dinsdag 31 maart 2015

Is er verband tussen uitstel van de PA en de gang naar het ICC en de achtergehouden belastinggelden?

Het is onwaarschijnlijk, dat de PA morgen, 1 april, onmiddellijk Israel bij het ICC zal aanklagen.

 

Het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van de PA, Riyad al-Maliki, is op 1 april in Den Haag al verleden week aangekondigd. Hij heeft dan een gesprek met onze minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Eerste aanleiding voor dit bezoek aan Den Haag was om naar het ICC te gaan. Op 1 april is de eerste gelegenheid voor de PA om Israel bij het ICC aan te klagen en Abbas heeft al een tijd lang geroepen meteen van de eerste gelegenheid gebruik te zullen maken. Maar zaken blijken nu anders te liggen dan een tijdje gedacht werd. Sinds januari houdt Israel belastinggelden van de Palestijnen in als vergelding voor hun gang naar het ICC. Dat gaat om heel veel geld en de PA kan dat geld niet missen. Internationaal is daar ook bezwaar tegen gemaakt en ook premier Rutte heeft dit onderwerp aangekaart in zijn gesprek met Netanyahoe waarin hij hem na de verkiezingswinst feliciteerde. De afgelopen weken heeft Nederland dit onderwerp herhaaldelijk aangekaart op ministerieel niveau, maar ook via topdiplomaten. Natuurlijk zou het gesprek met Koenders ook hierover gaan.

Verleden week besloot Netanyahoe de bevriezing van de gelden ongedaan te maken om humanitaire redenen. De reacties van alle kanten hierop waren positief en er zijn zeker humanitaire redenen waarom de PA niet zonder deze rechtmatige gelden kan. Maar waren die humanitaire redenen wel de echte aanleiding? De maatregel was in eerste instantie genomen als een soort strafmaatregel omdat Abbas naar het ICC zei te zullen gaan en wat zien we nu? Abbas zou die tocht naar het ICC gecanceld hebben! De aanleiding is daarmee weg voor de strafmaatregel en dus kan die maatregel worden ingetrokken. Ook zou de samenwerking op veiligheidsterrein gewoon gecontinueerd worden.

Bronnen spreken over een geheime overeenkomst tussen Abbas en Netanyahoe over deze zaak. Saeb Erekat ontkent deze overeenkomst ten stelligste. De toekenning van de belastingen hebben nooit in verband gestaan met een belofte niet naar het ICC te zullen gaan. Volgens Erekat gaat de gang naar het ICC gewoon door, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs direct op 1 april te zijn. Hoewel hij zegt zelf klaar te zijn met zijn aanklacht wil hij de aanklager in Den Haag wat meer tijd gunnen om de zaak goed uit te zoeken via het vooronderzoek dat al gestart is. Hij verklaart de stap van Netanyahoe als volgt: Netanyahoe wil zijn blazoen oppoetsen in de wereld en daarom heeft hij de gelden vrij gegeven. De wereld kijkt nu vriendelijker naar hem.

De ervaring leert dat Netanyahoe zich zelden iets van zijn beeld in de wereld aantrekt. Hij gaat zijn eigen gang die hij nuttig vindt. Het is dus zeker niet om zijn beeld te verbetern in de wereld dat hij de gelden vrij geeft en een overeenkomst met Abbas is niet onwaarschijnlijk. Toch zal Erekat zeker ook gelijk hebben, namelijk dat die aanklacht niet perse op 1 april hoeft te gebeuren. Abbas kan nog altijd besluiten die aanklacht in te dienen en hem kennende zal hij dat zeker op enig  moment gaan doen.

 

MS

 

 

 

 

 

 

 

Antiracisme en antisemitisme op 21 maart (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2015/03/30/antiracisme-en-antisemitisme-op-21-maart/  

= IMO Blog = 

Van de zomer sprak rapper en activist Appa de volgende fraaie woorden op een Gaza-demonstratie:

‘Antisemitisme is de grootste troefkaart van deze smerige achterbakse laffe en hypocriete zionistische lobby met het CIDI voorop. Esther Stinkvoet, je bent een smerig mens, een akelige heks, een harteloze heks die alles op alles zet om mensen tegen elkaar uit te spelen en antisemitisme te misbruiken. (…) De grootste vijand van vrede is het hebberige kapitalistische bloeddorstige regime van het zionisme. (…) Wij zijn het verzet zoals Hamas het verzet is. Hamas is geen terroristische organisatie, Hamas strijdt voor haar volk en zolang zionisten de Palestijnen uitmoorden hebben de Palestijnen de helden en vrijheidsstrijders van Hamas nodig. Fuck de zionisten, fuck de Talmoed, free your mind, free Palestina!’.

Met deze verlichte uitspraken maakte hij kennelijk zo’n diepe indruk op de organisatie van de antiracisme demonstratie vorige week zaterdag in Amsterdam, dat men besloot hem uit te nodigen om een toespraak te komen houden. Het lijkt vreemd: iemand die zelf racistische- en haattaal bezigt jegens bepaalde bevolkingsgroepen en mensen waarmee hij het oneens is, uitnodigen om op een manifestatie tegen racisme en uitsluiting te komen spreken. Maar ondanks dat op het affiche en in de aankondiging antisemitisme ook staat genoemd, blijkt uit het persbericht duidelijk dat het vooral om racisme tegen moslims en zwarten gaat:

Samen tegen racisme, islamofobie, afrofobie en antisemitisme. Dit motto staat centraal op de landelijke demonstratie en manifestatie in Amstera [sic] op 21 maart 2015, De Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. De organisatoren roepen ertoe op islamofobie als discriminatiegrond te erkennen, racisme tegen moslims te bestrijden en meer aandacht te schenken aan het Nederlandse slavernij- en koloniale verleden. Zij pleiten daarnaast voor een actieplan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, stoppen met etnisch profileren door de politie, voor een menswaardig asielbeleid en 24 uursopvang voor vluchtelingen.

Ook bij een uitvoeriger beschrijving van de oproep staan alleen maatregelen gericht op het tegengaan van discriminatie van moslims en zwarten. Het gaat over asielbeleid, beleid tegen discriminatie van moslims, etnisch profileren door de politie, en natuurlijk Zwarte Piet (het is maart, dus we kunnen de discussie alvast opstarten, dan hebben we uitgebreid de tijd om alle voors en tegens eindeloos te herhalen). Nergens een woord over de recente aanslagen op Joodse doelen, de toename van het aantal antisemitische incidenten, de angstgevoelens die er leven onder veel Joden, het feit dat men op veel plekken niet meer met een keppel op kan lopen. Laat staan dat een belangrijke bron hiervan benoemd zou worden, namelijk jongeren van Marokkaanse afkomst die uit een misplaatst gevoel van solidariteit met de Palestijnen en gevoed met complottheorieën en antisemitische propaganda, zich schuldig maken aan antisemitisme. Mensen inderdaad zoals Appa. Hij vervangt het woord ‘jood’ netjes voor ‘zionist’, maar duidelijk is dat daaronder in principe alle Joden vallen die niet duidelijk anti-Israel zijn. Uit het ‘fuck de Talmoed’ blijkt zijn haat tegen de Joodse religie.

Om zo iemand als spreker te vragen op een antiracisme demo getuigt van enig lef of, en dat is waarschijnlijker, een enorm bord voor je kop. Verblind als men is door de idee dat moslims en zwarten alleen slachtoffer zijn, en dus per definitie zelf niet kunnen discrimineren of haatzaaien, wordt een antisemiet van allochtone afkomst uitgenodigd om te spreken tegen racisme.

Appa maakte het op deze demo iets minder bont dan afgelopen zomer, maar het blijft een vreemde mengelmoes van woede, haat tegen de gevestigde orde, slachtofferschap en jeugdige energie en optimisme voor de toekomst:

Mag ik boos zijn op t feit dat mijn kansen op de arbeidsmarkt kleiner zijn dan de jouwe? Mag ik boos zijn op t feit dat dit constant wordt gezien als cliché en t schuilen in een slachtofferrol? Nou? Mag ik boos zijn of niet? Mag ik woedend zijn op t feit dat een 2e kamerlid alles wat ik heilig en belangrijk acht de grond in trapt en er mee wegkomt, ondanks t feit dat t strafbaar is? Mag ik boos zijn op t feit dat moskeeën niet worden bewaakt zoals synagoges terwijl islamofobie hoogtij viert? Mag ik woedend zijn op t feit dat als je als bekend persoon kritiek levert op de onmenselijke behandeling en etnische zuivering van de Palestijnen door Israel, je wordt bestempeld als antisemiet en je daardoor uit t publieke debat wordt gehouden? Mag ik woedend zijn dat de Nederlandse regering dit regime blijft steunen en verdedigen ondanks het feit dat ze al meer dan 67 internationale conventies hebben gebroken? Mag ik woedend zijn op het feit dat bepaalde riooljournalisten van o.a de Telegraaf, Elsevier en Spits worden gebruikt om karaktermoord te plegen op een ieder die zich kritisch uitspreekt tegen deze poppenkast? Mag ik schreeuwen omdat ik monddood wordt gemaakt?

(…) We zitten samen in hetzelfde schuitje en de onmacht die we voelen maakt ons kwetsbaar en vatbaar voor woede en haat.. Wordt wakker! Wordt wakker en laat gister voor wat t is! Kijk naar vandaag, herken de leugenaars en oplichters en sta op.. Sta op en sta samen ongeacht je kleur, religie en etnische achtergrond! Wordt wakker en laat je niet meer bedriegen!

(…) Ze zeggen dat een betere wereld begint bij jezelf.. Ik kies er voor om vandaag te beginnen! Wat geweest is geweest en een nieuwe start vergt moed en moed is wat we nodig hebben als we verandering willen!

Zo creëert hij slim een gevoel van saamhorigheid, van hoop, van een ‘wij’ dat sterk genoeg zal zijn om te zegevieren en een ‘zij’ dat bestaat uit verrotte oude structuren, uit racisten en cynici, leugenaars op tv en mensen die vol haat zitten en een zondebok creëren om hun eigen problemen op te projecteren. Ik kan mij voorstellen dat dit heel krachtig overkomt, zoals Wilders woorden ook krachtig overkomen. Ondertussen zaait hij zelf haat door wederom tegen Israel te keer te gaan, en suggereert hij dat synagoges onterecht bewaakt worden, of dat althans heel wat minder noodzakelijk is dan het bewaken van moskeeën. De reden dat moskeeën niet worden bewaakt zou Appa moeten verheugen: het is niet nodig omdat er nauwelijks gewelddadige incidenten zijn tegen moslims, en al helemaal niet in moskeeën. Uit onderzoek blijkt echter telkens weer dat juist antisemitische incidenten toenemen. De bewaking van synagoges is geen overbodige luxe maar een gevolg van hoe mensen als Appa over de Joden en Joodse zelfbeschikking denken en dit in opruiende taal verkondigen.

Veel van wat Appa zegt is onzin, zoals dat hij uit het publieke debat wordt gehouden. Hij was niet lang geleden nog op de tv in een speciale uitzending vanwege de spanningen als gevolg van de aanslagen op Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt in Frankrijk, en ook Vrij Nederland interviewde hem bij die gelegenheid. Met de ’67 internationale conventies’ die Israel gebroken zou hebben zal hij wel doelen op VN resoluties. Dezelfde VN veroordeelde eerder deze week nog alleen Israel voor het schenden van vrouwenrechten. Ook in de Mensenrechtenraad wordt Israel routineus veroordeeld, terwijl notoire mensenrechtenschenders en schurkenstaten buiten schot blijven en elkaar de hand boven het hoofd houden. Dat men daar Israel veroordeelt zegt dus meer over de partijdigheid van de VN dan over Israels gedrag. Appa is boos op Wilders die ‘alles wat ik heilig en belangrijk acht de grond in trapt en er mee wegkomt’, maar doet zelf precies hetzelfde met dat wat voor veel Joden belangrijk is, hun thuis, de plek waar zij zichzelf kunnen zijn en waar zij altijd terecht kunnen. Appa zet zich neer als slachtoffer terwijl hij minstens evenzeer dader is. Hij doet een ander aan wat hij niet wil dat hemzelf wordt aangedaan.

Hij mag van mij boos zijn, woedend, ziedend, maar waarom moeten mensen die een antiracisme demonstratie bijwonen dit aanhoren? Ik ben zelf vroeger op dat soort demo’s geweest, die tot doel hadden het bewustzijn hierover te vergroten, maar ook om te laten zien dat het ook anders kan. Dat je ook tolerant kunt zijn en anders met elkaar om kunt gaan, zonder direct over mensen te oordelen op grond van hun afkomst of uiterlijk, hun geslacht of geloof of seksuele geaardheid. Appa laat het tegendeel zien. Hij is volkomen intolerant tegenover mensen die er anders over denken dan hij, hij plakt etiketten, hij scheldt mensen uit, demoniseert, beledigt het heilige boek van een andere religie, en iedereen is schuldig behalve hijzelf en zijn medestanders.

Wie zijn verantwoordelijk voor deze wanstaltige vertoning? Nergens op de website wordt duidelijk wie of wat achter het Comité 21 Maart zit, maar de demonstratie wordt ondersteund door een waslijst aan organisaties, waaronder de FNV, AbvaKabo, Artikel 1 (landelijke meldpunten discriminatie), Kerk in Actie, Contactorgaan Moslims en Overheid, Stichting Vriendenkring Mauthausen, GroenLinks Amsterdam, SP Amsterdam, PvdA Amsterdam en de Raad van Kerken Amsterdam.

Mag ik kwaad zijn dat op een antiracisme demonstratie Israel, het land waar het meest vervolgde volk zelfbeschikking heeft, wordt gedemoniseerd? Mag ik kwaad zijn dat antisemitisme op een antiracisme demonstratie wordt verzwegen en gebagatelliseerd? Mag ik woedend zijn over de leugens die daar worden verteld? Mag ik schreeuwen omdat dergelijke demonstraties, net als de Kristallnachtherdenking, al jaren worden misbruikt door radikaal linkse en antizionistische groeperingen om hun eigen agenda door te voeren? Waar geen woord wordt vuil gemaakt aan de recente aanslagen op Joodse doelen en alleen islamofobie als probleem wordt gezien? En mag ik tot slot ziedend zijn dat organisaties en partijen waarmee ik sympathiseer deze poppenkast steunen? En dat dit al jaren wordt aangekaart en gehekeld, maar dat dat de dames en heren bij de vakbond, de verschillende  linkse partijen en verschillende kerkelijke organisaties blijkbaar geen bal interesseert? Als er iemand reden heeft kwaad te zijn, zijn het de echte antiracisten, die niet alleen opkomen voor hun eigen etniciteit en geloof maar voor werkelijke gelijkheid en pluriformiteit, mensen die Wilders evenzeer verafschuwen als de haattaal van Appa en Abulkasim Al Jaberi (die niet onderdeed voor Appa), die zich inzetten voor dialoog en verzoening, die aan moslims dezelfde eisen stellen als aan Joden en alle anderen.

Ratna Pelle

 

maandag 30 maart 2015

Arabische eenheid in Sharm El-Sheikh?

De Arabische Liga vergadert verder

 

De Arabische Liga vergadert in Egypte en dat is wereldnieuws. Dat is niet zo gek, want de grootste problemen van dit moment spelen zich af in hun midden, of hebben in ieder geval de moslimcomponent gemeen. Maar moslim alleen staat niet garant voor deelname, want het gaat om de soenitische moslims. Grootste vijand is Iran, een shiitisch land. Zo kon het gebeuren dat de Saoedische vertegenwoordiger verklaarde dat niet Israel de grootste vijand is, maar Iran. Terwijl Iran juist de boodschap aan Saoedi-Arabie had afgegeven, naar aanleiding van de Saoedische aanval op de shiieten in Jemen, dat Saoedi-Arabie goed in de gaten moest houden dat het verkeerd bezig was, omdat Israel de grootste vijand is. Waarmee maar weer eens duidelijk is dat Israel voornamelijk als bliksemafleiding in dit milieu gebruikt wordt. Als de animositeit tussen soenieten en shiieten minder groot is wil het nog wel lukken Israel als bindbindel voor de moslims te misbruiken, maar nu, met IS, de Houthi`s in Jemen, de chaos in Syrie en Libie , de Iraakse problemen tussen soenieten en shiieten, wordt de werkelijke angel van de vele conflicten duidelijk. Dat is namelijk de eeuwenlange strijd tussen soenieten en shiieten die nu weer in alle heftigheid is opgelaaid.

Om de zaak nog ingewikkelder te maken heeft ook Rusland een duit in het zakje gedaan. Poetin stuurde de Liga een brief. De president van Egypte, Abdel Fattah Sisi, las de brief in de vergadering voor. Daarin gaf Poetin aan zich in te zullen zetten voor de Palestijnen opdat zij hun eigen onafhankelijke staat krijgen met Oost Jeruzalem als hoofdstad. Verder schreef Poetin dat hij de Arabische aspiraties ondersteunde voor een welvarende toekomst en voor de oplossing van alle problemen in de Arabische wereld door vreedzame middelen en zonder bemoeiienis van buitenaf. Maar dit wekte de woede van de minister van Buitenlandse Zaken van Saoedi Arabie, Prins Saud Faisal . Hij noemde Poetin hypocriet, omdat Poetin Syrie in de persoon van Bashar Assad steunt.  Daarmee creeert Poetin instabiliteit. Dat was weer moeilijk voor Egypte, dat net de banden met Rusland heeft aangehaald. In februari werd Poetin nog groots onthaald in Egypte.

Als de Arabische Liga ooit komt tot een eigen gezamenlijk leger, zoals nu is uitgesproken in Sharm El-Sheikh, zal het nog een hele klus worden om gezamenlijke doelen te vinden en samen op te trekken, zeker als of Iran, of Rusland, of Amerika vindt dat de beslissing om aan te vallen niet goed is. En daar Rusland ernstig bezig is zijn belangrijke rol op het wereldtoneel te vergroten, zal het moeilijk denkbaar worden dat en Amerika en Rusland zo`n militaire ingreep gaan steunen. Tel daarbij op dat Iran via proxy`s shiitische belangen steunt en Rusland en Syrie daarbij belangrijk zijn, dan zie je welke rol dit Arabische leger zal kunnen spelen.

 

 
Saudi King Salman and his delegation at the Arab League Summit (Photo: EPA)

 

 MS

 

zondag 29 maart 2015

De Arabische Liga en Abbas

Abbas wil de Arabische Liga tegen Gaza inzetten

 

De Arabische Liga is in Sharm el Shekh bijeengekomen voor de 26`keer voor  overleg. Aan de orde tijdens deze zitting van de Liga komen vele problemen zoals de campagne tegen Jemen onder leiding van Saoedi-Arabie, het gevecht tegen IS, de oorlog in Syrie en Libie,  een opzet om tot een gezamenlijk coalitieleger te komen, en natuurlijk het Israelisch-Palestijns conflict. Zo kreeg ook Abbas het woord op de bijeenkomst. En hij greep de kans aan om Hamas neer te zetten als interne stoker van de eenheidsregering van Fatah met Hamas. Hij vroeg de Liga militaire actie te ondernemen tegen de Moslim Broederschap van Gaza. Hij refereerde hierbij aan de campagne van luchtaanvallen donderdag 26 maart door Saoedi/Arabie en andere Arabische landen tegen de door Iran gesteunde  shiitische Houthi rebellen in Jemen. Hij formuleerde dit als volgt `ik hoop dat de Arabische landen dezelfde politiek zullen volgen als toegepast op Jemen en voor alle Arabische landen die te lijden hebben van interne conflicten zoals Palestina, Syrie, Libie en Irak`  Ook de adviseur van Abbas op religieus gebied en islamitische kwesties, Mahmoud Al Habbash , zei bij de bijeenkomst iets gelijksoortigs namelijk dat hij hoopte dat de Arabische landen actie zouden ondernemen en Hamas aanvallen met een ijzeren vuist.

Dit geeft goed aan wat de eenheidsregering van Fatah en Hamas waard is en Abbas kan zo in zijn eigen staart bijten als hij wel als eenheidsregering naar het ICC stapt om de daden van Israel in Gaza. Want de vraag komt dan op of hij wel Gaza kan vertegenwoordigen als hij oproept tot een aanval van de Arabische Liga van Gaza.

 

Doel van de Arabische Liga is het verstevigen van de relatie tussen Arabische landen, zorg voor de onafhankelijkheid van Arabische landen, het gemeenschappelijke goed dienen van de Arabische landen, het verzekeren van betere condities voor alle Arabische landen en hun toekomst garanderen. De Liga werd opgericht in 1945 en het hoofdkwartier is in Cairo. Deoprichters waren Egypte, Irak, Transjordanie, Libanon, Saoedi-Arabie en Syrie. Inmiddels bestaat de Liga uit 22 landen

Vanaf haar oprichting stelde de Liga zich zeer afwijzend op tegenover Israel. Maar in 2002 lanceerde de Liga een vredesvoorstel voor het Israelisch-Palestijns conflict. Dit voorstel is nooit verder uitgewerkt en een van de redenen is dat de Arabische Liga dit voorstel zo aanbood dat er geen verandering mogelijk was door onderhandelen. Toch ligt dit plan er nog steeds en er zijn aanknopingspunten die uitwerking vragen en de moeite waard zijn.

 

MS

 

zaterdag 28 maart 2015

Hamas vindt zichzelf geen terreurorganisatie

Europa houdt Hamas op terreurlijst.

 

 

De EU heeft besloten Hamas op de terrorisme zwarte lijst van de EU te houden. Daarmee gaat de EU in tegen een controversiele beslissing van het hof in Brussel om Hamas van die lijst af te halen. De EU heeft een beroep aangetekend tegen die beslissing van het op een na hoogste hof. Gedurende de procedure van het beroep blijft Hamas op die lijst staan volgens Susanne Kiefer omdat het de genocide van het Joodse volk in zijn beginselprogramma heeft staan De beroepsprocedure kan een half jaar duren. Intussen zijn wel twee andere organisaties van de terreurlijst afgehaald: de HOLY Land Foundation for Relief and Development, dat volgend de VS Hamas subsidieert, en de Al-Takfit en Al Hijira van Egyptische islamisten. De laatste organisaties zijn er vanaf gehaald, omdat degenen die ze aangaven van gedachten zijn veranderd. Dat zijn Italie en Groot Brittannie.

Zoals valt te verwachten reageert Hamas verontwaardigd op dit besluit van de EU. Hamas zegt dat dit besluit volledig tegen de beslissing van het hof ingaat. Het is onjuist en fout en onrecht tegenover onze mensen en moedigt de bezetting en zijn misdaden aan. Hamas wijst de beslissing van de EU af. Het is een zware tijd voor Hamas. Niet alleen de EU is overtuigd van het terroristische karakter van Hamas, maar Amnesty International ontdekte ook zomaar dat Hamas misdaden beging in de Gaza-oorlog. En daar is Hamas volgens Ma`an ook boos over. Het vindt het rapport van Amnesty ongebalanceerd en zegt dat Amnesty  het Israelische narratief heeft overgenomen. Hamas heeft het recht de Palestijnen te verdedigen  en mag daartoe weerstand bieden. En de daden van Hamas komen niet overeen met de misdaden die gespecificeerd worden in het Statuut van Rome.

Het is voor Hamas een nieuwe ervaring om door organisaties, die normaal hun Hamas verhaal letterlijk overnemen, veroordeeld te worden. Maar men moet niet verwachten dat de beschuldigingen ook door de UNHCR zullen worden bevestigd. Zoals de Verenigde Staten aan het eind van de zitting van de VN deze maand al voor de tweede keer tijdens deze sessie zeiden: Het is teleurgesteld dat de VN Rechten Raad doorgaat met Israel als enig land uit te zonderen. Ook nu weer waren er 4 resoluties tegen Israel terwijl in de buurlanden grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Dit beleid ondermijnt de geloofwaardigheid van de Raad.

 

MS

 

 

vrijdag 27 maart 2015

Netanyahoe zaait onzekerheid

Onzekerheid over stappen VN en VS inzake Palestijnse staat

 

Netanyahoe heeft aan de vooravond van de Israelische verkiezingen verklaard geen onafhankelijke Palestijnse staat te accepteren zolang hij premier zou zijn. Dit werd waarschijnlijk ingegeven om de indruk te versterken dat de veiligheid van Israel niet gebaat is met  zo`n Palestijnse staat. Na zijn reis naar Washington, die ook in het teken van veiligheid ten aanzien van Iran stond, benadrukte hij met zijn verklaring over de Palestijnse staat, dat hij degene is die voor alles voor veiligheid stond voor Israel. Eigenlijk dus een binnenlandse boodschap voor zwevende kiezers. Maar binnenlands bedoeld of niet, de boodschap deed naar buiten toe veel stof opwaaien en Netanyahoe zag zich direct na de verkiezingen genoodzaakt direct tegen te spreken dat hij tegen een twee-staten oplossing zou zijn. Maar natuurlijk was daarmee de schade in het buitenland niet bezworen. Obama gaf in een interview met de Huffington Post te kennen, dat hij Netanyahoe serieus nam in zijn afwijzing van een twee-staten oplossing. Daarom zou hij onderzoeken of de VS misschien in zou stemmen met een verklaring in de VN om Palestina als staat te erkennen. Obama volgt de onderhandelingen over een nieuwe regering in Israel op de voet en zegt voortdurend daarover contact te houden en te benadrukken dat Amerika streeft naar een twee-staten oplossing.

Niet alleen Obama sprak zich uit over de twee-staten oplossing, maar ook Serry, de speciale gezant van de VN in het Midden-Oosten, gaf bij zijn afscheidsrede, na een dienst van zeven jaar, zijn visie. Hij gaat zover dat hij de VN-Veiligheidsraad adviseert een raamwerk voor Vrede op te stellen. Serrey adviseert in zijn afscheidsrapport ook Israel. Hij geeft aan, dat Netanyahoe`s nieuwe coalitieregering (waarvan we het aantreden nu nog moeten afwachten) de bouwplannen in Judea en Samaria en Oost Jeruzalem moet bevriezen wil er ooit sprake kunnen zijn van een oplossing voor twee staten. Eigenlijk vraagt hij zich af of het al niet te laat is voor een dergelijke oplossing. Hij ziet duidelijke gevaren voor een een-staat oplossing waarnaar Netanyahoe op weg lijkt. Demografisch zullen de Palestijnen in een dergelijke staat op zeker moment de meerderheid vormen en het Joodse karakter van Israel daarmee te niet doen. Anderzijds kan het Joodse karakter alleen maar blijven bestaan als Israel een soort apartheidssysteem zal hanteren. Serry suggereert ook dat de VS nu in zullen stemmen met de VN als er een stemming komt over Palestina.

Dat geeft de indruk dat daarmee de Palestijnse staat een feit zou worden. In een interview met de Washington Post geeft Eugene Kontorovich, professor in internationaal recht aan de Northwestern University, zijn visie hierover. De Algemene Vergadering van de VN heeft geen juridische bevoegdheid Palestina tot staat te verklaren. De Algemene Vergadering is een politiek orgaan. Er is een juridische omschrijving over wat een staat is, waar de Algemene Vergadering niet over gaat. Zelfs de Veiligheidsraad gaat daar niet over. Er zijn speciale conventies die daar over gaan. Dit is een ingewikkelde kwestie. En het is niet uit te sluiten dat de VN een eigen weg zal bewandelen, zoals ook het ICC zaken in behandeling besluit te nemen die niet op haar weg liggen.

 

MS

 

 

 

 

 

 

donderdag 26 maart 2015

Amnesty International wordt eindelijk wakker.

Hamas begaat misdaden!

 

Terwijl iedereen heeft kunnen zien dat Hamas in de Gaza-oorlog raketten afschoot naast een hotel met buitenlandse journalisten en heeft kunnen horen dat er in minstens drie VN-scholen in Gaza wapens en raketten waren verborgen heeft Amnesty deze feiten nu ook ontdekt. Bovendien beseft Amnesty opeens dat de raketten die op Israel werden afgevuurd willekeurig waren en dat Hamas te weinig rekening hield met de burgers van Israel. Je zou er tranen van in je ogen krijgen dat Amnesty al een half jaar na dato “ontdekt” wat iedereen allang heeft gezien met eigen ogen of wat al jaren duidelijk is. En kijk eens aan: ze hebben ook ontdekt dat er vanuit ziekenhuizen werd geschoten en vanuit een Grieks-orthodoxe kerk. Het staat allemaal in een rapport dat deze week het licht zag. Vreemd is, dat Amnesty hier een half jaar voor nodig had, maar al tijdens de oorlog in augustus 2014 wist dat Israel misdaden pleegde. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat Amnesty als eerste weet wat Israel verkeerd doet en een half jaar nodig heeft voordat het doorkrijgt wat Hamas allemaal uitspookt. Het doet vermoeden dat Amnesty altijd onmiddellijk onvoorwaardelijk gelooft wat Hamas vertelt en eerst eens heel lang wil onderzoeken of wat Israel zegt wel klopt.

Amnesty heeft ook ontdekt dat Hamas menselijke schilden gebruikte en dat hun raketten ook eigen burgers troffen als ze verkeerd terecht kwamen. Je vraagt je af wanneer Amnesty  gaat ontdekken dat Hamas Fatahmensen standrechtelijk doodde onder het mom van spionage voor Israel. En wanneer gaat Amnesty ontdekken dat Palestijnen gedwongen werden terreurtunnels te bouwen, waar ze gebliddoekt naartoe werden gebracht?

Maar Amnesty zou Amnesty niet zijn als het rapport toch concludeert dat het geweld van Israel disproportioneel was. Hoeveel Palestijnen direct of indirect het slachtoffer waren van eigen vuur of ingrijpen wordt niet duidelijk en betreft zeker niet het aantal dat Amnesty aanhoudt. Dat getal is maar een topje van de werkelijke ijsberg. Daarnaast worden nog steeds alle slachtoffers aan Palestijnse kant, ook die door Hamas omkwamen,  allemaal als slachtoffer van Israel geteld. Bovendien lijkt het toch zeker ook van belang wie de aanleiding tot die oorlog gaf door met de dag meer raketten af te vuren op Israel  en ook nog eens tijdens de oorlog telkens het bestand te doorbreken. Zo ver is Amnesty nog niet gekomen, misschien over een jaar? Of misschien wel nooit!

 

MS