maandag 19 januari 2015

Hamas terug op de lijst van terroristische organisaties?.

Europa herzint zich op terreurorganisatie Hamas

 

http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2015/1/EU-willen-Hamas-op-terreurlijst-houden-1686323W/?masterpageid=158492

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie wil de Palestijnse islamitische groepering Hamas op de Europese terreurlijst houden. De EU-lidstaten besloten maandag in beroep te gaan tegen een vonnis van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.                                                                                                                                                                                                                                                                           Dit is een interessante ontwikkeling in het licht van de gang naar het ICC (niet te verwarren met het het Internationaal Gerechtshof, dat ook in Den Haag huist) door Abbas om Israel aan te klagen voor daden in de Gaza-oorlog door Israel begaan.  Hamas maakt nog steeds deel uit van de eenheidsregering met Fatah van de staat Palestina, zoals die in 2012 door de Algemene Vergadering van de VN werd goedgekeurd. Weliswaar maakte Hamas in 2012 geen deel uit van de regering, maar de Algemene Vergadering heeft deze “verzoening” tussen Fatah en Hamas eerder toegejuicht dan veroordeeld.  Hamas en Fatah zaten in ieder geval wel samen in de regering toen Hamas raketten op Israel afvuurde voor dat het treffen in Gaza plaats vond en Netanjahoe aankondigde dat Israel “zacht” zou reageren op zachte acties van Hamas (de PA), maar “hard” op harde acties. Toch ging Hamas door met het afvuren van raketten op burgerdoelen in Israel en elke dag werden er meer raketten op Israel afgevuurd. Je kunt dus stellen dat Israel zijn bevolking moest beschermen tegen de oorlogsdaden van Hamas, maar eigenlijk van Palestina!

Volgens Dr. M De Blois in zijn boek: “Israel: een staat ter discussie” gaat het om het volgende als het om zelfverdediging volgens internationaal recht gaat: (blz 89) “ artikel 51 van het VN Handvest luidt: Geen enkele bepaling van dit Handvest doet afbreuk aan het inherente recht tot individuele of collectieve zelfverdediging in geval van een gewapende aanval tegen een Lid van de Verenigde Naties, totdat de Veiligheidsraad de noodzakelijke maatregelen ter handhaving van de internationale vrede en veiligheid heeft genomen, en dat derhalve het Handvest het inherente recht op zelfverdediging erkent in geval van een gewapende aanval van een staat tegenover een andere staat”. (In het verdrag staat nergens in artikel 51 dat het om een staat gaat die aanvalt, maar het Internationaal Gerechtshof heeft dat in 2004 zo uitgelegd (!) toen het zich over de afscheidingsmuur boog.)

Je kunt nu stellen dat de staat Palestina Israel in 2014  aanviel en Israel zich mocht verdedigen, wat in geval van raketten en terreurtunnels, zoals al gauw bleek, een moeilijke opgave was zonder dat eenheden zich in het gebied begaven waar die tunnels lagen en waar de raketten lagen opgeslagen (verborgen waren) en waarvandaan ze werden afgeschoten. Dat alleen al is een interessant aspect omdat het Internationaal Gerechtshof zich op die manier had uitgesproken, waarbij het artikel 51 en Passent even had uitgebreid. Het meest waarschijnlijke is dat het ICC dit ook in beschouwing neemt.

Nu Hamas waarschijnlijk weer op de terreurlijst komt en er ten tijde van de aanvallen al opstond en er met terugwerkende kracht al opstond als de EU-wens vervuld wordt, doet de volgende vraag zich voor: Kan een terreurbeweging, die als zodanig op de terreurlijst van de EU staat, wel een klacht indienen bij een Gerechtshof? Wat zijn de regels hiervoor en bestaan daar wel regels voor? Een crimineel kan een andere crimineel voor de rechter dagen in het civiel recht, maar hoe zit dat met Internationaal recht? Kan Syrie zijn aanvallers aanklagen terwijl de VN zich niet heeft uitgesproken over rechtmatig ingrijpen in Syrie? Dit belooft een interessante discussie te worden. En, terwijl Abbas duidelijk alleen om beoordeling van Israelische daden heeft gevraagd, is daar de volgende vraag: Kan dit, kan aan de eigen criminele daden voorbij worden gegaan? Ons rechtvaardigheidsgevoel zegt dat dit niet kan, maar ons rechtvaardigheidsgevoel past niet altijd in het internationaal recht. Het worden dus spannende tijden.

 

MS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten