donderdag 25 december 2014

de VN op zijn smalst in 2014

Hoe internationaal Recht gewoon gemanipuleerd recht is

 

Als je Nederlandse politici als Servaes van de PvdA over Israel hoort kan het niet missen dat je als eerste punt het refereren aan internationale recht hoort waaraan Israel  niet voldoet. Het is een lange geschiedenis met het internationaal recht en van begin af aan wordt het tegen Israel ingezet. Al vele artikelen zijn op dit blog daarover verschenen als je VN-gerelateerde beslissingen allemaal tot internationaal recht telt. Nu zijn VN-beslissingen allemaal verschillend in status. Alleen als de VN-Veiligheidsraad een uitspraak doet kan die bindend zijn. Het merendeel van de VN-gerelateerde beslissingen is dus niet bindend maar  het zijn aanbevelingen. Aanbevelingen kun je volgen, maar dat hoeft niet. Daarom is het een aanbeveling en geen opdracht. Toch worden deze aanbevelingen in het geval van Israel gepresenteerd alsof het bindende opdrachten zijn, waaraan Israel zich niet houdt.

Daarnaast valt er het nodige aan te merken op de samenstelling van VN-organen die zich met Israel bemoeien. Veelal zijn er landen betrokken die Israel niet erkennen, Israel haten of zelf de nodige boter op het hoofd hebben. Het is ondoenlijk alle zo genaamde internationale overtredingen van Israel op te noemen waarbij een blik op de samenstelling van de commissie, die erover gaat, al meteen duidelijk maakt dat er sprake is van partijdigheid in het nadeel van Israel. UNWatch maakte een lijstje van  beslissingen uit 2014 die aanvechtbaar zijn.

Zo werd Iran gekozen in een commissie die over vrouwenrechten gaat. In Iran hebben vrouwen zeker niet dezelfde rechten als mannen en het is dus opmerkelijk dat een dergelijk land over vrouwenrechten mee mag beslissen. Natuurlijk kan de samenstelling van de Mensenrechtenraad niet bij deze opsomming ontbreken. Daarin hebben duidelijke beschermers van universele mensenrechten plaats als China, Rusland, Cuba en Saoedi-Arabie. Als die landen de maatlat vormen voor mensenrechten kun je beter de hele Mensenrechtenraad bij het oud-vuil zetten. Niet alleen kloppen hun eigen handelingen niet bij de mensenrechten in eigen land, maar bovendien blokkeren ze onderzoek in eigen land door een VN-commissie.

De VN is er om zaken te onderzoeken. Dat veronderstelt een neutrale opstelling. Echter in het geval van Israel werd er een commissie voor onderzoek ingesteld die al voordat een onderzoek ingesteld was Israel schuldig verklaarde in zijn optreden tijdens de Gaza-oorlog aan grove schendingen van internationale mensenrechten. Als je al meent te weten dat Israel schuldig is, waarom dan nog een onderzoek? Dat spreekt elkaar volledig tegen. Als klap op de vuurpijl werd William Schabas, een jurist, als hoofd gekozen. Een man die al ettelijke malen had uitgesproken  Netanjahoe voor het ICC te willen brengen en nu zijn kans zag. Overigens heeft de PvdA-er Servaes deze commissie ook niet nodig. De PvdA weet al vanuit Nederland op grond van louter Palestijnse uitspraken dat Israel schuldig is.

Die mensenrechten zitten echt goed bij de VN. Zo is Soedan (er is bijna geen genocidaler land) aangesteld als toezichthouder op mensenrechtenactivisten. Maar dat doet Soedan niet alleen, het krijgt hulp van Mauretanie, dat nog slaven kent en Pakistan, waar alleen al naar de behandeling van vrouwen hoeft te worden gekeken om te weten hoe laat het is. Aan dit rijtje toezichthouders is ook Turkije toegevoegd, het land met de meeste journalisten in de gevangenissen en verder hoort Venezuela er bij. De hele commissie bestaat uit 19 landen.

Dit alles overziende kon het dan ook niet uitblijven dat de VN geen bezwaar zag om Qatar te prijzen voor zijn houding ten aanzien van de mensenrechten. U weet wel: Qatar, waar de bouwers van de voetbalstadions met bosjes dood vielen door de slechte werkomstandigheden. Waar mensen uit Indonezie en de Philipijnen en elders, die komen werken, meteen hun paspoort moeten inleveren en vervolgens een slavenleven tegemoet gaan.

Het maakt voor de VN ook niet uit of je in complottheorieen gelooft zoals Richard Falk, die in 9/11 een complot ziet. Hij schreef er een boek over: The New Pearl Harbor. Deze Falk is nu met pensioen, maar hij probeerde nog zijn vrouw op zijn zetel te krijgen, maar dat ging de VN te ver, want haar enige verdienste was dat ze de vrouw was van...

Ach ja, de VN en Israel. De VN gaf raketten aan Hamas terug nadat ze die in VN-scholen hadden gevonden. Logisch toch? Die raketten hoorden daar niet en dus geef je ze terug aan de rechtmatige eigenaar om ze tegen Israel in te laten zetten, want op dat moment was Hamas in oorlog met Israel. Eigenlijk zei de VN dat de raketten niet aan Hamas werden teruggegeven, maar aan de locale autoriteit, maar dat was gewoon Hamas.

Alsof de VN op de maan zit en echt niet weet waar in de wereld de grootste mensenschendingen plaats vinden, waar het regime zijn eigen mensen stelselmatig bombardeert, een ook scholen met fragmentatiebommen bestookt, stelde het SYRIE aan op een hoge post voor de Mensenrechten. Dat ligt voor de hand. Want nu kan Syrie uit eigen ervaring vertellen wat zo al mogelijk is op het gebied van mensenrechtenschendingen.

Met al deze benoemingen kan het dan ook niet echt verbazen dat de VN dit jaar 20 resoluties tegen Israel aannam tegen 4 (VIER!) voor de rest van de wereld. Gelukkig is onze PvdA daar niet door verontrust, want zegt Servaes: er gebeurt ook zo veel in Israel.

 

MS

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten