woensdag 3 november 2010

Israël begrijpelijk kwaad over oproep synode

 
Uit Trouw  25 oktober 2010

Israël kwaad over oproep synode

(Novum/AP) - Israël is kwaad over de uitkomst van de synode over de positie van de christenen in het Midden-Oosten, die de afgelopen twee weken in het Vaticaan is gehouden. De synode eindigde met een oproep aan Israël zijn bezetting van Palestijns gebied te beëindigen. Volgens de Israëlische regering is de bisschoppenbijeenkomst 'gekaapt door een anti-Israëlische meerderheid'.

"Deze belangrijke synode is een forum geworden voor politieke aanvallen op Israël in de beste traditie van Arabische propaganda", zei de Israëlische onderminister van buitenlandse zaken Danny Ayalon.

De synode was door paus Benedictus XVI bijeengeroepen om te praten over de benarde positie waarin de christenen in het Midden-Oosten verkeren. De bisschoppen kwamen zaterdag met hun conclusie naar buiten. Zij zeiden oog te hebben voor het gegeven dat de Israëlische bevolking in onveiligheid leeft en terrorisme en antisemitisme te veroordelen, maar legden de verantwoordelijkheid voor het conflict in het Midden-Oosten evenwel grotendeels bij Israël.

Zo kreeg Israël door de bisschoppen toegevoegd dat het de Bijbel niet langer moet gebruiken om 'onrechtvaardigheden' ten opzichte van de Palestijnen te rechtvaardigen. Ayalon had geen goed woord over voor deze uitspraak van de bisschoppen. "Dit is nog nooit het beleid geweest van welke Israëlische regering dan ook, dus deze stellingname klinkt wel heel onoprecht. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen", zei hij.

=======

Commentaar van Tjalling Tjalsma:

Al is dit artikel over de oproep van de synode enigszins gedateerd, toch laat het een schrijnende en negatieve eenzijdigheid zien ten aanzien van Israël. Dit keer vanuit de Rooms katholieke Kerk. Die maakt Israël het verwijt de Bijbel te gebruiken als rechtvaardiging voor de onrechtvaardigheden tegenover de Palestijnen. Dit is een pijnlijk voorbeeld van Bisschoppelijke arrogantie, die menen de Bijbel beter te doorgronden dan Israël dat doet. De Bisschoppen kennen de tekst van de Joodse Bijbel een Christelijke betekenis toe waardoor de inhoud van de Bijbel uit de oorspronkelijke context is geraakt. Zo wordt Jezus tot tegenstander gemaakt van zijn eigen volk. Naast Jezus zijn er talloze voorbeelden van buiten de kerk van beroemde mensen van ideeën, etc., die voortgekomen zijn uit het Joodse volk, maar  eenmaal naar buiten gebracht, tegen Joden worden gebruikt.

Het is begrijpelijk dat Israël boos over die oproep van de synode is. Voor Israël blijft er geen plaats in de Christelijke herberg.  

Een ironisch feit in dezen is dat Danny Ayalon de woorden van Jezus 'wie zonder zonde is werpe de eerste steen', wél in zijn juiste context weet te gebruiken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten