zondag 19 juni 2011

Kamer laakt oorlogsvergelijking in slachtdebat

 

"Wat zestig jaar geleden niet is gelukt, gaat met deze wet alsnog gebeuren: het doen verdwijnen van de joodse gemeenschap uit Nederland."

 

Aldus de Joodse advocaat Herman Loonstein. Hij had geen spijt van die woorden, zo verklaarde hij ’s avonds in Knevel en van den Brink. Zulke vergelijkingen slaan niet alleen het debat dood, waarin legitieme vragen worden gesteld over het lijden van dieren, ze geven antizionisten een stok in handen. Als de Joden zelf steeds de oorlog en de Holocaust erbij halen, waarom mogen wij dat dan niet? Dat zijn weliswaar twee verschillende grootheden, maar ik denk dat ook Joden zeer goed moeten nadenken voor ze de vergelijking gebruiken.

Ik kan de gevoelens van de Joodse gemeenschap begrijpen, maar een land mag beperkingen opleggen aan religieuze gemeenschappen (en ieder ander individu) om het lijden van anderen, mensen of dieren, te verminderen. Het verbod is niet tegen Joden gericht, maar tegen een manier van slachten die, vergeleken met de huidige technieken en mogelijkheden, onnodig lijden veroorzaakt. Juist omdat de koosjere slacht indertijd mede gericht was op het beperken van het lijden van het dier, hoop ik dat er ruimte is voor hervormingen en aanpassingen van de religieuze regels.

 

Opperrabijn Binyomin Jacobs opperde tijdens de hoorzitting een alternatief voor emigratie. "Als deze wet wordt aangenomen betekent dit dat joden vegetariër moeten worden."

 

Dat lijkt mij nou geen slecht idee. Hoe meer vegetariërs, hoe beter.

 

Ik kan mij overigens wel vinden in de kritiek dat het gedoe rond de onverdoofde slacht wat buiten proportie is in vergelijking met de vele misstanden in de bioindustrie. Het gaat hierbij immers maar om de laatste paar minuten van het leven van een dier. Ik ben er dan ook helemaal voor dat de gelegenheid wordt aangegrepen om het hele leven van de dieren in de veehouderij grondig te verbeteren. En als vlees daar duur door wordt, dan rest ook niet koosjer etende mensen altijd nog de optie om vegetariër te worden.

 

RP

-----------

 

 

Kamer laakt oorlogsvergelijking in slachtdebat

http://binnenland.nieuws.nl/647054/kamer_laakt_oorlogsvergelijking_in_slachtdebat

 

(Novum) - "Wat zestig jaar geleden niet is gelukt, gaat met deze wet alsnog gebeuren: het doen verdwijnen van de joodse gemeenschap uit Nederland." Deze opmerking van de joodse advocaat Herman Loonstein tijdens de hoorzitting over het verbod op ritueel slachten schoot bij meerdere Kamerleden in het verkeerde keelgat. De advocaat bleef echter pal achter zijn woorden staan.

"In deze discussie wordt een belangrijk element over het hoofd gezien, namelijk het menselijk leed", zei Loonstein. Hij wees er op dat bij huisartsen in Amsterdam zich veel oudere joden melden met hartklachten en depressieve klachten omdat het debat over de rituele slacht hen doet terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog.

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi nam scherp afstand van het verband dat werd gelegd met de Holocaust. "Verwijzingen naar Tweede Wereldoorlog in de discussie over ritueel slachten doen geen recht aan wat er toen is gebeurd", zei hij. Hij kreeg bijval van CDA-Kamerlid Henk Jan Ormel en PvdA-Kamerlid Martijn van Dam.

Joël Serphos van de jongerenorganisatie van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), die eerder had gesproken tijdens de hoorzitting, sprak van een 'verschrikkelijke nazivergelijking' die walging bij hem had opgeroepen. "Dit misbruik van WO II is triest", twitterde hij vanuit de zaal.

Na afloop van de hoorzitting sprak Dibi Loonstein aan op zijn scherpe uitlatingen. "Dit ging echt veel te ver", zei het Kamerlid tegen Loonstein. Die legde uit dat in de discussie over de rituele slacht de gevoelens van de joodse gemeenschap over het hoofd worden gezien. Daarin speelt de Tweede Wereldoorlog een prominente rol, aldus de advocaat.

Volgens Loonstein gelden deze argumenten niet voor de moslimgemeenschap, die ook getroffen wordt door het verbod op onverdoofd slachten. Samen optrekken om het voorstel van de Partij voor de Dieren tegen te gaan ziet hij dan ook niet zitten. "Wij hebben meer en betere argumenten. Om te beginnen slachten moslims veel meer dieren dan joden. Verder hebben joden hier verworven rechten die moslims niet hebben. En daarnaast hebben joden de Holocaust meegemaakt."

Bang dat deze vergelijking de discussie vertroebelt is Loonstein niet, maar "soms moet je iets natuurlijk wel wat harder aanzetten om gehoord te worden", gaf hij toe. Maar het scenario van het vertrek uit Nederland door joden is reëel, zo onderstreepte de advocaat. "Als het niet bewezen dierenleed moet prevaleren boven het door joden ongestoord in Nederland kunnen blijven wonen, dan is dat een zwarte bladzijde in de geschiedenis van dit land."

Opperrabijn Binyomin Jacobs opperde tijdens de hoorzitting een alternatief voor emigratie. "Als deze wet wordt aangenomen betekent dit dat joden vegetariër moeten worden."

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten