woensdag 19 januari 2011

Trouw commentaar op Rosenthal en ICCO subsidie

 

Helaas geeft het commentaar in Trouw 17 januari 2011overduidelijk, bijna á priori?,  ICCO gelijk In dit commentaar op het beleid van minister Rosenthal, die organisaties die de buitenlandse politiek van Nederland tegenwerken van subsidie wil uitsluiten wordt wel heel gemakkelijk de conclusie getrokken dat ICCO gelijk heeft in het steunen van protesten tegen de bouw van de muur op de Westoever, die onwettig is verklaard door het Internationale Gerechtshof in Den Haag en door de Verenigde Naties.

Het internationale recht wat de VN hanteert wordt beïnvloed door Arabische lidstaten wat een eenzijdige negatieve veroordeling van Israël tot gevolg heeft. Bovendien is het Veiligheidshek aangelegd met als doel om een halt toe te roepen aan de zelfmoordaanslagen in Israël. Sinds de aanleg van het veiligheidshek begon, is het aantal Palestijnse terreuraanvallen in Israel met 90% gedaald. In 2002 wisten Palestijnse terroristen nog 220 Israëli's te doden. In 2007 was dit aantal teruggebracht tot 3.

Dat de overheid garant dient te staan voor de onafhankelijkheid van non-gouvernementele organisaties is logisch! Echter, het ICCO staat duidelijk kritisch tegenover Israël en het is de vraag of deze non-gouvernementele organisatie in dezen werkelijk onpartijdig is.

Tj T

Uit Trouw van 17 januari 2011

http://www.trouw.nl/opinie/commentaar/article3382205.ece/Rosenthal_geeft__nare_bijsmaak_aan_samenwerking_.html

Rosenthal geeft nare bijsmaak aan samenwerking

Minister van buitenlandse zaken Rosenthal wil organisaties die de buitenlandse politiek van Nederland tegenwerken van subsidie uitsluiten.

Die lijn verwoordde de minister deze week in een 'pittig' gesprek met ontwikkelingsorganisatie ICCO. Steen des aanstoots was het feit dat ICCO steun geeft aan de tegen Israël gerichte website Electronic Intifada. ICCO gebruikt voor die steun geen overheidsgeld. Maar dat maakt Rosenthal niet uit; hij handhaaft zijn dreigement.

ICCO op zijn beurt is niet van plan zijn beleid te veranderen. En daarin heeft de organisatie gelijk. ICCO steunt protesten tegen de bouw van de muur op de Westoever, en wijst erop dat die Israëlische muur onwettig is verklaard door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en door de Verenigde Naties.

Het is moeilijk in te zien hoe een protest tegen de muur een tegenwerking kan zijn van Nederlands regeringsbeleid. En ook al was het dat, dan nog is het dreigement van Rosenthal misplaatst. Bovendien is het gevaarlijk, want het kabinet legt hiermee een nieuwe schaduw over zijn inzet voor internationale samenwerking. De overheid geeft subsidie aan non-gouvernementele organisaties (ngo's) die een belangrijke rol spelen in ontwikkeling en internationale samenwerking. En die heten niet voor niets 'non-gouvernementeel': het zijn onafhankelijke organisaties die niet politiek gebonden zijn en daardoor werk kunnen doen waarvoor een overheid nooit de ruimte zou krijgen.

De overheid moet die onafhankelijkheid respecteren en erover waken. Zij kan voorwaarden verbinden aan subsidies die zij verleent, en dat gebeurt ook. Zo moeten ngo's de internationale rechtsorde respecteren en mogen zij de veiligheid van Nederland niet in gevaar brengen. Dat zijn normale voorwaarden. Maar het gaat te ver om te eisen dat de ngo's in de pas lopen met het overheidsbeleid en nooit een andere koers kiezen. Dat is het einde van hun onafhankelijkheid.

De uitlatingen van minister Rosenthal versterken de indruk dat internationale samenwerking bij dit kabinet niet in goede handen is. Het budget binnen de perken houden en vooral inzetten op terreinen waarop het Nederlandse bedrijfsleven sterk staat, is allemaal nog te billijken. Maar acties als deze van Rosenthal geven er een nare bijsmaak aan. De bijsmaak dat men waakt over eigenbelang en onverschillig staat tegenover minder rijk bedeelde delen van de wereld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten