dinsdag 24 november 2009

kostbaar water voor Israel

Water is een kostbaar product voor Israel.
Er valt jaarlijks niet genoeg regen om voorraden voldoende aan te vullen.
Rivieren drogen langzaam maar zeker uit.
Israel is zich daar terdege van bewust en het gebruik van water per hoofd van de bevolking neemt dan ook enorm af.
Gebruikte de gemiddelde Israeli in 1967 nog 503 kubieke meter per jaar, in 2006 was dat nog maar 170 kubieke meter water.
En die afname van gebruik van water zet zich nog gestaag voort.
Men maakt bij het "winnen" van water gebruik van diverse technieken.
Zo optimaliseert men de opvang (terugwinning) van water dat verloren dreigt te gaan bij de winning en verspreiding van water.
Men bewerkt afvalwater zodanig dat het voor irrigatie gebruikt kan worden.
Maar omdat dit alles niet genoeg is heeft men installaties gebouwd om zout water te ontzilten waardoor het ook bruikbaar is geworden.
Nu heeft men weer een nieuwe technologie geintroduceerd die in Australie ontwikkeld is en waar een Israelische onderzoeker bij betrokken was.
Een bio-filter wordt aangebracht in Kfar Saba dat regenwater zuivert en vervolgens wordt dit water aan waterreservoirs toegevoegd.
Daardoor gaat regenwater niet verloren, stroomt het niet zo maar de zee in, maar komt het beschikbaar voor gebruik.
Zo voorziet Israel in zijn water:
Aan de ene kant reductie van gebruik en aan de andere kant toepassen van moderne technologie om de voorraad meer aan te vullen.
 
MS

Arutz Sheva:
Plants will Clean Rainwater in Kfar Saba

by Yoni Kempinski
 

(IsraelNN.com) A special bio-filter project was inaugurated in Israel. The system will be purifying rainwater through a unique technology developed in Australia by a team which included an Israeli researcher.

The objective of the project is to collect rainwater, purify it through biological means, and inject it into the aquifer. One of the first implementations of this unique technology will be in the city of Kfar Saba, thanks to a special cooperation arrangement between JNF Australia and JNF Israel. Presently the precious rainwater washing the city streets is not collected and therefore either evaporates or flows to the sea and is lost. This revolutionary project is expected to provide a remedy for this problem.

The Water Minister of South Wales, who participated in the inauguration event, told the participants that the nation of Israel, as he has learned during the visit, "is strongly connected to the land". The minister headed a 30-member Australian delegation, which included representatives of the Sydney Municipal Water Authority, the national research authority of Australia, leading universities, and private companies in the field of water and the environment

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten