donderdag 19 januari 2012

Jerusalem Post over Trouw artikel prenatale zorg

 

Het begon met een artikel vol afgekloven cliches over het Joodse volk en Israel in Trouw. De schrijfster had in Israel een gezonde baby gebaard en dat klopte natuurlijk niet; daar zat wat achter. In een stuk vol cliches, insinuaties en vage klachten zette ze Israel als een land neer dat, gebukt onder trauma's, van kinderen krijgen een door de staat aangestuurde militaire operatie heeft gemaakt waarbij niks mis mag gaan en waarbij gewone moeders niks in te brengen hebben. De staat zou veel en gezonde kinderen eisen. Beelden van eugenetica kwamen boven. Brrr, wat een eng land en volkje. Dit schoot een aantal Israeli's en sympathisanten van Israel in het verkeerde keelgat. Men stuurde stukken in, stelde vragen aan de krant en de auteur, maar die gaven geen krimp. Zeker, kranten zijn vrij en ook controversiele dingen moeten gezegd kunnen worden. Maar dit stuk stond niet op de opiniepagina als column maar onder 'jodendom' in "De Verdieping" en bevatte zowel feitelijke onjuistheden als gemene insinuaties.

Hierop volgde verschillende tegenstukken, die echter niet in Trouw werden geplaatst en een artikel van Missing Peace, dat door Honest Reporting werd overgenomen. Vervolgens wijdde de Jerusalem Post er een artikel aan, en dat leidde weer tot een bericht in het Katholiek Nieuwsblad.

 

Ik ben benieuwd of Trouw nog gaat reageren. Mogelijk verschijnt er alleen een brief van de hoofdredacteur waarin hij zich verdedigt en indirect ingaat op de kritiek, zonder een van de critici zelf aan het woord te laten. Zo deed men dat ook naar aanleiding van de kritiek in 2010 op een artikel dat beweerde dat er geen Joods volk is omdat er geen genetische verwantschap zou zijn. Overigens stond er een paar dagen geleden alweer een negatief artikel over Israel in Trouw, van Dries van Agt.

Men lijkt in toenemende mate slechts oog te hebben voor één kant van het conflict, en één stem aan het woord te willen laten. Niet mensen zo goed mogelijk informeren lijkt het doel, maar mensen hun mening manipuleren en continu een beeld naar buiten brengen alsof Israel niet deugt, een kunstmatige staat is die het moet hebben van Europese schuldgevoelens over de holocaust. Af en toe wordt een tegenstuk geaccepteerd, vaak niet. Maar waag het als criticus niet het a-woord in de mond te nemen, want dan probeer je de vrije meningsuiting tegen te gaan door op mensen hun schuldgevoelens in te spelen.

 

Overdreven, al die ophef over een artikel, waarin een vrouw haar eigen ervaringen meedeelt? Het ergste vind ik zelf dat Trouw geen tegengeluid toelaat en niet op vragen en kritiek ingaat. Daarmee roepen ze dergelijke acties over zich af, en zoeken critici andere wegen om hun visie over het voetlicht te brengen.

 

RP

------------ 

 

Anti-semitic stereotypes in Dutch paper spark anger

http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=253941&mid=57

 
 


"The chosen people have to be perfect," wrote journalist Ilse van Heusden of childbirth in Israel's health care system.

BERLIN – An early January article in the Dutch Christian daily Trouw sparked criticism in Israel and the Netherlands because the journalist invoked allegedly stereotypical anti-Jewish views and compared the process of giving birth in Israel's health care system to military combat.

Writing in Trouw, or "allegiance," about the birth of her child in Israel, Dutch journalist Ilse van Heusden titled her article "The chosen people have to be perfect."


"To be pregnant in Israel is comparable to a military operation. Countless echoes and blood tests should produce the perfect baby, nothing can be left to the luck of the draw. The state demands healthy babies, and a lot of them, too," she wrote. Van Heusden did not identify in the article the name of the medical center where she gave birth.

According to critics, she used skewed language to bash the Jewish state by militarizing every aspect of Israeli life, and employed forms of Christian anti-Semitic language to attack Israel's right to exist.

Israeli NGO Missing Peace, a watchdog organization that monitors anti-Israeli sentiments in the Netherlands, first criticized van Heusden's article in a report last week on itswebsite. Speaking on the phone with The Jerusalem Post on Monday, Yochanan Visser, the head of Missing Peace and the author of the report, said, "Trouw's anti-Semitic article about prenatal care in Israel is in fact just another example of how most Dutch media demonize and delegitimize Israel."

Visser, an expert on Dutch- Israeli relations, who made aliya from the Netherlands in 2000, wrote in his website report, "Apart from distortions and lies the article contained many accusations and insinuations that are reminiscent of classic anti-Semitic rants."

Visser told the Post: "Since the average Dutchman bases his opinions on the biased mainstream media reporting about Israel, the conclusion is justifiable that the Dutch media are accomplices in the rise of contemporary anti- Semitism. The 'chosen people' article in Trouw should therefore finally trigger a public discussion about the way freedom of speech is misused to bash and demonize the Jewish state and to promote renewed Jew hatred in the Netherlands."

Willem Schoonen, the editor- in-chief of Trouw, denied the article is anti-Semitic, in a telephone interview on Monday.

He said the paper got "loads of e-mails on the story, negative e-mails."

When asked why the readership response was negative, he said for the same reasons of anti-Semitism that are being leveled against the paper. He flatly denied the article is bashing the Jewish state, and said van Heusden wrote about "experiences from a pregnant woman coming from a different background" and dealing with a "new chapter in Israeli society."

"Anti-Semitic reporting is not the way to win a new readership. Certainly for us," said Schoonen, speaking from Amsterdam.

Political and media commentator Tom Gross told the Post on Monday that "by standing by the article the editor of Trouw is on very dangerous ground here."

"He seems to be ignorant of the classic centuries-old anti- Semitic stereotypes about 'the chosen people' and linking Jews to money, and to the blood of Christian children.

"This is particularly disturbing coming as it does in the Netherlands. Contrary to popular myth, Holland had one of the highest levels of collaboration with the Nazis in Western Europe. 75 percent of the country's Jews were murdered, a much higher percentage than countries like Belgium and France."

Visser disputed van Heusden's use of statistics as flawed in order to support her criticisms about child allowance rates, pre-natal care tests, infant mortality rates, and the overall quality of medical care in Israel. When asked about van Heusden's journalistic method of verification and her sources, Schoonen, said "this has not been finalized. I will have to verify the statistics with her."

According to the Missing Peace report, a Trouw reader critical of van Heusden wrote on the paper's website: "Subtle article by the way, it even manages to bring good infant care in Israel in the vicinity of 'eugenics' and thus comparing it to Nazism."

The global media watchdog organization, Honest Reporting, publicized Visser's report on its website and encouraged its readers to file formal complaints to Trouw and comments on the paper's website. The Jerusalem-based group Honest Reporting debunks slanted reporting against the Jewish state.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten