maandag 8 november 2010

Minder Palestijnse burgerslachtoffers tijdens Gaza Oorlog


Wij hadden dit al eerder bericht, maar het is goed het nog eens onder de aandacht te brengen. Het werpt een wat ander licht op de zaak, want Israel is tijdens de Gaza oorlog van de grofste mensenrechtenschendingen beticht op grond van cijfers en gegevens die nu worden tegengesproken. Het lijkt er op dat (wederom) de Israelische cijfers blijken te kloppen. Het komt vaker voor dat het aantal (burger)doden aan Palestjjnse kant achteraf gezien naar beneden bijgesteld moet worden, omdat de Palestijnse cijfers die men in het Westen vaak klakkeloos overneemt, niet blijken te kloppen. Dit alles laat natuurlijk onverlet dat er vreselijke dingen zijn gebeurd, zoals er in iedere oorlog gebeuren. Veel verontwaardiging en veroordelingen waren indertijd echter duidelijk gebaseerd op het hoge aantal burgerslachtoffers, en volgens sommigen was het zelfs Israels opzet zoveel mogelijk burgers te doden. Ik hoop dat zij de moed hebben nu notabene Hamas deze cijfers tegenspreekt, om ook hun oordeel bij te stellen.
 
RP
----------
 

Minder Palestijnse burgerslachtoffers tijdens Operatie Gegoten Lood!

 
Mon 08-11-2010

De minister van binnenlandse zaken van de Gazastrook, Fathi Hamad, heeft 1 november in de Brits Arabische krant al-Hayat opmerkelijke uitspraken gedaan. Het gaat om het aantal Hamas strijders dat is gesneuveld tijdens de Operatie Gegoten Lood (Cast Lead). Het Israelische leger zette de operatie op 27 december 2008 in tegen militaire bases, politieposten, wapendepots en tunnels. Daarbij vielen onder de Palestijnse burgerbevolking slachtoffers.

Na de Israelische militaire interventie in de Gazastrook in december 2008, werd de staat Israel en het leger beschuldigd van buitensporig geweld tegen de Palestijnen. 'Bewijs' hiervoor werd ondermeer gevonden in het aantal Palestijnse burgerdoden. Het Palestinian Center for Human Rights (PCHR) schatte dat van de 1417 gedode Palestijnen 84% burgers waren, dus 1181. Het aantal gedode Hamas strijders kwam hiermee op 236. Deze aantallen vormde de basis voor rapporten van mensenrechten organisaties, zoals Human Rights Watch en Amnesty International, die Israel veroordeelden voor het gebruik van excessief geweld. Ook het Goldstone Rapport kwam tot de conclusie dat er disproportioneel veel Palestijnse burgerslachtoffers waren. De cijfers die het Israelische leger aandroeg, 709 gedode strijders en 295 burgerslachtoffers, werden niet geloofwaardig geacht.

Minister Hamad sprak tijdens het interview in al-Hayat de cijfers van het PCHR tegen. Over de eerste dag van de strijd zei hij: "Op de eerste dag van de oorlog richtte Israel zich op politiebureaus waardoor er 250 de martelaarsdood stierven, zij waren afkomstig van Hamas en andere facties". Een ander Hamas lid, Abu Khaled, zei tijdens een interview met de Christian Science Monitor dat: "de meeste Hamas politieagenten zijn eveneens lid van de militaire organisatie Hamas". Dit is een belangrijk punt omdat mensenrechten organisaties, zoals PCHR, en het Goldstone Rapport politiemensen als burgers telden. Minister Hamad zei over de overige slachtoffers die tijdens dit conflict vielen: "Daarnaast werden tussen de 200 en 300 strijders van de Al-Qassam Brigades en nog eens 150 veiligheidsagenten martelaar". Wanneer men deze getallen opsomt komt men op een getal tussen de 600 en 700 gedode Hamas strijders, in plaats van de veronderstelde 236. Dit betekent dat de Israelische cijfers kloppen en dat er honderden minder Palestijnse burgerslachtoffers zijn gevallen tijdens Operatie Cast Lead dan waar de rapporten van mensenrechten organisaties en de Commissie Goldstone vanuit zijn gegaan. Het is mogelijk dat de organisaties en de Commissie met deze nieuwe cijfers tot andere conclusies zouden zijn gekomen, dan zij in indertijd deden.

Mocht u meer willen lezen over Operatie Gegoten Lood en Gaza, kijk in het CIDI dossier Gaza.

Bronnen: AFP; Jeruzalem Post; PCHR; UNISPAL; Christian Science Monitor; al-Hayat

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten