vrijdag 13 mei 2011

Kerk in Actie wil Israel niet beledigen


Dat is erg aardig van ze, maar ze steunen - zoals ook uit onderstaand stukje blijkt - wel Sabeel in Jeruzalem dat positief staat tegenover de zogenaamde BDS beweging (Boycot, Diverstment en Sanctions) en de Gazavloot voor Hamas.
 
"Kerk in Actie steunt de organisatie Sabeel, omdat deze er effectief toe bijdraagt dat Palestijnse christenen hun gedachten en gevoelens in de oecumene kunnen delen met andere," meldt de PKN. Sabeel huist in Jeruzalem, en wordt gesponsord door Kerk in Actie. De organisatie Vrienden van Sabeel, die huist in Nederland, is juridisch gezien een andere rechtspersoon. Deze partnerorganisatie steunt met onder andere financiële middelen de nieuwe Gaza-vloot. In praktijk zijn Sabeel en Vrienden van Sabeel eenzelfde beweging. Zo meldt Vrienden van Sabeel op haar website "na overleg met Sabeel Jeruzalem" de "Vorming van een Internationale Vrijheidsvloot naar Gaza voluit te ondersteunen." Deze vloot wordt georganiseerd door de IHH, gesteund door Sabeel, die op haar beurt gedeeltelijk gefinancierd wordt door Kerk in Actie.
 
Het is verder opvallend dat men Palestijnse christenen alleen steunt wanneer die te maken hebben met de bezetting, maar niet wanneer die te maken hebben met discriminatie of vervolging door Palestijnse moslims.
Kerk in Actie haalt haar geld onder andere binnen via collectes in kerken en giften van PKN leden. Als je als PKN lid goed wilt doen, kun je beter je geld beter direct aan een bepaald doel geven in plaats van aan de PKN.
 
RP
--------
 
Kerk in Actie wil Israel niet beledigen
Geld Kerk in Actie wordt indirect gebruikt voor steun Gaza-vloot
http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=22547

De protestantse ontwikkelingsorganisatie Kerk in Actie wil met haar steun aan de organisatie Sabeel het land Israël niet beledigen. Ook roept zij niet op tot een boycot van Israëlische producenten en steunt zij de acties van de Gaza-vloot niet. Dat schrijft Kerk in Actie vandaag op haar website. Zij reageert daarmee op beweringen dat de organisatie anti-Israël is.

"Kerk in Actie steunt de organisatie Sabeel, omdat deze er effectief toe bijdraagt dat Palestijnse christenen hun gedachten en gevoelens in de oecumene kunnen delen met andere," meldt de PKN. Sabeel huist in Jeruzalem, en wordt gesponsord door Kerk in Actie. De organisatie Vrienden van Sabeel, die huist in Nederland, is juridisch gezien een andere rechtspersoon. Deze partnerorganisatie steunt met onder andere financiële middelen de nieuwe Gaza-vloot. In praktijk zijn Sabeel en Vrienden van Sabeel eenzelfde beweging. Zo meldt Vrienden van Sabeel op haar website "na overleg met Sabeel Jeruzalem" de "Vorming van een Internationale Vrijheidsvloot naar Gaza voluit te ondersteunen." Deze vloot wordt georganiseerd door de IHH, gesteund door Sabeel, die op haar beurt gedeeltelijk gefinancierd wordt door Kerk in Actie.

IHH is bovendien een organisatie die sinds kort als terroristisch wordt beschouwd door de overheid, omdat deze banden heeft met onder andere Hamas. Sabeel in Jeruzalem sympathiseert net zoals Vrienden van Sabeel met de IHH, al is het onduidelijk of er naast morele steun ook geldstromen lopen (waaronder geld van Kerk in Actie) van Sabbeel Jeruzalem naar de IHH. Daar heeft de PKN geen of onvoldoende zicht op. Geld van Kerk in Actie wordt wel indirect ingezet voor morele steun aan de nieuwe Gaza-vloot.

Een woordvoerder van de PKN zei desgevraagd: "We beseffen dat de organisatie Sabeel van binnenuit de Palestijnse gemeenschap niet op alle punten onze visie vanuit Nederland deelt. Dat geldt voor heel veel andere partnerorganisaties van Kerk in Actie ook. We bevragen hen op hun standpunten omdat we willen weten hoe zaken binnen onder Palestijnse christenen leven en hen zien als onze broeders en zusters."
 
----------

Oproep aan PKN om steun Sabeel te stoppen

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/oproep_aan_pkn_om_steun_sabeel_te_stoppen_1_562809
12-05-2011 11:09 | Kerkredactie

UTRECHT – De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet stoppen met het subsidiëren van de organisatie Sabeel, omdat die een „eenzijdig anti-Israëlbeleid" voert.

Dat is de mening van enkele organisaties die een oproep doen aan de Protestantse Kerk om de subsidie aan Sabeel, dat op jaarbasis 120.000 euro van de PKN ontvangt, stop te zetten. Woensdag reageerde de Protestantse Kerk met een verklaring op de website waarin gesteld wordt dat de informatie van de organisaties die oproepen tot de steunbeeindiging niet klopt. De PKN ontkent eveneens dat ze indirect steun geeft aan een oproep tot een boycot van Israëlische goederen en aan een nieuwe Gazavloot.

Likoed Nederland, een van de organisaties die de oproep aan de PKN hebben gegaan, stelt dat de Nederlandse regering af wil van het „voortdurend negatief bejegenen van de Joodse staat." Organisaties die zich daar schuldig aan maken, krijgen van de overheid dan ook geen subsidie meer. Volgens Likoed Nederland is Sabeel Nederland ook zo'n groep. Die krijgt van de Protestantse Kerk 120.000 euro subsidie per jaar. Samen met twee andere organisaties deed Likoed Nederland deze week een oproep aan de PKN om die steun stop te zetten.

Woensdag reageerde de PKN met een uitgebreide verklaring. Volgens de Protestantse Kerk klopt de beschuldiging dat de PKN de organisatie Vrienden van Sabeel in Nederland steunt niet. „Deze beschuldiging richt zich op de steun van Kerk in Actie aan de organisatie Sabeel, die zich inzet voor de Palestijns-christelijke gemeenschap in de Palestijnse gebieden. In de berichtgeving wordt geen onderscheid gemaakt tussen twee organisaties: de organisatie Sabeel in Jeruzalem en de organisatie Vrienden van Sabeel in Nederland."

Volgens de PKN wil Sabeel „christenen wereldwijd bewust maken van de moeilijke omstandigheden waarin hun Palestijnse broeders en zusters leven."

Kerk in Actie, de hulpverleningsorganisatie van de PKN, steunt Sabeel in Jeruzalem „omdat deze er effectief toe bijdraagt dat Palestijnse christenen hun gedachten en gevoelens in de oecumene kunnen delen met anderen. Zij putten daar hoop uit en kunnen op die wijze ook invloed uitoefenen op het vredesproces."

Volgens de ondertekenaars van de oproep aan de PKN om de subsidie aan Sabeel te stoppen, is de steun die Sabeel geeft aan Palestijnse christenen echter „zeer merkwaardig" omdat christenen in Israël, volgens hen, alle burgerrechten en godsdienstvrijheid hebben, „iets wat van de rest van het Midden-Oosten niet gezegd kan worden." Zo hebben volgens hen christenen in de Palestijnse gebieden „zwaar te lijden van discriminatie en vervolging door de moslimmeerderheid."

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten