maandag 30 juni 2008

brief nav artikel in NRC over Van Schendelen

L.S.
 
Het aan de beroepslobbyist Rinus van Schendelen gewijdde artikel in het NRC van de afgelopen week werd deze o.a. in overelkaar buitelende bewoordingen van lof geprezen. "erudiet en bevlogen, gepassioneerd en gedreven", waren daarvan nog de minste. In de laatste passage van deze lofrede kwam met betrekking tot "De Joodse staat" echter het karakter aspect "bezeten en fanaat" duidelijk uit. Hij gaf aan voor Israel nooit te zullen lobbyen want............die arme palestijnen toch, zo schandelijk verwaarloosd ook door Europa.
De heer van Schendelen geeft met deze uitspraak duidelijk aan, dat hooggeleerd absoluut niet inhoud dat hij geen enorme vooroordelen kan ventileren. Allereerst, zonder op de historische grondslagen voor het Palestijnen probleem te willen ingaan, zijn diegenen die hen hebben "laten zitten" in eerste en laatste plaats  hun ondanks de enorme olie rijkdom schatrijke Arabische broeders. Deze hebben zich niet alleen nooit wat van het lot van de Palestijnse vluchtelingen aangetrokken maar hen doelbewust onder miserabele omstandigheden laten zitten als opinie wapen tegen Israel. Verder, wellicht vergeten zijn de 300.000 Palestijnen die in Kuweit werkzaam waren na de eerste Golf oorlog dat land uitgegooid wegens hun collaboratie met Sadam Hussein.
Voorts claimt van Schendelen nog dat Europa deze zielige mensen heeft vergeten, verwonderlijk voor iemand zoals hij, die als spin in een Europees netwerk zit, om te vergeten dat er jaarlijks enorme Europeesche subsidie bedragen naar de Palestijnen gaan, zodanige bedragen dat de Palestijnen per hoofd de grootste subsidie ontvangers uit de Europeesche ruif blijken te zijn. Dat de bedragen voor een groot deel op Zwitserse bankrekeningen van hun corrupte leiders terecht komen daar is Van Schendelen niet voor verantwoordelijk, wel voor zijn simplistische uitspraken en onbeargumenteerde eenzijdige visie.
Hoogachtend,
J.W.L.Goudeket

Geen opmerkingen:

Een reactie posten