zaterdag 10 januari 2009

De Gaza Oorlog op de Nederlandse TV

 
De berichtgeving op het NOS journaal en in de actualiteitenprogramma's kritisch bekeken.
 
-----------------------------

De Gaza Oorlog op de Nederlandse TV

http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000341.html

IMO Blog, 2009

De afgelopen dagen konden Israël bashers hun lol op voor de vaderlandse TV.

Het NOS journaal was gisteren iets minder erg dan 6 januari, toen de beschieting van een UNRWA school door het Israëlische leger werd getoond zonder een woord over de Hamas strijders die vanuit de school schoten op het leger (het leger heeft de namen van twee strijders bekend gemaakt), en het feit dat er meerdere explosies waren, wat duidde op de aanwezigheid van explosieven in het gebouw. Niks over het gebruik van burgers als menselijk schild door Hamas, zoals duidelijk is te zien in deze en deze video's, niks over het feit dat Hamas zeer veel heeft te winnen bij een dergelijk incident dat de publieke opinie tegen Israël doet keren en de druk op haar om snel een staakt-het-vuren te accepteren vergroot. Hoe kan Israël zoiets wreeds doen? Bleef je je maar afvragen. Nu werd de indruk gegeven dat Israël op alles schiet wat los en vast zit en geen onderscheid maakt tussen burgers en strijders, maar er slechts op uit is om dood en verderf te zaaien. Ik wil niet zeggen dat ik de aanval op de school goedkeur, of dat Israëls versie automatisch de enige juiste is, maar men had deze wel moeten vermelden.


De woorden van Co Colijn, die als deskundige werd opgevoerd om uitleg te geven over de Israëlische operatie, bevestigden dat beeld nog eens. Israël zou met een 'dirty business' bezig zijn, de raketten zijn het enige wat Hamas heeft en worden afgeschoten in reactie op de blokkade en als verzet tegen de bezetting, en de Gazastrook zou een openluchtgevangenis zijn. Wat een suggestief verhaal! Men had net zo goed gelijk van Agt uitnodigen om zijn visie op de zaak te geven? Dan is tenminste duidelijk dat het een eenzijdig verhaal is.

Hamas vuurt al 8 jaar raketten af op Israël, dat staat los van de blokkade die er toen nog niet was en die nooit volledig is geweest met uitzondering van een paar keer een paar dagen. Israël heeft altijd humanitaire hulp doorgelaten en stroom geleverd (1,5% minder gedurende een paar maanden) en diesel voor generatoren. De Gazastrook wordt sinds de zomer van 2005 niet meer door Israël bezet. De blokkade is juist een reactie op de raketaanvallen door Hamas, en ook bedoeld om te voorkomen dat Hamas allerlei materialen en grondstoffen voor de fabricage van raketten en ander wapentuig kan gebruiken. Hamas staat nog steeds officieel de vernietiging van Israël voor, en zegt dit geregeld op haar TV station Al Aqsa TV en in andere media. Dit bijvoorbeeld zei de Hamas leider Nizar Rayyan, die Israël een paar dagen geleden heeft gedood:

"The only reason to have a hudna is to prepare yourself for the final battle. We don't need 50 years to prepare ourselves for the final battle with Israël." There is no chance, he said, that true Islam would ever allow a Jewish state to survive in the Muslim Middle East. "Israël is an impossibility. It is an offense against God."

"Allah changed disobedient Jews into apes and pigs, it is true, but he specifically said these apes and pigs did not have the ability to reproduce. So it is not literally true that Jews today are descended from pigs and apes, but it is true that some of the ancestors of Jews were transformed into pigs and apes, and it is true that Allah continually makes the Jews pay for their crimes in many different ways. They are a cursed people."

"You are murderers of the prophets and you have closed your ears to the Messenger of Allah," he said. "Jews tried to kill the Prophet, peace be unto him. All throughout history, you have stood in opposition to the word of God."


Onlangs vertelde een Egyptische moslimgeestelijke een soortgelijk verhaal op Hamas Al Aqsa TV, en in het kinderprogramma 'Pioniers van Morgen' worden de kleintjes klaargestoomd voor de strijd tegen de zionistische vijand waarbij het martelarenschap het hoogst haalbare is. Aan dergelijke zaken bieden het NOS journaal, Netwerk, Een Vandaag of NOVA nooit aandacht, evenmin als aan berichten uit Israël dat Hamas humanitaire hulp van de VN confisceert en verkoopt aan de bevolking. Het past allemaal blijkbaar niet in het plaatje van Hamas als redelijke, gematigd geworden beweging waar Israël mee zou moeten onderhandelen in plaats van ertegen te vechten.

Gisteren (8 januari) deed de NOS in het late journaal het nog eens dunnetjes over door te melden dat Israël zomaar op VN voertuigen had geschoten en een Palestijnse hulpmedewerker gedood, ondanks het feit dat de VN de route met het leger had gecoördineerd, en daarom heeft UNRWA alle hulp opgeschort. "Eerder al heeft Israël twee scholen van de VN beschoten", aldus de nieuwslezer, zonder uiteraard de Hamas strijders te vermelden. Niks over de toedracht van het voorval, alleen een boze medewerker van de VN. In het Achtuurjournaal mocht het Rode Kruis zijn beklag doen; het heeft Israël ervan beschuldigd de internationale rechtsregels niet te respecteren en men kwam met voorvallen waar men zijn werk niet kon doen en door Israël werd weggestuurd. Ook hier weer geen enkele wederhoor van Israël. Zelfs Conny Mus van RTL nieuws deed het nog beter, en dat is zeker geen vriend van Israël. Hij vertelde dat ook Hamas het de hulpverleners moeilijk maakt, hun werk bemoeilijkt en hulpgoederen in beslag had genomen.

In de Jerusalem Post werd uitgelegd dat volgens een medewerker van de Israëlische Rode Davidster en soldaten in het veld de kogels van Hamas kwamen, en zei juist de gewonde Palestijnen wilde helpen. Deze zijn naar een ziekenhuis in Ashkelon gebracht, waar een van hen direct dood werd verklaard en de anderen worden behandeld, juist ja, onder vuur van Hamas raketten. Ook wijst Israël er op dat in een strijd waarbij de vijand zich steeds bewust achter burgers verschuilt en probeert je in de val te lokken, je niet zo kunt opereren als je het liefste zou willen. De situatie ziet er voor het leger, dat constant op zijn hoede moet zijn want de Hamasstrijders zitten overal en nergens en alles is geboobytrapt, logischerwijs heel anders uit dan voor de hulpverlener die tussen alle ellende de gewonden zo snel mogelijk wil helpen.

Een Vandaag spande misschien wel de kroon met twee zeer suggestieve en eenzijdige reportages uit de Gazastrook en Westoever, waarin een Palestijnse journalist van Ramattan TV bijvoorbeeld beweerde dat Israël op alles en iedereen schiet behalve op Hamas strijders, en bewust vrouwen, kinderen, bejaarden, ambulances en huizen van burgers beschiet. Iemand van een Palestijnse mensenrechtenorganisatie kwam de dag erna met een gelijksoortig verhaal, en Hanan Ashrawi mocht komen uitleggen hoe schandalig en disproportioneel Israëls militaire operatie is. De Israëlische kant werd geheel overgeslagen, niet interessant, wat moeten we met die zionistische propaganda?

Gisteren in Pauw en Witteman een zogenaamd 'debat' tussen een Palestijnse vrouw en iemand van het CDA. De toon werd gelijk gezet met beelden van de beschieting van de UNRWA school, uiteraard weer zonder de Israëlische kant van het verhaal, want die doet er niet toe.
Dat had nooit mogen gebeuren, aldus Maarten Haverkamp, buitenlandwoordvoerder van het CDA, en Israël zelf veroordeelt dit ook, er was een debat gaande en het leger was ter verantwoording geroepen. Hamas ondertussen juicht alleen maar als burgers worden getroffen. De Nederlandse regering had dit incident ook veroordeeld, aldus Haverkamp op een vraag van Pauw of Witteman, en Israël moet ook de grenzen openstellen voor hulp aan de Palestijnen.

Laila Nawali, van Palestijnse komaf, stond met haar bek vol tanden, zo verklaarde ze, vanwege deze nuancering van het CDA. 'Waar hebben we het over?', vroeg ze. 'Wat hebben de Palestijnen aan een intern Israëlisch debat?', en je mag een enkele raketbeschieting in een open veld natuurlijk noooit vergelijken met het beschieten van een openluchtgevangenis waarbij je weet dat je vele burgers zult treffen, het is bovendien niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, maar de Westerse media brengen die berichten vaak niet en daarom trappen we in de Israëlische propaganda.
Dat laatste zei ze nog net niet, maar haar opmerking over de media werd prompt bevestigd door Jeroen Pauw, waarna een fragment van Al Jazeera werd getoond waarin een Palestijnse arts wordt beschoten wanneer hij een dodelijk getroffen slachtoffer wil weghalen. Tijdens de Israëlische operatie zijn 20 Palestijnse artsen of ander medisch personeel door Israël gedood, aldus het commentaar. Pauw en Witteman, ervaren journalisten, twijfelen geen seconde aan dit bericht, vragen zich niet af hoe objectief Al Jazeera en de Palestijnse journalisten waar ze op vertrouwen zijn, en iedereen barst in hoongelach uit wanneer Haverkamp zegt dat voor hem niet duidelijk is wie er in dit geval heeft geschoten. Dat was op de beelden inderdaad niet te zien, maar Israël is toch altijd de boosdoener?

Een debatje over wie het staakt-het-vuren had geschonden en was begonnen met schieten werd nadat de Palestijnse haar visie had gegeven afgesloten, waarna men over ging op de vraag of Israël niet disproportioneel handelde, een vraag waarvan het antwoord wat betreft Pauw en Witteman wel duidelijk was. Haverkamp werd wel 5 keer gevraagd waarom hij de Israëlische operatie toch maar niet disproportioneel wilde noemen, zoals Van den Broek eerder wel had gedaan. 'Waarom kun je dat nou niet gewoon zeggen, dat is toch je taak als politicus?', en op zijn antwoord dat hij geen doden tegen elkaar gaat wegstrepen, en dat Nederland wel wat aan de humanitaire ramp wil doen, volgde de vraag: 'maakt 600 of 6 doden dan niet uit?' 'Ja natuurlijk', aldus Haverkamp, waarop Witteman: 'dan is het toch disproportioneel'. 'Maar die 6 is ook erg' aldus Haverkamp. Witteman: 'maar 600 is toch erger'.

Wat een simplisme! Ja, we kunnen tellen, en natuurlijk zijn meer doden altijd erger, maar het is totaal onzinnig proportionaliteit te definiëren als dat er evenveel doden moeten vallen aan beide kanten, of dat er maximaal 2 keer zoveel mogen vallen aan de kant van de partij die begon.
Belangrijker dan de aantallen doden is nou juist wel wie is begonnen en wat dus de casus belli is. Om je tegen een vijand te verdedigen die jouw grondgebied binnenvalt of luchtruim schendt, hoeft een land zich niet te beperken tot de middelen die zijn vijand ter beschikking staan, maar het is daarentegen totaal ongerechtvaardigd om een ander land zomaar aan te vallen, ook als daar geen doden bij vallen. Proportionaliteit heeft betrekking op het militaire doel dat je wilt treffen, het verwachte militaire voordeel daarvan en het verwachte aantal burgerslachtoffers. Toch is in een oorlog in principe ieder doel waar de vijand militair voordeel mee kan behalen legitiem, en het is daarentegen een schending van het oorlogsrecht om burgers als menselijk schild te gebruiken of strijders en wapens in burgerdoelen te verstoppen. De Israëlische beschieting van de school mag dan disproportioneel zijn, de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij Hamas.

Na het gedram over proportionaliteit mocht Nawali nog even uitleggen dat de grondoorzaak van het conflict de bezetting is, en dat er pas rust kan komen als die wordt weggenomen. Voor het geval u dat nog niet wist, en dacht dat het conflict al langer bezig was dan sinds 1967...

Wat een dieptepunt! Eergisteren mocht Hans van den Broek uitleggen hoe disproportioneel Israël handelt en hoe schandalig het allemaal is, en nou mocht Nawali, een goed uitziende en welbespraakte vrouw, een kleurloze CDA'er die liever bij zijn gezin had gezeten dan voor zo'n uitzending te moeten opdraven, verslaan in een debat dat ze al bij voorbaat had gewonnen, omdat iedereen op haar hand was, ook de overige gasten, rapper Salah Edin en een schaatser die - heel toevallig - in Gaza verschillende reportages had gemaakt en er zijn vrouw had leren kennen.

Nee, dan NOVA. Daar had men voor de verandering wel gezorgd voor een overtuigend iemand om Israëls kant te vertolken, en dat maakte het debat tussen Joël Voordewind van de CU en Mariko Peters van GroenLinks boeiend om naar te kijken, ondanks het feit dat de argumenten natuurlijk wel bekend waren. Clairy Polak hield nog enigszins de schijn op van onafhankelijkheid, en ze hielden elkaar verder wel goed in evenwicht. Peters pleitte hartstochtelijk voor het betrekken van Hamas bij de vredesbesprekingen; ze waren een machtsfactor en dus moesten ze gehoord en serieus genomen worden. Dat met een dergelijke extremistische groep niet over vrede valt te praten, ontkende ze, en het lag natuurlijk aan Israël dat het staakt-het-vuren was verbroken. Voordewind gaf verschillende voorbeelden van hoe Hamas de eigen burgers gebruikt als menselijk schild, en zelf per definitie alleen maar op burgerdoelen schiet.

Het programma eindigde met de vraag wat Nederland moet doen en of men Nederlandse deelname aan een waarnemersmissie bij de grens van de Gazastrook met Egypte zou steunen. Ja, maar we moeten vooral niet Israëls politiek gaan uitvoeren, aldus Peters, en zorgen dat de grenzen ook echt opengaan. Daarom zouden er ook waarnemers in Israël moeten komen, om daarop toe te zien. Ja, als het een stevig mandaat is staan wij er volledig achter, aldus Voordewind, en als de raketten stoppen en de wapensmokkel wordt tegengegaan, gaan ook de grenzen weer open. Conclusie: met deze regering zie ik ook wel wat in waarnemers aan de grens met Egypte maar met GroenLinks in de regering zou ik faliekant tegen zijn, want zoals Peters het voorstelt zullen zij ook in Israël gestationeerd worden en Israël in haar soevereiniteit aantasten en weinig oog hebben voor haar wensen. Israël kan de grenzen prima zelf controleren en heeft daar geen waarnemers bij nodig, zeker geen waarnemers die partijdig zijn.

Gisteren tot slot in NOVA, na weer een kwade Palestijn die mocht uitleggen hoe verschrikkelijk het allemaal is, een interview met de Israëlische ambassadeur, Harry Kney-Tal. De schijn van onpartijdigheid bij Clairy was nu geheel verdwenen, en ze was op momenten ronduit vijandig. Natuurlijk vertelt Kney-Tal een eenzijdig verhaal, daar is hij ambassadeur voor, maar toen Van Agt een paar dagen eerder in de uitzending zat werd hij heel anders bejegend, en kon hij vrij van onderbrekingen en kritische vragen zijn bekende verhaal doen.

Het is ongelofelijk dat er nog mensen zijn die menen dat de media vooringenomen zijn voor Israël, zoals Joris Luyendijk in zijn bestseller 'Het zijn net mensen' beweerde, maar daarvoor zijn er ook behoorlijk wat mensen die in UFO's geloven, of in graancirkels, of in intelligent (of stupid) design. Met feiten heeft het weinig te maken, maar dat doet aan de kracht van bepaalde ideeën niks af. Net als de mythe van de oppermachtige Israëllobby is het een soort geloof, dat bepaalde doelen dient en de wereld wat overzichtelijker maakt.

Ratna Pelle

Geen opmerkingen:

Een reactie posten