dinsdag 27 november 2012

Kiest de NOS partij in conflict Israel-Hamas? (IMO)

 
 
 
IMO Blog

Ik heb me tijdens de Gaza escalatie van vorige week weer behoorlijk geërgerd aan de NOS en Nieuwsuur. Okay, ik begin met het positieve. Ankie Rechess is goed en professioneel, al gaf ze een keer een persoonlijke mening toen ze in reactie op het verhaal van schrijver en activist Nir Baram zei dat Israel te weinig had gedaan om met Abbas tot vrede te komen. Een visie die je sinds het staakt het vuren, waarvan Hamas tot grote winnaar is gebombardeerd, overigens vaak hoort. Ik ga daar in een apart artikel nog op in.

Hoewel men heel correct een correspondent in Israel en een in Gaza had, ging toch veel meer aandacht uit naar de situatie in Gaza, waar Jan Eikelboom uitgebreide reportages maakte met wanhopige vaders die hun zoon waren verloren, schreeuwende moeders, bange en gewonde en dode kinderen en veel verdriet, angst en wanhoop. Steeds weer zagen we Palestijnen die naar een kinderlijk wijzen en dan zeggen: is hij soms een terrorist?", of wanhopig uitroepen "wat hebben we misdaan?". Israeli's daarentegen werden veel negatiever neergezet. Ook woordvoerders van Hamas werden aan het woord gelaten, soms nadat Eikelboom zelf al uitgebreid het Palestijnse standpunt over een zaak had gegeven. Vooral de combinatie van uitgebreide reportages en het zelf uitleggen van het Palestijnse standpunt kwam gekleurd over. Ik miste daarbij reportages van Israelische ziekenhuizen waar niet alleen de eigen gewonden worden verzorgd (ook in Israel waren dat er honderden) maar ook zieke Palestijnen uit Gaza. Ook de wapensmokkel kreeg nauwelijks aandacht. In een reportage werd kort vermeld dat volgens Israel de tunnels werden gebruikt voor wapensmokkel. Een Palestijn ontkende dat, de tunnels werden natuurlijk alleen gebruikt voor hoog noodzakelijke voedingsmiddelen, en daarna ging het weer over onschuldige burgers die volgens de NOS waren omgekomen bij het bombarderen van zo'n tunnel. Het staat vast dat Hamas duizenden raketten van Iran heeft gekregen, en dat die voor een groot deel via de poreuze grens met Egypte binnen zijn gesmokkeld. Daar had men een mooie reportage over kunnen maken, en als dat tijdens de strijd lastig is zou men dat alsnog kunnen doen. Ik zou er echter maar niet op rekenen.

Extreme reacties in Israel

De NOS had veel aandacht voor extreme reacties in Israel. In twee journaals kwamen mensen aan het woord die het erover hadden dat alle Arabieren maar moesten worden uitgemoord en heel Gaza platgegooid. In een artikel van de NOS wordt naar een opiniestuk verwezen van de zoon van Ariel Sharon waarin hij er eveneens voor pleit heel Gaza plat te gooien. Het is triest dat sommigen in Israel er zo over denken, maar mijn idee is wel dat dit maar voor een heel kleine groep geldt. De meeste Israeli's vinden het ook naar dat er onschuldige mensen in Gaza omkomen, maar wijten dat wel vooral aan Hamas. Dat is niet geheel onterecht, gezien het feit dat er al raketten op Israel werden afgevuurd voordat er een blokkade was, en Israel zich geheel uit Gaza heeft teruggetrokken. En wanneer je boos bent omdat je zelf al wekenlang tien keer per dag naar de schuilkelder moet rennen en doodsangsten uitstaat, ben je natuurlijk ook wat minder genuanceerd. Tegelijkertijd heb ik zulke beelden niet uit Gaza gezien. Wat we in Gaza zien zijn radeloze mensen die net hun zoon of vrouw zijn kwijtgeraakt, en hun huis en de armen ten hemel slaan en Allah aanroepen. Ze zijn boos maar riepen bij mijn weten nooit om heel Israel plat te gooien of alle Joden te doden. Dat we die beelden niet zagen is niet omdat minder Gazanen er zo over denken. Hamas zelf heeft het vernietigen van Israel en het doden van Joden in haar handvest staan, en Hamas leiders roepen geregeld op tot de heilige strijd tegen iedere zionist. Het Hamas TV station Al Aksa zendt vaak videoclips uit waarin zelfmoordaanslagen en het sterven als martelaar worden verheerlijkt. Dat we die beelden hier niet zien, is dus ofwel omdat de cameramannen en tussenpersonen waarmee de verslaggevers werken niet willen dat men die beelden ziet en uitzendt, ofwel omdat de verslaggevers er zelf voor kiezen dit niet in hun reportages te verwerken.

Ook de uitspraken van minister Eli Yishai dat men de Gazastrook naar de middeleeuwen wilde bombarderen waren de NOS niet ontgaan:

Het doel van een eventuele Israëlische militaire operatie in Gaza is het gebied "terugsturen naar de Middeleeuwen". Dat heeft de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken Eli Yishai van de rechts-religieuze Shas-partij gezegd. "Alleen dan zal Israël de komende veertig jaar rust hebben", zei hij volgens de Israëlische krant Haaretz.

De NOS zou natuurlijk moeten nagaan hoe andere ministers erover denken, en een eerlijk en realistisch beeld geven van Israels doelen in Gaza. Bijna alle ministers en de legertop hebben duidelijk gemaakt dat men gericht Hamas wil treffen en vooral de raketaanvallen op Israel wil stoppen. Bij verreweg de meeste luchtoperaties in Gaza zijn in het geheel geen mensen omgekomen, laat staan onschuldige kinderen – Israel heeft zo'n 1500 operaties uitgevoerd, waarbij ca. 140 Palestijnen zijn omgekomen, waarvan ik meen 35 kinderen en minderjarigen. Dat is gezien het feit dat Hamas juist vanuit burgergebied opereerde, en de helft van de bevolking in Gaza 17 jaar of jonger is, eigenlijk best knap, al blijft iedere onschuldige dode een drama.

Subjectief taalgebruik

Het gebrek aan objectiviteit in haar berichtgeving was ook duidelijk af te lezen aan het vaak subjectieve taalgebruik van de NOS. Een paar voorbeelden:

  • "Israel zegt precisiebombardementen uit te voeren, maar accepteert behoorlijk veel collateral damage" (Jan Eikelboom in Nieuwsuur)
  • "Meer dan een miljoen Palestijnen in een groot open, reservaat" (Jan Eikelboom)
  • "eenvoudige raket leidt tot groot bombardement"
  • "Groot machtsvertoon" (over bombardement Israel) (in Achtuur Journaal)
  • "maar dat is nog niet genoeg" (na zin over dat Israel een Hamas ministerie heeft gebombardeerd) (in Achtuur Journaal)

Ik herinner me geen enkele keer dat men in dergelijke subjectieve termen over Hamas sprak. Ook werd verschillende keren van 'zware bombardementen' gesproken terwijl het om heel gerichte aanvallen ging, vaak op tunnels, wapenopslagplaatsen en raketlanceerinstallaties, die meestal onbemand zijn. Bij 'zware bombardementen' denken we aan grote bommenwerpers die hun lading boven steden uitstorten om deze in puin te leggen, niet aan een raket die de auto van een Hamas terrorist treft of het onklaar maken van een smokkel tunnel, of zelfs het platgooien van één specifiek gebouw.

Hamas hoofdkwartier, journalisten, islamitische bank

De NOS besteedde veel aandacht aan de bombardementen van het Hamas hoofdkwartier, de islamitische bank en het gebouw van Al Quds en Al Aqsa TV. Ook andere TV stations werden daarbij getroffen, en twee 'journalisten' van Al Aqsa gedood. De NOS meldt weliswaar kort op haar website dat een van hen een leider was van Islamitische Jihad, maar legt verder vooral de nadruk op dat journalisten nu ook doelwit zijn (de andere dode was lid van de Al Qassam Brigades die onterecht 'TV' op zijn auto had geschilderd om te voorkomen dat hij zou worden getroffen, maar dit misbruik werd niet vermeld). Ook het feit dat de islamitische bank als cover door Hamas werd gebruikt om de internationale sancties te omzeilen vermeldde de NOS niet (andere media zoals de NRC deden dat wel).

Het beeld blijft hangen van moedwillige vernietiging zonder duidelijk militair doel. In werkelijkheid is het volkomen legitiem om media die in dienst van de vijand staan uit te schakelen, zeker wanneer zij direct oproepen tot de strijd. Een ander voorbeeld is het voetbalstadion van Gaza, dat door Israel is verwoest en werd gebruikt om raketten af te schieten. Ook het Hamas hoofdkantoor is een volkomen legitiem doelwit. Hier kwam overigens niemand bij om of raakte gewond, evenmin als bij de islamitische bank.

Duiding

"Wij vinden niks, maar helpen u slechts om wat te vinden", kreeg je vroeger altijd te horen wanneer je weer eens klaagde bij de NOS over misleidende of eenzijdige berichtgeving. Men doet inderdaad behoorlijk zijn best je wat te laten vinden en het conflict voor je te duiden. Het begon ermee waarom de boel net nu was geëscaleerd. Dat kwam volgens de NOS door de in januari geplande Israelische verkiezingen. Netanyahu wilde voor die tijd nog even duidelijk laten zien dat met hem niet te sollen valt en de veiligheid van het land bij hem in goede handen is. Er werd niet ingegaan op de vraag waarom Hamas zoveel raketten had afgevuurd in oktober, en waarom Israel daar eerder relatief terughoudend op reageerde met beperkte tegenacties. Ook voor verdere achtergronden van het conflict was nauwelijks aandacht. In een uitzending werd heel kort de geschiedenis van de Gazastrook gegeven, namelijk dat het tot 1967 van Egypte was (er werd niet bij vermeld dat ook Egypte het in een oorlog had veroverd en bezet), en dat Israel zijn kolonisten en leger in 2005 geheel terugtrok. Dat Hamas de macht greep in een bloedige coup bleef ook onvermeld.

Er was daarentegen wel veel aandacht voor het (op handen zijnde) staakt het vuren, de onderhandelingen daaromtrent en vooral het (vermeende) effect daarvan op de Palestijnse krachtsverhoudingen. Hamas werd tot onbetwiste winnaar uitgeroepen, niet alleen of zozeer tegenover Israel maar vooral tegenover president Abbas, die totaal irrelevant zou zijn geworden. Hamas zou haar prestige hebben herwonnen in Gaza, Hamas zou nu een serieuze gesprekspartner zijn geworden voor Israel, Hamas is weer een organisatie waarmee wordt gesproken en akkoorden gesloten. Ook zou zij met raketten voor elkaar hebben gekregen wat Abbas met praten niet lukte. Enz. En daarvan kreeg ook Israel weer de schuld, want Israel zou te weinig werk hebben gemaakt van vredesbesprekingen. Israel keerde Abbas de rug toe, aldus de NOS. In Nieuwsuur vertelde Sjoerd Sjoerdsma van D66 nog eens dat Abbas de grote verliezer was en hoezeer hij de vrede zocht en nu onze steun verdiende. Zo'n interview is aardig mits daar ook een andere visie tegenover staat. Overigens stonden op de NOS website nog diverse andere interviews met mensen die toch weer vooral kritisch waren tegenover Israel, zoals Paul de Waard en Salman Sheikh.

Hamas heeft zeker aan populariteit gewonnen onder de Gazaanse bevolking, en waarschijnlijk ook onder Palestijnen op de Westoever. Maar dat kun je verschillend duiden. Je kunt er ook op wijzen dat daaruit blijkt dat Palestijnen nou eenmaal in meerderheid liever vechten en vervolgens schreeuwend en huilend hun kinderen begraven, dan dat ze toenadering zoeken tot Israel. Abbas verdiende immers maar matig steun voor zijn ook al niet enorme inspanningen om via onderhandelingen tot een oplossing van het conflict te komen. Had hij een duidelijker mandaat gehad van de bevolking, dan had hij wellicht zonder voorwaarden met Netanyahu om de tafel kunnen zitten, of op zijn minst een compromis kunnen accepteren wat betreft de nederzettingenbouw. Ondanks zijn gematigde imago in het Westen steunt Abbas het 'gewapende verzet' via de Palestijnse media en door zelf deze mensen als helden te prijzen. Hij heeft verschillende gevangenen die vrij kwamen met de Shalit deal hartelijk verwelkomd en hun daden geroemd, hij verschijnt op begrafenissen van terroristen die verschillende bloedige aanslagen hebben gepleegd. Afgelopen september liet hij zich bij de VN nog bijzonder fel en strijdlustig uit. Tegelijkertijd probeert hij naar het Westen toe een gematigd gezicht op te zetten.

Het staakt het vuren, dat zo duidelijk als overwinning werd gevierd in Gaza, was wellicht ook vooral in het voordeel van Hamas, dat immers wel heeft laten zien wat men tegenwoordig in huis heeft maar een grote nederlaag als in 2008-2009 bespaard is gebleven. Israel heeft waarschijnlijk onder zware druk toegegeven aan relatief ongunstige voorwaarden (er lijkt niks over de wapensmokkel te zijn afgesproken bijvoorbeeld), maar dat werd nergens vermeld in alle 'duiding' van de NOS. Waarom niet vermelden dat vooral Israel water in de wijn leek te doen en zich redelijk wilde tonen? Waarom niet zeggen dat deze overwinning voor Hamas mogelijk niet veel goeds belooft voor de toekomst, gezien Hamas' verleden van aanslagen en raketaanvallen? Waarom werd dit zo positief uitgelegd en werd zelfs de hoop uitgesproken dat met Hamas ook vredesakkoorden kunnen worden gesloten?

Hoe dan ook lijkt de uitkomst van deze ronde voor verschillende uitleg vatbaar, en wanneer de NOS ons nou juist wil helpen onze eigen mening te vormen, zou ze dat ook moeten laten zien. Het zou interessant zijn de manier waarop de NOS over Hamas bericht eens te vergelijken met de berichtgeving over de FARC, de ETA of de IRA. Nota bene de FARC kondigde vorige week een eenzijdig staakt het vuren af van twee maanden. De NOS liet daarop de president van Colombia aan het woord die nogal zuinigjes reageerde. Geen weerwoord van de FARC, niks over hun successen, geen duiding van mensen die vinden dat vooral de Colombiaanse regering meer water bij de wijn moet doen.

Conclusie

Zoals gezegd had men veel aandacht voor de Palestijnse kant en benadrukte men de woede en frustratie die de Israelische aanvallen veroorzaakten. Vaak kwamen wanhopige mensen in beeld die zich voor de camera afvroegen wat deze baby nou weer had misdaan, en men suggereerde dat de aanvallen disproportioneel waren, al werd dat niet letterlijk gezegd. Ook werd de uitleg van Israelische kant sceptischer benaderd en vaker gediskwalificeerd dan toelichting van Palestijnse kant. Wat betreft het aantal doden en gewonden in Gaza vertrouwde de NOS op Palestijnse (spreek Hamas) bronnen in Gaza. Een ziekenhuis directeur zei echter in een reportage tegen Jan Eikelboom in antwoord op zijn opmerking "Israël beweert dat Hamas deze mensen als menselijk schild gebruikt": "Ze liegen. Deze mensen zijn Hamas en Hamas is deze mensen. Daar kun je geen onderscheid tussen maken. Wij als artsen steunen deze regering en we geloven in het verzet". Wanneer artsen zich zo zien, hoe betrouwbaar zijn dan de cijfers die zij naar buiten brengen? Dit citaat laat ook zien hoe moeilijk het is in Gaza een echt onderscheid tussen burgers en strijders te maken. Israel gaat echter te werk vanuit zeer goede inlichtingen, en niet vanuit de idee dat iedereen in Gaza 'het verzet is'. In werkelijkheid was een minderheid van de doden onschuldig slachtoffer, maar uit de NOS reportages kreeg je niet die indruk. En in werkelijkheid werden luchtoperaties soms op het laatste moment afgeblazen wanneer het gevaar van burgerslachtoffers te groot werd geacht, maar dat zul je niet van de NOS vernemen.

Hoewel de NOS (en ook andere media) niet zo extreem waren als tijdens de Gaza oorlog van 2008-2009, waren dezelfde vormen van kleuring en bevooroordeeldheid te zien. De reden dat men nu iets milder was wat betreft Israel, is enerzijds dat aan de escalatie veel raketten van Hamas vooraf gingen, en ook tijdens de escalatie werden er honderden raketten per dag op Israel afgevuurd, ook op Jeruzalem en Tel Aviv. Dat maakte toch wel enige indruk. Daarnaast was ook duidelijk dat er in Israel meer doden zouden vallen als er geen schuilkelders waren en wanneer men geen miljoenen in het Iron Dome afweer systeem had gestoken. Een tweede reden is dat een grondoffensief nu uitbleef en het aantal doden aan vooral Palestijnse kant daardoor beperkt bleef. Tijdens de Gaza oorlog vielen volgens Palestijnse bronnen zo'n 1400 en volgens Israelische tussen de 1100 en 1200 doden, waarvan achteraf duidelijk werd dat meer dan 600 tot een van de gewapende groeperingen behoorden.

Ratna Pelle

 

maandag 26 november 2012

Achmadinejad nogmaals: veeg de zionistische entiteit van de kaart

 

Critici van Israel beweren nog weleens dat Achmadinejad helemaal niet heeft beweerd dat hij Israel van de kaart wil vegen. Dit ‘misverstand’ zou op een verkeerde vertaling berusten. Nou heeft hij zich wel vaker over de kwestie uitgelaten, en was daarbij vaak behoorlijk duidelijk over de toekomst van Israel en zijn gevoelens tegenover dit land. Maar hier is-ie dan nog een keer, voor de duidelijkheid.  

 

RP

------- 

 

Ahmadinejad again calls to "wipe Israel off the map"

http://elderofziyon.blogspot.nl/2012/11/ahmadinejad-again-calls-to-wipe-israel.html

From the official Iranian Mehrnews Arabic site:

Iranian President Mahmoud Ahmadinejad said that resolving the Palestinian issue does not need war, but requires a unified Islamic decision to remove the Zionist entity off the map.

Again, this is the official translation from Iran, and it has been copied by many Arabic newspapers. 

(h/t Lachlan)

 

zondag 25 november 2012

Joodse organisaties plaatsen vraagtekens bij VRT-berichtgeving over Israel-Gaza conflict

 

Als je onderstaand bericht leest en de voorbeelden van eenzijdige berichtgeving, lijkt het in België nog een stuk extremer dan bij ons. Maar ook de NOS en Nieuwsuur hadden veel meer en uitgebreidere reportages uit Gaza en citeerden vaak Hamas bronnen en gingen af op wat Palestijnse getuigen zeiden, zonder te checken of een weerwoord van de Israelische kant te halen. Veel doelen waren volgens de NOS in feite civiel en men verzuimde te melden dat die werden misbruikt door Hamas terroristen. Het leek daardoor alsof Israel uit wraakzucht maar van alles bombardeerde dat in hun ogen op een of andere manier met Hamas te maken had maar dat geen enkele militaire functie had. De werkelijkheid was een andere, maar daar moest je door Israelische media en bloggers als Elder of Ziyon achter komen. 

 

RP

------- 

 

http://joodsactueel.be/2012/11/22/nu-het-geweld-is-gaan-liggen-stelt-joods-forum-zich-vragen-over-het-optreden-van-de-vrt/

Joodse Organisaties hebben vragen over VRT-berichtgeving van de voorbije dagen, ook N-VA vraagt duidelijkheid

·        Donderdag 22 November 2012 8:00 

 

·           Het Forum der Joodse Organisaties vraagt een onderhoud met minister van media, Ingrid Lieten. De Joodse koepelvereniging verstuurde een persbericht waarin ze zich zorgen maakte over de manier waarop de openbare omroep het opflakkerend geweld in Israël en Gaza in beeld bracht.

Het haalde hiervoor verschillende bewijzen aan die op een neiging naar overbelichting van de Palestijnse zijde zou wijzen.

De N-VA, bij monde van woordvoerder Bart Van Camp, liet ondertussen weten dat zijn partij graag tekst en uitleg kreeg van de openbare omroep over de aantijgingen en specifieke bezwaren die het Forum in zijn persbericht aanhaalde.

Hieronder het communiqué:

Het FORUM der Joodse Organisaties is verbaasd over de VRT- berichtgeving omtrent het Midden-Oostenconflict. Natuurlijk is de aandacht voor slachtoffers een wezenlijk onderdeel van elke verslaggeving over een gewapend treffen, maar dat geldt niet enkel voor de Palestijnse maar ook voor de Israëlische kant van het verhaal.

-          Radiocorrespondent Jens Franssen brengt voor de radio verslag uit vanuit Gaza, Rudi Vranckx doet dat voor de TV-journaals. Er werd geen correspondent naar Israël gestuurd. Vanuit Gaza horen we dan ook dagelijks verschillende human-interest artikels, vanuit Israël is dat niet het geval.

-          Bij een fotoserie op de website van de VRT werden enkel slachtoffers vanuit Gaza getoond, de Israëlische context werd uitsluitend geïllustreerd  met beeldmateriaal van Israëlische militairen. Wat niet te zien was waren Israëlische burgers die voor hun leven rennen en dagenlang in schuilkelders moeten verblijven. Na een publicatie hierover op Joods Actueel werden er nu ook enkele foto's vanuit Israël toegevoegd.

-          Kritische berichten aan het adres van Israël worden gretig overgenomen terwijl reacties met begrip voor de acties veel minder of niet aan bod komen. Zo werd de verklaring van de EU, waarbij gesteld werd dat Israël het recht heeft om zijn burgers te beschermen en te verdedigen tegen de terreuraanslagen vanuit Gaza, niet gebracht. Begrijpen wie het kan, maar dit officiële standpunt van de Europese leiders werd straal genegeerd door onze openbare omroep

-          Het VRT-jeugdjournaal meldde dat de reden voor de oorlog lag in het feit dat Israël wil dat de Palestijnen "weggaan" uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

-          Wij vinden het bijzonder spijtig dat ook de dood van tientallen Palestijnse burgers die vorige week om het leven gebracht werden door Syrische troepen in Damascus op geen enkele aandacht van de VRT kon rekenen. Dat roept de vraag op waarom de dood van onschuldige Palestijnse burgers deze week wel aan bod komt maar vorige week niet. Het Forum verwacht dan ook een antwoord op deze specifieke vraag te vernemen.

Een openbare omroep heeft zeker als taak om oorzaak en gevolg niet door elkaar te halen. De oorzaak voor het huidige conflict is de escalerende rakettenregen vanwege Hamas op het zuiden van Israël zoals ook door de Amerikaanse president, bondskanselier Merkel en de Britse minister van Buitenlandse Zaken duidelijk werd gesteld.

We hopen dat de beleidsmakers bij de VRT zich ernstig zullen bezinnen over de wijze waarop hun verslaggeving tot stand komt en het FORUM der Joodse Organisatie zal haar bezorgdheid en standpunten in deze aan de bevoegde minister van Media, mevrouw Ingrid Lieten, overmaken.

Wij willen afsluiten met de wens dat het geweld aan beide zijden spoedig  zou eindigen en vooral dat er eindelijk een duurzame vrede zou  heersen in de regio.

Kouky Frohmann, voorzitter FJO 

 

donderdag 22 november 2012

Tekst van staakt-het-vuren overeenkomst tussen Israel en Hamas

 

Het kersverse staakt het vuren is alweer geschonden:

Hamas said that it has officially ordered its military wing to stop firing projectiles on Israel, but rockets continued to be fired from Gaza towards the south of the country after the ceasefire took effect.

 

A Grad rocket that was fired towards Beersheba  at around 8 pm Wednesday hit a house, but there no reports of injury. At least five rockets were fired toward the southern city shortly after Egypt declared that a truce between Israel and Hamas will go into effect at 9 pm. Rockets also landed in Netivot and Ashkelon.

 

Later, additional rockets were fired toward Ashdod, Netivot, Beer Tuvia and the Bnei Shimon and Hof Ashkelon regional councils. Some of the rockets landed in open areas, while others were intercepted by the Iron Dome missile defense system. 

=====================

 

Text of ceasefire agreement (updated)

http://elderofziyon.blogspot.nl/2012/11/text-of-ceasefire-agreement.html

 

Challah Hu Akbar grabbed the text of the cease-fire agreement that is supposed to be going into effect right about now:

 

Understanding Regarding Ceasefire in Gaza Strip

1. a. Israel shall stop all hostilities on the Gaza Strip land, sea and air including incursions and targeting of individuals.

b. All Palestinian factions shall stop all hostilities from the Gaza Strip against Israel, including rocket attacks, and attacks along the border

c. Opening the crossings and facilitating the movement of people and transfer of goods, and refraining from restricting residents free movement, and targeting residents in border areas and procedures of implementation shall be dealt with after 24 hours from the start of the ceasefire.

d. Other matters as maybe requested shall be addressed.

2. Implementation Mechanism:

a. Setting up of the zero hour for the Ceasefire Understanding to enter into effect.

b. Egypt shall receive assurances from each party that the party commit to what was agreed upon.

c. Each party shall commit itself not to perform any acts that would breach this understanding. In case of any observations, Egypt – as the sponsor of this understanding – shall be informed to follow up.

 

Fairly generic as far as I can see. One immediate issue, though, is that it sounds like it is requiring Israel to no longer enforce the buffer zone - the 300-to-1000 meters that Israel requires to remain clear so that there won't be any attempted explosives along the fence or other attempts to infiltrate Israel.

I can see that being a problem, and possibly it will be interpreted differently by each side.

Not that I am optimistic that this will last the night anyway - there are enough nutty jihadist groups that will be happy to lob a few rockets to prove their manhood.

UPDATE: So far, 23 minutes after the "cease-fire" was to go into effect, there have been rockets towards Hof Ashkelon, Beer Sheva, Shaar HaNegav and Eshkol. It appears that this is the world's definition of a cease fire - only Israel can break one.

 

dinsdag 20 november 2012

Israëlische Ziekenhuizen behandelen patiënten uit Gaza ook tijdens conflict

 

Het komt nooit in onze media, maar Israel behandelt Palestijnen in haar ziekenhuizen, ook in tijden van oorlog. Ondanks de bombardementen kunnen mensen uit de Gazastrook Israel in voor behandeling. 

 

---------------- 

 

Israëlische Ziekenhuizen behandelen patiënten uit Gaza

http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Isralische-Ziekenhuizen-behandelen-patinten-uit-Gaza.html

MA 19-11-2012 

 

Israëlische ziekenhuizen behandelen ondanks de opgelaaide strijd nog steeds tientallen patiënten uit Gaza. De inwoners van het door Hamas beheerde gebied hebben daar geen toegang tot noodzakelijke hulp. De patiënten uit Gaza zijn voornamelijk kinderen of jongvolwassenen die langdurig in een ziekenhuis moeten blijven. Elke maand worden er enkele, vaak vergezeld door familieleden, opgenomen in Israel waar de zorg goed en vakkundig is. 

 

Voor de directeur van het Rambam Medisch Centrum in Haifa, Rafael Beyar, is de behandeling van patiënten uit Gaza vanzelfsprekend. Verplegers en dokters moeten niet kijken naar afkomst of religie. Op dit moment worden in zijn zorginstelling vier patiënten uit Gaza behandeld, waarvan 3 kinderen. 

 

Beyar stelt dat medische zorg weinig te maken heeft met politiek. Hij heeft bovendien nog geen meldingen gekregen over conflicten tussen niet-Arabisch en Arabisch personeel. Wel reageerde hij furieus op Arabische studenten die een minuut stilte organiseerden voor Ahmed Jabari, het door Israel gedode kopstuk van Hamas. 

 

Andere ziekenhuizen in Israel hebben nog veel meer Palestijnse patiënten. Amir Marom van het Sheba Medisch Centrum liet weten dat daar elke maand tientallen Palestijnen worden behandeld. Hij ziet het ziekenhuis als een brug naar vrede en haalt een voorbeeld aan van een Israel jongetje dat gewond is geraakt door een raket en op dezelfde kamer ligt als een Palestijns meisje uit Gaza. 

 

Het Sourasky Medisch Centrum in Tel Aviv zegt 50 patiënten uit Gaza met bijbehorende familieleden te hebben opgenomen. Dit zijn zowel kinderen als volwassen, onder wie veel kankerpatiënten. De familieleden krijgen onderdak in het hotel dat bij het ziekenhuis hoort. Ook is er een medewerker die dient als contactpersoon en helpt waar nodig. 

 

Medische behandeling voor inwoners van Gaza in Israel wordt betaald door de Palestijnse Autoriteit en Israelische organisaties. Het Peres Centrum voor Vrede is hier een van.

 

 

maandag 19 november 2012

Hamas propaganda in Gaza conflict

 
Hamas gebruikt foto van dode Syrische baby op cynische wijze voor eigen propaganda.
Dit is vaker gebeurd, dat doden uit andere conflicten als Palestijns werden bestempeld. De website van Stop de Bezetting staat vol met dit soort fake foto’s. De daadwerkelijke situatie is blijkbaar niet erg genoeg, of beter gezegd, men is meer bezig met Israel zwart te maken dan dat men oprecht meeleeft met de slachtoffers in Gaza. Niet lang geleden twitterde een medewerkster van VN organisatie OCHA een fake foto door. Het betreffende meisje bleek al in 2006 door een ongeluk gewond te zijn geraakt en niet door een Israelische aanval zoals de medewerkster beweerde. Ook tijdens de Libanon oorlog duikten er diverse fake foto’s op. Een ander fake beeld tijdens deze escalatie was van een man die eerst als gewond werd afgevoerd en even later gezond en wel meeliep met andere Palestijnen.   

 

Een voorbeeld van deze zomer: Dode kinderen in Gaza  

En van dit voorjaar: Weer twee dode Palestijnse kinderen die ten onrechte Israel worden aangerekend 

 

Zie ook: De media en de vermoorde onschuld in Gaza

 

RP

 

 

zaterdag 17 november 2012

Profiel van een terrorist: Ahmed Jabari

 

Critici roepen weer heel hard dat Israel zo iemand netjes moet arresteren en berechten, en niet naar de andere wereld mag helpen. Dat dat een beetje lastig gaat als je op voet van oorlog verkeert en dat er geen Israelische soldaten meer in Gaza zijn om dat te doen, laat staan dat de beste man zich niet zou laten arresteren, dat schijnt niet tot iedereen te zijn doorgedrongen. Jabari zat, net als iedere Hamas leider, achter een hoop aanslagen, raketaanvallen en andere narigheid.  

 

Mij lijkt het gericht uitschakelen van Hamas leiders juist een relatief schone manier van oorlog voeren. Je pakt immers de mensen die ook het meest schuldig zijn. Kun je van de loopjongens en het voetvolk nog zeggen dat ze het ook maar doen omdat het er bij hoort, omdat ze onder druk stonden of simpelweg werden misleid, van de leiders en masterminds achter aanslagen en de militaire vleugel van Hamas uberhaupt is dat niet vol te houden. Dat deze liquidaties zoveel woede oproepen, laat zien dat het mensen niet alleen om de onschuldige kinderen gaat, maar wellicht vooral om het feit dat Israel hiertoe in staat is Het weet zijn vijanden steeds af te troeven met niet alleen moderne wapens, maar ook een zeer goede planning en inlichtingen. Dat is wat veel mensen steekt en tot razernij brengt. Voor het aantal burgerslachtoffers aan Palestijnse kant zijn deze wapens, planning en inlichtingen echter juist gunstig, omdat daardoor burgerslachtoffers beperkt kunnen blijven. 

 

RP

-----------

 

Profile of a terrorist: Ahmed Jabari

http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?id=291822

By JOANNA PARASZCZUK

11/14/2012 18:18

Ahmed Said Khalil Jabari was the most senior Hamas official to be killed by Israel since Operation Cast Lead four years ago.

 

Ahmed Said Khalil Jabari was the most-senior Hamas official to be killed by Israel since Operation Cast Lead four years ago.

Jabari, officially the second in command of Hamas’s Izzadin Kassam Brigades, but its de facto leader, has long been at the top of Israel’s most wanted list.

Related:

·        Analysis: Assassinations to ground offensives

·        Live blog: Operation Pillar of Defense

He has been credited with making the terrorist group’s military wing increasingly more professional.

It was Jabari who personally oversaw the kidnapping and imprisonment of kidnapped IDF soldier Gilad Schalit.

A shadowy figure who deliberately kept a low profile and rarely made public appearances, such was his involvement in the Schalit kidnapping that he allowed himself to be photographed last October as he escorted the IDF soldier to Gaza’s Rafah Crossing on the day of his release last year.

After Schalit’s release, Jabari said Hamas planned to kidnap more Israeli soldiers and officers, to use them as bargaining chips for the release of Palestinian prisoners.

The Hamas military-wing leader even boasted to the Al- Hayat al-Ayoun newspaper that most of the terrorists released in the first wave of the deal to free Schalit had been collectively responsible for murdering 569 Israeli civilians.

The senior Hamas member, who was born in 1960 in Gaza City’s Shujaiyya district, started out as a member of rival movement Fatah.

In 1982, sometime after Jabari graduated from university, the Israeli authorities arrested him and sentenced him to a 13-year jail term for planning terrorist attacks.

While in prison, Jabari met several Hamas members, including the terror group’s cofounder Abdel Aziz Rantissi.

By the time he left prison in 1995, Jabari had abandoned Fatah to join Hamas, becoming involved in the terror group’s military activities in the Gaza Strip.

Three years later, in 1998, the Palestinian Authority arrested Jabari for his involvement in Hamas’s military activities in Gaza. When Jabari was released in 1999, he resumed those activities.

Jabari’s rise through the ranks of Hamas is evident from the fact that by 2002, when the leader of Hamas’s military wing, Muhammad Deif, was injured in an air strike, it was Jabari who was chosen to take over as operational leader.

 

donderdag 15 november 2012

Liveblog onrust Israël: 3 doden en 70 gewonden in Israël, raket op Tel Aviv

 

Klik op onderstaande link voor het laatste nieuws over de escalatie in Israel en Gaza. Er is nu een raket in Tel Aviv gevallen. Een Israelische reactie zal niet lang op zich laten wachten. 

 

RP

------- 

Liveblog onrust Israël: 3 doden en 70 gewonden in Israël

http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/liveblog_onrust_israel_3_doden_en_70_gewonden_in_israel_1_691376

15-11-2012 11:45 | gewijzigd 15-11-2012 16:30 | Redactie digitale media

  

 

JERUZALEM – Met de operatie Pillar of Defense heeft Israël frontaal de aanval op de Palestijnse Hamasbeweging ingezet. De operatie begon woensdagmiddag met de liquidatie van de militaire commandant van Hamas, Jabari. Hamas noemde dit een regelrechte oorlogsverklaring. Lees in dit liveblog alles over de dreigende oorlog rond Gaza.

16.20 uur: Raket op Tel Aviv –Persbureau AP meldt dat een raket het zuiden van Tel Aviv heeft getroffen. Er zouden geen gewonden zijn.

15.54 uur: Reservisten opgeroepen – De aanvraag van minister van Defensie Barak om reservisten in te roepen, is ingewilligd. Dat meldt Jerusalem Post.

15.48 uur: Luchtalarm – RD-correspondent Alfred Muller meldt dat volgens Israel TV het luchtalarm in Rishon LeTsion afgaat.

15.44 uur: Palestijnen beschikken over gewone raketten" – De drie Israëli's die donderdag om het leven kwamen in de plaats Kyriat Malachi, werden gedood door een „conventionele Grad-raket". Sommige Israëli's vreesden dat de Palestijnse belagers over meer geavanceerde raketten beschikken, maar „die vrees is ongegrond", aldus majoor Arye Shalicor van het Israëlische leger. „Het ging om een gewone raket die toevallig precies in een woning landde. Dit soort raketten worden al jaren vanuit Gaza afgevuurd." Maar bij die aanvallen vallen zelden doden.

15.01 uur: Reactie Netanyahu – Premier Netanyahu van Israël zegt er alles aan te doen om de inwoners van Israël te verdedigen.

14.30 uur: Interview inwoonster Sdrot – RD-journalist Richard Donk sprak Odelia ben Porat uit Sderot. Haar leven speelt zich momenteel meer in de schuilkelder dan bovengronds af. Toch blijft ze. „Ik moet getraumatiseerde mensen helpen. Ik vlucht niet."

13.59 uur: Reactie William Hague – De Britse minister van Buitenlandse Zaken William Hague veroordeelt het „spervuur van raketten die afgevuurd wordt op Israël". De raketten zorgen voor een „onhoudbare situatie voor burgers in het zuiden van Israël".

13.40 uur: Stand.nl over Israël – Nederland moet Israël voluit blijven steunen, is de stelling op stand.nl donderdag. De stemverhouding is na bijna 1900 uitgebrachte stemmen exact 50/50. Van der Staaij (SGP) zei in de uitzending op radio 1 dat Nederland Israël voluit moet blijven steunen.

13.30 uur: Interview met ooggetuige – RD-journalist Richard Donk sprak met Johan van der Ham, voorzitter van de raad van bestuur van zorginstelling Leliegroep. Hij was woensdag bij de burgemeester van Sderot op bezoek toen de gevechten begonnen. „We zijn op bezoek geweest in kibboets Kfar Aza. Daar zagen we de kraters van de inslagen en beschadigde huizen. Kort daarop maakten we ook zelf twee inslagen mee. De burgemeester was voortdurend in gesprek met Jeruzalem. Daaruit concludeerden we dat er iets stond te gebeuren. Toen we uit het gebied wegreden zagen we de straaljagers van de Israëlische luchtmacht al overvliegen en hoorden we de eerste explosies."

13.20 uur: Er volgen moeilijke dagen" – De woordvoerder van het Israëlische leger zegt in de krant Yediot Ahronot dat er moeilijke dagen zullen volgen. „Deze operatie heeft geen tijdslimiet".

13.10 uur: Protest in Egypte – De Egyptische Moslimbroederschap roept op tot massaal protest op donderdagmiddag om 3 uur bij de grote moskeeën in het land.

12.44 uur: Palestijnen gedood door aanval op Gaza – Twee Palestijnen komen om door een Israëlische raketaanval op het noorden van de Gazastrook, meldt Jerusalem Post.

12.20 uur: Analyse – Of operatie Wolkkolom tot een grootschalige oorlog zal leiden zoals in 2008-2009, staat te bezien. Maar Israël heeft niet alleen te kampen met een militaire dreiging, het moet ook bij elk optreden tegen zijn vijanden een complete mediaoorlog uitvechten. En dat is een conflict waarin Israël vaak het onderspit delft. Dat schrijft RD-journalist Richard Donk in een analyse.

12.10 uur: 70 Israëliërs gewond – Volgens Jersusalem Post zijn er inmiddels 70 gewonden vallen aan Israëlische zijde.

12.01 uur: Pamfletten – RD-correspondent Alfred Muller laat vanuit Israël weten dat er pamfletten worden uitgestrooid boven de Gazastrook. Er wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven van leden en faciliteiten van Hamas en andere organisaties.

11.50 uur: Abbas terug naar Westoever – De Palestijnse president Mahmoud Abbas haast zich terug naar de Westoever. Abbas had ontmoetingen in Zwitserland op zijn agenda staan, maar heeft die afgezegd. Dit heeft de Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat donderdag gezegd.

11.28 uur: Egypte woedend – Egypte vraagt de VN-Veiligheidsraad „de Israëlische agressie" in de Gazastrook te bespreken. De verwachting is dat Egyptenaren gaan betogen tegen Israël. Ook eist Egypte van de Verenigde Staten actie.

11.15 uur: Egypte haalt ambassadeur terug – Egypte roept zijn ambassadeur terug uit Israël. In een verklaring die werd voorgelezen op de Egyptische staatstelevisie staat dat de Egyptische president Mohammed Morsi de ambassadeur heeft teruggeroepen. Ook heeft hij de Arabische Liga gevraagd om een spoedoverleg in verband met de ontwikkelingen in de Gazastrook.

11.00 uur: Palestijnen in rouw – Duizenden Palestijnen zijn bijeen in Gaza-stad voor de bijzetting van de woensdag door Israël gedode Ahmed al-Jabari, een leider van de islamitische verzetsbeweging Hamas. De Palestijnen begeven zich in een rouwstoet naar de Al-Omarimoskee, waar voor de dode werd gebeden. Al-Jabari zou daarna worden bijgezet.

10.30 uur: Luchtalarm – RD-correspondent Alfred Muller meldt vanuit Israël dat het luchtalarm klinkt in onder meer de Israëlische plaatsen Be'er Sheva en Ashdod.

10.00 uur: VS steunen Israël – De regering van de Amerikaanse president Obama spreekt haar steun uit voor de luchtaanvallen van Israël op de Gazastrook. In een verklaring veroordeelt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het afvuren van raketten vanuit Gaza op Israël door opstandelingen van Hamas en anderen. De Verenigde Staten steunen Israëls recht op zelfbescherming, aldus Mark Toner van het ministerie.

9.00 uur: Scholen gesloten – Israël voert de veiligheidsmaatregelen in de buurt van de Gazastrook op. Alle scholen die binnen 40 kilometer van het Palestijnse gebied liggen zijn gesloten. Mensen die op minder dan 7 kilometer van het gebied wonen, is geadviseerd niet naar hun werk te gaan.

8.50 uur: Drie activisten Hamas gedood – Volgens Palestijnse artsen zijn er drie activisten van Hamas gedood bij een raketaanval op de plaats Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook. Daarmee is het totaal aantal Palestijnen dat sinds de aanslag op Jaabari door Israëlische luchtacties is omgekomen, tot 11 gestegen. Daarnaast zijn 115 inwoners van de Gazastrook gewond geraakt.

8.17 uur: Drie doden door raket op Israël – Een raket vanuit de Gazastrook treft een appartementencomplex in het zuiden van Israël. Volgens Israëlische media zijn daarbij drie doden gevallen. De raket trof Kiryat Malahi, een stad met ongeveer 20.000 inwoners ten noorden van de Gazastrook. Het is de eerste keer dat een raketaanval vanuit het Palestijnse gebied tot doden in Israël leidt sinds Israël deze week begon met bombardementen op de Gazastrook.

8.00 uur: Veiligheidsraad: einde aan geweld – De Veiligheidsraad roept op een einde te maken aan het geweld. Arabische landen willen dat de raad Israël veroordeelt.


Lees ook:

·        Inwoner Sderot: De nachtmerrie is weer terug

·        Analyse: Israël poogt machtsevenwicht te herstellen

·        Doden door raketaanval op zuiden Israël

·        Veiligheidsraad snel bijeen over Gaza

·        Timmermans bezorgd over geweld Gaza

·        Nieuwe oorlog rond Gaza dreigt

·        Israël overweegt opnieuw leiders Hamas te liquideren