vrijdag 1 oktober 2010

VN mensenrechtenraad veroordeelt Israel wegens aktie tegen Gaza flottielje


VN veroordeelt Israel

De VN mensenrechtenraad veroordeelt Israël wegens haar optreden tegen sommige opvarenden van de Mavi Marmara. Nu is dat niet verbazingwekkend omdat 80% van de landen, die deel uitmaken van de mensenrechtenraad helemaal geen mensenrechten in hun land kennen en het is natuurlijk heerlijk om de aandacht van de wereld af te leiden van de miserabele toestanden in eigen land door een ander land te beschuldigen en te veroordelen. Israël is daarom ook van mening dat deze raad bevooroordeeld is.
 
Maar de mening van Israel is hierin onbelangrijk!
 
Wel belangrijk is dat filmbeelden, interviews en geluidsbanden, die Israel in het gelijk stellen, volkomen werden genegeerd. Dat Israël een grote fout heeft gemaakt staat buiten kijf, want al voordat de flotilla uit Istanbul vertrok circuleerden op Youtube opruiende filmpjes, waarin Israel moord en doodslag werd beloofd door de martelaren van de IHH, als Israël zou durven ingrijpen. Er deden meerdere organisaties mee aan de Gaza flotilla, maar alleen op deze boot gesponsord door het IHH hebben terdege voorbereide Mujahideen (moslim soldaten) met staven en messen de Israëlische soldaten aangevallen, waardoor de doden zijn gevallen.

De Turkse islamitische organisatie IHH werd in 1992 opgericht om moslim Mujahideen  naar Bosnië te sturen voor de strijd tegen de Serviërs. De IHH is geïnspireerd door Ayatollah Khomeini's "ideology." En zijn beroemde uitspraak: "Als iedere moslim een emmer water over Israel zou gooien, dan zou Israel in zee spoelen."  De IHH is onderdeel van "The Union of Good" die geld verzamelt voor Hamas. Nog steeds is de IHH actief in Bosnië, waar het geld inzamelt in moskeeën, dat wordt doorgesluisd naar Hamas, volgens een Servische krant.

In een interview heeft de leider van IHH gezegd dat de missie van de Mavi Marmara zeer succesvol is geweest, al heeft men het doel niet bereikt. Men heeft de wereld laten zien hoe gewelddadig en bloeddorstig Israël is en Israël kwam onder grote druk te staan vanuit vele Europese landen. Nu met de uitspraak van de VN mensenrechtenraad wil de IHH proberen om Israël voor het Internationaal Gerechtshof te dagen om een veroordeling te bewerkstelligen.

Zolang een zich beschaafd noemend Nederland, dat ook deel uitmaakt van deze mensenrechtenraad zich niet verzet tegen de kidnapping van de VN door landen als Iran, en een man als Ahmedinejad zijn minderwaardige verzinsels kan spuien in de VN, is en blijft de VN een machteloos en geldverslindend instituut dat het gespuis van deze aarde een waardig gezicht geeft.

 
Rami de Lieme, Amstelveen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten