de moslimwereld de VN en de UNHCR gekaapt hebben. Een aantal andere, niet-moslimlanden is met oliedollars omgekocht en zo kan de ene na de andere veroordeling Israel treffen. Zie ook hier en hier. Zelfs meneer Schabas, de bevooroordeelde ex-voorzitter van de Schabascommissie die de Gaza-oorlog van 2014 moest onderzoeken en die moest aftreden vanwege vooringenomenheid tegen Israel en belangenverstrengeling door juridische en financiele banden met de PA, heeft in een interview met de BBC verklaard dat er een onevenwichtigheid is in de aandacht voor Israel binnen de UNHCR en Israel onevenredig meer keren veroordeeld wordt binnen de UNHCR dan alle andere landen bij elkaar.

Wat verontrustend is is dat de Europese landen vaak instemmen met dit soort moties. Het meest waarschijnlijke lijkt dat die landen nog steeds niet doorhebben hoe het indienen van de moties en het er doorheendrukken werkt. Naiviteit dus? De Palestijnen of hun companen dienen een heel afschuwelijke motie tegen Israel in met enorme consequenties. Europa kan daar niet mee instemmen en begint onderhandelingen. De betreffende motie wordt afgezwakt en Europa is tevreden dat die heel erge motie niet in stemming komt, maar een zwakkere en de moslimlanden/Palestijnen zijn tevreden dat weer een anti-Israelmotie wordt aangenomen, die uberhaupt niet in stemming gebracht zou moeten worden. Alleen Amerika en Australie stemmen dan tegen, die hebben kennelijk beter begrepen hoe hier gemanipuleerd wordt.

Ecosoc is de VN-organisatie die gaat over economische en sociale rechten. De laatste motie spreekt over destructie van huizen (vergeten wordt dat het vaak over illegale bouw gaat of huizen van waaruit terroristische aanvallen werden gepland) en eigendom, economische instituten en agrarisch land en boomgaarden in de bezette Palestijnse  gebieden , Oost Jeruzalem en de bezette Syrische Golan. Daarnaast over exploitatie van natuurlijke bronnen en afvaldumping in diezelfde gebieden waardoor natuurlijke bronnen bedreigd worden. Opmerkelijk is dat Syrie, waar gigantische destructie van huizen, eigendommen, boomgaarden, instituties, plaats vindt door oorlogsbommen,bommen van vaten met destructief materiaal en gewone verwoesting 13 maal genoemd wordt, maar niet veroordeeld wordt. Zoals de vorige  Secretaris Generaal van de VN Kofi Annan het uitdrukte: deze (moslim)landen zijn geen lid van de VN en UNHCR om mensenrechten te verdedigen, maar om hun eigen misdaden onbesproken te laten! Zo werd Bashar al Assad zelf en zijn regiem geen enkele keer genoemd, noch IS met zijn enorme verwoestingen in Irak en Syrie, noch Saoedi-Arabie dat heel Jemen verwoest.

Dat Europa deze VN uberhaupt nog ziet zitten, meestemt met moties die onwaardig zijn en dan ook nog deze veroordelingen van Israel als schenden van internationaal recht bestempelen en blind zijn voor de werkelijke schendingen van internationaal recht, is nog het meest frustrerend. Nederland, dat zo graag zijn vingertje opsteekt bij schending van mensenrechten zou toch op zijn minst hier een daad moeten stellen en moties van wantrouwen moeten indienen. Maar nee, naief (??) Nederland doet gewoon mee en stemt gewoon mee bij moties die niet eens aan de orde hadden mogen komen.

 

MS

 

 

 

zondag 26 juli 2015

Het gezellige Midden Oosten

Obama maakt de wereld “veiliger”.

 

Obama heeft Iran “gepacificeerd”. Dat wil zeggen, dat hij denkt dat Iran de eerste 10 jaar geen kernbom zal maken door het fraaie akkoord dat hij met Iran sloot. Daar valt het nodige over te zeggen, zelfs als Iran zich aan zijn woord zou houden en inspecties zou toestaan. Dat laatste heeft Iran al een aantal malen eerder beloofd en nooit waar gemaakt, maar we gunnen Obama zijn voordeel van de twijfel. Dan blijven er nog een paar kleine zaakjes over die de vrede in het Midden Oosten dwars zitten.

Om met Iran verder te gaan. Iran heeft niets beloofd over zijn proxies Hezbolla en Hamas. Sterker: Nasrallah heeft heel hard geroepen dat Iran hem niet in de steek zal laten. Omdat Iran tot nu toe Hezbolla volledig naar zijn hand kan zetten, zal dat een Iran, dat aanzienlijk rijker zal worden, ertoe brengen Hezbolla met wapens te overladen. De sancties tegen Iran worden opgeheven en de miljarden dollars van Iran komen vrij. Het Westen kan niet meer wachten om de handel met Iran te hervatten en alle regeringen hebben hun opwachting al gemaakt, dus nog meer miljarden in het laadje van Iran. Weliswaar mag het Westen voorlopig geen wapens leveren aan Iran, maar Rusland en Noord Korea staan al te popelen om de tijdelijke Westerse onmacht (?!) op dit punt goed te maken. Er is dus geen enkele belemmering voor Iran Hezbolla tot de tanden te bewapenen, eerst om Assad van Syrie (vriend van Iran en geen vijand van Rusland) beter te kunnen bijstaan en vervolgens om zich op Israel te werpen. Daar houdt men al langere tijd rekening met een Hezbolla, dat een oneindig wapenarsenaal zal hebben.

Ook Hamas kijkt al verlekkerd naar Iran en Iran heeft Hamas, hoewel ideologisch verschillend van Iran ( namelijk soenitisch en Iran Shiietisch), in het verleden al van wapens voorzien.  Zij zijn diep met elkaar verbonden in de intense haat voor Israel. Iran zal er alles aan doen Hamas te versterken, zowel financieel als met wapens. Hoewel hier een addertje onder het gras kan zitten, want Hamas staat grotendeels onder controle van Qatar en dat geeft wat problemen met Iran. Hamas is, zoals ieder jaar, zijn vakantiekampen al weer begonnen om de kinderen op te leiden om met wapens om te gaan en ze de beginselen van gewapende strijd, al trainende, bij te brengen, voor de vrede zullen we maar zeggen. Ook de tunnels naar Israel (en Egypte) zijn in sneltreinvaart weer opgebouwd ten koste van de opbouw voor de burgers van Gaza. Maar dat maakt niets uit, in tegendeel , want Israel krijgt gewoon de schuld van de stagnatie van het herstel in Gaza. Zo snijdt dat mes aan twee kanten: Hamas ontvreemdt materiaal voor opbouw en knutselt vrolijk door aan zijn tunnels en raketten en tegelijkertijd krijgt Israel de schuld voor gebrek aan doorvoer van materialen voor opbouw. Mooier kun je het niet verzinnen, maar met UNRWA en de VN-UNHCR en NGO`s als Amnesty aan jouw kant, is dat een fluitje van een cent. Klein probleempje: Fatah en Hamas worden met de dag grotere vijanden van elkaar en Hamas pleegt aanslagen op Fatah in Judea en Samaria.

Iran en Saoedi-Arabie zijn aartsvijanden en de deal met Iran heeft die toestand alleen maar erger gemaakt. Amerika probeert Saoedi-Arabie wel te paaien met wapenleveranties, maar die vergroten alleen maar het gevaar van een oorlog. Bovendien zal Saoedi-Arabie opweg gaan naar een eigen atoomwapen. In de tussentijd bestrijden Iran en Saoedi-Arabie elkaar in Jemen, waar 80% van de bevolking in Jemen verschrikkelijk onder lijdt. Ook de Golfstaten zullen op den duur openlijk partij gaan kiezen, dus nog meer strijd.

En dan Turkije. Dat probeerde buiten de grote oorlog tegen IS te blijven. Maar IS heeft nu aanslagen in Turkije gepleegd en zo wordt Turkije die oorlog in gezogen. Wat beslist problematisch is. Want weliswaar is Turkije een NAVO-bondgenoot en wordt het geacht Amerika te steunen, maar het heeft eigenlijk een veel grotere prioriteit in het bestrijden van de Koerden. En hoewel Turkije Amerika inmiddels vanaf zijn grondgebied aanvallen op IS laat uitvoeren, vecht het zelf steeds openlijker tegen de Koerden, die in hun strijd tegen IS door Amerika geholpen worden. Het wachten is op het afhaken van Turkije als bondgenoot omdat de Koerden winst boeken, wat Turkije een doorn in het oog is. Binnen Turkije zijn IS en de Koerden ook al slaags geraakt.

Dan hebben we het nog niet over Egypte gehad, dat natuurlijk ook zijn partijtje meeblaast. IS en Hamas voeren in de Sinai een strijd tegen tegen Egypte en sturen en passent soms ook even een raket naar Israel. Egypte voert een steeds strengere blokkade van Gaza op en krijgt zo Qatar en Iran tegen zich. Bovendien is het niet uitgesloten dat Egypte nu ook op zoek gaat naar een eigen kernwapen. Op de achtergrond kijkt Rusland toe of Egypte al geoogst kan worden.

Ja, Obama heeft een meesterstuk afgeleverd waarvan we nog veel zullen horen.

 

MS

zaterdag 25 juli 2015

anti-BDS regelingen

Weet de BDS-beweging eigenlijk wel hoezeer Israel in moderne technologie vertegenwoordigd is?

 

Aan de ene kant zie je de BDS-beweging succesjes behalen, maar aan de andere kant zie je dat de BDS-beweging nooit een totale boycot kan afroepen omdat de modernste technoloigie uit Israel komt. Zonder die technologie blijf je behoorlijk achter en het Westen wil nooit achterblijven. Daarnaast zie je op terreinen waar de BDS-beweging succesjes behaalt inhaalacties tegen hun succesjes.

Om te beginnen met de technologie. Microsoft zit diep in Israel met zijn ontwikkelingen. Het heeft onlangs het Israelische ITC Adallom voor 320 miljoen dollar gekocht en men verwacht dat Adallom het cybercentrum van Israel zal worden. Het is daarmee het derde bedrijf van Microsoft op cybercentrum gebied. Het bedrijf dat sinds 2012 bestaat heeft 80 werknemers van wie er 50 in Tel Aviv werken en die allemaal gespecialiseerd zijn in veiligheid en daarop aan een technische school gepromoveerd zijn. Zij staan voor gegarandeerde veiligheid van de cloud in de software en bieden technologische bedrijven bescherming van hun data die op servers elders staan. Die servers zijn beschermd tegen binnendringers. Daarnaast kan het verdachte activiteit, zoals het eenmalig downloaden van grote aantallen documenten, achterhalen en een bescherming hiertegen bieden. Onmisbaar dus voor (grote) bedrijven.

Cisco Israel presenteert nieuwe technologie die openbaar vervoer verbetert en toeristen helpt steden te verkennen. De zogenaamde technologie voor “Smart Cities”. Vooralsnog zullen die “smart Cities” in Israel liggen, maar het is niet moeilijk te bedenken dat andere grote steden dit ook zullen willen hebben.Smart Cities voorziet in voordelen voor de inwoners van steden en verstevigt  daarnaast de band met de inwoners, waardoor het leefklimaat beter wordt. Dit alles wordt mogelijk door geavanceerde technologische kiosken met touchscreens en heldere instructies hoe bij voorbeeld een vrije parkeerplaats dichtbij te vinden of een theater of bioscoop, maar het kan daarnaast ook de straatverlichting efficienter regelen naar behoefte en de bevloeiing van de parken.

Dit zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingen die de lui van de BDS-beweging niet kunnen tegengaan, want boycot van Israel is een ding, maar achterblijven in ontwikkeling is een ander ding!

Gelukkig wordt de BDS steeds duidelijker afgewezen en komt er steeds meer wetgeving tegen BDS. Te beginnen in Amerika, maar ook in Canada. In Amerika is er al wetgeving die handel met bedrijven die de BDS aanhangen verbiedt, maar in Illinois is men al weer een stapje verder. Daar eist men nu dat staats-pensioenfondsen hun investeringen terugtrekken uit bedrijven die de boycot steunen. De gouveneur van Illinois, Bruce Rauner, spreekt van antisemitische daden die hij niet kan of wil tolereren en overal en altijd zal bevechten. In Canada is een nieuw vrij-handelsverdrag (CIFTA) met Israel afgesloten met het doel de banden te versterken. Hierdoor zullen tarieven omlaag gaan en zal de handel in agrarische producten, vis worden uitgebreid. Ook zullen nieuwe gebieden worden onderzocht zoals intellectueel eigendom, electronische handel, en meer.  Canada beschouwt zich als een van de trouwste vrienden van Israel.

 

ms

 

 

vrijdag 24 juli 2015

nogmaals Susiya

Europa en VS weer op verkeerde been gezet door de Palestijnen.

 

Het Hooggerechtshof heeft uitspraak gedaan over Susiya op grond van onderzoek. Zo zijn er historische luchtfoto`s en geografische gegevens, kaarten uit de tijd van het Engelse Mandaat, reisverhalen uit de 18`en 19`eeuw, bevolkingsregisters bekeken. Daaruit bleek dat er nooit een Arabisch Susiya heeft bestaan. De verklaringen over het historische  Arabische Susiya blijken vals en daarom heeft het Hooggerechtshof besloten dat Khirbet Susiya  illegaal is en mag worden afgebroken (HC 7530/01,  430/12,  1420/14) omdat het in gebied C ligt. Gebied C staat 100% onder controle van Israel volgens de Oslo-akkoorden.

De familie Nawajah is de belangrijkste klager over onrecht hun aangedaan door afbraak van hun huis door Israel. Het Hooggerechtshof heeft echter aangetoond dat de Nawajah familie permanente bewoners zijn van Yata, waar hun huis is. Yata ligt in gebied A, waar de PA volledige autoriteit heeft. Onderzoek heeft uitgewezen dat de familie Nawajah , net als andere bewoners van A en B gebieden, door de PA worden aangemoedigd in overeenstemming met het Fayyad Plan uit 2009. Zij worden daarbij gesteund door de EU! (EU rapport van 2011: Area C and Palestinian State Building) Dat rapport spreekt van illegaal feiten op de grond creeren in gebied C  (illegally establish facts on the ground in Area C), ondanks volledige Israelische autoriteit volgens de Oslo-Akkoorden . Door verder onderzoek is gebleken dat de EU direct minstens 20 illegale bouwwerken financiert en dat daar ook gewoon de EU-vlag wappert. De EU-site ligt strategisch tussen het Joodse Susiya en de archeologische plaats Susiya. Zo probeert de EU te ontkrachten dat er een antiek Joodse gemeenschap, compleet met synagoge, was op die plek voordat de islam nog bestond.

De bewuste plek werd gebruikt door nomaden en diende als grasland voor het vee. In 1982 documenteerde Plia Albeck, de expert van staatswege, enig prive-land in het gebied en bevestigde dat het land enkel agrarisch was. Anthropoloog Yaacov Havakook deed in de tachtiger jaren van de vorige eeuw onderzoek in het gebied en woonde er toen enkele jaren.. Zijn expert-verklaring luidt : “de Arabieren hebben nooit permanent in deze grotten gewoond . De grotten werden enkel als tijdelijk woonplaats gebruikt door herders, die er 2 weken tot een maand woonden gedurende het seizoen dat de beesten graasden”.

B`tselem, een NGO die fondsen ontvangt van de EU en daarnaast door buitenlandse regeringen zoals Frankrijk, Engeland en Duitsland wordt gefinancierd, gaf onlangs samen met the New Israel Fund  een persverklaring uit, dat onder druk van Regavim (onderzoekscommissie) de regering gedwongen werd de huizen af te breken in Susiya voordat het Hof een hoorzitting had gepland en dat dat onacceptabel was. Die hoorzitting is op 3 augustus, maar die gaat helemaal niet, zoals nu gesuggereerd wordt, over het legale besluit tot afbreken, want dat besluit is al een aantal malen door het Hooggerechtshof bevestigd en het Hooggerechtshof heeft beslist dat er helemaal niet op die hoorzitting gewacht hoeft te worden.(HCJ 1420/14). En daar komt nog eens bij dat de Civil Administration ermee heeft ingestemd, dat er, ondanks de bestaande huizen in Yata, een nieuw dorp mag worden gevestigd in gebied C, slechts 2 mijl van de huidige illegale vestiging.

De cruciale vraag blijft: wat doet de EU hier! Waarom provoceert de EU Israel door de Oslo-akkoorden willens en wetens te schenden! Mag de EU internationaal Recht zomaar negeren en naast zich neerleggen? Zo verspeelt de EU zijn geloofwaardigheid om als onpartijdige partner in vredesonderhandelingen te kunnen optreden. En intussen geven onze media natuurlijk de biasfeiten van de Palestijnen, de NGO`s (ook UCP dat Oxfam, ICCO, Pax en Cordaid vertegenwoordigt) doen volop mee Israel te ondermijnen en proberen zij Israel te dwarsbomen en in een kwaad daglicht te stellen via een verzonnen verhaal over Palestijnse zieligheid.

 

MS

 
 

donderdag 23 juli 2015

BDS verziekt een goede onderwijs conferentie

Wereld onderwijs conferentie gekaapt door de moslimlanden en hun vrienden ( bij wie het thuis absoluut niet pluis is).

 

De Educational International World Congress is afgelopen maandag 20 juli met  discussies, voorafgaand aan de eigenlijke conferentie, in Ottawa begonnen. Opmerkelijk is dat de centrale discussie niet over onderwijs gaat, maar over ophitsing tegen Israel. Tegen geen enkel ander land vindt deze ophitsing plaats, maar met het Engelse NUT (National Union of Teachers)  kan zo`n ophitsing niet missen. Zoals zo vele vakbonden in Engeland is ook NUT volledig geintegreerd in de BDS-beweging, zoals bedoeld was bij het opzetten van de BDS-beweging: actie vanaf onder op via vakbonden. Gaan deze discussies dan soms  over problemen in het onderwijs in Israel of in Gaza of op de Westbank? Neen, maar over politiek met BDS-saus. Toch zou het niet onverstandig zijn als die discussie wel over problemen in het onderwijs zou gaan, zoals bedoeld bij een wereldcongres over onderwijs. Via onderwijs worden kinderen gevormd en via onderwijs kun je ze bijbrengen hoe een wereld vreedzaam zou kunnen functioneren. Hier ligt precies het probleem. Het onderwijs in Gaza en op veel scholen op de Westbank (niet allemaal) is helemaal niet vreedzaam. Het blijk, dat daar onderwezen wordt dat Joden de meest verwerpelijke creaturen op de planeet zijn en dat moslims een eeuwige oorlog tegen Israel moeten voeren. Dat Israel zal verdwijnen en Palestina in zijn plaats zal komen. Joden zijn de zonen van apen en varkens. Dat wordt op die Palestijnse scholen geleerd en zoiets  zou wel degelijk op de conferentie besproken moeten worden.

De Israelische onderwijzersbond, die ook deelneemt aan de besprekingen, heeft de politieke resolutie, zoals hij op tafel ligt, tegen Israel, niet ondertekend, wat aanvankelijk wel leek te zijn gebeurd. De Israeli Teachers Union heeft besloten die Palestijnse misstanden nu aan te kaarten tijdens de bijeenkomst in Ottawa en heeft de Palestinian Media Watch Organization gevraagd om achtergrond materiaal over het Palestijnse lesprogramma te verzamelen. De PA heeft herhaaldelijk beloofd het lesprogramma te veranderen, maar heeft dat nog steeds niet gedaan. Toch is Abbas verantwoordelijk voor  goed onderwijs, waar niet geindoctrineerd wordt en geweld niet wordt verheerlijkt. Maar naast een groot aantal scholen dat deze lessen over het minderwaardige Joodse volk en de vernietiging van Israel geeft is er ook nog de televisie voor kinderen die haat predikt en geweld verheerlijkt.

Genoeg werk aan de winkel voor een oprechte wereld conferentie over onderwijs. Helaas blijkt ook hier weer, net als bij de UNHCR, dat het makkelijk is Israel als zondebok te gebruiken en eigen misstanden zo niet besproken te krijgen. En Engelse NGO`s en vakbonden laten hun BDS-agenda nooit thuis.

 

MS

woensdag 22 juli 2015

Nog steeds geen definitieve uitspraak over Arafats dood

Het is de vraag of de zaak over een eventuele vergiftiging van Arafat nu gesloten wordt.

 

Het Openbaar Ministerie in Nanterre in Frankrijk roept op de zaak over de eventuele vergiftiging als doodsoorzaak van Arafat in 2004 nu te sluiten. Het OM heeft na het verschijnen van het rapport over deze affaire drie maanden de tijd om in beroep te gaan. Maar daarmee is de zaak niet gesloten. Een andere onderzoeks instituut moet besluiten of er verder onderzoek zal worden gedaan nu het aangeboden rapport geen uitsluitsel kan geven. Het blijkt niet mogelijk voldoende bewijs tegen wie dan ook te leveren.

Arafat werd in Cairo geboren en noemde zich een Palestijn. Hij richtte Fatah en de PLO op  als terreurorganisaties. Hij riep in 2000 op tot de Tweede Intifada. Na zijn dood in 2004 in een Frans ziekenhuis diende zijn vrouw  Suha, die in Frankrijk woont, een klacht in bij het hof in Nanterre in 2012 omdat hij vergiftigd zou zijn. Daarop werd zijn tombe in Ramalla geopend om een team van Franse, Zwitserse en Russische onderzoekers in de gelegenheid te stellen 60 stukjes te verzamelen voor verder onderzoek. Er werden sporen van polonium 210 gevonden op stukjes kleding. De  Zwitsers uit het onderzoeksteam kwamen al heel snel met hun conclusie dat Arafat vermoord was en het zal niet verbazen dat ze Israel de schuld hiervan gaven. De Fransen, onder wie Catherine Denis, houden echter staande dat polonium 210 en lood 210, gevonden in Arafats kleren en graf, een natuurlijke omgevings oorsprong hebben..Plutonium werd beroemd in 2006 toen een gevluchte Russiscge geheimagent en tegenstander van Poetin, Alexander Litvinenko, in Londer vermoord werd met een hoge dosis polonium.

 

MS