donderdag 3 februari 2011

Tijd voor pittige daden tegen ICCO vanwege Israel boycot

 
Het volgende is schokkend, maar helaas wel in lijn met het beleid van ICCO, dat de oproep tot boycot van Israel door Palestijnse organisaties ondersteunt:
 
Uit die informatie blijkt dat ICCO een aanvraag afwees van een Israëlische organisatie die zich inzet voor de behandeling van trauma bij kinderen die blootgesteld zijn aan terreur. Daarbij hanteerde men het argument dat die organisatie zich niet voldoende inzette voor de Palestijnse kinderen. In een bericht van 16 oktober 2005 schreef ICCO functionaris Hilde de Groot dat er voor ICCO verschil is in de trauma's van kinderen die met terreur te maken hebben en het constante trauma waaronder Palestijnse kinderen lijden, checkpoints waren maar één van de oorzaken van dat trauma.
Het meest verbijsterende was dat ICCO schreef dat de trauma's van kinderen die te maken hebben met terreur niet te vergelijken zijn met de (klaarblijkelijk grotere) trauma's van Palestijnse kinderen, daarmee bedoelde men duidelijk dat de trauma's van de Israëlische kinderen in het niet vallen bij die van de Palestijnse kinderen.
Ook een aanvraag van een gezamenlijk Joods Arabisch initiatief (Te'enah en Arbat)voor vredeseducatie onder Arabieren en Russische immigranten in Israël werd afgewezen met het argument dat ICCO geen vredesinitiatieven vanuit Israël kon ondersteunen zolang er sprake was van een bezetting.
 
Kortom: organisaties die zich inzetten voor vrede en verzoening wordt subsidie geweigerd. Deze organisaties worden ook tegengewerkt door de boycotcampagne en van verraad beschuldigd, zoals duidelijk uit dit filmpje over BDS blijkt:
 
Zie verder het artikel 'Israel boycot' over wat er mis is met boycots en waarom die vrede juist tegenwerken, en op IMO Blog: Rosenthal, ICCO en de Anti-Israel Lobby
 
RP
--------
 

Tijd voor pittige daden tegen ICCO

 

Onlangs hield minister Rosenthal een 'pittig gesprek' met de ICCO directie over de subsidie aan de extremistische website Electronic Intifada. Daarop verscheen er een opinie artikel in De Volkskrant van ICCO directeur Verwey. In dat artikel aankondigde hij aan zich niets te zullen aantrekken van de kritiek van de minister. Nader onderzoek naar zowel ICCO en Electronic Intifada leverde echter materiaal op dat de politiek nu tot 'pittige daden' zou moeten bewegen tegenover ICCO.

De huidige discussie over de ICCO-subsidie aan organisaties zoals Electronic Intifada concentreerde zich tot nu toe op de steun voor de campagne om Israel via boycot, desinvesteren en sancties (BDS) te treffen.
Die campagne is gevaarlijk, zoals onlangs bleek in Canada toen na grote BDS campagnes Joodse doelen werden aangevallen.
Met het vorige week gepubliceerde rapport " Funding extremism- ICCO and Electronic Intifada" wordt het echter duidelijk dat er veel meer aan de hand is dan alleen steun voor de BDS campagne.
In het rapport wordt bewijs geleverd voor de stelling dat ICCO door de subsidie aan Electronic Intifada meewerkt aan de promotie van extremisme en islamisme in het Israëlisch-Palestijns conflict. Recent video materiaal en een door Electronic Intifada directeur Abunimah geschreven artikel maken duidelijk dat Electronic Intifada slechts bijdraagt aan de polarisatie rond het Midden Oosten conflict en terroristische organisaties zoals Hamas en Hizbollah promoot.

Verder blijkt uit het rapport dat ICCO directeur Verweij een onjuiste voorstelling van zaken gaf over de directe betrokkenheid van ICCO bij de BDS campagne. Hij verklaarde in een recente column op de website van de organisatie dat ICCO de oproep tot BDS niet heeft ondertekend.
Onwaar dus, op bladzijde 68 van het jaarverslag van over 2009 geeft ICCO een andere versie van haar betrokkenheid. Letterlijk staat er het volgende:

"Door ICCO en 170 andere organisaties (waaronder Palestijnse NGO's, vakbonden en grassroots organisaties) is opgeroepen tot boycot, sancties en divestment".

Dus ICCO was wel degelijk zelf deel van de BDS campagne. Dat is nog niet alles. Deze week ontving Missing Peace informatie dat ICCO ook discrimineert in de subsidieverlening wanneer het Israëlische organisaties betreft die mensenrechten van Israëli's verdedigen, of zich niet direct bezig houden met de "bezetting".

Uit die informatie blijkt dat ICCO een aanvraag afwees van een Israëlische organisatie die zich inzet voor de behandeling van trauma bij kinderen die blootgesteld zijn aan terreur. Daarbij hanteerde men het argument dat die organisatie zich niet voldoende inzette voor de Palestijnse kinderen. In een bericht van 16 oktober 2005 schreef ICCO functionaris Hilde de Groot dat er voor ICCO verschil is in de trauma's van kinderen die met terreur te maken hebben en het constante trauma waaronder Palestijnse kinderen lijden, checkpoints waren maar één van de oorzaken van dat trauma.
Het meest verbijsterende was dat ICCO schreef dat de trauma's van kinderen die te maken hebben met terreur niet te vergelijken zijn met de (klaarblijkelijk grotere) trauma's van Palestijnse kinderen, daarmee bedoelde men duidelijk dat de trauma's van de Israëlische kinderen in het niet vallen bij die van de Palestijnse kinderen.
Ook een aanvraag van een gezamenlijk Joods Arabisch initiatief (Te'enah en Arbat)voor vredeseducatie onder Arabieren en Russische immigranten in Israël werd afgewezen met het argument dat ICCO geen vredesinitiatieven vanuit Israël kon ondersteunen zolang er sprake was van een bezetting.
Deze schokkende wijze van omgang met vredesinitiatieven vanuit Israël staat ook nog volledig haaks op de mooie woorden die ICCO in haar verklaring schreef na de ontmoeting met Rosenthal:

ICCO streeft samen met haar Palestijnse en Israëlische partners naar een duurzame en rechtvaardige vrede voor iedereen: Palestijnen en Israëliërs', zo luidt de verklaring op de ICCO site.

Streven naar vrede voor iedereen? Niet met ICCO subsidie voor Israëlische initiatieven.

De Nederlandse regering baseerde haar kritiek tot nu toe op het feit dat ICCO indirect de BDS campagne tegen Israël steunt. Nu duidelijk is dat de organisatie direct de promotie van terroristische organisaties ondersteunt en discrimineert tussen mensenrechten van Israëli's en Palestijnen zal het niet bij een pittig gesprek kunnen blijven.
Gezien het feit dat Electronic Intifada een terroristische organisatie promoot, die ook op de door Nederland gehanteerde lijst van verboden organisaties staat, lijkt het nu de hoogste tijd dat de Nederlandse regering de subsidie aan ICCO schrapt.

Wij vroegen woordvoerders van de regeringspartijen en de PVV om een reactie op het rapport over ICCO.
Slechts PVV woordvoerder Driessen reageerde daarop met het volgende overduidelijke commentaar:

" Dit rapport is zeer verontrustend. Het rapport laat immers zien dat Electronic Intifada directeur Ali Abunimah opkomt voor de jihadistische organisaties Hamas en Hezbollah. Het is te gek voor woorden dat subsidieslurper ICCO deze haat-club blijft sponsoren. Daarom moet Nederland per direct alle subsidies aan ICCO stopzetten".

Het ontbreekt dus niet aan pittige gesprekken en uitspraken in Den Haag, hopelijk worden die nu wel gevolgd door daden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten