vrijdag 4 maart 2011

Paus: ‘Joden niet collectief verantwoordelijk voor Jezus’ dood’

Naar aanleiding van de recente stellingname van de paus dat de Joden vrijgesproken dienen te worden van de kruisiging van Christus heeft onder meer het Katholiek Nieuwsblad op 3 maart 2011 hieraan een artikel gewijd.

Het is een teleurstellend artikel in vergelijking met veel andere publicaties hierover in de veelgelezen en seculiere mainstream media. Zij nemen alleen de berichtgeving van het ANP over.

Het Katholiek Nieuwsblad besteedt er op eigen manier aandacht aan. Daarin wordt gemeld dat de Joden niet collectief verantwoordelijk zijn voor de dood van Christus. "De echte groep van aanklagers waren toenmalige tempelkringen", heet het in het op 10 maart verschijnende tweede deel van de trilogie ***Jezus van Nazareth***. Dus tóch de verantwoordelijkheid bij sómmige Joden blijven leggen!

De recente stellingname van de Paus komt naar aanleiding van een voor Joden dodelijke vraag, namelijk wie er verantwoordelijk is voor de kruisiging van Christus. Een betrouwbaar antwoord daarop, aan de hand van bewijzen heeft niemand! Wel zijn er diverse meningen hierover, van buiten en binnen de kerken. Het is opvallend dat juist in het Katholiek Nieuwsblad de berichtgeving hierover genuanceerd is ten aanzien van andere publicaties. Maar dan wel een nuancering die voor Joden negatief is! De vrees voor een blijvende negatieve houding vanuit de Rooms katholieke kerk tegenover de Joden wordt met deze manier van benadering in het Katholiek Nieuwsblad in stand gehouden!

 

J.S.

 

Bron:  http://www.vecip.com/default.asp?onderwerp=68

 

 

 

 

Paus: 'Joden niet collectief verantwoordelijk voor Jezus' dood.

De joden zijn niet collectief verantwoordelijk voor de dood van Jezus. Dat schrijft paus Benedictus XVI in het tweede deel van zijn Jezusboek, waarvan het Vaticaan gisteren enkele stukken openbaar maakte.

De eis Jezus terecht te stellen kwam slechts van delen van de tempelaristocratie en van aanhangers van de in de plaats van Jezus vrijgelaten Barabbas. In geen geval hebben de betreffende passages in de Evangeliën een "racistisch karakter", schrijft de paus.

"De echte groep van aanklagers waren toenmalige tempelkringen", heet het in het op 10 maart verschijnende tweede deel van de trilogie ***Jezus van Nazareth***. Vanwege de amnestie die voor het joodse Pesach-feest werd verleend, had zich "de massa ondersteuners van Barabbas" verzameld. De paus, die het boek mede onder zijn burgerlijke naam Joseph Ratzinger als wetenschapper publiceert, beklemtoont verder dat Jezus jood was, en dat zijn hele oorspronkelijke gemeente uit joden bestond.
Tegelijkertijd keert de paus zich tegen de bewering dat Jezus een revolutionair zou zijn geweest. Zijn boodschap vormde geen gevaar voor de Romeinse heerschappij. Vergrijpen tegen de joodse religieuze wet raakten niet aan de bevoegdheid van de Romeinen, aldus Benedictus.
Het nieuwe pausboek behandelt de periode van de intocht van Jezus in Jeruzalem tot zijn verrijzenis. Het eerste deel, dat in 2007 verscheen, ging over Jezus' openbare optreden van de doop in de Jordaan tot de gedaanteverandering.
Benedictus werkt momenteel aan het derde deel, dat moet gaan over de kindsheid van Jezus.

 

http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/316-paus-%E2%80%98joden-niet-collectief-verantwoordelijk-voor-jezus%E2%80%99-dood%E2%80%99.html

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten