zaterdag 13 november 2010

Israel heeft baat bij de afscheidingsbarriere

Sinds het Internationaal Hof in Den Haag op valse gronden uitspraak deed over de afscheidingsmuur gaat de internationale wereld er vandoor met hun eigen ideeen over dit hek/muur. 

Want die muur is maar een beperkt deel van de afscheidingsbarriere tussen de PA en Israel, het grootste deel bestaat uit een hek.

Het enige wat je Israel kwalijk zou kunnen nemen is dat het de afscheiding te ver op de Westbank heeft geplaatst.

Zoals het in een democratie verwacht mag worden is klagen over de plaats van de barriere ook gewoon mogelijk.

Het Israelische hooggerechtshof heeft die klachten al vaak serieus genomen en de staat bevolen de barriere te verplaatsen en daar werd gehoor aan gegeven.

De functie van de barriere is eigenlijk nooit door het Internationaal Hof betwist.

Het is dan ook volkomen onterecht dat de wereld over een apartheidsmuur spreekt.

De barriere voorkomt aanslagen, waarvan er heel veel plaats vonden met honderden doden als gevolg voordat de barriere er stond.

Na de plaatsing van de barriere nam het aantal aanslagen af tot tegenwoordig bijna nul.

Zelfs de Palestijnen erkennen dat.

Maar het past natuurlijk geheel in het straatje van de anti-Israelbeweging om van een apartheidsmuur te spreken,

Apartheid is namelijk een bekend begrip en roept de (door Israelhaters zeer gewenste) associatie met het vroegere Apartheidsregime in Zuid-Afrika op.

Daartoe werden o.a. de Durban 1 en 2 conferentie  misbruikt om Israel met Zuid-Afrikaanse Apartheid te associeren.

Dit laatste is natuurlijk absurt als je bedenkt dat je in Israel geen aparte bussen, winkels, ziekenhuizen, parken etc hebt voor niet-Joden.

Maar die term apartheid heeft men nodig om Israel te bestrijden met BDS:  Boycot, De-investeren, Sancties., de symbolen en instrumenten van de strijd tegen Apartheid.

Niet alleen Israel-haters willen de functie van de barriere vergeten, maar ook goed willende mensen zijn vaak niet goed op de hoogte van wat er werkelijk door het Internationaal Hof werd gezegd.

Zo wordt die zeer goede bescherming tegen aanslagen steeds meer als ongewenste apartheidsmuur bestempeld, terwijl iedereen zou moeten hopen dat die muur gewoon overbodig zou zijn.

In dat geval kan hij gewoon afgebroken worden.

MS

 

 

CIDI-website

Israelische veiligheidshek redt levens tegen terrorisme

Fri 12-11-2010

 Op 3 december 2003 werd de 30 jarige Palestijn, Munir Ravia op de Westelijke Jordaanoever gearresteerd, terwijl hij op weg was een aanslag te plegen op de middelbare school van het Israelische plaatsje Yokneam. Ravia, was vanuit Jenin op de Westelijke Jordaanoever vertrokken, maar werd door een tip op het laatste moment door Israelische veiligheidstroepen gearresteerd. Als het Israelische veiligheidshek er niet geweest zou zijn, had hij zijn doel bereikt.

 

Door het hek (dat voor ca 10% uit een muur bestaat) werd de Fatah strijder gedwongen naar het noorden van de Westelijke Jordaanoever te reizen, waar een stuk gebied lag dat nog niet afgesloten is. Dat bood de Israelische veiligheidstroepen precies genoeg tijd om Ravia in zijn nek te grijpen, toen hij in de moskee zijn laatste gebed aan het opzeggen was.

 

Sinds de aanleg van het veiligheidshek begon, is het aantal Palestijnse terreuraanvallen in Israel met 90% gedaald. In 2002 wisten Palestijnse terroristen nog 220 Israeli’s te doden. In 2007 was dit aantal teruggebracht tot 3.

 

De leider van de Islamitische Jihad organisatie, Ramadan Abdallah Shalah, bevestigt hoe effectief de barriere is. In een interview met de krant Al-Sharq in 2008 zei hij het hek “vermindert de mogelijkheid van het verzet diep door te dringen om zelfmoordaanslagen uit te voeren.”.

 

In tegenstelling tot wat anti-Israel organisaties beweren, is het redden van levens de enige reden voor dit dure, niet-gewelddadige middel tegen terrorisme. Het gaat niet om het “inpikken van Palestijns grondgebied’’ maar om een tijdelijke veiligheidsmaatregel, die gemakkelijk weer kan worden opgeheven als er een echte vrede tot stand komt. Het is een maatregel die ieder land zou nemen (en neemt), ondanks het niet-bindende advies van het Internationale Hof van Justitie in Den Haag in 2004, dat het hek als illegaal betitelde.

 

Intussen heeft het Israelische Hoogegrechtshof verschillende keren het leger bevolen de loop van het hek te wijzigen om de last van de Palestijnse bevolking te minimaliseren. Het is echter onmogelijk om de loop van het hek precies te laten samenvallen met de oude grens van Israel. In de Westelijke Jordaanoever wonen nu 300.000 Joden. Ook als tegen de Israelische nederzettingenpolitiek bent, en CIDI is dat, kan het niet zo zijn dat die Joden een schietschijf voor terroristen worden. Geen van hen verdient de doodstraf. Dat is de reden waarom enkele grotere nederzettingen binnen de loop van het hek zijn geplaatst. Terwijl een hek bij vrede gemakkelijk kan worden verplaatst, is de dood als gevolg van een terreuraanslag onherstelbaar.

 

Zij die claimen dat Israel geen recht heeft een veiligheidsbarriere te bouwen, ontzeggen dit land zijn fundamentele recht op zelfverdediging.

 

 

Aantal doden per jaar als gevolg van zelfmoordaanslagen. Na 2002 is er een drastische daling te zien. Het totaal aantal zelfmoordaanslagen in 7 jaar is 140. De aanslagen kostten 542 mensen het leven.

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten