zaterdag 13 februari 2010

NOVA over Sheikh Jarrah en de 'Joodse kolonisten'

 
NOVA zond vrijdag een erg suggestieve en vooral oninformatieve reportage uit over de inwoners van Sheikh Jarrah, een wijk in Jeruzalem, en de (dreigende) huisuitzettingen van enkele Palestijnse families daar. Er werd nagenoeg niks over de achtergronden van dit conflict vermeld, het ging er volgens NOVA alleen maar om dat boze kolonisten de arme Palestijnen zonder enige reden uit hun huizen zetten. Allerlei Palestijnen vertelden hoe ze van de ene op de andere dag op straat moesten leven, zonder reden, zonder waarschuwing, zonder enige wettelijke bescherming. In werkelijkheid stopten de uitgezette Palestijnen met het betalen van huur, en werden zij daarom uitgezet, een doorgaans legitieme reden mensen uit hun huis te zetten.

Zij waren er na de Jordaanse annexatie van Oost Jeruzalem komen wonen, een annexatie die slechts door Groot-Brittannië en Pakistan werd erkend. Voor 1948 woonden er vooral Joden in het 'Arabische' Sheikh Jarrah, die in 1948 door het Jordaanse leger werden verdreven. Na 1967 presenteerden zij de Israëlische overheid hun eigendomspapieren, waarna werd besloten dat de Arabieren er mochten blijven wonen en een 'beschermde status' kregen, zolang zij huur aan de eigenaren zouden betalen. Dit hebben zij jarenlang gedaan maar enige tijd geleden weigerden ze nog langer huur te betalen.

 

Waarom zijn de Arabieren die er wonen de 'echte' inwoners en de Joden de kolonisten? Dat is gebaseerd op de onjuiste idee dat heel Oost Jeruzalem vroeger 'Palestijns' was en Israel dit in 1967 onrechtmatig heeft veroverd. In werkelijkheid had Jeruzalem vanaf het einde van de 19e eeuw een Joodse meerderheid en woonden ook in delen van wat nu Oost Jeruzalem is, Joden. Ook in de oude stad woonden al eeuwenlang Joden. Het is daarom onjuist om te spreken van 'Palestijns Oost Jeruzalem' en te suggereren dat de hele stad vanaf de groene lijn eigenlijk Arabisch/Palestijns is en Israel dit illegaal heeft geannexeerd.

 

In de reportage werd tot slot geen enkele wederhoor toegepast, of je moet de vraag van Ankie Rechess aan een kolonist of dit zijn huis is en zijn korte antwoord dat hij de papieren heeft als wederhoor beschouwen. Een reactie van de burgemeester van Jeruzalem of een officiële woordvoerder was uiteraard op zijn plaats geweest. Ook had men naast Yossi Sarid een ander parlementslid om zijn mening kunnen vragen.

Nu kreeg men de zaak enkel vanuit het perspectief van de bewoners en de critici te zien, waardoor een complex probleem tot een simpel goed-fout verhaal werd gereduceerd: het boze Israel tegenover de weerloze Palestijnen. Dit is een beeld dat ook NOVA maar al te vaak laat zien. Met goede journalistiek heeft dat weinig te maken, en ook niet met de hieronder vermelde 'NOVA code'.

 

Zie ook: De (propaganda) strijd om Sheikh Jarrah en Jeruzalem

 

RP

---------------------

De NOVA code

24 november 2005

NOVA & Journalistiek

NOVA streeft ernaar het nieuws en de achtergronden van het nieuws te brengen met een zo groot mogelijke nauwkeurigheid en precisie. Daarbij staan onafhankelijkheid en onpartijdigheid voorop. Beide zijn cruciaal voor de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het programma. Voor de reputatie van NOVA is de overtuiging van het publiek dat het programma zich niet door druk van buitenaf heeft laten beïnvloeden, en zijn oren niet heeft laten hangen naar één kant van de zaak of één enkele visie op een onderwerp, essentieel.

Het hoort bij NOVA om gemaakte fouten en onzorgvuldigheden ruiterlijk te erkennen en ze op eigen initiatief naar buiten te brengen. Toetssteen daarbij zijn professionele journalistieke normen, zoals in deze code geformuleerd zijn.

De NOVA-code is de verzameling richtlijnen en afspraken waar de journalisten van NOVA zich aan moeten houden. De code is bedoeld om die, vaak onuitgesproken, regels en normen ook voor de buitenwereld zichtbaar te maken. Het biedt kijkers ook de mogelijkheid te beoordelen of de redactie van NOVA zich aan zijn eigen maatstaven houdt.

De volledige NOVA code: http://www.novatv.nl/page/tekst/De%20complete%20NOVA%20code

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten