dinsdag 9 december 2014

Amnesty doet uitspraken zonder onderzoek

Amnesty in de herhaling

 

Op 13 november werd er op dit blog al melding van gemaakt hoe idioot veel instanties een onderzoek naar de zogenaamde wandaden van Israel in Gaza menen te moeten doen. Het enige serieuze onderzoek buiten het onderzoek van Israel zelf is het onderzoek onder leiding van de Nederlander  generaal-majoor Patrick Cammaert . Dit onderzoek wordt gedaan naar de VN-scholen die in Gaza geraakt werden en aan welk onderzoek Israel meewerkt. We gaven dat onderwerp niet voor niets de titel mee  Israel mikpunt van onderzoek waarin melding werd gemaakt van al zeker vijf buitenlandse onderzoeken naast onderzoek dat Israel zelf uitvoert en dat verleden week nog eens is uitgebreid met verder onderzoek. Een van de organisaties die vooraan staan om Israel te kritiseren zonder ook maar enig degelijk onderzoek te doen is Amnesty International. Vrij snel na de wapenstilstand van augustus kwam Amnesty al met de beschuldiging aan het adres van Israel op grond van Palestijns narratief.Het aantal Palestijnse slachtoffers was genoeg bewijs. Nu is bekend dat Hamas/UNRWA  een totaal ander aantal slachtoffers en met name burgerslachtoffers geeft dan bronnen die nauwkeurig hebben geanalyseerd wat de werkelijke aantallen waren. Israelische verklaringen werden niet meegenomen. Ter plaatse was men niet geweest. Nu komt Amnesty weer zonder onderzoek ter plaatse met een nieuwe aanklacht. Voornamelijk anonieme bronnen worden geciteerd als: “locale werkers in het veld”. Dat mensen bang zijn om juiste informatie te geven is al aangetoond door een onderzoeker van nota bene Amnesty International zelf, Donatella Rovera, die dit duidelijk aantoont. Het is dan ook opmerkelijk te noemen dat Amnesty zijn eigen onderzoek kennelijk in een diepe la heeft gegooid. Deze anonieme bronnen kunnen nooit als bewijs worden opgevoerd in een objectief onderzoek waarin naar de waarheid wordt gezocht. Maar goed, wat heeft Amnesty nu weer te klagen: De aanval op de vier flatgebouwen tegen het einde van de oorlog wordt als oorlogsmisdaad aangevoerd. Nu is het bekend dat de IDF zo min mogelijk burgerslachtoffers wenst te maken. Daarom worden bewoners van een doel van te voren gewaarschuwd Iets wat nergens ter wereld gebeurt! De militaire omstandigheden waarom de IDF dit deed kent Amnesty niet. Militaire overwegingen kunnen niet altijd worden bekend gemaakt in verband met gevaar voor bronnen. Daarnaast schijnt het Amnesty totaal niet te deren dat Hamas willekeurig raketten bleef afvuren op civiele doelen in Israel, waaronder zelfs scholen en kinderopvangplaatsen. Ook het (ruimschoots) aangetoonde misbruik van menselijke schilden en misbruik van scholen, ziekenhuizen en moskeeen als bergplaats voor raketten of om als afvuurplaats te gebruiken door Hamas wenst Amnesty niet te onderzoeken.

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Amnesty-International-Strikes-on-Gaza-high-rises-amount-to-war-crimes-384086

Om al deze redenen schrijft professor Gerald Steinberg van de NGO-Monitor dat journalisten de zogenaamde Amnesty-onderzoeksresultaten niet moeten gebruiken Het bewijs van oorlogsmisdaden klopt niet en de aanbeveling van sancties en juridische “oorlogsvoering”  is op valse en incomplete bewijsvoering gebaseerd. Daarnaast voert Steinberg aan dat Amnesty gedreven wordt door een agenda met een hoog idiologische gehalte. Dat laatste werd al duidelijk door de waterrapporten van Amnesty, waarbij ook alleen het Palestijnse narratief gebruikt werd en Israelische rapporten totaal genegeerd. Op een vraag van WAAR: hoe het kon dat de Oslo-accoorden totaal genegeerd werden in het Amnesty-rapport kwam het antwoord dat Amnesty die accoorden te eenzijdig vond en dus niet mee liet wegen. Alsof internationale afspraken tussen landen door Amnesty geannuleerd kunnen worden omdat ze het niet eens zijn met de inhoud!

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/188383#.VIW5oV50z4Y

Amnesty is gewoon een lobbyclub die iedere geloofwaardigheid verspeelt door idiologische gedrevenheid waardoor een objectieve visie onmogelijk is.

 

MS

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten