donderdag 6 november 2014

Geschiedvervalsing gaat gewoon door

Palestijnen pas tevreden als iedere aanwijzing voor Joodse aanwezigheid in Israel “weggeredeneerd” is.

 

Deze dagen is het weer hommeles op en rond de tempelberg in Jerusalem.

De tempelberg, of de Hebreeuwse naam: Har HaBayit (berg van Het Huis) was de “woonplaats” van de Eeuwige en daarom werd de eerste Joodse tempel daar op die plek op die berg al 3000 jaar geleden gebouwd. De tempel was het middelpunt van het Joodse leven en de tempeldienst staat uitvoerig beschreven in de Tora, de vijf heilige boeken van Mosis uit het Oude Testament. Na de verwoesting in 586 voor christus door de Babyloniers werd een tweede tempel op dezelfde plaats gebouwd, die in 515 voor Christus gereed was. Deze tempel werd in 70 na christus door de Romeinen verwoest. Toch bleef de tempel een middelpunt in het Joodse denken al was herbouw onmogelijk sinds de laatste verwoesting. Pas na 700 werden er moskeeen op de tempelberg gebouwd. Na de stichting van Israel in 1948, (eigenlijk vanaf het moment dat de de VN stemde voor scheiding van het Britse Mandaat Palestina in een Joods en Arabisch deel,) werden de joden uit de oude stad van Jerusalem, waar ze altijd waren blijven wonen en waar ze meestal de meerderheid van de inwoners uitmaakten, massaal door de Arabieren verdreven. En hoewel de VN had besloten dat Jerusalem een internationale stad zou zijn die noch aan de Arabieren noch aan de Joden toeviel, claimden de Arabieren Jerusalem en bezette Jordanie de oude stad. Geen Jood kon of mocht meer bij de tempelberg komen. Pas na 1967, de Zesdaagse oorlog waarbij Israel Jordanie, dat Israel aanviel, versloeg kwam de tempelberg onder Israelisch gezag. Dat wil zeggen: Israel besloot dat de religieuze bescherming van de tempelberg bij Jordanie zou blijven. Maar vanaf dat moment konden Joden weer bij de resten van de Tweede Tempel, de Klaagmuur, of de Westelijke Muur, terecht voor gebed. Op de tempelberg zelf, het tempelplein, die eigenlijk de heiligste plek van het religieuze Jodendom is, mochten Joden niet bidden. Sindsdien maken de moslims heibel. Als er een toegangsbrug moet worden vernieuwd omdat hij gevaar voor instorting vormt, beginnen ze te roepen dat de moskeeen op de berg bedreigd worden, ookal ligt die brug ver weg van de moskeeen. De hele wereld wordt gemobiliseerd en omdat journalisten en politici de geschiedenis niet wensen te kennen en de locale situatie niet opnemen, wordt die lasterpraat breed geloofd. Maar er zijn ook andere aanleidingen tot rellende moslims op de tempelberg. Zo nu en dan, liefst als het een Joodse feestdag is en er veel gelovige Joden bij de Klaagmuur komen, bekogelen Palestijnen vanaf het tempelplein de mensen beneden met een regen aan stenen. Dan komt er een besluit dat Palestijnen in de relleeftijd even de berg niet opmogen, maar alle andere Palestijnen wel en dan lopen onze kranten weer over van zieligheid dat Palestijnen geplaagd worden. Er zijn Joden die vinden dat het onzin is dat zij niet op de berg mogen bidden en enkel al hun voornemen om dat aan de kaak te stellen veroorzaakt de grootste paniek bij de moslims. Dat laatste speelt momenteel en de rabbijn die dit wilde aankaarten werd aangevallen en overleefde maar tenauwernood deze aanslag. Sindsdien is het dus hommeles.

Ook opgravingen in de buurt van de berg veroorzaken steevast oproer bij de Palestijnen. Traditiegetrouw gillen ze dat deze opgravingen de moskeeen bedreigen, maar waarschijnlijker is dat gevonden artefacten, die op vroege Joodse aanwezigheid wijzen, ongewenst zijn. Op de berg zelf mag natuurlijk niet gegraven worden. Wel wordt puin dat door Arabieren wordt geleverd die aan het tempelplein of de moskeeen werkzaamheden verrichten, vernietigd! Bezoek aan de tempelberg door Israeliers is zeer problematisch. In 2000 bezocht Sharon de berg en dat was het startsein voor de tweede intifada.

Nu hebben de Palestijnen weer iets nieuws bedacht om de berg te claimen en de Joodse verbondenheid met hun heiligste plaats te ontkennen. De PLO heeft journalisten verzocht de term Tempelberg niet meer te gebruiken, maar het “het gebied van de Al-Aqsa-moskee” te noemen. Men geeft hier de meest dwaze argumenten voor en beroept zich zo genaamd op Internationaal Recht. "to adhere to international law and correct any other existing terminology used. The Al-Aqsa Mosque compound is not a disputed territory and all other terms, therefore, are null and void." Welnu: dat Recht was zo geformuleerd dat de tempelberg niet aan de Palestijnen  toeviel. En natuurlijk ook het bekende geroep: The PLO accuses the Israeli government of continuing "to incite against this sacred site, and consequently provoke Palestinian fears and anger. De moslimwereld is een meester in het vervalsen van geschiedenis en de Palestijnen spannen de kroon. Helaas reageert de Westerse wereld daar zeer lauw op. Rellende Palestijnen hebben a priori gelijk, Israeliers altijd ongelijk. Men beseft niet dat het eigen (religieuze) erfgoed verkwanseld wordt.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4588544,00.html

PLO urge journalists: Don't use term 'Temple Mount'

PLO statement claims 'Al-Aqsa Mosque compound is not a disputed territory and all other terms, therefore, are null and void.

 

MS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten