zaterdag 6 september 2008

PA televisie toont kinderen een wereld zonder Israël

 
Is negatieve aandacht beter dan géén aandacht? In Nederland heeft Israël niet te klagen over negatieve aandacht; de PA televisie doet of Israël gewoon niet bestaat...
 
 
PA televisie toont kinderen een wereld zonder Israël
http://israel-palestijnen.blogspot.com/2008/09/pa-televisie-toont-kinderen-een-wereld.html
 
Voor de meeste Palestijnen is heel Israël eigenlijk Palestina, zijn Israëlische steden Palestijnse steden en ligt het Meer van Galilea in Palestina. Dat is wat dit conflict anders maakt dan de vrijheidsstrijd van de Basken, Amazigh, Koerden of Tchetchenen, of welke etnische strijd dan ook. Nog los van het feit dat de Palestijnse strijd vaak bijzonder gewelddadig is geweest, wil men een ander, bestaand land, overnemen en dus ontmantelen of vernietigen. Ondanks het feit dat de PLO in 1993 officiëel (niet 1988 zoals sympathisanten van de Palestijnen veelal beweren) Israël erkende, en ondanks het feit dat ook Abbas zegt een tweestatenoplossing voor te staan, wordt in Palestijnse media, in schoolboeken en op TV heel Israël als Palestina neergezet.
 
Het gaat gewapende groeperingen als de aan Fatah geliëerde Al Aqsa Martelaren Brigades, de Hamas, het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina etc. dan ook niet om de in 1967 door Israël bezette gebieden maar om heel Israël. Het is vreemd dat velen aan dat feit voorbij gaan en doen alsof het slechts om de 1967 bezetting gaat. De meeste Palestijnen verstaan onder bezetting duidelijk wat anders dan de Westerse media en politici, maar dat heeft nog niet iedereen door.
 
RP
------------------
 

PA TV children's quiz:

Teaching about

 a world without Israel

By Itamar Marcus and Barbara Crook

 

Palestinian children are taught through formal and informal education to see a world in which the state of "Palestine" exists and replaces all of Israel. A children's quiz broadcast this week on Fatah-controlled Palestinian Authority television shows how thoroughly Palestinian children have absorbed this message. 

 

Children on the TV program routinely identified every Israeli city and landmark as part of the State of "Palestine." Haifa, Ashdod and Eilat are described as Palestinian ports, the Sea of Galilee is said to be a Palestinian lake, and the area of the Palestinian state is said to be 27,000 square kilometers. In fact, the total area of Gaza and the West Bank totals 6,200 square kilometers, so the only way to come up with the larger measurement is to include undisputed Israeli territory in the calculation. The "State of Palestine" is said to border Lebanon and the Red Sea; in fact, these are Israel's borders.

 

In an unsettling reminder of the 2007 Hamas children's TV program that used a Mickey Mouse character to preach hatred and world Islamic domination, the child host of this week's PATV (Fatah) program is sitting in front of a photo of Mickey Mouse.

 
Following is a link to a clip from the program:

The world view of these Palestinian children is a direct result of their formal education, which teaches them to envision a world without Israel.
 
The following are examples from PA schoolbooks, which teach children to imagine a world without Israel:

"Coastal states differ in terms of their access to water sources, such as...: states located on sea coasts with accesses to two seas, for example: Palestine and Egypt to the Mediterranean Sea and the Red Sea."
[Physical Geography and Human Geography, Grade 12, p. 105]
 
 "Palestine has a long coast facing the Mediterranean sea and a short coast on the Gulf of Aqaba."
[Health and Environment Studies, Grade 8 (2003), p. 130, the Israeli city of Eilat is on the Gulf of Eilat (Aqaba) - Ed.]
 
"... The Tiberias Lake [Sea of Galilee], in Palestine"
[Physical Geography, Grade 5, p. 25]
 
Following is the text of the quiz:
 
Host: List three Palestinian ports.

(On phone) Adham: Haifa, Ashdod and Gaza.

Host: Your answer was correct...I'll add a few. Dear friends, we have the Haifa port, Jaffa, Ashkelon, Eilat, Ashdod & Gaza.
[Note: All are Israeli cities except Gaza.]

Host: What is the size of the state of Palestine?

(On phone) Haidar:  27,000 sq. km.  
[Note: The size of the West Bank and Gaza is 6,220 sq. km.]

Host:  Bravo!

Host: Name three countries bordering Palestine.

Boy: That's easy.

(On phone) Muhammad:  Lebanon, Jordan, Egypt.
[Note: Only Israel borders Lebanon.]

Host: The Palestinian borders overlook two important seas. What are their names?

(On phone) Lama: The Mediterranean and the Red Sea.
[Note: The Red Sea borders Israel's southern tip.]

Host: Congratulations, your answer is correct.

Host: What's the name of the only sweet-water lake in Palestine?

On phone: Ayyam The Tiberias Sea [the Sea of Galilee or the Kinneret].
[Note: The Sea of Galilee is in Israel.]

Host: Your answer is correct.
 
PATV (Fatah), Sept. 1, 2008

 
 
PMW | King George 59 | Jerusalem | Israel  www.pmw.org.il
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten