woensdag 24 december 2014

christenen niet vervolgd in Israel, maar christelijke NGO`s bashen Israel speciaal in de kersttijd

Kerst door NGO`s en christelijke organisaties misbruikt om religieus te stoken.

 

Natuurlijk is kerst in de christelijke traditie een belangrijk feest. Een spiritueel feest waarbij goed en kwaad, eigen gedrag en wensen voor de toekomst vaak centraal staan. Mensen die al helemaal ontkerkt zijn gaan toch vaak naar de kerstmis uit nostalgie of omdat ze diepgang in hun emotionele, spirituele leven zoeken. Mensen zijn dan extra ontvankelijk voor wat ze horen en meemaken. De voorgangers in kerken weten dat en ook allerlei christelijke organisaties en NGO`s houden daar rekening mee. Veel NGO`s hebben een kerkelijke achtergrond, die soms zo knelt dat bij voorbeeld Pax zijn toevoeging Christi heeft laten vallen en tot enkel Pax is overgegaan. Deze daad doet ernstig vermoeden dat de kerkelijke inbreng niet langer gewaardeerd wordt en men liever zijn eigen (vaak tegen het oorspronkelijke gedachtengoed van de kerk in) gang gaat. Hoewel de kerkganger nog steeds denkt met een organisatie van de eigen kerk te maken te hebben misbruiken NGO`s dit vertrouwen en politiseren hun boodschap.  En de boodschap van veel door de regering gefinancierde NGO`s is BDS (boycott divestment, sanctions) of te wel: boycot van Israel. Hierin gaan de NGO`s ver en ze bestoken bedrijven met anti-Israelpropaganda. Ook wordt dreigen met juridische procedures niet geschuwd. Zo`n procedure heeft in Frankrijk opgeleverd dat de BDS-movement volledig bakzeil moest halen, maar ondernemingen hebben vaak geen zin in de rompslomp en zijn bang een slechte naam te krijgen door de anti-propaganda van de NGO`s. De gemiddelde burger denkt bij bekende NGO`s als Pax, Oxfam of Cordaid aan het werk dat deze NGO`s behoren te doen: ontwikkelingswerk in achtergestelde gebieden als in Afrika. Kinderen daar vaccineren, lessen verzorgen en opleidingen zodat een bevolking op den duur in eigen onderhoud kan voorzien. In de praktijk zien we zeer grote (multinationals!) organisaties, waar geen duidelijkheid is hoe gelden besteed worden, wat salarissen van hoog geplaatsten zijn,en wat er nu werkelijk besteed wordt aan de genoemde doelen en nog belangrijker: wat er bereikt wordt. Zeker wordt niet duidelijk wat voor politiek deze organisaties bedrijven. Eigen stokpaardjes worden bereden. Zo hebben genoemde Oxfam, Pax en Cordaid onderling een organisatie als UCP (United Civilians for Peace ) opgericht, geleid en gefinancierd door die NGO`s. Deze UCP is een puur politieke activistische pro-Palestijnse organisatie. Daarvoor krijgen de NGO`s zeker geen financiering van de regering, want het beleid van UCP gaat regelrecht tegen het regeringsbeleid in. Bij voorbeeld BDS is GEEN regeringsbeleid, maar via financiering van deze NGO`s  wordt BDS  wel gepropageerd en wel op zeer activistische wijze. Ook organisaties als NPK en EAJG vinden vaak een warm onthaal bij deze NGO`s.

Juist rond de kerstdagen bezigen NGO`s zogenaamde Theologische taal om Israel als discriminerend en apartheidsstaat neer te zetten. Teksten schuren dikwijls tegen antisemitisme aan. Een organisatie als Sabeel, een christelijke groep in Jeruzalem lijkt vreedzame boodschappen uit te zenden, maar verklaart het joodse volk als achterhaald, vervangen door de christenen, zij zelf. Ze halen de oude christelijke aanvallen op het jodendom weer uit de mottenballen en brengen een moderne versie van jodenhaat aan de man. Ze begrijpen begrippen als  “uitverkoren” totaal verkeerd en geven er hun eigen draai aan. Dit Sabeel heeft hechte banden met de PKN via Kerk-in-Actie. Dit Kerk-in-Actie gaat ver om de zienswijzen van Sabeel de Nederlandse kerk (PKN) binnen te krijgen en financiert zelfs boekjes waarin mensen “begeleid” worden om hun eigen kruistocht te lopen, waarbij alle statieen zogenaamde beproevingen van de Palestijnen zijn geworden. Kortom: de Joden hebben het weer gedaan net als 2000 jaar geleden.  De  kerk beweert na 2000 jaar antisemitisme begrepen te hebben waartoe dit haatprediken heeft geleid, maar je ziet de PKN en haar kerkgangers steeds dichter tegen Sabeel aankruipen. Dat is niet zonder gevaar. Te hopen valt dat de schellen van de ogen vallen van de goed-willende gemeenteleden, ze Kerk-in-Actie en Pax en al die ander NGO`s aan zullen spreken op de verantwoordelijkheid die ze hebben en dat is geen politiek activisme. Laat de kersttijd de aanleiding zijn om te bezinnen waar het venijn zit en wat de echte opdracht is tot een vreedzaam samenleven.

 

MS

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten