vrijdag 25 februari 2011

onverdoofd ritueel slachten moet religieus recht blijven

Onverdoofd ritueel slachten moet religieus recht blijven, is de titel van een opinieartikel wat 23 februari 2011 in Trouw is verschenen. Meestal wijzen we in deze blogspot op negatieve inhoud van berichtgeving over Israël.

Gunstige publicatie dient óók opgemerkt te worden. Ik ben blij dat er vandaag een artikel is verschenen wat positief staat ten opzichte van het Joodse geloof en dat Trouw ook die opinie publiceert! Het is geschreven door Ruben Vis en Raf Evers, secretaris en rabbijn bij het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Zij verdedigen in dit artikel het recht van ritueel slachten aan de hand van het argument dat nog niet is aangetoond dat dieren door de slacht met een halssnede lijden. Trouw is een kwaliteitskrant! Dat mag best eens gezegd, en zonodig weer herhaald worden. Helaas zijn positieve artikelen over Israël in Trouw –nog(?)- in de minderheid en de publicatie van een artikel als dit kan daarom niet genoeg worden gestimuleerd!

 

J.S.

 

 

 

Onverdoofd ritueel slachten moet religieus recht blijven

Ruben Vis en Raf Evers, secretaris en rabbijn van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap − 22/02/11, 19:03

 

Opinie. Binnen de Joodse gemeenschap is zeer grote bezorgdheid ontstaan over politieke voornemens om de rituele slacht in te perken. Dit onderwerp raakt onze vrijheid van religie.

De joodse rituele slacht - sjechita - vindt onverdoofd plaats. Maar dit betekent niet, dat joodse slacht door een halssnede dieronvriendelijk is. De joodse slacht voor binnenlandse consumptie is zeer beperkt (enkele tientallen runderen per week, en wat kleinvee).

Het jodendom kent veel regels voor dierenwelzijn; ze werden al 3320 jaar geleden in Israël gepraktiseerd, lang voor de Europese beschaving ontstond. Bijbelse mensenplichten en dierenrechten verbieden dieren pijn te doen en verplichten eerst dieren te voederen voor zelf aan tafel te gaan. Dieren moeten rust krijgen op sabbat. Men moet een dier uit zijn lijden verlossen. Dieren mogen niet bezwijken onder een last.

Waar de discussie over zou moeten gaan is het algemene concept van dieren doden. Alleen insteken op de vraag van pijn en verdoving legitimeert het - zelfs massaal en automatisch - doden van dieren. Daar hoeft dan niet meer over nagedacht te worden. Met het toekomstperspectief van de varkensflats en geautomatiseerde slacht - vetgemest erin, als worst eruit - wordt het lot van de dieren totaal ontmenselijkt.

Het is nog steeds niet aangetoond dat de dieren door de slacht met een halssnede lijden. Joodse slacht is meer dan voorkomen dat bloed de hersenen bereikt. Bloed dat zich in de hersenen bevindt, verlaat direct na de insnijding het lichaam via de opengesneden bloedvaten, met direct drukverlies in de hersenen. Dit veroorzaakt in minder dan twee seconden volledige bewusteloosheid.

Zijn de moderne verdovingsmethoden wel zo pijnloos? Volgens Britse dierenvrienden verlamt de elektroshock het dier inderdaad wel, dit betekent niet per se dat het ook buiten bewustzijn is. De shock kan tot interne verwondingen leiden waardoor het dier niet meer geschikt is voor joodse consumptie.

Verdoving voor of na de slacht worden niet toegestaan door het Jodendom. Een parlementair voornemen om verdoving voor te schrijven is een rechtstreekse breuk met eeuwenlange traditie van tolerantie en godsdienstvrijheid in Nederland.

 

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/1850816/2011/02/22/Onverdoofd-ritueel-slachten-moet-religieus-recht-blijven.dhtml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten