woensdag 6 augustus 2008

Volkskrant: In Israël heerst geen Apartheid

 
In reactie op mijn artikel In Israël heerst geen apartheid in de Volkskrant van 23 juli, schreef Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid een tegenartikel voor de Volkskrant online, waarop in totaal meer dan 300 reacties verschenen. Helaas lieten een aantal van die reacties een onfrisse nasmaak achter, en werd niet alleen Israël, maar ook het Joodse volk van allerlei wanpraktijken beschuldigd. Hieronder drie reacties van mij, Wouter en van Marijke.

 

Ratna 

--------------------

 

marijke schreef op 31-07-2008 18:22
Hamburger: "De geschiedenis van Israël is een nog niet voltooid project om de oorspronkelijke Palestijnse bevolking maatschappelijk en fysiek te marginaliseren ten bate van de nieuwkomers."

Hamburger beweert met deze zin dat Israel gesticht is met bovengesteld doel. Dat geeft de kwade intentie van Hamburger zelf aan. Israel is met een positief doel gesticht: weer het thuisland voor alle (vervolgde) Joden te worden.
Niet de marginalisering maar de samenwerking met de (toen nog niet zo genoemde)Palestijnen was daarbij opzet. Peres heeft nooit een geheim gemaakt van de "zionistische" droom: open grenzen, samenwerking met alle buren, gebruik maken van elkaars kennis en kunde om zo tot een welvarend Midden-Oosten te komen. Ook voor de uitroeping van de staat heeft Ben Goerion de plaatselijke Palestijnen opgeroepen samen te werken en niet op de vlucht te slaan zoals ze werd aangeraden door hun Arabische broeders.
Niet alleen Hamburger negeert deze intentie, maar de hele anti-Israellobby hanteert een geschiedverdraaiing om Israel te delegitimeren zoals An van den Burg hier op dit forum demonstreert. Met George Knight 31-07-2008 13:04 verzucht ik:
"Wat is in hemelsnaam de oplossing volgens Hamburger?" En ik voeg daaraan toe: waarom verdraait Hamburger de geschiedenis?
Met George zeg ik:
"Het lijkt me weinig zinvol om de strijd uit het Midden Oosten naar Nederland te importeren. Hoe graag betrokkenen dat ook willen met hun lobbyen op afstand."
En ik voeg toe: Wat is de reden om dit conflict in Nederland uit te willen vechten op de agressieve manier als door de anti-Israellobby gebruikt. Aandacht vragen voor verdrukten is prima, maar doe dat op een eerlijke manier zonder verdraaiingen.

 

 

Wouter Brassé schreef op 01-08-2008 09:27
Uit de 'grondbeginselen' van Een Ander Joods Geluid:
"Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich - juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël - het politieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden ten doel stelt. Dit zonder te tornen aan het bestaansrecht van de staat Israël."

In bovenstaand opiniestuk van voorzitter Jaap Hamburger druipt de afkeer voor de staat Israël er weer eens vanaf, zoals in elk en ieder opiniestuk van deze Joodse lobbygroep. Schriller kan het contrast tussen zeggen en doen nauwelijks zijn. Die huichelarij maakt de schrijfsels van Hamburger, Meijer en De Winter echt onverteerbaar.

En dan is er weer de routineuze zwartmakerij met 'apologeten' en 'verlengstuk van de Israëlische overheidspropaganda' die iedereen ten deel valt die het voor Israël durft op te nemen. Denigrerend en beneden alle peil.
In weerwil van hun pretentieuze 'beginselen' zijn het juist de lieden van EAJG die van een tomeloze 'gefocuste eenzijdigheid' blijk geven.

 

 

Ratna schreef op 03-08-2008 :

De manier waarop mensen die het voor Israel opnemen door de anti-Israellobby continu worden neergezet als verlengstuk van de Israelische regering is werkelijk misselijkmakend. In mijn stuk over waarom Israel geen apartheidsstaat is (waar Hamburger op reageerde), heb ik puur en alleen mijn eigen mening verkondigd, en was ik vooral gemotiveerd door mijn groeiende ergernis over het eenzijdige anti-Israel klimaat. Geen enkel ander land wordt geregeld met het apartheidsregime vergeleken, of zelfs met de nazi's. Iedere uitspraak die een Israelische politicus ooit heeft gedaan wordt mogelijk gebruikt om Israel en het zionisme in een kwaad daglicht te stellen. (@ Arjan Fernhout 03-08-2008 02:14) Ja, Barak heeft ooit gezegd dat hij zich als Palestijn bij een terroristische organisatie zou aansluiten. So what? Dat zegt niks over de oorzaken van dit terrorisme. Misschien bedoelde hij wel dat hij dacht als Palestijn vanwege het beroerde leiderschap en de opruiing tegen Israel en de Joden inderdaad tot dergelijke daden te komen.

 

Ik zie zeker dat er in Israel het nodige mis is, maar een genuanceerd debat daarover lijkt in Nederland niet meer mogelijk. Iedere uitspraak, maatregel of gebeurtenis in Israel wordt gebruikt om Israel als de grootste schurkenstaat neer te zetten, die uit is op etnische zuivering van de Palestijnen (wat vreemd, dat het aantal Palestijnen in Israel en de Palestijnse gebieden sinds Israels stichting is verviervoudigd, en Palestijnen in Israel meer rechten hebben dan de Arabieren in de meeste Arabische landen, laat staan minderheden in Arabische landen).

 

Wat mij steeds weer verbaast is hoe normaal we het met zijn allen vinden dat in iedere discussie over Israel de meest walgelijke en extreme uitspraken worden gedaan, het recht van het Joodse volk op zelfbeschikking wordt ontkend en de Joden worden beticht van superioriteitsgevoelens, duistere lobbies, en allerlei andere slechte zaken. Maar waag het niet om het a-woord te gebruiken! Als niet-Jood wil ik mijn walging uiten over dit soort discussies, waarin, nu de holocaust meer dan 60 jaar geleden is, iedere gêne lijkt te zijn verdwenen. Wie de schoen past trekke hem aan.

 

Voor mijn reactie op Jaap Hamburger zie: De Apartheid van Een Ander Joods Geluid

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten