vrijdag 3 december 2010

Bosbrand in Israël: Enorme vuurzee raast over Karmel

 
Voor zover er in geval van een ramp sprake kan zijn van een 'normale berichtgeving' valt onderstaand artikel op, omdat het een reportage is van een ramp in Israël. Ook daar kunnen onvoorziene omstandigheden leiden tot een ramp die niet veroorzaakt werd door oorlogshandelingen of directe gevolgen daarvan, wel door weersomstandigheden. Dat er binnen de Israëlische media kritiek op de hele gang van zaken rondom de bosbrand op de Karmel is laat zien dat er in Israël persvrijheid is!
 
Tjalling Tj
 
 
 

Enorme vuurzee raast over Karmel

JERUZALEM – De acht maanden lange droogte in Israël eiste gisteren een zware tol. De bosbrand is een van de grootste natuurrampen in de geschiedenis van Israël.
 
De brand brak gistermorgen om elf uur al uit. Aan het einde van de middag was duidelijk dat deze uit de hand liep. In de dorpen en steden rond het rampgebied werden mensen gemaand de ramen dicht te houden. De politiechef van Haifa raakte levensgevaarlijk gewond toen zij leiding gaf aan haar korps.
 
Radio en televisie zonden gisteren en vanmorgen voortdurend uit over de brand. De kranten openden grote foto's van geelrode taferelen. Premier Benjamin Netanyahu zal een nationale dag van rouw afkondigen: veertig aankomende gevangenbewaarders op weg naar een gevangenis om gedetineerden te evacueren kwamen om toen de bus waarin ze zaten vlam vatte.
 
Premier Benjamin Netanyahu, die gisteravond op het rampgebied afkwam, wilde tijdens een persconferentie niet over de schuldvraag praten. Hij zei dat Israël zich eerst met de brandbestrijding moet bezighouden. Minister Eli Yishai (Binnenandse Zaken) en verantwoordelijk voor de brandweer, roept op tot een onderzoek.
 
Maar in de Israëlische media is de kritiek niet meer te stoppen. Reageerde de brandweer te langzaam op de eerste brandmelding die door een piloot van een lesvliegtuig? Hoe kwam het dat de brandweer niet genoeg reservemateriaal had? Waarom zijn er niet meer brandblusvliegtuigen beschikbaar? Waarom was het nodig dat Israël de hulp inriep van andere landen? Is de brand ontstaan door onvoorzichtigheid op een illegale vuilnisstortplaats bij het druzendorp Isfiya?
 
De aller-optimistische verwachtingen waren vanmorgen dat aan het einde van de middag de brand onder controle zou zijn. Een brandweercommandant zei echter dat hij niet denkt aan dagen maar aan weken voordat de brand helemaal is geblust.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten