maandag 28 november 2011

70 Jaar geleden ontmoette Hitler de moefti van Jeruzalem

 
Het antisemitisme van de nazi's kon in Europa mede woekeren dankzij een vruchtbare ondergrond van eeuwenoud christelijk antisemitisme. De nazi's werkten samen met Arabieren die van het Britse en Franse imperialisme verlost wilden worden en tevens hun afkeer van Joden deelden, zoals de beruchte moefti van Jeruzalem, die vandaag 70 jaar geleden een ontmoeting met Adolf Hitler had. De moefti verzorgde nazi-propaganda uitzendingen gericht op moslims op de radio, en zette in Joegoslavië een speciale moslimbrigade op van de SS, die op Joden en Partizanen joeg.
Hitler was uiteraard geen voorstander van een Joodse staat, zoals sommigen wagen te beweren; de uitroeiing van de Joden in Palestina stond ook op zijn extremistische agenda, maar gelukkig is het nooit zover gekomen.
 
Het antisemitisme werd door de nazi's geëxporteerd naar de Arabische wereld, waar het op een vruchtbare ondergrond van eeuwenoud islamitisch antisemitisme terecht kwam, en tot op de dag van vandaag voortwoekert, zoals blijkt uit de populariteit van Mein Kampf (en Hitler zelf) en de manifesten van groepen als Hamas.
 
Ik geloof zeker niet dat Abbas de denkbeelden en doelen van de moefti en Hitler deelt, maar zijn doctoraalscriptie in Rusland bagatelliseerde wel toevallig de Holocaust, en hij heeft hiervan nooit afstand genomen...
 
Wouter
____________
 
 
Monday, November 28, 2011

Today is the 70th anniversary of Hitler meeting the Mufti

Germany stands for an uncompromising struggle against the Jews. It is self-evident that the struggle against the Jewish national homeland in Palestine forms part of this struggle, since such a national homeland would be nothing other than a political base for the destructive influence of Jewish interests. Germany also knows that the claim that Jewry plays the role of an economic pioneer in Palestine is a lie. Only the Arabs work there, not the Jews. Germany is determined to call on the European nations one by one to solve the Jewish problem and, at the proper moment, to address the same appeal to non-European peoples....At some not yet precisely known, but in any case not very distant point in time, the German armies will reach the southern edge of the Caucasus. As soon as this is the case, the Führer will himself give the Arab world his assurance that the hour of liberation has arrived. At this point, the sole German aim will be the destruction of the Jews living in the Arab space under the protection of British power.
---Adolf Hitler to Haj Amin Al-Husseini, mufti of Jerusalem, November 28, 1941
The Mufti of Jerusalem was the undisputed leader of Palestinian Arab nationalism from the 1920s through the 1940s, and his hatred of Jews pervaded all he did.

It will be recalled that the Mufti was given his position by the British because he was regarded as a "moderate." This is what gave him the platform to start his career of inciting against and murdering Jews in earnest.

He was responsible for the anti-Jewish pogroms in Palestine in 1920, 1921 and 1929; he initiated the deadly riots from 1936-1939, and he initiated contact with the Nazis as soon as they came to power in order to come up with ways to work together with them to get rid of the Jews.

Not only that, but towards the end of the war, he pulled out all the stops to murder Jewish children rather than have them rescued - even when the desperate Nazis were considering swapping them for money or for German prisoners. Meaning that his desire to murder Jews exceeded even that of Hitler himself.

The Mufti was an unrepentant anti-semite and desired nothing less than the complete genocide of the entire Jewish people, every man, woman and child.

Today, November 28th, is the anniversary of the Mufti's seminal meeting with Hitler where the Fuehrer explained his genocidal plans in detail to his kindred anti-semite.Today, the Mufti of Jerusalem is considered a hero among Palestinian Arab leadership.

One year ago, Mahmoud Abbas said in a speech,
We must also recall the outstanding [early] leader of the Palestinian people, the Grand Mufti of Palestine -- Haj Mohammed Amin al-Husseini, who sponsored the struggle from the beginning, and sponsored the struggle and was displaced for the cause and died away from his home."
The Mufti isn't a Palestinian Arab hero despite his Jew-hatred.

He is a hero because of it.
 

donderdag 24 november 2011

Dagblad De Pers en het slechte nieuws over Israël

 
Ik deel de onderstaande kritiek zeker, maar vind de toenemende macht van de ultra orthodoxen wel een probleem en iets waar wat makkelijk overheen wordt gepraat. Het feit dat er scholen zijn waar kinderen niet meer mogen zingen en dansen in het bijzijn van hun vaders en er gescheiden les wordt gegeven, en dat er bepaalde bussen zijn waar vrouwen achterin zitten, vind ik erg zorgwekkend, ook al gaat het om een relatief kleine groep.
 
RP
------------

 

Dagblad De Pers en het slechte nieuws over Israël

http://missingpeace.eu/nl/2011/11/dagblad-de-pers-en-het-slechte-nieuws-over-israel/

By Missing Peace
 

VIDEO – Egged autobus met ultra orthodoxe vrouwen op de voorbanken naast de mannen op weg naar Beit Shemesh

Jeruzalem 22 november 2011
In een nieuw artikel met de titel 'Vrouwen graag op de achterbank'bewijst Eva Ludemann wederom dat dagblad De Pers de journalistieke normen geheel uit het oog verliest waar het om de verslaggeving over Israël gaat.

Een verschijnsel dat in een klein deel van de maatschappij voor komt, werd door Ludemann gepresenteerd als de norm in heel Israël.

Maar dat is niet alles, Ludemann verdraait in haar artikelen regelmatig de feiten en schroomt niet om grove leugens als de waarheid te presenteren. Eerder toonden wij dat al aan bij een artikel met de titel "Rupsje 'Nooit Genoeg' eet Palestijnse staat op", dat vorige maand in De Pers verscheen.

Dr. Manfred Gerstenfeld, de schrijver van vele boeken over Europees antisemitisme, stelt deze wijze van verslaggeving en de demonisering van Israël al jaren aan de kaak aan de hand van zijn blog 'Bad news about the Netherlands'. Op die blog publiceert hij louter negatieve artikelen over Nederland.

Ludemann stelt in haar artikel dat in Israel vrouwen uit het openbare leven verdwijnen en schrijft dat de intolerantie tegenover de vrouwen zienderogen toeneemt en wordt gedoogd door de Israëlische regering. Wanneer we nu deze vorm van berichtgeving toepassen op een artikel over de behandeling van homo's in Nederland dat door Gerstenfeld op zijn blog werd gepost, dan krijgen we het volgende beeld:

"In Nederland hebben homo's geen leven meer, overal worden zij vervolgd en gemolesteerd. De regering doet echter niets om dit verschijnsel te stoppen". Nederland is in verval; intolerantie is in, en normen en waarden zijn uit".

Stel dat De Pers dit bericht op deze wijze had gebracht, zou het dan geen reacties regenen waarin de redactie werd gewezen op de onjuistheden in het bericht en de schade die dat toebrengt aan het imago van Nederland?

De meeste De Pers lezers weten echter niets over de rol van vrouwen in de Israëlische samenleving, en nog minder over het orthodoxe Jodendom. Zij zullen dus al gauw Ludemann's berichten geloven en dat heeft negatieve gevolgen voor hun opinievorming over Israël.

Het is daarom zinnig om Ludemann's artikel puntsgewijs door te lopen op onwaarheden:

  • Ludemann: Terwijl in de 'Arabische lente' vrouwen een prominente rol hebben…

Een Missing Peace analyse van Sharon Shaked die vorige week verscheen, geeft een geheel ander beeld. De positie van de vrouwen in de Arabische wereld is niet veranderd onder invloed van deze 'lente'.

  • 'Vrouwen in Israël moeten op de achterste banken van de bus plaatsnemen…'

De werkelijkheid is dat slechts bepaalde bussen die de ultra orthodoxe delen van de bevolking bedienen, een dergelijke vervoersregeling hebben. Het Israëlische hooggerechtshof bepaalde al eerder dat dit alleen mag gebeuren wanneer de passagiers daarmee in stemmen. Dus wanneer vrouwen en mannen van deze gemeenschap akkoord zijn met een dergelijke regeling kan de vervoerder die zo uitvoeren. Wanneer dat niet zo is, is het verboden. In de praktijk blijkt dan ook dat de ultra orthodoxe Joden hun eigen buslijnen exploiteren en dat op de andere lijnen een dergelijke regeling verboden is. Dat wordt de passagiers ook duidelijk gemaakt via stickers in de bussen.

  • Ze (vrouwen) mogen niet zingen, moeten gekleed gaan in alles bedekkende kleding etc.

Ironisch genoeg verscheen op de dag dat Ludemann's artikel werd gepubliceerd, een bericht over een groep Israëlische vrouwen die uit solidariteit met een Egyptische blogger uit de kleren was gegaan.

Zingen doen vrouwen in Israël massaal en er is geen gebrek aan goede zangeressen.


Ludemann doelt hier op een halachisch (volgens een bepaalde interpretatie van de Joodse wet) verbod dat wordt aangeduid als 'kol Ischa' en dat slechts door een deel van het orthodoxe publiek wordt nageleefd.

  • 'De seksuele segregatie in de maatschappij neemt toe…… met goedkeuring van het ministerie van Onderwijs'.

Er is geen sprake van een toename van de seksuele segregatie in de maatschappij, maar van een verschijnsel van toenemende segregatie in bepaalde delen van de ultra orthodoxe gemeenschap.

De Israëlische maatschappij verwerpt dit verschijnsel massaal, zoals ook is gebleken uit een onderzoek van het Smith institute in opdracht van Hiddush.

Volgens dit onderzoek verwerpt zelfs 91% van het religieuze publiek de seksuele segregatie in openbare ruimtes en bussen. Bekende rabbijnen zoals Av Salem en Shlomo Riskin hebben zich ook tegen het verschijnsel uitgesproken.

Het ministerie van onderwijs heeft niets te maken met seksuele segregatie in het openbare domein. De verantwoordelijke minister is niet zoals Ludemann schrijft Menachem Eliezer Moses, maar Gideon Sa'ar van de Likoed partij.

  • 'Sinds enige tijd dragen ultra-puriteinse Joodse vrouwen de boerka'

Joodse vrouwen dragen geen 'boerka's, slechts in het geval van een kleine sekte van enige ultra orthodoxe Joden die werd geleid door een nep Rabbijn in Beit Shemesh (die later werd gearresteerd), begonnen vrouwen zich van top tot teen te bedekken.

Rabbijnen uit de ultra orthodoxe gemeenschap in bijv. Jeruzalem hebben een verbod op de boerka uitgevaardigd.

  • 'Vooral in Jeruzalem mogen vrouwen zich niet in bepaalde straten vertonen'.

Ludemann doelt hier op een stuk straat van enige honderden meters in de wijk Mea Sheariem dat tijdens een festival gedurende het Soekkot feest werd voorzien van een scheidingswand voor mannen en vrouwen. Het Israëlische Hooggerechtshof verbood deze praktijk echter in een vonnis van 17 oktober jl. Dit is dus een verschijnsel dat nergens anders in Israël wordt waargenomen.

  • 'Jeruzalem, maar ook een groeiend aantal andere steden in Israël behoort alleen maar aan de mannen'

Dit is een grove onwaarheid. Alle Israëlische steden zijn net als in Nederland het domein van vrouwen en mannen, ook Jeruzalem. Ook in de ultra orthodoxe wijken en steden zijn mannen niet meer waard dan vrouwen. In deze gemeenschap is slechts sprake van een geheel andere rolverdeling dan in de Westerse moderne maatschappij normaal is. Deze rolverdeling zegt echter niets over een ondergeschikte positie voor de vrouw (de vrouw is bijvoorbeeld de baas in huis). Voor de Joodse wet zijn man en vrouw volledig gelijkwaardig.

  • De afgelopen maanden demonstreerden duizenden vrouwen tegen hun onderdrukking en deze vrijdag betoogden in heel Israël ouders van kinderen op de orthodoxe staatsscholen tegen het religieuze extremisme.

Ook dit is geheel onjuist. De demonstraties waar vrouwen aan deelnamen waren voor meer sociale gerechtigheid in algemene zin en niet tegen 'onderdrukking'.

Ludemann vervormde eenartikel in Ha'aretz over een groep van 400 ouders die zich verenigd hebben tegen wat zij noemen 'de extreme koers op sommige religieuze scholen', om tot de conclusie te komen dat in heel Israël ouders demonstreerden.

Negatief
Het is duidelijk dat Ludemann bewust een negatief verschijnsel in een relatief klein deel van de Israëlische maatschappij opblies tot een probleem van nationale proportie.

Wie gaat kijken in een willekeurige Israëlische stad of dorp, krijgt echter een volledig ander beeld. Namelijk dat van een moderne en liberale samenleving.

Tegelijkertijd is Israël een land dat een enorme religieuze betekenis heeft voor grote groepen inwoners, zij het Joden, christenen of moslims.

Al deze groepen hebben een andere leefstijl dan de seculiere burgers. Dit leidt soms tot fricties en zelfs tot conflicten, net zoals dat in andere landen in de wereld gebeurt.

Maar in tegenstelling tot de andere landen in het Midden-Oosten, die door Ludemann opeens worden gepresenteerd als een toonbeeld waar het gaat om de vooruitgang van de positie van vrouwen, kan in Israel iedereen vrijelijk zijn eigen leefstijl volgen.

Wanneer er sprake is van pogingen om binnen te dringen in de leefstijl van de ander, dan volgt er een publiek debat en in sommige gevallen wordt de zaak voorgelegd aan het Hooggerechtshof.

Dit is ook gebeurd in het geval van de pogingen om in het openbaar vervoer de regels toe te passen die een deel van de ultra orthodoxe Joodse gemeenschap in Israël hanteert. Het gevolg was afwijzing van deze regels.

In vergelijking met vele Westerse landen, waar momenteel een debat heerst over soortgelijke problemen (moslims en Sharia), is er in Israël sprake van een veel meer gecompliceerde situatie. Desondanks heeft dat niet tot verboden op religieuze uitingen geleid en is er geen sprake van de intolerantie die Ludenmann aan haar lezers probeerde te verkopen.

Slecht nieuws
Nu dagblad De Pers voor de derde keer in één maand een artikel over Israël publiceerde dat niet aan de journalistieke normen voldeed, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat men niet geïnteresseerd is in het brengen van nieuws.

Waar het gaat om de Israël berichtgeving overtreft men de 'Bad News about The Netherlands' blog van Manfred Gerstenfeld.

De vraag dringt zich dan ook op of men de krant nog wel tot de pers kan rekenen.

 

dinsdag 22 november 2011

Israël: Benoeming van Syrië toont irrelevantie van VN

 

De VN en zeker de mensenrechtenraad krijgt veel weg van een klucht, een klucht met zeer ernstige gevolgen dan wel. Om een of andere reden heeft deze benoeming niet veel aandacht gekregen van de media, en wanneer er in opdracht van de mensenrechtenraad weer een rapport uitkomt over vermeende schendingen van de mensenrechten door Israel wordt dat dus ook gewoon weer serieus genomen. De VN zegt het toch? 

 

RP

-----------

 

Israël: Benoeming van Syrië toont irrelevantie van VN

http://israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/1841-israel-benoeming-van-syrie-toont-irrelevantie-van-vn#article

Vrijdag, 18 November 2011 15:39 

 

Het is ongelofelijk: de UNESCO heeft Syrië gekozen als Arabische vertegenwoordiger in de adviescommissie voor de naleving van de mensenrechten. Israëlische functionarissen menen dat de organisatie alle legitimiteit heeft verloren.

De VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) heeft besloten Syrië te benoemen als de Arabische vertegenwoordiger in een commissie voor de naleving van mensenrechten, terwijl op dit moment het Syrische regime zijn eigen burgers afslacht.
Israëlische functionarissen zeiden woensdag, dat dit besluit weer aantoont dat deze organisatie totaal irrelevant is.

De benoeming van Syrie werd donderdag gemeld in de Israëlische media, één dag nadat de VN in een rapport zijn veroordeling uitsprak over de slachting van meer dan 3.500 Syrisch pro-democratie activisten en andere burgers door Syrische regeringstroepen.

Een Israëlische functionaris noemde het voor Israel Radio 'een schandalige absurditeit'. 'UNESCO legitimeert Syrië [als voorvechter van de mensenrechten], zelfs terwijl het is zijn eigen volk afslacht.'

Andere functionarissen wezen er op, dat dit dezelfde UNESCO is die net een week geleden de Israëlische ambassadeur ontbood om officieel te klagen over een politieke cartoon in de liberale Israëlische krant Ha'aretz.

De cartoon toonde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de minister van defensie Ehud Barak, die opdracht gaven voor een luchtaanval op de nucleaire installaties van Iran en de betrokken piloten zeiden om op de terugweg ook het UNESCO-kantoor in Ramallah te bombarderen.

Het was een linkse redactionele aanval op Netanyahu en Barak, die met zoveel woorden de erkenning van 'Palestina' als soevereine natie door de UNESCO veroordeelden. Toch benadrukte de UNESCO dat de cartoon 'het leven van de ongewapende diplomaten in gevaar brengt.'

De UNESCO heeft talloze malen verzoeken ontvangen betreffende cartoons, verschenen in Arabische kranten, waarin Israël en de Joden als bloeddorstig en demonisch worden voorgesteld, maar de organisatie heeft in die gevallen nog nooit formeel geklaagd.

Het cartoon-incident en de benoeming van uitgerekend Syrië om zitting te nemen in een adviescommissie voor de mensenrechten, zijn voor de meeste Israëli's, de laatste nagels in de doodskist van de legitimiteit en de relevantie van de VN.

Maar de belangrijke internationale media hebben de hypocriete benoeming van Syrië bij de UNESCO compleet genegeerd.

 

zaterdag 19 november 2011

ASN Publieksprijs voor Palestine Link website (IMO)

 
Mijn spaargeld staat bij de ASN, maar veel gekker moet het niet worden, al zal men zich erachter verschuilen dat het publiek deze winnaar gekozen heeft.
 
Op genoemde website is overigens nog niets te vinden dat enigermate in de buurt komt van een "menselijk gezicht" van de Palestijnen laten zien, zoals de hoogdravende beschrijving claimt. De site bevat een schoongepoetst geschiedenisoverzicht, een hoop eisen aan Israel en verwijten naar Nederland, en het nodige geweeklaag. Akkoord, heel menselijk allemaal, maar niet direct wat we in gedachten hadden. Bij de links uiteraard de usual suspects, inclusief Israel-boycot sites.
 
Wouter
__________
 
 

IMO Blog, 2011

Onlangs heeft de nieuwe website "Palestine Link" de ASN publieksprijs gewonnen. Het publiek koos uit veertig projecten door te stemmen via de website "Voor de Wereld van Morgen", een initiatief van de ASN. Uit het persbericht:

Palestine Link heeft de publieksprijs van de ASN bank Wereldprijs gewonnen. Meer dan 25 duizend bezoekers van Voor de Wereld van Morgen brachten vanaf eind september hun stem uit op een van de veertig projecten voor de publieksprijs van € 10.000,-. Met meer dan 4000 stemmen brachten zij Palestine Link naar de eerste plaats.

Voorzitter Ghada Zeidan is bijzonder blij met de steun die in Nederland blijkt te bestaan voor Palestine Link. "Waardering van een vakjury is leuk, maar waar het natuurlijk om gaat is dat onze boodschap aanslaat bij het grote publiek."

Propaganda voor morgen en mythes van gisteren

Palestine Link omschrijft zichzelf als volgt:

Nieuw in Nederland is PalestineLink. Dit is een samenwerking van betrokken Nederlanders – met Palestijnse wortels - die opkomt voor de Palestijnse nationale- en mensenrechten. PalestineLink wil daarnaast de mythen en stereotypen over de Palestijnen doorbreken en hen hun menselijke gezicht teruggeven. De berichtgeving door de media ervaart PalestineLink vaak als te eenzijdig en incompleet. Dit geldt ook voor de Nederlandse politiek.

Een pro-Palestijnse propaganda site dus, naast United Civilians for Peace, het Palestina Komitee, Dries van Agts website, EAJG, Anja Meulenbelts blog, Maarten Jan Hijmans blog, Sargasso, Joop.nl en vele anderen. Op het moment is bijna alle informatie in het Engels, maar men wil met een uitgebreidere Nederlandse sectie komen. In het Engels zijn er uiteraard vele honderden, zo niet duizenden websites van en over Palestijnen waarin hun positie klakkeloos voor de waarheid wordt aangenomen en het hele conflict aan Israel wordt geweten.

Niet alleen de website zelf, ook het projectvoorstel op grond waarvan mensen konden stemmen, zit vol met propaganda en halve waarheden en hele leugens (later meer over de website):

De kwestie Palestina, zo wordt in Nederland gedacht, is een onoplosbaar en complex conflict dat al jaren voort sleept en waaraan weinig valt te doen. Nederland denkt part noch deel te hebben aan wat daar gebeurt. Maar Nederland speelt wel degelijk een rol in het voortduren van het gewapend conflict en de bezetting van Palestina door Israël. Nederland kiest partij tegen mensen die zij niet kent, de Palestijnen.
Juist vanwege de betrokkenheid van Nederland in dit militair conflict, is het van belang dat Nederlanders Palestijnen leren kennen zoals ze zijn, slachtoffers van de Europese geschiedenis, maar vooral mensen met een eigen geschiedenis cultuur en vreedzame aspiraties voor een betere toekomst.


Nederland steunt de PA met vele miljoenen per jaar, en steunt ook diverse eenzijdige pro-Palestijnse organisaties. Ook geeft Nederland geldt aan ontwikkelingsorganisaties, die het doorsluizen naar anti-Israel projecten en organisaties zoals het radikale Electronic Intifada. Nederland kiest dan ook helemaal geen partij tegen de Palestijnen. Nederland is sinds jaar en dag voor een tweestatenoplossing, bekritiseert het nederzettingenbeleid van Israel maar ook zaken als de opruiing in Palestijnse media, waar terroristen als helden worden afgeschilderd. Nederland is voor onderhandelingen tussen beide partijen, op basis van de Roadmap, de Oslo Vredesakkoorden en resolutie 242. Binnen de EU neemt Nederland een minder eenzijdige positie in dan sommige andere landen, die ronduit vijandig zijn naar Israel en voor sancties zijn totdat Israel eenzijdig aan een aantal eisen voldoet. Het is duidelijk dat men daar bij Palestine Link ook voor is, maar dat is natuurlijk geen evenwichtig standpunt.

Vervolgens de bekende mythe dat wij (mede)verantwoordelijk zijn voor het Palestijnse lijden, dat zij slachtoffers zijn van onze geschiedenis. Daarmee wordt natuurlijk de Holocaust bedoeld, waardoor Europa 'uit schuldgevoel besloot de Joden een stukje land te geven dat niet van hun was, buiten de wil van de daar wonende mensen om'. Aldus de mythe. In werkelijkheid is het zionisme veel ouder dan de Holocaust, en vanaf eind 19e eeuw begonnen meer en meer Joden naar Palestina te emigreren. Ook in de eeuwen daarvoor waren er Joden die naar Palestina kwamen, maar zij waren geen onderdeel van een project zoals de zionistische beweging die Herzl opzette. De Arabieren in het gebied (voor het Britse Mandaat was Palestina een onderdeel van het Ottomaanse rijk, en geen apart land met een eigen nationale identiteit) waren tegen de Joodse immigranten en beschouwden hen als ongewenste vreemdelingen met een vreemde religie (of geen religie) en cultuur. De Joden bouwden beetje bij beetje een eigen nationaal thuis op, dat onder het Britse mandaat meer en meer de vorm van een semi-staat kreeg, met eigen instituties, infrastructuur, fabrieken, scholen, ziekenhuizen, een vakbond en een ondergronds leger. Er werd niks 'gegeven', er werd vooral veel opgebouwd met hard werken ondanks Arabische vijandigheden en moordpartijen. De Britten gaven uiteindelijk het mandaat (waarin de stichting van een Joods nationaal thuis was opgenomen) terug aan de VN, die in 1947 voor deling stemden. Er was daarvoor geen Arabische staat, verre van. Er was wel een semi-Joodse staat.

Lees verder...

 

donderdag 17 november 2011

Abbas liegt over Israelische plichten en Palestijnse rechten in VN resoluties

 

Weer een leugen van Abbas – en van vele antizionisten – ontmaskerd. Israel zou alleen zijn toegelaten tot de VN op voorwaarde dat het resolutie 194 zou accepteren, en dan natuurlijk met name het deel over het laten terugkeren van de vluchtelingen. Dit is pertinent onjuist zoals EoZ hieronder aantoont aan de hand van de tekst van de resolutie waarin Israel werd toegelaten tot de VN. Dat niet alleen, de Arabische bewering (klakkeloos overgenomen door antizionisten en ‘vredes’organisaties) dat het zogenaamde ‘recht op terugkeer’ van de vluchtelingen en al hun nakomelingen is verankerd in resolutie 194 is simpelweg onjuist, zoals ik al vaker heb aangetoond. Bovendien hebben de Arabische staten en de Palestijnen deze resolutie indertijd afgewezen, omdat hem aanvaarden zou neerkomen op een impliciete erkenning van Israel. Pas in 1988 erkenden zij deze resolutie. 

 

RP

------------ 

 

Abbas lies again in Wednesday speech

http://elderofziyon.blogspot.com/2011/11/abbas-lies-again-in-wednesday-speech.html

 

Wafa reports on Mahmoud Abbas' speech Wednesday night.

It's filled with the usual lies. Here's one of them:

 

He said Israel was established based on UN Resolution 181 of 1947, which partitioned Palestine into Arab and Jewish states, on condition that it should accept this resolution and Resolution 194, which calls for the right of Palestinian refugees to return to their homes they had fled from in Palestine.

“This is our right, which does not go away in time,” he said.

 

As I noted in July when Saeb Erekat said the same lie:

The easiest way to find out is to read the text of the resolution accepting Israel itself:

 

Having received the report of the Security Council on the application of Israel for membership in the United Nations,

Noting that, in the judgment of the Security Council, Israel is a peace-loving State and is able and willing to carry out the obligations contained in the Charter,

Noting that the Security Council has recommended to the general Assembly that it admit Israel to membership in the United Nations,

Noting furthermore the declaration by the State of Israel that it "unreservedly accepts the obligations of the United Nations Charter and undertakes to honour them from the day when it becomes a member of the United Nations,"

Recalling its resolutions of 29 November 1947 and 11 December 1948 and taking note of the declarations and explanations made by the representative of the Government of Israel before the Ad Hoc Political Committee in respect of the implementation of the said resolutions,

The General Assembly,

Acting in discharge of its functions under Article 4 of the Charter and rule 125 of its rules of procedure,

1. Decides that Israel is a peace loving State which accepts the obligations contained in the Charter and is able and willing to carry out those obligations;

2. Decides to admit Israel to membership in the United Nations.

 

While the resolution "recalls" UNGA 181 and 194 there is no conditional language in this resolution at all. The actionable part of the resolution is unambiguous. Beyond that, the preamble explicitly notes that Israel clarified - at length - its interpretation of those resolutions in a number of now obscure UN documents (here and here, among others.) 

Abba Eban was, as usual, masterful in explaining Israel's position, and his explanation is referred to in this resolution just as the UNGA resolutions are. The language of the resolution seems to accept Eban's words as being just as important as the texts of the earlier resolutions themselves.

 

 

dinsdag 15 november 2011

Wat heeft UNESCO ooit voor de Joden gedaan?

 

UNESCO is sterk pro-Arabisch, zoals blijkt uit onderstaande voorbeelden. Jammer dat een organisatie met zo’n belangrijke taak voor politieke campagnes wordt misbruikt en daardoor haar taak verzaakt, namelijk het beschermen van cultureel erfgoed, ook van Joden.

 

The only reason why the shrine of Ezekiel has not yet been turned into a mosque is opposition from the Heritage and Antiquities authority in Iraq, which would rather see Ezekiel's tomb become a tourist site. Since neither the Wakf nor the Iraqi government has any money to spend on Ezekiel's shrine, the stand-off continues. We have drawn up a petition asking for UNESCO to prevent the site being turned into a mosque and declare the site a World Heritage site.

Tekenen dus, al is de kans niet groot dat het wat uit zal halen. 

 

RP

-------- 

 

  The Iraqi religious authorities want to turn Ezekiel's shrine into a mosque

The Palestinians are celebrating their admittance to UNESCO. They are stepping up their political and cultural campaign against Israel and could now demand membership of 16 other UN agencies.

Predictably, the leftists of The Guardian are deploring President Obama's decision to withdraw US funding from UNESCO.

This comment by Zamalek garnered at least seven recommendations before it was removed on 2 November from the Guardian Comment is Free website. It is hard to understand in what way the comment violated CiF's guidelines. Perhaps it contained too many uncomfortable truths?

"It is quite obvious that the Palestinians wanted membership of UNESCO to further their political and cultural war against Israel.

"Since the 1990s, Arafat engaged in a campaign of deligitimisation against Israel, denying the Jewish connection with Palestine, pretending that a Jewish temple never existed in Jerusalem, digging priceless artefacts out from Temple Mount and appropriating Jewish holy sites as Muslim. Thus Rachel's tomb in Hebron was renamed the Bilal-al Raba mosque after some minor figure in the Koran.

"The Arabs have been waging this revisionist campaign to erase the Jewish character of holy sites, not just in Palestine but in Iraq, for instance. An Iraqi journalist recently pointed out that the Jewish shrine of Ezra the Scribe near Basra had been turned into a mosque although it had never been considered holy to Muslims when he was a child. The Shia Wakf would dearly love to turn the Jewish shrine of Ezekiel, with its ancient Hebrew inscriptions, into a mosque.

" Jews from Egypt have been denied access to their communal records and a Jew was recently barred from entering a synagogue in Libya on the grounds that it was a national archeological site. Synagogues and holy sites all over the Muslim world have been seized, allowed to fall into rack and ruin or converted into mosques. "And where has UNESCO been all this time while the Jews' priceless cultural and historical heritage is being destroyed? It is just a willing player in the Arabs' cynical political game."

The only reason why the shrine of Ezekiel has not yet been turned into a mosque is opposition from the Heritage and Antiquities authority in Iraq, which would rather see Ezekiel's tomb become a tourist site. Since neither the Wakf nor the Iraqi government has any money to spend on Ezekiel's shrine, the stand-off continues. We have drawn up a petition asking for UNESCO to prevent the site being turned into a mosque and declare the site a World Heritage site.

Calls from Egyptian Jews for UNESCO to take over the Jewish communal archives have gone unheeded.

UNESCO has been silent on the uncontrolled vandalism of Temple Mount in Jerusalem and the destruction of artefacts testifying to the Jewish Temples.

UNESCO has been silent on the destruction of Joseph's tomb in Nablus.

UNESCO has islamised Maimonides.

In fact the only thing that UNESCO has done for us is to designate Tel Aviv's White City as a World Heritage site in 2003!

Cross-posted at CiF Watch 

 

 

 

maandag 14 november 2011

De protocollen van Gilad Atzmon

 
Veel Israelcritici en antizionisten vinden het schandalig en absurd dat Joden die Israel verguizen als 'zelfhatende Joden' worden weggezet. Het zou misschien niet voor de hand liggen, maar ze bestaan wel degelijk, en sommigen komen er rond voor uit en zijn er trots op dat ze 'zelfhatende Joden' zijn. In de categorieën brilliante gekken en zelfhatende Joden kenden we al de infame schaakmeester Bobby Fisher, en sommigen zouden mensen als Karl Marx (volgens mij niet echt zelfhatend) en wellicht Noam Chomsky (volgens mij niet echt brilliant) ertoe rekenen. Jazz virtuoos Gilad Atzmon noemt Jezus van Nazareth als (lichtend?) voorbeeld van een zelfhatende Jood, en Baruch Spinoza, maar van die laatste weet ik te weinig af. En zichzelf natuurlijk.
 
Lees en huiver van onderstaande opvattingen. Als hij geen jazz zou spelen was hij zo het nieuwe lievelingetje van Stormfront....
 
Wouter
_______________
 
 
The protocols of Gilad Atzmon

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4147243,00.html

Israeli musician living in London publishes book filled with troubling anti-Semitic statements. 'Israel is worse than Nazi Germany' and 'The Holocaust narrative is historically illogical' are only some of his beliefs

Yaniv Halily

Published: 

11.14.11, 17:07

LONDON – "We must take the accusations that Jews are trying to take over the world with utmost seriousness. Israel is the Nazi Germany of our time. In fact, Israel today is worse than Nazi Germany."

 

These harsh statements are not the beliefs of a German neo-Nazi, but rather of an Israeli living in London. The speaker is Gilad Atzmon, an Israeli jazz musician performing around the world, whose new book "The Wandering Who?" deals with world Jews and the State of Israel, and includes some very disturbing sayings.

 

Atzmon, 48, was born in Jerusalem and has been living in Britain since 1994. He is considered a gifted musician who performs in Europe's best jazz clubs, but also one of his homeland's most serious critics in Britain.

 

He has published quite a few books and articles blasting Israel in the past, but this time it seems he has crossed all red lines.

 

In his new book he states that he is "proud to be a self-hating Jew", and says that his "insights" are based on the writings of Jewish Austrian philosopher Otto Weininger, who he describes as "an anti-Semite who loathed almost anything that wasn't Aryan manhood."

 

Atzmon says he is a strong opponent of "Jewishness" and clarifies, "I despise the Jew in me."

 

"To be a Jew is a deep commitment that goes far beyond any legal or moral order," he explains in the book, a commitment which he says draws an increasing number of Jews into a dangerous, unethical and vague partnership.

 

Eventually, he writes, a nuclear war will erupt between Iran and Israel, which will lead to the killing of tens of millions of people. "Some brave people will say that Hitler was right after all."

 

His reference to Hitler is not accidental. Atzmon often compares the Holocaust to the Israeli-Palestinian conflict. The Holocaust, he writes, is "an ancient religion as old as the Jews themselves", and "even if it is accepted as the new Anglo-American liberal-democratic religion – people should be allowed to be atheists."

 

The text also includes some of the most classic anti-Semitic accusations. Atzmon claims that American Jews are trying to control the world, blames them for the global financial crisis, and rules that high-ranking Jewish officials in the United States – like Rahm Emanuel and Paul Wolfowitz – "stayed abroad instead of moving to 'Zion' in order to serve the Zionist interest in the best way possible."

 

He even accuses American media of failing to "warn the American public of the danger from within."

 

Moreover, Atzmon even addresses the classic blood libel, claiming that children should be allowed to ask their school teachers "how do they know that the accusations that Jews used the blood of gentile children to back matzot are indeed empty or groundless accusations."

 

Jesus hated Jews too

Asked why he hates Jews, Atzmon stresses that he is in good company. "The Jews who ultimately contributed to humanity are those who hated themselves," he says in an interview. "Jesus was a Jew who hated Jews, and so did Spinoza and Marx."

 

Albert Einstein did not hate his Jewish identity.

 

"Einstein didn't contribute to humanity. He contributed to physics and was the person who started the Manhattan Project which led to the atomic bomb. When you talk about humanity, you talk about a universal system of values promoting love for one another – Einstein didn't contribute anything to that."

 

You define himself as a 'Jew hater'. Do you think your identity allows you to be Impartial?

 

"Of course. As a Jew who hates Judaism, I put myself under a magnifying glass and examine every Jewish aspect in me. I don't see any problem with it, and everything I say is subject to the readers' review. By the way, the book has already sold 6,000 copies on the first month of its publication, which is a significant achievement."

 

Are Jews responsible for the global financial crisis?

 

"When I diagnose the lobby which led to the global financial crash, I can't ignore these two people, Paul Wolfowitz and Alan Greenspan. In 1994, Wolfowitz wrote that Israel is an important strategic asset, and he was also the architect of the Gulf War – I have no doubt he's a Zionist."

 

You have also voiced harsh claims against the Holocaust narrative accepted by the Western world today.

 

"I find this narrative unacceptable. History should be subject to criticism as part of a dynamic process of understanding. Holocaust museums perpetuate Jewish suffering, preventing Jews from reaching such an understanding."

 

The Holocaust issue is subject to an ongoing research process.

 

"This process institutionalizes the Jewish suffering and doesn't impress me. I heard about Holocaust deniers who were forced to sit in jail just because they wouldn't fall for the Holocaust narrative as described by the Zionists. Holocaust denial laws are the worst – they prevent Jews from understanding their own history.

 

"Take the death marches issue, for example. It's clear to everyone that at the beginning of the war the Nazis wanted to clear the Reich of Jews. If that's the case, why did the lead the Jews at the end of the war into the Reich in what people refer to as 'the death marches'? If the Nazis wanted to destroy the Jews, the last thing they should have done was lead them to Germany."

 

Jews were an essential labor force.

 

"Jews were no longer a labor force. They were too weak and therefore died in the marches. Jews say the Nazis wanted to conceal evidence, but that's an idiotic response because the Nazis left Jews behind in the camps."

 

Okay, so you tell me why the marches took place.

 

"According to one interesting answer, the Jews preferred to stay with the Germans than fall into the hands of the Russians. There was a typhus outbreak and the assumption was that if the Jews were taken to Germany, the Americans and Britons could deal with the disease.

 

"So the death marches were actually humane. This is a very consistent ruling."

 

So the marches were a demonstration of humanity. You also claimed that Israel is worse than Nazi Germany. Do explain.

 

"Both Nazi Germany and Israel are driven by ethnocentrism. They are both racist countries with a tendency to expand. Israel and the Nazi movement are similar in many categories. But since Israel is a democratic country, each of its citizens is responsible for its crimes, while in Nazi Germany only the Führer and his party members were responsible for the war crimes.

 

"Moreover, the Zionist movement was born before the Nazi movement. The Nazis disappeared, but the Zionists remain – and today they are even stronger than America."

 

Something very Jewish

Atzmon's statements are not troubling just because of their content, but mainly because of their surprising approval. Researchers from leading US universities, including Richard Falk of Princeton and John J. Mearsheimer of the University of Chicago, have adopted the book and saluted Atzmon for his "courage".

 

James Petras, Bartle Professor of Sociology Emeritus at Binghamton University, praised the text, calling it "a series of brilliant illuminations".

 

Mearsheimer, who is also a member of the American Academy of Arts and Sciences, concluded that Atzmon "has written a fascinating and provocative book on Jewish identity in the modern world", which he said should be read by both Jews and non-Jews.

 

This troubling popularity is also expressed in the fact that the book can be purchased on Amazon, a website with a clear policy of not selling books promoting open racist opinions or any type of anti-Semitism. In case you were wondering, you won't be able to buy "Mein Kampf" there.

 

All this is naturally joined by Holocaust deniers and anti-Israel protestors, who have been praising the book and quoting from it. The fact that the text was written by an Israeli makes many of them accept it as legitimate and address it as a scientific document.

 

Atzmon, by the way, says he has a loyal audience in Israel too. "Quite a few people in Israel agree with what I'm saying, he states.

 

"Yoram Kaniuk asked to remove the Judaism classification from his identity card, and I've heard that hundreds of Israelis are following suit. It's a simple conclusion: Many have decided to become like me, to ask questions and wander, at least spiritually.

 

"My mother agrees with my ideas, and my father said recently that for the first time he understood where I was coming from. I had tears in my eyes."

 

"I read the book even before it was put to print and I think it's wonderful," confirms the mother, Ariella Atzmon. "It's a very important book, which was a best-seller and analyzes our existence in a very intelligent way.

 

"It's not at all anti-Semitic. Gilad has a problem with Jews, he talks about three categories of Jews, but you have to read everything to understand – rather than bring quotations and take them out of context.

 

"It's time for people to start thinking about the situation we are living in and about our past in a realistic manner, instead of living by myths. I am very proud of my son."

 

Israeli singer Yardena Arazi, who worked with Atzmon in the past as a musician, producer and player, is not so proud.

 

"He is extremely talented, really gifted, but I'm not surprised by his statements," she says. "He is a provocative and witty person, with a lot of humor, and when he first started talking like this – I thought he was joking.

 

"After he went to London I visited him there once with my daughter Alona, but over time he became even more radical, and it eventually ended between us when we slammed the phone in each other's face.

 

"I took a step back from him. He wrote very painful things, and I don't agree with any of his statements of course, but arguing with him is pointless. He is entrenched in very radical opinions, and there is no way of communicating with him on this level.

 

"He is an argumentative person and an outsider, and there is something very Jewish about him, even though he denies his Jewishness. I once told him that one day he would become a believer and a great rabbi, but I guess I was very wrong." 

 

 

zaterdag 12 november 2011

Nonsens uit de Lancet

 

Hieronder weer een voorbeeld van de onzin die gezaghebbende bladen over Israel en de Palestijnen schrijven. Iedereen gelooft de zin: ‘de Palestijnen kunnen niet ******* vanwege de bezetting’ of: ‘de Palestijnen hebben gebrek aan ****** vanwege de bezetting’. ‘De bezetting’ geldt als oorzaak van al hun problemen, incompetenties en onwenselijk gedrag, vragen worden verder niet meer gesteld. ‘Tja, die vermaledijde bezetting ook he, wat kun je dan’. De werkelijkheid is natuurlijk complexer. Er zijn bezettingen in vele vormen en gradaties, en de bezetting van de Westbank is slechts gedeeltelijk een bezetting want de Palestijnse Autoriteit heeft vergaande autonomie, en bijna alle Palestijnen leven in gebied onder haar gezag. Wanneer Palestijnen naar een andere stad reizen kunnen ze een checkpoint of roadblock tegenkomen, maar die kans is een stuk kleiner geworden omdat het aantal de laatste jaren sterk is verminderd. Voor veel zaken zoals het bouwen van scholen, huizen en ziekenhuizen heeft de PA geen toestemming van Israel nodig. Bovendien krijgt zij veel geld van de internationale gemeenschap. Er is dus geen reden waarom dergelijke zaken door ‘de bezetting’ niet beter geregeld zijn. Bovendien behandelt Israel veel Palestijnen voor zaken waarvoor het meer expertise in huis heeft, vaak gratis. Maar verwacht geen rectificatie van The Lancet (een medisch tijdschrift en website), of een rel over zo’n blunder, want over Israel mag je alles beweren.

 

RP

------

 

 

Lancet nonsense

http://elderofziyon.blogspot.com/2011/11/lancet-nonsense.html

 

From The Lancet:

Everything one can say about the health-care system in Palestine was summed up by the physician and political leader Haidar Abdel-Shafi in the wake of the Oslo Agreement in September, 1993. He said: “We cannot take care of health and education as long as we live under occupation”.

...[N]ow, as the Palestinian Authority waits to hear whether the UN Security Council will back its bid for full membership, the situation is much the same. Israel has used health and medicine as an instrument of control and oppression of the Palestinian people and leadership in the occupied Palestinian territory throughout the years since 1967. We at Physicians for Human Rights—Israel conceive this situation as a disease for which the cure is the total removal of control by Israel over the Palestinians. There is no way that a future Palestinian state, if there ever is one, can handle the health-care system (or any other socioeconomic system) if the Israeli occupation and control continues.

 

Is it really impossible to build and support a healthcare system while under "occupation"?

Then it must be truly miraculous that somehow, before 1948, Jews who were under Ottoman and British occupation managed to build so many medical centers:

Bikur Holim Hospital (1826)
Shaarei Tzedek Medical Center (1902)
Hadassah Hospital (1934, but earlier medical facilities as early as 1913)
Rambam Hospital (1938)
Beilinson Hospital (1936)

These were all built  right under the noses of their occupiers!


I believe that Zionists even managed to put together a few major universities while under British occupation. Yes, while the British controlled all imports and exports for Palestine, border control, access to roads and every other aspect of life in the area, somehow these institutions were built - and without the help of billions of dollars from NGOs and other countries.

I know, I know...it is impossible. My history must be very, very wrong.