woensdag 6 augustus 2014

oorlogsmisdaad van Hamas vastgelegd

Gebruikt Hamas burgers als menselijk schild?

 

Tweede Kamerfracties stelden vele vragen over de Gaza-oorlog aan de regering op 31 juli

Onder al die vragen werden ook de volgende vragen gesteld.

-Begaat Israel oorlogsmisdaden door (VN)scholen en ziekenhuizen te beschieten

-Hoeveel burgerslachtoffers zijn er in Gaza

-Gebruikt Hamas burgers als menselijk schild

 

De volgende antwoorden werden o.a. op die vragen gegeven door minister Timmermans:

 

Op grond van het humanitair oorlogsrecht hebben de partijen bij het conflict de

verplichting, voor zover dat praktisch uitvoerbaar is, alle noodzakelijke

voorzorgsmaatregelen te nemen om de burgerbevolking, individuele burgers en

burgerobjecten onder hun gezag te beschermen tegen de gevaren die uit militaire

operaties voortvloeien. Schending van deze verplichting is echter niet

noodzakelijkerwijze een oorlogsmisdrijf. Dat geldt wel voor schending van het verbod

op het aanvallen van niet-militaire doelen.

Het kabinet acht het van groot belang dat oorlogsmisdrijven niet onbestraft blijven en is

voorstander van een internationaal, gebalanceerd en onafhankelijk onderzoek naar

vermeende schendingen van het humanitair oorlogsrecht en van de mensenrechten

gepleegd door alle betrokken partijen. De voorkeur van de EU en het kabinet gaat uit

naar een onderzoek door gebruik te maken van bestaande mechanismen van de VN.

 

Het kabinet heeft met afschuw kennisgenomen van het groeiend aantal

burgerslachtoffers. Het kabinet deelt de zorgen van de PvdA-fractie over het hoge

dodental tijdens de aanval op de wijk Shuja’iyya op 20 juli jl. en berichten over

aanvallen op scholen en ziekenhuizen. Deze incidenten roepen vragen op over de

proportionaliteit van specifieke Israëlische acties. Maar een gefundeerd oordeel kan

alleen worden gegeven op basis van specifieke informatie over de feiten en

omstandigheden van de betreffende aanvallen, waar het kabinet niet over beschikt.

 

Er is geen informatie beschikbaar over het aantal burgerslachtoffers in de Gaza-strook

als gevolg van de acties van Hamas. Er zijn wel concrete aanwijzingen dat gewapende

groeperingen verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van wapens in scholen.

 

 

Dit was een klein deel van de vragen aan de regering en het antwoord aan de fracties.

 

Inmiddels is de Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Malki in Nederland gearriveerd en hij wist te vertellen dat Israel propaganda verspreidt door te spreken over het misbruik van Hamas van zijn burgers als menselijk schild.

Misschien moet die minister en ook onze regering even naar onderstaande reporter luisteren die getuige was van het afschieten van raketten door Hamas vanaf het ziekenhuis.

 

MS

Op en aanmerkingen graag naar waarnet.nl

 

 

 

Finnish TV Reporter at Gaza’s Al Shifa Hospital: ‘It’s True That Rockets Are Launched Here From the Gazan Side Into Israel’ (VIDEO)

August 1, 2014 10:10 am 115 comments

 

 

http://www.algemeiner.com/2014/08/01/finnish-tv-reporter-at-gazas-al-shifa-hospital-its-true-that-rockets-are-launched-here-from-the-gazan-side-into-israel-video/

 

:

Finland's Helsingin Sanomat Gaza's Al Shifa Hospital Hamas war crime Israel Hamas

A report for Finland's Helsingin Sanomat says, "Right in the back parking lot of Al Shifa Hospital, a rocket was launched." Photo: Screenshot / YouTube.

A television reporter from Finland’s Helsingin Sanomat, the “Helsinki Dispatch,” spent the night reporting from Gaza’s Al Shifa Hospital, where she saw Hamas militants launching a rocket from the hospital’s parking lot, confirming a war crime that few journalists have dared report.

Using hospitals, schools and mosques to store weapons or as a military base is against international rules of war. The Al Shifa Hospital, in particular, has been an area of focus after journalists reported that Hamas was using the hospital as a headquarters, but many of their reports were withdrawn, deleted on social media or actually taken off their newspaper websites because of fears for their safety and retribution from Hamas for reporting the truth.

The Helsingin Sanomat report was titled, ‘HS spent the night at a hospital in Gaza.’

Their reporter, whose name is not shown in the segment uploaded to YouTube on Friday, is reporting from outside of the hospital, where she said, “Right in the back parking lot of Al Shifa Hospital, a rocket was launched, two o’clock in the morning.”

“Really, it happened right in the area, the sound of it was really loud,” she said. “It’s true that rockets are launched here from the Gazan side into Israel.”

Watch the Helsingin Sanomat report from the parking lot of Gaza’s Al Shifa Hospital.

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten