vrijdag 2 april 2010

Gretta Duisenberg wil de 'bezetting van 1948' stoppen

 
Gretta Duisenberg vliegt weer eens uit de bocht, zo valt op Israned te lezen. Een goed stukje van schrijver ...- - -... (uit te spreken als S.O.S.?). Ik zal zelf nog wel een IMO doen over dit interview met Gretta, ze is altijd een dankbaar onderwerp om te laten zien hoe extreem, dom en slecht geinformeerd sommige pro-Palestina activisten zijn. Verbluffend is overigens hoeveel mensen het desondanks voor haar opnemen en betwisten dat zij antisemitisch is. In het comité van aanbeveling van Stop de Bezetting zat lange tijd Dries van Agt, maar zelfs hem werd het blijkbaar te kras. Opmerkelijk is dat Marcel van Dam er wel nog steeds in zit, die zich toch graag als bedachtzame en uitgewogen intellectueel presenteert.
 
Nog een paar uitspraken van Gretta Duisenberg, waaruit duidelijk blijkt dat er in haar wereldbeeld en strijd geen ruimte is voor Joodse zelfbeschikking, en de Palesitjne heel Israel moeten verslaan in hun strijd:
 
Jullie strijd is niet alleen een strijd om gelijke rechten, het is een strijd voor totale bevrijding. Dat ondersteun ik met alle kracht die in mij zit.

Ja beste mensen hier in deze zaal, wij weten het: Palestijnen in Palestina leven onder een meedogenloze militaire bezetting en worden geconfronteerd met de sluipende genocide van hun medeburgers.
 
Dat is vreemd, want de bevolking is nog nooit zo hard gegroeid als sinds de zionisten zich er vestigden en wegen, scholen, ziekenhuizen en universiteiten bouwden, ook in de bezette gebieden, waardoor de levensstandaard en levensduur van de Palestijnen drastisch toenam. Het woord 'genocide' betekent volkerenmoord, niet het doden van gemiddeld enkele honderden mensen per jaar, meest gewapende strijders, in een militaire strijd.
 
Dat kan dan een politiek leiderschap voortbrengen dat in staat zal zijn om de kwesties te lijf te gaan die alle Palestijnen aangaan, namelijk de bevrijding van geheel Palestina en de mogelijkheid tot terugkeer van alle Palestijnen naar hun oorspronkelijke woonplaatsen. Dat is namelijk wat de hen samenbindt.

De Westoever en Gaza zijn niet Palestina. Het gehele voormalige mandaatgebied Palestina is in Palestijnse en ook in mijn ogen bezet gebied.
 
Ze roept Palestijnen met een Nederlands paspoort expliciet op om toch vooral de blik op Palestina gericht te houden, om daar binnenkort, na de vernietiging van Israel, terug te keren:
 
Israël is een tijdelijk verschijnsel, geloof mij. Daarom noemen ook de autochtone Palestijnen in Israël zichzelf: Palestina 1948, tijdelijk Israël genaamd.
 
Gretta Duisenberg is een tijdelijk verschijnsel, geloof mij. Hopelijk voor de Palestijnen zullen zij sympathisanten krijgen die de noodzaak inzien van een compromis met Israel, die inzien dat Israel hen ook wat te bieden heeft en dat de Joden niet zonder slag of stoot het gebied zullen verlaten. Die inzien dat niet eeuwige heilige strijd, maar een vredesverdrag in het belang van de Palestijnen is.
 
RP
-----------
 
vrijdag 2 april 2010
http://www.israned.com/2010/04/gretta-duisenberg-israel-heeft-geen.html
 
Na te lezen op SDB, hier, waar ook nog melding wordt gemaakt van het feit dat dit "de integrale tekst van haar toespraak" is. Dit keer kan ze dus niet claimen dat iemand haar niet correct geinterpreteerd heeft.
Wat zegt Gretta zoal?
 
"Op deze Dag van het Land, in het 63ste jaar sinds jullie land je ontstolen werd" - De oplettende en rekenkundig begaafde lezer zal concluderen dat Gretta refereert aan 1947. Niets grenzen van '67 dus en we zien even later nog waar dit toe leidt.
"Toen ik nog een heel jong meisje was, bestond er nog geen land met de naam Israël. Op de landkaart van mijn school (uit 1951) werd het gebied nog steeds aangeduid als Palestina zoals het al eeuwen genoemd werd." - We weten allemaal dat Israel in 1948 ontstond en dus in 1951 al 3 jaar oud was, erkend door een grote meerderheid van landen in de wereld. Gretta wist dat in 1951 nog niet, maar zou nu, in 2010, toch beter moeten weten.
"De heersende koloniale machthebbers verdeelden vervolgens het kleine land in tweeën, waarbij geen rekening gehouden werd met de voorzieningen tot zelfbeschikking zoals beschreven in het VN Charter" - op zich wel een komische fout die echter wel vaker gemaakt wordt en leidt tot trieste misvattingen.

De verdelingsresolutie kwam niet van de heersende koloniale machthebber, in dit geval Engeland of van bij uitstek van andere koloniale machten, maar werd aangenomen door 33 tegen 13 stemmen met 10 onthoudingen.
Vóór stemden Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Belorussian SSR, Canada, Costa Rica, Czechoslovakia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, France, Guatemala, Iceland, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Sweden, South Africa, Ukrainian SSR, United States of America, Soviet Union, Uruguay, Venezuela. Je zou met enige moeite de VS, Nederland Belgie en Frankrijk kunnen aanmerken als "koloniale machthebbers", maar voor de rest valt dat moeilijk vol te houden.
Op het laatste moment overtuigd en voor stemmend, zij het onder grote diplomatieke druk, waren Haiti, Liberia en Philippines.
Onthoudingen kwamen van "DE" koloniale machthebber in het Mandaatgebied, Engeland, en verder nog van Argentina, Chile, Republic of China, Colombia, El Salvador, Ethiopia, Honduras, Mexico en Yugoslavia.
"De heersende koloniale machthebbers verdeelden vervolgens het kleine land in tweeën" is dus gewoon een grove leugen, niet gebaseerd op ook maar een greintje historisch inzicht.

"Evenals jullie vind ik dat jullie je niet hoeven te laten vertellen op welke wijze jullie verzet zouden moeten plegen."
De impliciete steun van mevrouw Duisenberg aan terreur wordt hier nog maar eens bevestigd en sluit aan bij haar eerdere uitspraken.
 
Lees verder op: http://www.israned.com/2010/04/gretta-duisenberg-israel-heeft-geen.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten