woensdag 1 februari 2012

Als waarnemer ogen en stem van verdrukte Palestijnen (Friesch Dagblad)

 
Onderstaande brief werd 31 januari in het Friesch Dagblad gepubliceerd.
Een langere versie staat op IPI Blog: Als waarnemer ogen en stem van verdrukte Palestijnen
 
_______________

Als waarnemer ogen en stem van verdrukte Palestijnen

Op dinsdag 24 januari is in het Friesch Dagblad een interview gepubliceerd waarin Wim Minnaard zijn visie als waarnemer van verdrukte Palestijnen te kennen geeft. Minnaard verblijft sinds november vorig jaar als vrijwilliger voor een project van de Wereldraad van Kerken op de Westelijke Jordaanoever en houdt zich daar vooral bezig met de situatie van de mensenrechten.

Het interview laat weer het bekende beeld zien van de oppermachtige onderdrukker Israël tegenover machteloze inwoners van de Westbank. Bovendien worden de waarnemingen vrijwel alleen vanuit Palestijns perspectief bekeken. Er wordt in het vraaggesprek expliciet genoemd dat er sprake is van een voortdurende bezetting van Palestijnse gebieden. Juridisch gezien echter is de status van bezetting van de Palestijnse gebieden onduidelijk en daarom moet die in onderhandelingen worden vastgesteld. Bovendien werd in de zomer van 2005 de Gazastrook ontruimd en kreeg de Westelijke Jordaanoever na de Oslo-akkoorden in 1994 in bepaalde gebieden een beperkte autonomie. Minnaard vindt het van het grootste belang dat er naar de Palestijnen wordt geluisterd. Dat is niet meer relevant. Al tientallen jaren wordt er mondiaal heel veel aandacht geschonken aan de Palestijnen en hun positie, waarbij tegelijk aan de belangen van Israël voorbij wordt gegaan. Minnaard heeft als waarnemer gezien dat er bijvoorbeeld huizen werden verwoest. Deze zijn vaak illegaal gebouwd en een ieder die zonder bouwvergunning in de C gebieden bouwt, loopt het risico dat zijn bouwsel moet worden afgebroken. Bovendien is in de praktijk gebleken dat de Israëlische autoriteiten de Arabische illegale bouw minder aanpakken dan de illegale bouw nabij de Joodse dorpen en steden. 

De aanvallen van Kolonisten op onschuldige Palestijnse burgers moeten uiteraard worden afgekeurd maar er wordt voorbij gegaan aan de afschuwelijke moord in Itamar waar Palestijnse terroristen vijf onschuldige burgers, waaronder een baby van vier maanden, met messteken om het leven hebben gebracht. Opvallend is dat aan het eind van het interview het begrip 'oecumenische betrokkenheid' wordt aangehaald. Oecumene is de beweging die verbroedering van de hele wereld nastreeft. Daar hoort Israël zeker ook bij. Waarnemingen die geen oog hebben voor de Israëlische kant van het conflict kunnen daarom niet onder de noemer 'oecumenische betrokkenheid' worden geplaatst.

Tjalling Tjalsma

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten