donderdag 9 december 2010

Somberaars als Bolkestein hebben gelijk over 'bewuste Joden'

 

Aan de hand van die uitspraak wordt de inhoud van de hieronder volgende column van Elma Drayer in Trouw van 9 december 2010, uitgewerkt.

Herhalen van wat hierin wordt gemeld lijkt mij overbodig.

Wel wil ik opmerken dat de visie van Drayer in deze column helder zicht geeft op de positie van Joden in Nederland, wat niet iets is om vrolijk van te worden.

Desondanks is het een goede zaak dat dergelijke columns in de landelijke dagbladen verschijnen.

Zij bieden tegenwicht aan de eenzijdige negatieve berichtgeving over Israël. Het is voor een deel ook aan die negatieve publiciteit te wijten dat Bolkestein tot de uitspraak 'herkenbare Joden kunnen beter emigreren' kon komen.

Tj T

 

Somberaars als Bolkestein hebben gelijk

Naar verluidt komt VVD'er Frits Bolkestein een dezer dagen bij Pauw & Witteman uitleg geven over zijn uitspraak dat er voor 'bewuste Joden' geen toekomst is in Nederland. Wat hij aan die tafel zal zeggen, geen idee. Maar dat hij enigszins verbaasd moet zijn over de commotie die hij ermee veroorzaakte lijkt me niet uitgesloten.

Een alerte journalist van dagblad De Pers trof Bolkesteins uitlating aan in 'Het verval. Joden in stuurloos Nederland' van Manfred Gerstenfeld. Dat boek schetst aan de hand van feitelijke gegevens en interviews een inktzwart beeld van het vigerende vaderlandse antisemitisme en de lakse reactie van de overheid daarop. En inderdaad zegt Bolkestein in de bundel dat Joden hun kinderen 'het beste' kunnen aanraden naar Israël of Amerika te emigreren – een uitspraak die hij deze week tegenover genoemd dagblad bevestigde.

Interessant is dat de man hiermee niets nieuws opperde. Ook in het twee jaar geleden verschenen interviewboek 'Israël en ik' van Bert de Bruin zei hij ('Het is triest, maar de eerlijkheid gebiedt me dat te zeggen') dat Nederlandse Joden 'op langere termijn' alleen in Israël en de Verenigde Staten veilig zullen zijn.

Ik zou eerlijk gezegd niet weten, waarom er nu wél ophef over ontstaat. Maar dat het gekrakeel in de kranten, op internet, in Den Haag én in het buitenland zich onmiddellijk concentreerde op Bolkesteins 'advies' is meer dan spijtig. Het is juist diens onderliggende analyse die ons aller- aandacht verdient.

Somberaars als Bolkestein hebben natuurlijk groot gelijk. Want hoewel menigeen ons wil wijsmaken dat 'islamofobie' hier te lande een groeiend probleem is, stijgt juist het aantal gemelde anti-Joodse incidenten gestaag – in absolute zin welteverstaan. En aangezien dit land rond 900.000 moslims telt en hooguit zo'n 45.000 Joden is de rekensom kinderlijk eenvoudig: het risico dat de modale moslim te maken krijgt met verbale of fysieke agressie is relatief gering, de kans dat de modale Jood er tegenaan loopt relatief aanzienlijk. Niet voor niets is structurele bewaking van moskeeën, islamitische scholen of instellingen vooralsnog onnodig. Geen enkele synagoge, joodse school of instelling kan daarentegen anno 2010 zonder poortjes, hekwerken en beveiligers.

Maar ja. De vertroebelde blik is in dit verband zo alomtegenwoordig dat het nauwelijks meer opvalt.

Zo mogen voorvechters van de Palestijnse zaak andersdenkenden uitmaken voor al wat lelijk is. Hen vergelijken met nazi's, of losjes beschuldigen van het lidmaatschap der oppermachtige Joodse lobby, die, zoals wij allen weten, ook de media in handen heeft. Maar zodra ze zelf een tik op de vingers krijgen, rennen ze verontwaardigd naar justitie om een 'strafaangifte' in te dienen – zie de ijveraars van de actiegroep Stop de Bezetting.

Deze week reisde een troepje Bekende Nederlandse Schrijvers af naar het Midden-Oosten, op uitnodiging van het omstreden samenwerkingsverband United Civilians for Peace. Ik heb er geen onvertogen woord over gehoord. Maar stel, diezelfde Bekende Nederlandse Schrijvers zouden zo'n studiereisje accepteren op kosten van pakweg het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Ik vermoed dat de verbolgenheid enorm zou zijn geweest. Dan hadden ze zich willoos voor het karretje laten spannen van de pro-Israëllobby. Of zoiets.

Het wordt er al met al niet knusser op in dit land. Toch goed dat Bolkestein daar nog eens op wijst.

© Trouw 2010, op dit artikel rust copyright.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten