maandag 24 november 2014

UNRWA juicht, waar VN veroordeelt

De status van UNRWA wordt steeds onhoudbaarder.

 

UNRWA, United Nations Relief and Works Agency, is de special VN-vluchtelingenorganisatie voor enkel de Palestijnen. Voor alle andere vluchtelingen op de wereld is er de UNHCR.  Niet alleen hebben de Palestijnen een eigen VN-organisatie, maar gelden er ook aparte regels voor de Palestijnen. Zo gelden alle afstammelingen van de Palestijnen die uit het gebied tussen Jordaan en Middellandse zee (die of uit eigen beweging of gedwongen) zijn vertrokken, als vluchteling met officiele vluchtelingenstatus.  Daarvoor hoeven ze niet uit het gebied zelf te zijn vertrokken, maar ook Palestijnen die naar Gaza zijn vertrokken of naar de Westoever vallen hieronder. Dit is niet het geval voor afstammelingen van vluchtelingen elders ter wereld. Die integreert de VN bij voorkeur op de plek waar ze terecht zijn gekomen. Gevolg is dat het oorspronkelijke aantal Palestijnse vluchtelingen, dat 700 000 bedroeg, inmiddels in de miljoenen loopt. Het vluchtelingen probleem, dat in ieder geval opgelost zou kunnen worden doordat mensen zich elders vestigen en integreren, wordt voor Palestijnen nooit opgelost door de VN maar wordt alleen maar ernstiger.  Omdat de UNRWA zo betrokken is in het Palestijnse leven en voor talloze voorzieningen zorgt zijn er veel UNRWA-hulpverleners nodig. Daarin kan de VN niet voorzien en daardoor is het aantal Palestijnse deelnemers/ werknemers enorm tot wel 80%. In feite zijn deze mensen zowel vluchteling als hulpverlener. Inderdaad een nogal opmerkelijke combinatie.

Een gebied waarin heel veel Palestijnen namens UNRWA werken is het onderwijs. Palestijnen die daar werken worden niet vooraf geselecteerd op hun politieke visie en zo zitten er veel Hamasleden in het onderwijs.

Na de aanslag op 18 november in de synagoge in Jeruzalem waarbij vier biddende Joden en een Druzische hulpverlenende politieman werden vermoord, veroordeelde de VN deze daad als een verwerpelijke daad. Maar geheel tegen deze VN-veroordeling in reageert UNRWA zelfstandig. http://www.algemeiner.com/2014/11/20/new-scandal-envelops-unrwa-as-employees-praise-jerusalem-synagogue-atrocity/

UNRWA-medewerker Maha al Mosa, onderwijzer in Syrie ( voor de Palestijnen aldaar werkzaam) ging biddend voor in een gebed waarbij hij de twee terroristen die de aanslag pleegden aanbeval als  “martyr, die het paradijs verdienen”. Een andere UNRWA-onderwijzer, deze keer uit Hebron, publiceerde een gedicht waarin hij de terroristen prees. Zo zijn er meer UNRWA-onderwijzers in Gaza ( Naief al Hattab van de Zaitoun lagere school)   en zelfs schoolhoofden die op hun eigen wijze de terroristen prezen. Die VN-scholen zijn dus eigenlijk Hamasbolwerken. Dat laatste was  al duidelijk nadat gebleken was dat raketten van Hamas in VN-scholen werden verborgen en er vanuit VN-scholen werd gevuurd. Maar de voorkeur van de VN, bij monde van Ban Kimoon gaat nu eenmaal uit naar Hamas. Want die raketten uit de scholen werden aan Hamas teruggegeven en Ban heeft een apart onderzoek vastgesteld voor de scholen nadat Israel enkele scholen raakte. Dit onderzoek zal plaatsvinden onder leiding van de Nederlander generaal-majoor Patrick Cammaert. Kennelijk vindt Israel deze Nederlander objectief genoeg want op 20 november zegde Israel  medewerking toe aan dit speciale VN-onderzoek http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.627422.

 

MS

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten