vrijdag 30 april 2010

SGP Europarlementariër Belder eist uitsluitsel over project deling Jeruzalem

 
Het EU beleid om vredesinitiatieven in het Midden-Oosten te steunen lijkt lovenswaardig, maar pakt vaak erg eenzijdig uit. De Europese beleidsmakers hebben hun eigen politieke visie, en die is terug te zien in de vaak erg politiek gekleurde organisaties en campagnes die Europese steun krijgen. Deze zijn meer dan eens tegen het zionisme gekant en leggen het probleem grotendeels bij Israel. Als men dan ook nog rechtstreeks journalisten wil gaan beinvloeden door hen het "Arabische vredesplan" aan te praten, mengt men zich ontoelaatbaar in de Israelische politiek en democratie en de journalistieke onafhankelijkheid.
 
Wouter
_______________

 
Belder eist uitsluitsel over project deling Jeruzalem
29-04-2010 11:58| gewijzigd 29-04-2010 12:28 | Buitenlandredactie
 

BRUSSEL/TEL AVIV – Europarlementariër B. Belder (SGP) eist opheldering van de Europese delegatie in Tel Aviv over een door de EU gefinancierd project dat Israëlische journalisten probeert warm te maken voor een Saudisch vredesinitiatief dat voorziet in deling van Jeruzalem en een terugkeer van Arabische vluchtelingen.
 
Diverse Israëlische media hebben recent bericht over Europese financiering van een trainingscursus van achttien maanden voor Israëlische journalisten ter promotie van vredesinitiatieven in het Midden-Oosten, met een focus op het Saudische vredesplan dat voor het eerst in 2002 op een Arabische top in Beiroet werd gelanceerd.
 
De kosten van het project bedragen 6000 euro per persoon. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage van 100 euro gevraagd. In totaal willen de organisatoren zestig verslaggevers trainen. Medeorganisatoren zijn de Neve Shalomschool, gevestigd in het Israëlisch-Arabisch 'vredesdorp' Neve Shalom, en het Palestijns Centrum voor Conflictoplossing en Verzoening.
 
Belder keurt deze „eenzijdige inmenging in het pluriforme Israëlische medialandschap" volstrekt af. „Dit is strijdig met de ethische codes die in de journalistiek gelden. Dit moet je niet willen."
 
In de berichtgeving wordt gemeld dat de initiatiefnemers al met diverse Israëlische mediaprominenten in zee zijn gegaan, onder wie Smadar Perry, redactuer van Israëls grootste krant, Yedioth Ahronot. Volgens Perry is zij weliswaar diverse keren benaderd, maar heeft zij deelname geweigerd. „Journalisten dienen geen training te volgen in het propageren van politieke plannen, vooral hier niet, en laat staan met buitenlands geld."
 
De SGP-Europarlementariër heeft de Europese Delegatie in Tel Aviv om opheldering over het gewraakte initiatief gevraagd. Tot nu toe ontving hij slechts algemene achtergrondinformatie over het project, maar geen antwoord op zijn vragen.
 
Als Belder op korte termijn geen opheldering krijgt, zal hij de kwestie volgende week bij de Europese Commissie aankaarten. „Dit is een ernstig voorval" aldus Belder vanmorgen telefonisch. „Al geruime tijd heerst het beeld dat Europa zich eenzijdig in het Israëlisch-Palestijns conflict opstelt. De EU moet oppassen dat dit project geen voedsel aan die aanklacht geeft."
 
Woordvoerder David Kriss van de Europese Delegatie in Tel Aviv betitelde de kwestie vanmorgen als een „gevoelige zaak die nu een onaangename wending dreigt te krijgen."
 
Na het ter perse gaan liet de delegatie weten dat Belder informatie over het bewuste project heeft ontvangen en dat zij nog bezig is om in contact met Belder te treden om „technische problemen die de ontvangst van het betreffende bericht mogelijk hebben vertraagd op te helderen."
 
De delegatie acht zich niet verantwoordelijk voor de berichtgeving rond de deelname van journaliste Smadar Perry, omdat de uitvoering volgens hen in handen is van Neve Shalom en het Palestijnse Centrum voor Conflictoplossing en Verzoening.
 
Op de kritiek van Belder dat het gewraakte project de beroepsregels en ethiek in de journalistiek schendt, antwoordt de delegatie dat het project bedoeld is om „Israëlische en Palestijnse journalisten te informeren over het Arabische vredesinitiatief en debat op gang te brengen. Het staat journalisten uiteraard vrij wel of niet aan het project deel te nemen", aldus de verklaring.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten