woensdag 30 september 2009

Leugens over Joden (Nausicaa Marbe)

 
Ik heb al eerder over de betreffende tekst op de website van Stop de Bezetting geblogd, en ik had het ook weer ergens gelezen, maar met Nausicaa Marbe's column in de Volkskrant krijgt het pas echt bekendheid. Marbe schrijft:
 
Want wie iets gruwelijks ontkent dat evident gebeurd is, doet dat om te kwetsen, pijn te doen, te ontregelen, haat te ventileren en om te dreigen.
 
Dat geldt voor een deel van de holocaustontkenners, en vooral voor de subtiele types als Gretta Duisenberg, die niet zozeer ontkennen alswel relativeren, waarvan de gewraakte tekst op SdB een sprekend voorbeeld is. Achmadinejad en de echte ontkenners menen wellicht werkelijk dat het allemaal schromelijk wordt overdreven, onder invloed van de almachtige Joodse lobby. Antisemieten geloven echt dat zo'n lobby bestaat, en ik denk dat Hitler echt dacht dat de Joden Duitsland in gevaar brachten, en het internationale Finanzjudentum samen met de bolsjewieken de wereld ten onder zou doen gaan. Veel mensen in de Arabische wereld denken echt dat de zionisten achter 9/11 zaten en dat Israel het hele Midden-Oosten aan zich wil onderwerpen, en grenzen wil van de Nijl tot de Eufraat. Mensen zijn in staat de meest idiote dingen te geloven en daar vervolgens ook naar te handelen.
 
Uiteindelijk maakt het echter weinig verschil: de antisemieten die echt denken dat de Joden de holocaust hebben verzonnen om sympathie en een staat te krijgen, en de antisemieten die wel weten dat de holocaust heeft plaats gevonden maar die uit kwaadaardigheid en om te kwetsen ontkennen. 
 
Ratna Pelle
-----------------------
 
Leugens over Joden
 
Nausicaa Marbe
 
 
 
President Ahmadinejad is een charlatan. Zijn ontkenning van cruciale feiten uit de mondiale geschiedenis veegt alle aanknopingspunten voor dialoog weg.

Ik heb geen geduld met mensen die de geschiedenis ontkennen,' zei Barack Obama afgelopen juni. Hij doelde op Ahmadinejad die weer eens de Holocaust had ontkend. Ook tijdens zijn Caïro-rede hekelde Obama de holocaustontkenning als deeply wrong. Omdat hij de dag daarna naar Buchenwald ging, raadde hij die bestemming ook Ahmadinejad aan. Preken tegen dovenmansoren.

Ontkenning
Deeply wrong
is een understatement. De ontkenning van de holocaust is een daad van geweld tegen een ieder die in de holocaust dierbaren verloren heeft. De ontkenning van cruciale feiten uit de mondiale geschiedenis veegt alle aanknopingspunten voor dialoog weg. De boodschap is: je kunt de pot op met je geschiedenis. Een bewering gemaakt op oorlogsvoet.

Want wie iets gruwelijks ontkent dat evident gebeurd is, doet dat om te kwetsen, pijn te doen, te ontregelen, haat te ventileren en om te dreigen. Met plezier in vijandigheid. Als de waarheid niet meetelt, als die verdraaid wordt om bloeddorst op te roepen, is alles mogelijk. Zulk racistisch machtsvertoon belooft rabiate onbarmhartigheid tegenover Israël.

Ontkenningstirade
Nu lijkt het misschien dat Ahmadinejad, die deze week bij de Verenigde Naties nu eens níet in zo'n ontkenningstirade verviel, iets opgestoken heeft van Obama's handreiking aan de islamitische wereld. Mij dunkt eerder dat hij zijn jodenhaat aangepast heeft aan zijn gehoor.

Wat werkt in het Midden-Oosten – het antisemitisme vitaal houden met haatpreken – is niet de ideale aanpak in New York. Daar trapte hij op de emotiepedaal, huilde hij om Palestijnse vrouwen en kinderen, appelleerde hij aan de moraliteit van de wereld. Er zullen commentatoren zijn die zich op het toetsenbord werpen om hem gelijk te geven.

Wie echter nadenkt, ontmaskert de charlatan: het gaat Ahmadinejad niet over de uitzichtloosheid van het conflict, de ellende van mensen, de vluchtelingenkampen, de onderhandelingen. Om mensenrechten? Zeker hij die thuis met scherp op studenten schiet.

Complex
Om oorlogslachtoffers? Zeker hij die anti-Israëlisch terrorisme sponsort. Laat staan dat hij oog heeft voor de complexe toedracht van het conflict. Want complex is die. Wie beweert dat 'de zionistische entiteit' alle schuld treft, liegt de boel evengoed bij elkaar als wie Israël enkel vrijpleit.

Het gaat Ahmadinejad niet om Palestijnen, wel om joden wereldwijd die complotten zouden smeden.

In New York hekelde hij de 'kleine groep' die mondiaal de dienst uitmaakt. Het type antisemitisme zonder shoa-ontkenning dat in het Westen breed aanslaat. Beschaafde mensen verlieten de zaal.

Maar holocaustontkenning kan ook zonder de ontkenning van zes miljoen doden. Zie de site van Stichting Stop de Bezetting waarop staat dat de holocaust niet primair met joden van doen heeft. Letterlijk, onder 'Doelstellingen': 'Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog voltrok zich - na de Eerste Holocaust tegen de Armeniërs - de Tweede Holocaust.

Homoseksuelen
Al dan niet systematisch werden vermoord homoseksuelen, Esperantisten, zigeuners, 'economisch onwaardigen', Russen, etnische Polen, gehandicapten, Jehova's getuigen, Vrije Bijbelonderzoekers, vakbondsleden, vrijmetselaars, communisten, Spaanse republikeinen, Serven, Quakers, mensen die zich verzetten tegen de nazi's en joden.

Omdat in Israël en daarbuiten de schijn wordt gewekt dat de joden exclusief de slachtoffers van de Holocaust waren en hun lijden het ergste ooit, dient de herinnering aan de slachtoffers bij voorkeur levend te worden gehouden bij de Holocaustgedenkplaatsen in Europa. Op kosten van Israël dient er een Nakba gedenkplaats te komen van tenminste dezelfde omvang en kwalitatieve uitvoering als de Holocaust gedenkplaats in Israël.' Getekend: Gretta Duisenberg.

Let op: joden worden als laatsten genoemd, hekkensluiters. Over deze belediging is nagedacht. Het is een pikante ontdekking van deze specialiste in holocausten 'voor en tijdens de oorlog', dat het leed van Esperantisten even omvangrijk was als het leed van joden.

Wannseeconferentie
Wellicht beschikt Duisenberg over documenten waaruit blijkt dat tijdens de Wannseeconferentie in 1942 Reinhard Heydrich de aanwezigen overhaalde om de 'Endlösung der Quaker- oder der Freien Bibeluntersucher-Frage' niet door sterilisatie maar door Zyklon B uit te voeren. En wat zou Hitler blij zijn geweest dat hij Europa's dorpen en steden kon uitkammen op hele generaties 'Freimaurer' ter bevolking van zijn ghetto's en concentratiekampen.

Met zulke vileine relativeringen ontkent Duisenberg de 'Judensache' en het feit dat de holocaustindustrie is opgericht om joden uit te roeien. Kwestie van 'schijn wekken' aldus Duisenberg - die zelf altijd gebeten reageert als terecht de schijn ter sprake komt die zij met haar insinuaties wekt.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten