dinsdag 13 januari 2009

Verslag: Solidariteit met Israel, Den Haag, 9 januari 2009

 
Ben Kok brengt verslag uit van de pro-Israël betoging op 9 januari jl..
 
------------------
 

Solidariteit met Israel, Den Haag, 9 januari 2009, voor de 2e kamer.

 

Diverse Joodse en christelijke organisaties organiseerden deze manifestatie en van harte is het initiatief, om op 10 jan. in Amsterdam hetzelfde geluid te laten horen, samen gevoegd met deze manifestatie.

 

Vele honderden waren aanwezig, hartverwarmende sfeer, prima toespraken van Ronni Naftaniel (Cidi) , een jonge inwoner van Sderot die de  Qassamraketten  8 jaar aan den lijve heeft ervaren en de vz. van Christenen voor Israel, Dick Schutte.

Hij riep naast steun m.n.  ook op voor gebed als  van groot belang en stelde, dat de verbondenheid met het Joodse volk voortkomt uit het feit, dat  zowel Joden als christenen dezelfde God, de God van Abraham, Isaak en Jakob als enige ware God kennen.

 

Ronni Naftaniel gaf de rechtvaardigheid van de  aktie van Israel in Gaza prima weer.

O.m. stelde hij, dat  Israel veel meer zorg en liefde heeft voor de inwoners van Gaza, dan Hamas.

Hamas terroriseert haar eigen burgers, gebruikt ze als menselijk schild, moordt ze uit als ze de P.A. aanhangen en blijft de Gazaregio in het ongeluk storten met raketaanvallen op Israel.

 

Israel wil de burgers bevrijden van deze moslimterroristen en ze een menswaardig bestaan  helpen ontwikkelen.

 

Dat bij deze bevrijding burgerslachtoffers vallen, is 100% Hamasverantwoordelijkheid en Israel betreurt elk slachtoffer, wat valt onder de bevolking, doet ook alles om dat te vermijden.

Fouten, die daarbij gemaakt worden, betreurt Israel zeer en zijn ook nooit in haar belang!

 

Er werd een petitie aangeboden bij de 2e kamer met veel handtekeningen tijdens het gaande kamerdebat over deze zaak en uiteraard hopen we, dat hierdoor meer begrip voor het handelen van Israel ontstaat.

 

Het was verder hartverwarmend, dat vele Joodse mensen hun waardering uitspraken voor het Israelgeluid met de vlag op 3 januari museumplein Amsterdam, temidden van de anti-Israelhetze olv. Harry en Gretta, waarbij de vlag vertrapt werd en  Israel vervloekt en ik als de vlagdrager ternauwernood heelhuids uit de meute kwam.

Overigens bleken er achteraf nog enkele mensen een Israelgeluid te willen laten horen, maar die werden dus verwijderd door de politie nog voor ze dat konden gaan doen.

 

Vandaag stond er 1 tegendemonstrant met de Palestijnse vlag bij de ingang van de 2e kamer; hij werd door helemaal niemand lastig gevallen. (zie foto).

Ook de politie liet deze man gewoon staan, geen enkel probleem hier.

 

Het verschil tussen deze waardige demonstratie in Den Haag en de illegale demonstratie gisteren in Utrecht (Vredenburg) van  erg rumoerige en agressieve moslim jongeren plus vorige week in Amsterdam, 3 jan. museumplein, spreekt voor zich.

 

Bij deze dus een oproep aan moslims, om in redelijke argumenten op normale wijze van gedachten te wisselen met ons,  via www.tora-yeshua.nl en geen haatmail meer te sturen.

Want dat soort gedrag maakt de "religie van de vrede", zoals sommigen de islam wel plegen te noemen, tot een haatreligie.

Dat zou je ook wel denken, als je de 164 haatteksten in de koran leest en het Hamasgedrag en handvest leest.

Aan iedere goedwillende, vredelievende moslim is het dan om in normaal menselijk gesprek te tonen, dat er ook moslims zijn, die de vrede zoeken en zich uitspreken tegen al deze agressie.

 

Ik ontving inmiddels een uitnodiging tot zo'n gesprek, dus dat gaan we ontdekken dan; welkom, "liefde voor elke moslimmedemens, maar ontmaskering van de haat in de islam"

 

 

Shalom,

Ben Kok

(joods-christelijk pastor)

Zie www.tora-yeshua.nl voor foto's van deze Solidariteitsactie in Den Haag

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten