zaterdag 1 oktober 2011

Israël-standpunt PKN wordt niet omgezet in daden

 

Een Ander Christelijk Geluid?

 

===================================== 


"Israël-standpunt PKN wordt niet omgezet in daden" 
"Ik ben geschrokken van uitspraken scriba Arjan Plaisier"

http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=24781

 

"Op papier is er niets mis met het standpunt van de PKN ten aanzien van Israël, maar wat in de Kerkorde is bepaald wordt niet concreet in daden omgezet. Daar heb ik problemen mee." Dat zegt voormalig Tweede Kamerlid Meindert Leerling en lid van Platform Appèl Kerk en Israël. Het platform is een petitie gestart om de PKN te motiveren om op zo kort mogelijke termijn een humanitair project in Israël zelf financieel te gaan steunen en een andere Palestijnse partner te zoeken voor steun aan Palestijnse christenen. Meindert: "In de Kerkorde staat dat de kerk geroepen is gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. En wat gebeurt er in de praktijk? De PKN heeft een samenwerkingsverband aangegaan met Sabeel, een vrij kleine organisatie van Palestijnse christenen die niets willen weten van 'onopgeefbare verbondenheid'." 

Sabeel is de aanjager van het Kairos Document dat stelt dat sinds de komst van Christus alle beloften voor Israël, voor het Joodse volk hebben afgedaan. Meindert: "Het is niet langer het uitverkoren volk van God. Ook de landbelofte heeft afgedaan, stellen ze. Dus Israël heeft in feite als staat geen bestaansrecht. De Joden zijn met hulp van de Westerse wereld indringers in Arabisch land. De PKN geeft via het diaconaat Kerk in Actie jaarlijks een subsidie van ruim 100.000 euro aan Sabeel. Daartegenover staat dat de PKN via Kerk In Actie geen enkel humanitair doel in Israël zelf steunt. Denk aan hulp aan een gaarkeuken of steun aan een organisatie die slachtoffers van terreur opvangt. Alles bij elkaar geeft de PKN op dit moment niet op geloofwaardige wijze inhoud aan wat in de kerkorde wordt beleden." 

Scriba Arjan Plaisier stelde onlangs meerdere keren dat hij twijfelt of er wel een landbelofte voor Israël is. Meindert Leerling: "Ik ben daar erg van geschrokken, temeer omdat hij het vrij ongenuanceerd zei. Je zou er uit kunnen opmaken dat Plaisier de landbelofte niet meer van waarde vindt. Ik kan me niet voorstellen dat hij het zo bedoelt, maar een oppervlakkige luisteraar zou het er wel uit kunnen opmaken. Hij zal meer doelen op de aanwezigheid van Israël in wat velen overigens ten onrechte 'bezette gebieden' noemen. Judea en Samaria zijn voluit Bijbelse gebieden. Om over Jeruzalem maar te zwijgen. Plaisier waakt er voor politieke uitspraken te doen, maar het zou hem als voorman van de Protestantse Kerk in Nederland sieren als hij vanuit de Bijbel onderstreept wat God aan Abraham, Izaak en Jacob heeft beloofd. Natuurlijk betekent dat ook dat er oplossing moet worden gezocht voor de Arabieren."

"Op grond wat christenen in de Bijbel lezen moeten zij de wereld wijzen op het bijzondere karakter van het volk Israël waarmee God een plan heeft. Ook de PKN moet daar handen en voeten aan geven."  

Wilt u de oproep aan de PKN steunen? Mail uw naam en woonplaats naar  
info@appelkerkenisrael.nl

 

====================================== 

 

ACTIE IN PKN OM BETER ISRAËL-BELEID

 

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft in de Kerkorde bepaald dat de kerk een onopgeefbare verbondenheid heeft met het volk Israël. De wijze waarop dat uitgangspunt in de praktijk concreet wordt gemaakt, laat volgens het Platform Appèl Kerk en Israël veel te wensen over. Er wordt wel samengewerkt met de Palestijnse organisatie Sabeel, die niets moet weten van een onopgeefbare verbondenheid en het Joodse volk niet als het uitverkoren volk van God ziet. De PKN steunt Sabeel met een behoorlijk donatie van ruim E 100.000,-- per jaar, terwijl er geen enkel gelijkwaardig project in Israël zelf wordt gesteund.

 

Het Platform Appèl Kerk en Israël wil met steun vanuit het grondvlak van de PKN proberen tot wijziging van dat beleid te komen. Daarvoor wordt door middel van een handtekeningenactie informatie verstrekt over het PKN-beleid en instemming met de actie gevraagd van voorgangers en gemeenteleden. Zij kunnen onderstaand formulier invullen en opsturen, maar men kan ook digitaal via een e-mail reageren.

STEUN ACTIE APPÈL KERK EN ISRAËL

 

 
 

 


Als lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ondersteun ik de actie van het Platform Appèl Kerk en Israël om:

 

a. de leden van de PKN beter te informeren over het beleid van de synode met betrekking tot Israël;

 

           b. duidelijk te maken dat in de Kerkorde van de PKN is bepaald dat 'de kerk geroepen is tot een onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël';

 

c. de synode te verzoeken meer concreet en meer geloofwaardig invulling te geven aan die 'onopgeefbare verbondenheid' dan nu het geval is door:

                       

- per 1 januari 2012 of zo snel als mogelijk daarna via Kerk in Actie zowel financiële als morele steun te geven aan een humanitair project in Israël;

 

- per 1 januari 2013 de samenwerking met de Palestijnse organisatie Sabeel en de jaarlijkse  

  subsidie van E 100.000,00 aan deze organisatie te beëindigen, omdat Sabeel niet erkent  

  dat het Israël nog altijd het uitverkoren volk van God is en meent dat de Joden geen

  recht hebben op het land van de vaderen omdat alle beloften met de komst van Christus

  zouden zijn vervuld. Steun aan Palestijnse christenen kan en moet langs andere kanalen

  worden gegeven.

 

 

NAAM                                   :           ……………………………………………………

 

VOORLETTER (S)               :           ……………………………………………………

 

ADRES                                  :           ……………………………………………………

 

PC EN WOONPLAATS       :           ……………………………………………………

 

E-MAIL ADRES                   :           ……………………………………………………

           

                                                                                  HANDTEKENING

 

 

 De handtekening kan ook digitaal worden verstuurd naar:

info@appelkerkenisrael.nl

met vermelding van:

 

 Als lid van de PKN ondersteun actie Appèl Kerk en Israël

Naam

Voorletter(s)

Woonplaats

 

 

Handtekeningen vóór 1 december 2011 insturen naar:

Postbus 120 - 8260 KAMPEN

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten