woensdag 6 januari 2010

nieuwe watervoorziening in Israel door ontzilting

In Hadera is de grootste ontziltingsinstallatie van Israel in bedrijf genomen.

De bruikbare watervoorziening voor Israel kan hiermee met 127 kubieke meter water per jaar toenemen tot 300 kubieke meter per jaar.

Niet alleen wordt Israel verblijd met ontziltingsinstallaties, maar ook heeft Israel Gaza voorzien van 6 ontziltingsinstallaties, waarmee 40.000 mensen toegang tot zuiver water krijgen.

Opmerkelijk hieraan is dat Amnesty International dit jaar een Waterrapport over Israel, Gaza en de Westbank publiceerde waarin een totaal ander beeld over de watervoorziening wordt geschetst.

De enorme verschillen tussen het rapport van Amnesty en het waterrapport van 2009 van Israel (nog voordat de nu geinstalleerde ontziltingsinstallaties in bedrijf waren) behelzen:

Het Israelische rapport (2009) stelt vast dat het gebruik van de Palestijnen per hoofd van de bevolking meer is toegenomen dan in 1995 werd verondersteld. Beide partijen gingen toen uit van een toekomstige behoefte aan Palestijnse kant van 70-80 kubieke meter per hoofd per jaar, uitgaande van een toename van 20%.

In werkelijkheid is het waterverbruik toegenomen tot 118 kubieke meter per hoofd in 2009, wat neerkomt op 50% toename.

Daarnaast kan de beschikbare watervoorraad voor de Palestijnen verdubbeld worden door de volgende maatregelen, die in de Oslo-Akkoorden en vervolg-akkoorden zijn afgesproken :

- opvang van verspild water

- volledige exploitatie van het oostelijke bassin van de bergwateraanvoer

- bewerken en hergebruik van afvalwater voor irrigatie.

Eigen initiatief, zoals afgesproken in de Oslo-akkoorden, kan de situatie dus aanzienlijk verbeteren.

Helaas kraakt Amnesty in zijn rapport de Oslo-Akkoorden alleen maar af en negeert ze totaal (ze zijn irrelevant zegt Amnesty), terwijl die Akkoorden de basis zijn van de waterverdeling. Zowel Israel als de Palestijnse Autoriteit hebben de Oslo-Akkoorden getekend. Dit wederzijdse akkoord kan Amnesty natuurlijk niet even terzijde schuiven.

Daarnaast hanteert Amnesty Palestijnse cijfers die totaal verschillen van de officiele Israelische cijfers, mede doordat de Oslo-Akkoorden genegeerd worden en daarmee methoden als opvang van verspild water, volledige exploitatie van het oostelijke bassin van de bergwateraanvoer, bewerken en hergebruik van afvalwater voor irrigatie en bijvoorbeeld ontzilt water niet worden meegeteld.

Opmerkelijk is dat de Palestijnen die moderne technologie afwijzen om hun omstandigheden te verbeteren.

Onder meer is ontzilting van water een beproefde methode om het geheel van beschikbare water te vergroten.

 

Vermeld dient verder te worden dat Israël zelf hard bezig is waterverbruik te beperken.

Gebruikte men per hoofd in 1967 nog 503 kubieke meter per jaar, in 2006 is dit gebruik dramatisch gedaald tot 170 kubieke meter per hoofd per jaar.

 

In plaats van een totaal onbetrouwbaar rapport af te leveren kun je Amnesty erop wijzen dat een betere bijdrage van Amnesty aan de omstandigheden voor de Palestijnen het volgende zou kunnen zijn:

-Zou Amnesty niet de Palestijnen een helpende hand willen bieden door ze te wijzen op mogelijkheden hun watervoorraad zelf enorm te verbeteren door uit te voeren waartoe ze zich verbonden in 1995?

- Wat kan er volgens Amnesty tegen het gebruik van moderne technologie zijn? In dit kader is het interessant dat Israël dit jaar een nieuwe vinding uit Australië gaat toepassen om regenwater zodanig op te vangen en te zuiveren dat het in reservoirs kan worden opgevangen en niet meer de zee instroomt.

- Waarom vindt Amnesty vervuiling van water door de Palestijnen irrelevant?

- Waarom vindt Amnesty wél het slaan van illegale putten begrijpelijk maar wil Amnesty niet dat legale methoden worden gebruikt en wijst Amnesty die af?

 

Alles bij elkaar is de watervoorziening van de Palestijnen aanzienlijk beter dan in het rapport van Amnesty vermeld wordt en kan de beschikbaarheid eenvoudig verdubbeld worden. Daarbij bieden de Oslo-Akkoorden en de opvolgende verdragen, die beide partijen getekend hebben, de nodige houwvast in regelgeving.

 

MS

 

 

 COGAT - Coordination of Government Activities in the Territories, Ministry of Defense

COGAT announces the successful transfer of six water desalination systems to the Gaza Strip: On Dec. 21, 2009, six advanced water desalination systems were transferred to the Gaza Strip. The transfer was coordinated by the Gaza Coordination and Liaison Administration (CLA) in accordance with the civil state policy toward the Gaza Strip, which aims to give a continuous response to the humanitarian needs of the Gazan civilian population.

The systems are planned to supply good quality drinking water to 40,000 citizens, and were installed as part of a sewage water treatment project in the northern Gaza Strip, which is coordinated by the Gaza CLA in collaboration with the international bodies working in the Gaza Strip and the relevant Palestinian authorities.

Ynet 6januari 2010

Hadera's water desalination plant activated

Plant receives Health Ministry approval, starts to transfer desalinated seawater to Israel's National Water Company Mekorot's system. Water Authority elements estimate plant to render 2010 more secure for water reserves, particularly Lake Kinneret

Yael Darel

The desalination plant in Hadera, which is considered the largest in the world, has commenced infusing water into the Mekorot system, Water Authority Chairman Uri Shani declared last Wednesday.

In recent weeks experts have been holding extensive testing aimed at ensuring the water's quality. The plant has been given the Health Ministry seal of approval confirming that the water being desalinated meet Israel's drinking water standards.

Shani made the announcement during the "Green Economy" conference in Petah Tikva, which was attended by Environmental Protection Minister Gilad Erdan and National Infrastructure Minister Uzi Landau.

At the current stage only small amounts of water are being transferred, which do not yet meet the drinking water quota. This is due to the fact that the plant is not fully operational and still awaits a "desalination permit" expected at the end of January.

In the future, the plant will reach a maximum output of 127 million cubic meters per year.

The plant in Hadera is an addition to two existing active facilities in Ashkelon and Palmachim. When it reaches full productivity, accumulated desalination in Israel will amount to 300 million cm per year.

Abraham Tenne, desalination department head in the Water Authority told Ynet this week that the new plant will make a considerable contribution to the water economy in Israel and noted that as a result water reserves will be more secure in 2010.

He further added that the first benefactor will be Lake Kinneret which suffers an ever diminishing water level.

Mekorot CEO Ido Rosolio commented on the new achievement and said, "The linking of the desalination plant to the national water system not only adds more water to the system but constitutes the first stage in building the new national water carrier – the largest water project in Israel.

"The supply of desalinated water through the new Mekorot national water system makes for an historic change which will enable integrated and cost-effective energy management."

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten