dinsdag 8 juli 2008

NRC: Rob Wijnberg over vrijspraak Wilders

 
 
Op de vrijspraak van Wilders door het OM reageert in de NRC Rob Wijnberg ( 5juli jl), die het "niet begrijpt".
Onderstaande reactie is geweigerd: te veel post, maar enige andere kritische reactie van dezelfde strekking was er niet. Vervolgens heb ik vandaag gevraagd naar de criteria die de opinie-redactie hanteert bij de selectie. 
 
 

islamisering

Rob Wijnberg kan er niet over uit dat het OM genoegen neemt met het feit dat Wilders onderscheid maakt tussen de islam en zijn aanhangers, de moslims. Hij noemt dat onderscheid spitsvondig en een retorische truc.

Onbegrijpelijk. Ik heb niets tegen het christelijk geloof, maar wel tegen een heleboel christenen – dat kan toch? Welnu, dat kan ook andersom: ik heb (ook persoonlijk) niets tegen moslims, maar wel tegen de imperialistische islam. Want laten we toch svp op de hoogte zijn van de dingen waarover we praten: de islam verdeelt de wereld in twee gebieden. Het niet-islamitisch gebied heet dar al harb oftewel: gebied van de oorlog... En heel de wereld moet islamitisch worden; jihad.

Dat is islamisering.

Wijnberg snapt ook niet wat Wilders met zijn onderscheid nog kan verstaan onder islamisering. Onbegrijpelijk. De islam wil ook in Nederland de dienst uitmaken. Ook Nederland is dar al harb.

Een dhimmy is iemand die geen moslim is in een islamitisch land, en om die reden een tweederangsfiguur, die in elk geval moet buigen voor de islam. Deze dhimmy dient te zwichten onder vernederende maatregelen en zal zich daarom ook angstig gedragen. Hoeveel voorbeelden van dhimmy-gedrag hebben we in ons land al niet gezien? Premier Balkenende wenst de moslims een gezegende ramadan, maar heeft nog nooit de Joden een gezegende rosh hasjana of de christenen een gezegend paasfeest gewenst. Hoe zit dat? Het is een klein doch onmiskenbaar symptoom van dhimmygedrag. We zwichten nu al. Een hoogleraar in Utrecht wordt het recht van vrije meningsuiting ontnomen in zijn afscheidsrede. Omdat we anders bang zijn voor de islamitische reacties. De roep om Arabisch in te voeren op de schoolprogramma’s, de kwestie van de westermoskee. Eerwraak, en het verbod op verandering van godsdienst als je moslim bent. De bedreiging van een cabaretier of van een cartoonist in Denemarken. De moord op Theo van Gogh liegt er niet om.

Persoonlijk ken ik moslims die hier buiten staan en gewoon in Nederland willen wonen en werken. Maar deze aardige moslims zijn geen doelwit van de islam. Zij hoeven niet te worden veroverd – wij wel.

Als Rob Wijnberg dat niet erg vindt dan weet hij niet goed waar hij over praat en zal hij politiek correct Wilders willen veroordelen door hem expres niet te begrijpen, net als vele anderen.

 vd s-b 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten