vrijdag 9 april 2010

PSR enquete onder Palestijnen over politieke voorkeur en oplossing conflict met Israel


Onlangs is weer een uitgebreide enquete onder de Palestijnse bevolking gehouden. Hieronder de belangrijkste resultaten.
 
These are the results of the latest poll conducted by the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) in the West Bank and the Gaza Strip between 4 and 6 March 2010.  Total size of the sample is 1270 adults interviewed face to face in 127 randomly selected locations. Margin of error is 3%. For further details, contact PSR director, Dr. Khalil Shikaki, or Walid Ladadweh at tel 02-296 4933 or email pcpsr@pcpsr.org.
 
Uit onderstaande antwoorden blijkt dat Fatah nog steeds een stuk populairder is dan Hamas, en de verkiezingen gemakkelijk zou winnen:
 
13) If new presidential elections are to take place today, and Mahmud Abbas was nominated by Fateh and Ismail Haniyeh was nominated by Hamas, whom would you vote for?
50.4% 1) Mahmud Abbas
40.2% 2) Ismail Haniyeh
9.43 DK/NA [= don't know / no answer]
 
17) If new elections agreed to by all factions are held today and the same lists that took part in the last PLC elections were nominated, for whom would you vote?
2.0% 1) alternative
3.0% 2) independent Palestine
2.8% 3) Abu Ali Mustafa
0.0% 4) Abu al Abbas
0.2% 5) freedom and social justice
27.7% 6) change and reform [Hamas list]
0.1% 7) national coalition for justice and democracy
2.2% 8) third way
0.7% 9) freedom and independence
0.210) Palestinian justice
41.91% 1) Fateh
19.11% 2) none of the above/ DK/NA
 
Palestijnen lijken ambigu te zijn wat betreft de tweestatenoplossing:
 
38) There is a proposal that after the establishment of an independent Palestinian state and the settlement of all issues in dispute, including the refugees and Jerusalem issues, there will be a mutual recognition of Israel as the state of the Jewish people and Palestine as the state of the Palestinians people. Do you agree or disagree to this proposal?
8.2% 1) Definitely agree
41.5% 2) agree
33.5% 3) disagree
15.4% 4) definitely disagree
1.3% 5) DK/NA
 
Oftwel, circa de helft van de Palestijnen is bereid achteraf, nadat er een Palestijnse staat en een vredesverdrag is en het vluchtelingenprobleem is opgelost, om Israel als 'de staat van het Joodse volk' te erkennen.
 
42) According to the Saudi plan, Israel will retreat from all territories occupied in 1967 including Gaza the West Bank, Jerusalem and the Golan Heights, and a Palestinian state will be established. The refugees problem will be resolved through negotiation in a just and agreed upon manner and in accordance with UN resolution 194 which allows return of refugees to Israel and compensation. In return, all Arab states will recognize Israel and its right to secure borders, will sign peace treaties with her and establish normal diplomatic relations.  Do you agree or disagree to this plan?
8.1% 1) Certainly agree
51.8% 2) agree
25.5% 3) disagree
11.1% 4) Certainly disagree
3.5% 5) DK/NA
 
60% is het hiermee eens, dus 10% meer dan met de vorige vraag. Het verschil zit hem waarschijnlijk in het feit dat hier het recht op terugkeer van de vluchtelingen expliciet wordt genoemd, en in de vorige vraag de erkenning van Israel als Joodse staat. Beide sluiten elkaar in feite uit.
 
46) Do you support or oppose the solution based on the establishment of a Palestinian State alongside Israel known as the two States solution?
8.5% 1.Definitely support
48.9% 2.Support
29.6% 3.Oppose
11.6% 4.Definitely oppose
1.5 %  5 DN/NA (Do not read)
 
Bijna 60% zegt voor een tweestatenoplossing te zijn, maar men specificeert niet of Israel een Joodse staat is. Dat maakt uit, met name vanwege de vluchtelingen. Veel mensen die zeggen een tweestatenoplossing te accepteren vinden tegelijkertijd een Joodse staat racistisch; ze staan twee staten voor waarvan één Arabisch en één gemengd, met het idee dat die op den duur waarschijnlijk ook wel Arabisch zal worden.
 
47) Some people think that the best solution to the conflict is one in which Israel is unified with the West Bank and the Gaza Strip to establish one state whereby Palestinian Arabs and Israeli Jews would be equal. Do you support or oppose this solution?
24.7% 1.Definitely support
47.5% 2.Support
21.6% 3.Oppose
2.1% 4.Definitely oppose
4.1% 5.DN/NA (Do not read)
 
De steun voor de eenstatenoplossing is groter dan die voor twee staten, zelfs als er geen sprake is van een Joodse staat. Eén staat zal leiden tot een burgeroorlog erger dan die van Libanon, want beide volken willen die staat domineren. De kans dat de Palestijnen die burgeroorlog winnen lijkt me klein, en daarom begrijp ik deze steun niet zo goed.
 
48) And what about a solution of a Palestinian state alongside Israel where both states share joint political institutions which will eventually lead to a confederation. Do you support or oppose such a solution?
3.3% 1.Definitely support
23.0% 2.Support
51.0% 3.Oppose
18.2% 4.Definitely oppose
4.4% 5.DN/NA (Do not read)
 
Het Belgische model? Dat is niet alleen erg ingewikkeld, maar leidt ook geregeld tot problemen, en dat tussen twee bevolkingsgroepen die veel meer gemeen hebben, dezelfde religie aanhangen en niet al 100 jaar min of meer met elkaar in oorlog zijn.
 
49) And in your opinion which of the three solutions is most difficult to achieve?
31.7% 1. the two independent states solution
42.4% 2. the one state with equal rights solution
18.1% 3. the two states jointly in confederation
7.8% 4. DN/NA (Don't read)
 
Ook dit begrijp ik niet. Men denkt dus dat Israel eerder bereid zal zijn (een deel van) zijn soevereiniteit op te geven in een soort confederatie dan om de Westoever aan de Palestijnen over te dragen? In Israel is een meerderheid voor een vredesplan waarbij de Palestijnen circa 95% van de Westoever krijgen, met de Arabische wijken van Oost-Jeruzalem. Olmert en Barak hebben dit aangeboden aan de Palestijnen. Er is daarentegen in Israel nog nooit serieus gesproken over een confederatie, noch zijn dergelijke voorstellen gedaan door premiers.
 
51) Concerning armed attacks against Israeli civilians inside Israel, I..
17.9% 1) Strongly support
29.3% 2) Support
40.2% 3) Oppose
10.0% 4) Strongly oppose
2.7% 5) DK/NA
 
Bijna 50% steunt terroristische aanslagen tegen Israeli's in Israel (de steun voor dergelijke aanvallen op de Westoever zal nog een stuk hoger zijn, vermoed ik). Dat is minder dan tijdens de hoogtijdagen van de tweede intifada, maar nog steeds erg veel. Verbazingwekkend is het natuurlijk niet, gezien de voortdurende verheerlijking in Palestijnse media en maatschappij van terroristen en hun 'heldendaden'.
 
 
RP
----------
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten