donderdag 23 december 2010

Trouw: Antisemitisme komt juist van autochtonen

 
Een misleidende kop, want er staat niet bij dat het hier slechts meldingen van antisemitisme op internet betreft. Bovendien behandelt het MDI alleen meldingen die men binnenkrijgt, en lang niet alle antisemitische uitingen worden gemeld. Arabische websites worden wellicht minder gemeld omdat daar minder mensen komen die zich eraan storen. Ikzelf meld antisemitisme bijvoorbeeld soms als ik het toevallig tegenkom en tijd/zin heb zo'n melding te doen, waar ik niet al te hoge verwachtingen van heb. En ik kom niet op Maroc.nl en hoe die sites allemaal mogen heten, maar op de VK, NRC, Nujij, etc.
 
Het MDI meldt in het bericht overigens: "Al sinds onze oprichting in 1998 maakt antisemitisme het leeuwendeel uit van discriminatie op internet." Dus het valt helemaal niet mee, het was vanaf het begin al erg.
 
Verder hanteert het MDI behoorlijk stricte regels, en wordt alleen om verwijdering gevraagd (en de melding opgenomen in hun administratie) wanneer zij een uiting strafbaar achten. En niet alle vormen van antisemitisme zijn strafbaar, het gaat dan echt om holocaustontkenning en haatpropaganda tegen Joden.
 
Verder vraag ik me af hoe men heeft gemeten of een uitspraak van een allochtoon danwel autochtoon afkomstig was. De meeste mensen die extreme dingen zeggen op internet gebruiken een schuilnaam, en dat geldt ook voor blogs en sommige websites. Heeft men alleen de mensen geteld waarvan men zeker wist dat zij hun eigen naam gebruiken? En kun je dat uberhaupt zeker weten? Hoe zijn ze met meldingen omgegaan waarvan niet te achterhalen viel wie de betreffende uiting deed? Bij mijn weten verzoeken ze de website/blog tot verwijdering, los van de vraag wie de uiting deed. Zo heeft Stop de Bezetting onlangs een stukje van ene Viking weggehaald op hun verzoek, nadat SdB het eerst zelf had geplaatst(!). Viking, klinkt Germaans, dus zal wel een autochtoon zijn? Dat is natuurlijk geen wetenschappelijke benadering.
 
Al met al is het de vraag in hoeverre dit bericht contrasteert met de recente ophef over het toegenomen antisemitisme, en de sombere woorden van Bolkestein. En hoeveel het überhaupt zegt.
 
RP
---------
 

Antisemitisme komt juist van autochtonen

http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/article3348745.ece?comments#comments

Antisemitisme in Nederland, althans op internet, komt vooral uit de koker van autochtone Nederlanders. Ook neemt het niet significant toe. Dit blijkt uit cijfers van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

Deze conclusies zijn opvallend, gezien de discussie die recentelijk losbarstte over discriminatie van Joden in Nederland. In zijn boek 'Het verval' luidde Manfred Gerstenfeld de noodklok: antisemitisme in Nederland zou verontrustend toenemen, en vooral op het conto te schrijven zijn van moslims en allochtonen. Oud-politicus Frits Bolkestein viel hem bij, evenals vooraanstaande leden van de Joodse gemeenschap.

Cijfers van het MDI weerspreken Gerstenfelds stelling. „In ieder geval op internet komt het meeste antisemitisme helemaal niet van moslims", zegt Ronald Eissens van het MDI. „En bovendien groeit het ook niet significant. Al sinds onze oprichting in 1998 maakt antisemitisme het leeuwendeel uit van discriminatie op internet. Dat percentage is stabiel en ligt gemiddeld op 30 procent. Het fluctueert wel een beetje: in 2007 en 2008 lag het iets lager, op 23 procent, en dit jaar is de prognose dat we op zo'n 29 procent komen. Die stijging duidt niet op een trend."

Slechts 48 van de 404 meldingen die het MDI in 2010 kreeg, betreffen websites met een islamitische of allochtone signatuur, zoals Marokko.nl. „In de meeste gevallen gaat het om mainstreamwebsites", aldus Eissens. „Dat zijn vaak hele normale en gerespecteerde sites. Ook op bijvoorbeeld het interactieve gedeelte van de websites van landelijke kranten komt discriminatie van Joden voor. Het overgrote gedeelte daarvan komt van autochtonen."

De cijfers van het MDI staan los van de 'Monitor Racisme & Extremisme' van de Anne Frank Stichting en de Universiteit Leiden, waarover deze krant vorige week berichtte. Ze bevestigen wel het beeld dat uit die monitor, wat betreft de herkomst van antisemitisme, oprijst.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten