donderdag 18 november 2010

Muurkaravaan van Nederlands Palestina Komitee in Sneek


Verslag van manifestatie van de Muurkaravaan van het NPK comité te Sneek.

 

 

Op woensdag 17 november tussen 14.00U en 15.00U hield de Muurkaravaan van het NPK comité een manifestatie op het Schaapmanplein te Sneek.

Er was een groot bord te zien met een foto van het veiligheidshek en daarop de geschreven wens dat af te breken

De locatie zelf is de juiste plek om zoveel mogelijk aandacht van het wandelende en winkelende publiek te kunnen krijgen.

Het NPK had weinig aandacht. Er viel ook geen pers te bespeuren.

 

Zelf stond ik in een groep pro Israël mensen, schuin tegenover het NPK. We hielden een spandoek omhoog en sommigen ook de Israëlische vlag. Ook wij kregen niet of nauwelijks aandacht. Enkele politiemensen hielden aanvankelijk een oogje in het zeil. Gelukkig hoefden die niet in actie te komen.

Ik heb gepoogd te tellen hoeveel handtekeningen de leden van het NPK binnen dat uur kregen. Ik schat dat het tussen de tien en twintig moet zijn geweest.

Een paar mensen  die Israël een warm hart toedragen waren eerder deze dag al in Leeuwarden geweest waar het naar hun eigen indruk nóg rustiger was. Zij volgden deze dag de karavaan door geheel Friesland.

 

Er waren twee heel kleine scheldpartijen, door jonge mensen, gericht aan ons. Geen enkele aan het NPK. Verder verliep deze hele gebeurtenis rustig.

Tegen het eind van de manifestatie kwamen twee Zwarte Pieten langs, die helemaal los van de manifestatie, snoep uitdeelden aan kinderen.

Ze probeerden een onafhankelijke status in acht te nemen. Helaas dreigden ze te zwichten voor de benadering van het NPK.

 

Ik liep naar de Zwarte Pieten. "Jullie horen vanuit jullie pedagogische houding boven de partijen te staan", zei ik luchtig tegen hen.

"Wij weten niets, we gaan dan maar googelen", zeiden de Zwarte Pieten daarop lachend. Ze hadden namelijk van iemand van onze kant pamfletten gekregen met daarop afgedrukt het standpunt van het CIDI over het Veiligheidshek. "Teken niet Pieten, ga lekker googelen", was mijn respons.

Voor zover ik kon nagaan hebben de Zwarte Pieten inderdaad niet getekend.

Een aanhangster van het NPK vond het toen nodig om mij denigrerend te benaderen. Op het pesterige af.

 

De heren Ben Kok, en Yaakov Siepman  waren deze middag hierbij aanwezig. Toen ik hen na afloop vroeg wat hun indruk was van deze manifestatie in Sneek waren ze positief daarover.

Dat is meegenomen!

 

Helaas heb ik wél die mensen gemist die je ook zou verwachten.

Geen enkele dominee van de Protestantse Kerken in Nederland afdeling Sneek, en ook geen leden van de plaatselijke commissie Kerk&Israël waren hierbij zichtbaar aanwezig.

Dat is minder fraai.

 

Samenvattend; mijn –subjectieve- indruk hierbij is, dat van het aanwezige en voorbijgaande publiek de meesten niet echt de betekenis in de gaten hadden van wat er zich heeft afgespeeld deze middag in het winkelcentrum van Sneek.

 

Rest mij nog die mensen die op het allerlaatste moment nog iets hebben weten te organiseren als tegenwicht aan de acties van het NPK comité in Friesland, hartelijk te danken!

Dankzij hun inzet was er ook zichtbaar support van Israël aanwezig.

 

Tjalling Tjalsma.

 

================================

NB: Zie ook oproep op Het Vrije Volk (red.)

 

1 opmerking: