zondag 21 februari 2010

Stop de Bezetting en "10 redenen om niet naar Israel te gaan"

 
Goed nieuws! Er is een nieuwe blog over Israel, gericht op het ontzenuwen van de leugens van met name Stop de Bezetting. Onder het motto 'Stop de verdraaiing' worden allerlei artikelen op SdB onder de loep genomen. De auteur is geen rechtse groot-Israel aanhanger, maar iemand die op verschillende webfora al jaren consequent voor een twee-statenoplossing pleit, en daarbij zijn pijlen evenzeer richt op de kolonisten als op Palestijnse maximalisten. Dat hij toch zijn blog richt op leugens van vooral SdB, zegt alles over het extreme en verziekte klimaat in Nederland, en de hetze tegen Israel. Hieronder een artikel.
 
RP
------------
 
SDB's Paul Lamp en 10 redenen om niet naar Israel te gaan
vrijdag 19 februari 2010 17:32 door Mike Bing
 
 
Minstens 10 hè? Laten we ze eens onder de loep nemen...het origineel staat op SDB, hier.

"1. Israël heeft in 1948 ruim 750.000 Palestijnen verdreven en gaat daar tot op vandaag mee door"

Ik weet eerlijk gezegd niet wat hier staat. Gaat Israel door met het verdrijven van die 750000 uit 1948 of zijn er sinds 1948 nogmaals 750000 palestijnen verdreven?

Tussen 1947 en 1949 in wat israels onafhankelijkheids oorlog is gaan heten, verlieten zo'n driekwart miljoen arabische palestijnen het grondgebied van het latere Israel. Sommigen werden door oorlogsgeweld op de vlucht gejaagd, sommigen gingen zelf weg uit vrees voor het geweld en sommigen zullen inderdaad door de Israelische strijdkrachten op de vlucht gejaagd zijn geweest.

Israel verloor zelf in die periode 10% [bedoeld is 1%, RP] van zijn totale bevolking in oorlogshandelingen, dus mooi zal het niet geweest zijn.

Suggereren dat éénzelfde uittocht tot op de dag van vandaag in die orde van grootte voortduurt is natuurlijk wéér een heel aparte leugen op zichzelf.

"2. Israël bezette in 1967 de rest van Palestina en onderdrukt sindsdien de bevolking door middel van een gewelddadig militair bewind."

Het zou niet mijn tekst zijn en dat "gewelddadige" zou van mij ook best voor het woordje bevolking mogen staan maar soi, er is een militair bewind wat met geweld reageert op geweld dus helemaal fout zit Paul niet. Géén aperte leugen dus, slechts wat gerommel en semantiek.

"3. Israël verwoest dagelijks Palestijnse levens, huizen en olijfgaarden"

Zonder specifieker te willen worden is dit natuurlijk een complete dooddoener, maar hij mag hem gebruiken.

"4. Israël als "joodse staat" discrimineert de in 1948 in Israël achtergebleven niet-joodse autochtone Palestijnen (plm. 1,4 miljoen) en bedreigt hen met uitzetting."

Dit is wel weer een hele mooie. Afgezien van het feit dat de niet joodse bevolking één van de vele groepen is waartegen in Israel gediscrimineerd wordt, net zoals in elk ander land zoals Nederland, hebben de Palestijnen met Israelisch staatsburgerschap dezelfde rechten (maar niet plichten) als hun joodse medeburgers. De veronderstelde discriminatie heeft evenwel niet to gevolg dat deze burgers staan te popelen om hun staatsburgerschap eraan te geven. Ze weten dat ze in Israel meer rechten hebben dan in welk ander arabisch land (inclusief het Palestina van Hamas en Fatah) dan ook.

Discriminatie is er tegen homo's, niet-gelovige joden, gelovige marokkaanse en Jemenitische joden, Ethiopische joden, Westerse joden, blinden en gehandicapten, religieuze joden, mensen met honden, leden van voormalige socialistische bolwerken zoals de kibboets en mensen die lijden aan een chronische ziekte. Héél naar allemaal.

De leugen zit hem in de staart: deze 1.4 miljoen niet-joodse Palestijnen (ook nog autochtoon maar dat zijn de meeste Israeli's inmiddels ook) worden bedreigd met uitzetting door de staat. Gewoon niet waar, makkelijk na te zoeken en gebaseerd op de uitspraken van een paar individuen. Sommigen daarvan hebben hun uitspraken herroepen, sommigen niet, maar om te stellen dat de staat Israel 1.4 miljoen mensen bedreigt met uitzetting is natuurlijk gewoon een botte leugen.

"5. Israël kweekt producten op van Palestijnen gestolen land en met gestolen water en voert deze producten ook op frauduleuze wijze uit als " Made in Israël"."

Ik heb het al eerder gezegd: kennis van de oorsprongsregels van de WTO/WCO en de preferentiele oorspongsregels van het Associatieverdrag tussen de EU en Israel is een vak apart, míjn vak in dit geval geheel per ongeluk.

Vermeldingen van "Made in Israel" hebben niets te maken met het Associatieverdrag en met invoerrechtenvrije toegang van Israelische producenten tot de Europese markt. De simpele vermelding van het land van oorsprong is gebaseerd op de niet-preferentiele oorsprongsregels die in de meeste gevallen uitgaan van de plek waar de "last substantial transformation" heeft plaatsgevonden. Weet je wat fraudulent is? "Made in Palestine", dat is namelijk een (nog) niet bestaand land.

Waar het om gaat is het z.g. EUR1 oorsprongscertificaat waaraan je kan zien of er in Israel proper, binnen de groene lijn en de internationaal erkende grens door be- en verwerking voldoende toegevoegde waarde in het product zit. Waar de grondstof vandaan komt, speelt helemaal géén rol. Voor wie er van houdt: hier en hier kan je dit allemaal haarfijn uitpluizen. 

"6. Israël steelt water van de Palestijnen waarin toeristen baden en zwemmen"

Dat is een oude verdachtmaking die al zo vaak, zelfs door de VN is weerlegd dat ik er niet eens meer op inga. Het is leugenachtige stemmingmakerij, alsof Israel zelf lekker baddert in "eigen" water maar de argeloze toerist tot heler maakt door hem/haar de billen te laten wassen met gestolen water.

"7. Israël gaar door met haar illegale kolonisatiepolitiek door het bouwen van haar Annexatiemuur en nederzettingen met inmiddels zo'n 500.000 kolonisten"

De muur, een dankbaar onderwerp voor vele discussies. Zoals vermeld is dit blog niet de plek voor die discussies. Hoewel de grens tussen waarheid en leugen flexibel is, hangt deze vaak af van interpretatie. Hier is dat recht op interpretatie zo gebruikt.

"8. Israël verdeelt door de bouw van de illegale Muur en de honderden checkpoints de Westelijke Jordaanoever in een aantal reservaten waardoor een eigen economie vrijwel onmogelijk is."

Een grove, maar vaakgebruikte leugen. De "eigen economie" op de westelijke Jordaanoever is nooit meer zo goed geweest als in de booming days van voor de eerste intifada. Het is niet Israel die de economie van de bezette gebieden de nekslag geeft, het is het geweld van Palestijnse zijde wat uiteindelijk tot deze situatie geleid heeft. Trouwens, sinds de bouw van de muur is de economie op de Westelijke Jordaanoever merkbaar verbeterd, ondermeer met als hoofdoorzaak de terugloop in het aantal aanslagen.

"9. Israël houdt de Gaza Strook zowel voor als na de massaslachting van een jaar geleden hermetisch gesloten, beschiet dagelijks de inwoners en laat zelfs ernstige zieken er niet uit."

Nu wordt het pas echt mooi. Het is niet Hamas die de Gazastrook op slot houdt door haar (nog steeds) bijna dagelijkse beschietingen, niet Hamas die iedere keer als er een grensovergang te lang open is deze aanvalt met raketten, bom paarden(ja ècht!), mortieren, zelfmoordterroristen, kleine wapens en wat dies meer zij. Het is ook niet Hamas die gewoon Gilad Shalit blijft vasthouden terwijl ze weet dat dit de voorwaarde is van Israel om grensverkeer toe te staan.

Het is ook al niet Egypte, die panisch is voor wat de Hamas zou kunnen aanrichten als de grens openging. Egypte wat zo mogelijk nog minder met de Gazanen opheeft dan Israel of de Hamas machthebbers in de strook.

Nee, het is Israel wat de Gazastrook hermetisch gesloten houdt. Sjongejonge, wat een knoepert!

"10. Israël presenteert het in 1967 bezette gebied op kaarten en brochures van het Israëlisch Nationaal Bureau voor Toerisme als "Israël"."

Ja, ik moet het toegeven: dit is onvergeeflijk en een reden om niet naar Israel toe te gaan. Maar dan ook niet naar Cyprus, ons mede EU-lid wat het bestaan van Noord-Cyprus op de kaarten onder het tapijt duwt, niet naar Turkije, Kroatie, Servie, Rusland, Polen, de Baltische landen. Ook in Spanje geeft men gewoon kaarten uit waar Baskenland bij Spanje hoort.

De meeste kaarten die ik van het Nationaal Buro voor Toerisme heb gezien zetten de naam "Israel" zo dat deze niet per ongeluk op de bezette gebieden valt en geven op hun kaart duidelijk aan waar de Groene Lijn loopt, de scheidslijn tussen Israel en de Westelijke Jordaanoever.  Van Gaza kan je al helemaal niet zeggen dat dit wordt ingelijfd op de kaarten, er zit bijkant een gat in de kaart waar Gaza begint, met een pijl "kijk uit! pas op! Hier niet naartoe gaan!".

Op weer andere kaarten staat die groene lijn niet, maar daar ontbreekt ook de benaming "Israel" en worden alleen streken aangegeven. Laten we eerlijk zijn, er bestáát ook nog géén ander land tussen de Middellandse Zee en de Jordaan wat je op de kaart zou kunnen zetten. Ik kan me niet voorstellen dat de gemiddelde moderne toerist zich niet al via kranten en internet een beeld heeft gevormd en precies weet wat waar is, waarom en hoeveel.

Eerlijk gezegd, meneer Lamp, vind ik het grootste deel van uw "10 redenen om niet naar israel te gaan" berusten op halve waarheden en hele leugens.

Ik kijk graag vooruit naar de mei-vakantie met het hele gezin plus kinderen en aanhang op het strand van Tel-Aviv. Mijn buurtjes en goede vrienden gaan ook mee want we hebben wat te vieren dit jaar.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten