dinsdag 17 februari 2009

NOS berichtgeving over Israel en Gaza Oorlog

http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000350.html

IMO Blog, 2009

Ik heb mij al vaker geërgerd aan de berichtgeving van de NOS. Tijdens de Gaza Oorlog werd er bijna alleen vanuit Gaza bericht, en eindeloos konden Palestijnen vertellen dat Israël vooral onschuldige Palestijnen had getroffen en Hamas nauwelijks was geraakt. Van allerlei incidenten werd steeds alleen of voornamelijk de Palestijnse versie gegeven, zoals de zogenaamde beschieting van een UNRWA school waarbij meer dan 40 doden, onder wie veel vrouwen en kinderen, zouden zijn gevallen, de beschieting van een ander VN gebouw, de beschieting van een Palestijnse familie waarbij tientallen onschuldige burgers omkwamen, de beschieting van moskeeën en een TV station.


In veel gevallen bleek dat er vanuit of van nabij die plaatsen op het Israëlische leger was geschoten of raketten op Israël werden afgevuurd, en in sommige gevallen bleek het hele verhaal onjuist, zoals bij de UNRWA school. De VN bleek niet altijd de zo betrouwbare bron die het volgens de NOS en veel andere media is. De Israëlische versie van het gebeurde, of Israëlische schattingen van aantallen doden, werden niet gegeven.

Ook was er nauwelijks aandacht voor de manier waarop Hamas opereerde, voor haar cynische gebruik van de burgerbevolking, het feit dat het leiderschap zich schuilhield onder het Shifa ziekenhuis, de moskeeën die vol explosieven waren gestopt en de situering van militaire posities van Hamas vlakbij burgerdoelen als scholen en moskeeën. Daarvan zijn verschillende luchtfoto's vrijgegeven, zoals van het schuilen achter burgers en het misbruik van ambulances ook verschillende video's zijn vrijgegeven, maar die werden niet één keer op het journaal getoond. Toen na de Gaza Oorlog steeds meer feiten naar buiten kwamen over Hamas en de executies van vermeende verraders en Fatah leden, het feit dat Palestijnse burgers werden gedwongen hun huis of boerderij aan Hamas strijders ter beschikking te stellen, besloot men niet daar ook eens een reportage over te maken. Tijdens de gehele Gaza Oorlog is er één keer uit Israël bericht over het leed en de angst die de raketten van Hamas veroorzaakten. In de weken voor de operatie besteedde het journaal geen aandacht aan de raketaanvallen, behalve soms in relatie tot Israëlische represailles die dan centraal stonden, en de raketaanvallen werden dan ook als reactie op Israëlische geweld voorgesteld.

Afgelopen zondag meldde de Jerusalem Post dat volgens een onderzoek van het Israëlische leger tweederde van de doden in Gaza Hamas strijders waren:

On Sunday, four full weeks after the fighting ended, the IDF's Gaza Coordination and Liaison Administration (CLA) was finally ready to show The Jerusalem Post its research into the fatalities - information compiled from a variety of sources, notably including Hamas's own media and other open Palestinian sources.

This research contradicts the official Hamas-Gaza government claims, in the course of the fighting and since, that most of those killed were civilians.

Attempting to investigate every fatality, the CLA now has a list of names, ID numbers, occupation/affiliation and circumstances of death for most of the 1,338 Palestinians killed in the course of Operation Cast Lead. (Thirteen Israelis were killed during the fighting - 10 soldiers and three civilians.)

This dossier is not yet complete, but 1,200-plus fatalities have been identified by name, and the Post was shown the dossier that details them. Some 880 have been categorized as combatants or noncombatants, and the ratio is approximately two-to-one - the reverse of the impression created by Palestinian officials during the conflict, and a world away from the Hamas claim that just 48 of its fighters were killed.


Het is niet de eerste keer dat door de Palestijnen gegeven en door de VN en andere hulporganisaties klakkeloos overgenomen dodenaantallen niet bleken te kloppen. Ook na de 'massaslachting' in Jenin in 2002, waar volgens Palestijnse bronnen en de VN meer dan 500 Palestijnen waren gedood, bleek achteraf dat het om een veel lager aantal slachtoffers ging, waarvan het merendeel strijders, en de VN zag zich genoodzaakt haar dodenaantal bij te stellen. En het Palestijnse jongetje Al Dura bleek hoogstwaarschijnlijk niet door Israëlisch vuur maar Palestijnse kogels om het leven te zijn gekomen, maar zijn dood en de gemanipuleerde beelden zijn de wereld over gegaan en hebben velen geïnspireerd tot het plegen van aanslagen. De lijst met voorbeelden is lang, maar de media lijken er niet van te leren.

Yochanan Visser van Israel Facts onderzocht de berichtgeving van de NOS over de oorlog in Gaza en bracht gisteren de resultaten naar buiten. Deze komen overeen met mijn waarnemingen en klachten. Hieronder een samenvatting van het onderzoek, en op de website van Israel Facts is het gehele onderzoek te lezen.

Een voorbeeld van bijzonder manipulatieve berichtgeving betrof de dood van drie dochters van de Palestijnse arts Izzeldin Abu Elaish. De NOS liet daarbij beelden zien van de Israëlische televisie, waar hij net berichtte over de situatie in Gaza (dit deed Abu Elaish geregeld, en de mensen in Israël kregen dan ook dagelijks beelden uit Gaza te zien), toen zijn huis werd getroffen en zijn drie dochters dodelijk gewond raakten. De Israëlische presentator was aangeslagen en vocht tegen zijn tranen, maar dat werd niet getoond. Nadat men liet zien dat hij, volgens de NOS 'per hoge uitzondering' een ambulance kon regelen en de man en zijn dochters naar Israël zou halen, werden beelden getoond van boze Israëli's die Abu Elaish verweten dat er vast terroristen in zijn huis waren geweest. Daarbij vermeldde Sander van Hoorn dat Abu Elaish niet op enig mededogen in Israël hoefde te rekenen.Later zei van Hoorn in Pauw en Witteman dat er in Israël totaal geen compassie was voor de Palestijnen in Gaza, en in een uitzending van het NOS journaal over de berichtgeving door de Israëlische TV werd beweerd dat deze nationalistisch was en slechts een 'clean' beeld van de verwoestingen in Gaza liet zien, waardoor zoveel Israëli's achter Israëls offensief zouden staan.

In werkelijkheid was er veel medeleven met Abu Elaish en heeft hij Israëli's op de TV zelfs bedankt daarvoor. Er waren en zijn verschillende initiatieven ontplooid om de bevolking in Gaza te helpen, door spullen te brengen en door een groep Gazanen naar Israël te halen. Ook zijn honderden Gazanen in Israëlische ziekenhuizen behandeld. Ik was in eerste instantie verbaasd toen ik over deze zaken las, maar de berichten bleven komen, en dat was niet alleen van een paar verstokte vredesactivisten.

Het is zeer kwalijk dat niet alleen een onvolledig, maar een ronduit onjuist beeld is geschetst van deze zaken, en de Israëli's als bloeddorstig, nationalistisch en zonder enige medemenselijkheid worden afgeschilderd door onze publieke omroep.

Ratna Pelle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Onderzoek naar NOS journaal rapportage oorlog Hamas vs. Israël 24-12-2008 t/m 24 -01-2009
http://www.israelfacts.eu/03c1989ac60b2ff0f/03c1989af207bce14/index.html

Uitgevoerd door stichting Waarheid Accuratesse Authenticiteit Reportages (WAAR) en Israel-Facts monitorgroep.

Het onderzoek vond plaats in de periode 24 december 2008 t/m 24 januari 2009, aanleiding voor het onderzoek was het vermoeden dat belangrijk- en essentieel feiten materiaal niet terug te vinden was in de verslaggeving door NOS Journaal.

We toetsten de berichtgeving van de NOS aan de eigen NOS journalistieke code en analyseerden de uitzendingen op feiten materiaal, taalgebruik, beeldmateriaal en de montage van beelden, selectie van beelden en onderwerpen, en tot slot repeterende thema's.

De berichtgeving van de NOS werd voorts vergeleken met andere TV nieuws shows waaronder de ARD en ZDF in Duitsland en Arutz 1 en Arutz 10 in Israël. Laatst genoemde TV stations zonden dagelijks gemiddeld drie uur durende nieuwsshows uit waarin alle aspecten van oorlog, inclusief alle ontwikkelingen in Gaza aan de orde kwamen.
Verder onderzochten we de wijze waarop NOS omging met klachten en met het verstrekken van feiten die vooraf of achteraf hadden kunnen worden gebruikt om tot een feitelijke berichtgeving te komen.

Conclusie van ons onderzoek was dat de NOS stelselmatig op alle genoemde onderzoekspunten niet aan haar eigen code voldeed ; op tal van punten de kijker essentiële informatie onthield en in vele gevallen selectief en soms zelfs manipulatief te werk ging in haar taak als primaire nieuwsbron in Nederland.

Per onderdeel van ons onderzoek een voorbeeld van onze bevindingen:

Feiten en Onjuistheden:

Al voor het begin van de Israëlische actie in Gaza meldde de NOS een incident op de grens van Zuid Israël dat uiteindelijk de directe inleiding vormde tot de oorlog. Hamas plaatste op 23 december 2008 een bom naast de grensweg waarop Israëlische voertuigen patrouilleren waarop het Israëlische leger het vuur opende op de Hamasleden. De NOS berichtte in haar reportage over de 60 raketten die Hamas op 24 december afvuurde op Israëlische steden en meldde: " de raketbeschietingen waren een wraakactie op een Israëlische offensief gisteren waarbij 3 Hamas strijders om het leven kwamen". Het zal duidelijk zijn dat dit een onjuiste weergave van de feiten was.

Suggestief Taalgebruik:

In zijn reportage van 29 december verteld Sander van Hoorn de kijker dat het grensgebied met Gaza nu afgesloten is door het Israëlische leger, hij noemt de door het leger opgegeven reden van veiligheid "onzinnig" en zegt daarop dat "het eerder zo is dat men geen pottenkijkers wil". Op 22 en 24 december vonden in deze bufferzone sluipschutter incidenten plaats waarbij Hamas op in de zone aanwezige burgers schoot. Daarnaast was de maatregel ook van kracht voor Israëlische burgers en zelfs voor de landbouwers in het gebied, die daardoor tonnen schade opliepen.

Beeld en montage: In een reportage op 17 januari laat het NOS journaal een reportage zien die men overnam van Arutz 10 in Israël, in de reportage zagen de Nederlandse kijkers de Arutz 10 reporter Eldar die sprak met de Palestijnse arts Izzildin Abul Al Alaish in Gaza (iets dat Arutz 10 regelmatig deed), op het moment dat het huis van de arts getroffen werd door een granaat van de IDF. Daarbij kwamen drie kinderen van de arts om, Eldar regelde nog tijdens de uitzending Israëlische hulp voor de arts.

De NOS monteerde de beelden van Eldar zo, dat de kijker niet de fragmenten zag die lieten zien dat de man hevig geëmotioneerd was en tegen zijn tranen vocht.

Het vervolg van de NOS reportage maakte het waarom hiervan duidelijk. Het commentaar meldde dat Eldar direct de studio verliet om hulp te regelen voor de arts en dat bij wijze van hoge uitzondering de grens openging voor de gewonde kinderen van de arts, en even verderop meld de NOS dat de arts bij aankomst in het ziekenhuis ook al niet op mededogen hoefde te rekenen. Beide opmerkingen waren onjuist; de ZDF in Duitsland zond in haar nieuwsuitzending een reportage uit waarop Palestijnse kinderen te zien waren die op dat moment in Israëlische ziekenhuizen werden verpleegd (waaronder uit Gaza), en mededogen kreeg de arts in grote mate in Israël, vele Israëli's stuurden hem SMS berichten met steunbetuigingen. Iets waarover hij later op Arutz 10 zijn dank uit sprak aan het Israëlische publiek.

Selectie van beelden en onderwerpen:

In de uitzending van 6 januari van zowel het acht uur als het tien uur journaal werd de Israëlische versie van de aanval "op" de VN school in Jabalyah uit de uitzending gelaten. Wij weten zeker dat de NOS beschikte over deze versie van de gebeurtenissen bij die school, omdat we de redactie een uur voor de acht uur uitzending hierover een E-mail stuurden . Ook het feit dat de ARD in Duitsland gelijktijdig in haar Journaal Tagesschau wel de IDF versie van het incident vermeldde bewijst dat deze informatie bekend was en dus door de NOS had kunnen en moeten worden gebruikt.

Inmiddels heeft de VN bekendgemaakt dat Israël de school niet heeft beschoten, de doden vielen op straat in de buurt van de school.

Repeterende thema's:

Een regelmatig terugkerend thema dat met name correspondent Van Hoorn opnam in zijn reportages was de Israëlische maatregel geen reporters toe te laten in het oorlogsgebied.

Van Hoorn maakte van zijn mening over deze maatregel geen geheim, en deed het voorkomen alsof het uniek was in de media wereld. Echter ook tijdens de oorlog in Georgië in 2008 had de pers geen toegang tot het oorlogsgebied, hetzelfde geldt voor de oorlog in Sri Lanka waar de pers ook moet afgaan op rapporten van derden. ARD's Tagesschau had met de zelfde maatregel te maken maar maakte er niet eens melding van.

Op 30 december 2008 legt Van Hoorn uit, in een reportage aan de rand van Gaza, dat hij besloten heeft een Palestijnse cameraploeg te gaan gebruiken voor het maken van reportages in Gaza. Hij zegt zich bewust te zijn van de onbetrouwbaarheid van dergelijke Palestijnse journalisten ("Palestijnen zijn geneigd tot toneelspel "), maar deze mensen weten dat ze dat bij hem niet moeten doen. En daarmee zou dan de onafhankelijke rapportage gewaarborgd zijn.

Helaas was er nog iets waarover Van Hoorn zweeg, en dat essentieel is voor de vraag naar de betrouwbaarheid van zijn Palestijnse TV ploeg.

Sinds Hamas aan het bewind kwam in Gaza is de persvrijheid aan banden gelegd en werden vaak incidenten gemeld waarbij te onafhankelijk opererende journalisten (fysiek) werden geïntimideerd door Hamas. Ook bepaalde Hamas wie wel of niet een perskaart kon krijgen, de unie van Palestijnse journalisten bevestigde dat men dagelijks met bedreigingen te maken had en met censuur.

Ook de Foreign Press Association (waar de NOS ook bij is aangesloten) bevestigde indertijd deze stand van zaken.

Van Hoorn zweeg over dit alles.

Wij bevelen u aan het hele rapport te lezen en de bijgevoegde bijlage met internetlinks te bekijken

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het NOS journaal in tegenstelling tot wat men beweert in de eigen journalistieke code(die u hieronder aantreft), de Nederlandse TV kijker helpt iets te vinden op basis van wat de redactie van het NOS Journaal zelf vindt over het Midden-Oosten conflict.

Uit het onderzoek komt een patroon naar voren dat wij zeer verontrustend vinden. De kijker in Nederland heeft recht op een NOS journaal dat alle feiten van het Midden Oosten conflict belicht en dat die feiten in een juiste context plaatst.

En de kijker heeft recht op Journaal reporters die zich strikt houden aan de eigen journalistieke code

Gezien het hoge tempo waarin het klimaat rond de discussie over Israël in Nederland verslechtert, en gezien de reeds zichtbare maatschappelijke gevolgen daarvan, achten wij de tijd rijp voor drastische verbetering in de taakopvatting en het verantwoordelijkheidsbesef van de Journaal staf . De primaire nieuwsbron voor de Nederlandse burger behoort primair de feiten te presenteren in het nieuws.

Namens stichting WAAR & Israel-Facts monitorgroep

----------------------------


Bijlage journalistieke code NOS Journaal:

De NOS stelt zich, als integraal onderdeel van de publieke omroep, tot doel de primaire informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, sport en evenementen, zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld, en zijn eigen gedrag te bepalen.

De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van evenwichtigheid, zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en onbevooroordeeldheid.

De NOS streeft ernaar deze informatie toegankelijk te maken via alle beschikbare media en voor alle maatschappelijke geledingen.

De NOS is vrij in de selectie van nieuws, ze laat zich bij publicatie niet leiden door een ander dan het algemeen belang.

De NOS scheidt feiten en meningen, past hoor en wederhoor toe en vermijdt eenzijdige berichtgeving.

De NOS gaart informatie met een open vizier, journalisten maken zichzelf bekend, betalen informanten niet en beschermen indien nodig hun bronnen.

De NOS discrimineert niet en meldt etnische afkomst, nationaliteit, ras, religie, sekse en seksuele geaardheid van personen en groepen alleen als dat nodig is voor een beter begrip van het nieuwsfeit.

De NOS respecteert de privacy van personen in het nieuws, inbreuken daarop staan in redelijke verhouding tot het belang van publicatie en tot de rol en/of functie van de persoon in het nieuws.

De NOS accepteert embargo's die de kwaliteit van de berichtgeving bevorderen en die niet eenzijdig zijn opgelegd.

De NOS bericht waarheidsgetrouw. Kijkers en luisteraars moeten zich met de door de NOS uitgezonden informatie een reëel en controleerbaar beeld kunnen vormen van de werkelijkheid.

De NOS behandelt klachten serieus en rectificeert ruiterlijk.

De NOS is een met publieke middelen gefinancierde onafhankelijke nieuwsorganisatie. De NOS hecht aan een transparante werkwijze en legt daarover verantwoording af.

Deze NOS-code is gebaseerd op de missies van de Nederlandse Publieke Omroep en de NOS, op de 'Gedragscode voor Journalisten" van de Internationale Federatie van Journalisten (1954/1986), op de "gedragscode voor Nederlandse Journalisten" van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren (1995) en op de 'Leidraad van de Raad voor de Journalistiek" (2007).

 

maandag 16 februari 2009

Enquete: 31% van Europeanen geeft Joden schuld van financiële crisis

 
Antisemitisme is diep verankerd in Europa, en komt steeds sterker naar boven. De militaire operaties van Israel, de financiële crisis, andere crises, het zijn allemaal aanleidingen voor het naar buiten komen van een dieper liggend sentiment dat nooit geheel afwezig is geweest. Dit is iets om ons niet alleen voor te schamen, maar ook actie op te ondernemen.
 
RP
-----------

Last update - 05:49 11/02/2009
Poll: 31% of Europeans blame Jews for global financial crisis
By Natasha Mozgovaya, Haaretz Correspsondent, and Haaretz Service
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1063092.html
 
 
A recent survey conducted by the Anti-Defamation League found that anti-Semitic attitudes in seven European countries have worsened due to the global financial crisis and Israel's military actions against the Palestinians.
 
Some 31 percent of adults polled blame Jews in the financial industry for the economic meltdown, while 58 percent of respondents admitted that their opinion of Jews has worsened due to their criticism of Israel.
 
The ADL, a Jewish-American organization polled 3,500 adults - 500 each in Austria, France, Hungary, Poland, Germany, Spain and the United Kingdom - between December 1, 2008 and January 13, 2009.
 
According to the survey, 40 percent of polled Europeans believe that Jews have an over-abundance of power in the business world. More than half of the respondents in Hungary, Spain and Poland agreed with this statement. These numbers were 7 percent higher in Hungary, 6 percent higher in Poland and 5 percent higher in France than those recorded in the ADL's 2007 survey.
 
Nearly half of the respondents in each of the countries said that Jews were more loyal to Israel than to their home country. Twenty-three percent said that their opinion of Jews was influenced by Israel's military and political activities.
 
Another 44 percent of respondents said it was "probably true" that Jews reference the Holocaust too much, while 23% said that they still blame Jews for the death of Jesus.
 
"This poll confirms that anti-Semitism remains alive and well in the minds of many Europeans," said Abe Foxman, the National Director of Anti-Defamation League. "In the wake of the global financial crisis, the strong belief of excessive Jewish influence on business and finance is especially worrisome."
 
Late last year, the ADL reported a major upsurge in the number of anti-Semitic postings on the Internet relating to the financial crisis engulfing the United States.
 
The Jewish-American organization cited hundreds of posts regarding the bankrupt investment bank Lehman Brothers and other institutions affected by the subprime mortgage crisis.
 
The messages railed against Jews in general, with some charging that Jews control the U.S. government and finance as part of a "Jew world order" and therefore are to blame for the economic turmoil.
 
The arrest of Wall Street financier Bernard Madoff, who allegedly swindled $50 billion from investors, prompted an outpouring of anti-Semitic comments on mainstream and extremist Web sites, according to the ADL.
 
The ADL said some of the posts on the highly trafficked sites spread conspiracy theories about Jews stealing money to benefit Israel and suggest that, "Only Jews could perpetrate a fraud on such a scale."
 
These and other anti-Jewish tropes about Jews and money have appeared on popular blogs devoted to finance, in comment sections of mainstream news outlets and in banter among users of Internet discussion groups, according to the ADL.
 
"Jews are always a convenient scapegoat in times of crisis, but the Madoff scandal and the fact that so many of the defrauded investors are Jewish has created a perfect storm for the anti-Semites," Foxman said last year, following news of the Internet hate messages.
 
 

Nieuwe Hamas pop verklaart Zionisten de oorlog in kinderprogramma

 
 
 Is het op dergelijke manier aanzetten tot geweld en haat niet ook een oorlogsmisdaad?
 
 ----------------------------
 
Palestinian Media Watch
Bulletin
Feb. 15, 2009
Hamas puppet: I declare war on the Zionists
 
After having three puppet hosts, the Mickey Mouse look-alike, the bee and the rabbit, all die on TV, Hamas children's television has introduced a fourth puppet host. The new one, a bear named Nassur, appeared Friday on Hamas TV promising to be a Jihad fighter, and declaring war on the Zionists.

To see Nassur declare war on the Zionists click here

Below is the full transcript of the video:

Nassur: "I will join the ranks of the Izz A-Din Al-Qassam [Hamas'] Brigades. I will be a Jihad fighter with them and I will carry a rifle. Do you know why, Saraa?"
Saraa: "Why?"
Nassur: "To defend the children of Palestine, the children who were killed, the children who were wounded, the orphaned children. That's why, from this moment, I declare war on the criminal Zionists. Not only me, me and you. You are ready, right, Saraa?"
Saraa: "We are all ready to sacrifice ourselves for our homeland!"
[Al-Aqsa TV, Feb. 13, 2009]

 

Contact Palestinian Media Watch:

 

p:+972 2 625 4140

e: pmw@pmw.org.il

f: +972 2 624 2803

w: www.pmw.org.il

 

zaterdag 7 februari 2009

UNRWA personeel werkt soms voor HAMAS (DryBones)

 
Het verschil tussen terroristische en humanitaire organisaties is niet altijd zo helder als je zou denken. Dat bleek ook weer bij de demonstraties tegen Israël vanwege de Gaza Oorlog.
_____________________________________

UNRWA Employees

UNRWA Employees : Dry Bones cartoon.
In response to popular demand, I've used the Naive Newsman character again to further explore the fantasy world of TV News reporting of the Mideast "conflict".

* * *
Meanwhile, in the real world, U.S. Representative Steven R. Rothman of New Jersey has proposed Congressional legislation to "Ensure Terrorists are Not Employed by or Receive Benefits from UNRWA". The following paragraph is from the text of the proposed bill:
"UNRWA has employed staffers affiliated with terrorism, including Said Sayyam, the Hamas Minister of Interior and Civil Affairs, who was a teacher in UNRWA schools in Gaza from 1980 to 2003; Awad al-Qiq, the headmaster of an UNRWA school in the Gaza Strip who also led Islamic Jihad's engineering unit that built bombs and Qassam rockets; Nahed Rashid Ahmed Atallah, a prior senior UNRWA employee from 1990 to 1993 who was responsible for the dissemination of assistance to refugees while he was also an operative of the Popular Front for the Liberation of Palestine; and Nidal Abd al-Fattah Abdallah Nazzal, a Hamas activist employed as an ambulance driver by UNRWA, who confessed in 2002 to transporting weapons and explosives to terrorists in an UNRWA ambulance;" -more
 
 

dinsdag 3 februari 2009

De 43 doden buiten de VN-school

De 43 doden buiten de VN-school:
 
Gebleken is dat onderzoek naar zogenaamde misdaden van Israel heel hard nodig is.
Niet alleen Hamas verspreidde valse berichten, maar zelfs de VN wist de berichtgeving zo te plooien dat het leek dat Israel misdaden beging.
De media liepen over van verontwaardiging over de oorlogsmisdaad van Israel dat een VN-school had beschoten waarin mensen hun toevlucht hadden gezocht met als gevolg 43 doden.
Nu is gebleken dat Israel die school helemaal niet beschoten heeft.
De Nederlandse Europarlementarier Van Buitenen is op dit moment de enige die daar ook voor de EU consequenties aan verbindt:
-De EU moet zich verontschuldigen bij Israel voor de valse beschuldiging
-De EU moet aandringen op onderzoek hoe het mogelijk is dat deze valse berichtgeving door John Ging, de VN-man mogelijk is geweest.
 
Het zou aardig zijn als de heren Van Bommel(SP) en Van Dam(PvdA) hier eens vragen over zouden stellen in de kamer.
De aanleiding lijkt zeer relevant: De VN-vertegenwoordiger is niet betrouwbaar in zijn berichtgeving, terwijl genoemde heren een onderzoek van de onpartijdige (!)VN bepleiten naar de vermeende oorlogsmisdaden van Israel in Gaza, waarvan de aanval op deze school er een was.
 
MS
 

In war, the saying goes, "the first victim is the truth." But an in-depth investigative report by the Canadian Globe and Mail's Middle East correspondent, Patrick Martin proved to be the exception to the rule.

Martin’s front-page report investigated the Israeli shelling of Hamas terrorists near a UN school that led to the tragic deaths of 43 civilians. His conclusion: the facts don't support the accepted story that the school itself was shelled.

According to Martin:

Physical evidence and interviews with several eyewitnesses, including a teacher who was in the schoolyard at the time of the shelling, make it clear: While a few people were injured from shrapnel landing inside the white-and-blue-walled UNRWA compound, no one in the compound was killed. The 43 people who died in the incident were all outside, on the street, where all three mortar shells landed.

Stories of one or more shells landing inside the schoolyard were inaccurate.

While the killing of 43 civilians on the street may itself be grounds for investigation, it falls short of the act of shooting into a schoolyard crowded with refuge-seekers.

Martin's report confirms the underreported Israeli accounts that the IDF accurately returned fire to the location from which it was being shelled by Hamas terrorists.

 

Some of Martin's key findings include:

  • There were no dead in the UN school, only some injured according to physical evidence and interviews with several eyewitnesses
  • Three Israeli mortar shells landed outside the school's compound, not inside
  • Incorrect public pronouncements by the UN helped allow "the misconception to linger"

The fact that people were milling around the area where Hamas was firing rockets is not Israel's fault, but rather points out that Hamas fired from an area frequented by civilians, engaging in what former Prime Minister Benjamin Netanyahu calls a double war crime: "Attacking [Israeli] civilians and hiding behind [Palestinian] civilians."

At the time, however, John Ging, UNRWA's operations director in Gaza, condemned the attack as "horrific" and suggested Israel knew it was targeting a UN facility.

"We have provided the GPS co-ordinates of every single one of our locations," he told the BBC. "They are clearly marked with UN insignia, flags flying, lights shining on the flags at night. It's very clear that these are United Nations installations."

Later, in the Globe and Mail investigation, Ging:

acknowledged in an interview this week that all three Israeli mortar shells landed outside the school and that "no one was killed in the school."

"I told the Israelis that none of the shells landed in the school," he said.

Political impact

We are often asked if media reports such as the Globe & Mail's or even our own can have an impact. The answer is an unequivocal yes. Already, one European Member of Parliament, Paul van Buitenen has submitted a parliamentary question based on the Globe & Mail's investigation. The MEP points out that UNRWA's John Ging admits in the article that Israel didn't attack the school but blames the confusion on the Israelis.

Van Buitenen goes on to say that considering the fact that the EU is UNRWA's single largest donor and that it wrongly condemned Israel for attacking the UN school:

  • Is the EU prepared to apologize to Israel for wrongly condemning it without checking the facts on the ground?
  • Is the EU prepared to investigate how it was possible that Mr. Ging apparently spread misleading information concerning the supposed attack on this UNRWA school and whether this was politically motivated?

We commend the Globe and