zaterdag 28 februari 2015

De wisselende vriendschappen van Hamas

Egypte geen vriend meer, Turkije nieuwe vriend.

 

Nadat Egypte de grens met Gaza totaal heeft afgesloten vanwege terreuraanvallen van Hamas in de Sinai, heeft Egypte nu Hamas een terreurbeweging genoemd. Niet alleen de werkelijke terreur ligt hieraan ten grondslag, maar ook het feit dat Hamas een broederorganisatie van de Moslim Broederschap is en ook deze nu in Egypte verboden is. Met de afzetting van Morsi, de vorige president van Egypte, zat dit er al een tijdje aan te komen. Deze daad van Egypte tegen Hamas heeft verstrekkende gevolgen, want duizenden Gazanen kunnen nu niet meer op bedevaart omdat ze Egypte niet meer in mogen/kunnen http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4630331,00.html

Maar er zijn inmiddels nieuwe vrienden. Turkije raakt steeds meer betrokken bij Hamas. Nadat Hamas uit Damascus moest opostappen in 2011 kwam Turkije in beeld. Hoofd van Hamas inTurkije is sinds 2011 Salah Al-Arouri en hij heeft een twintigtal Hamasbroeders om zich heen verzameld, die bij de ruil voor Gilad Shalit vrij werden gelaten uit Israelische gevangenissen. Onder hen bevinden zich Zaher Jabarin, Jihad Yamur, de moordenaars van de soldaat Nachshon Wachsman. Het gaat hier om het Westbank en Jeruzalem hoofdkwartier in Istanboel. Daar orienteert men zich op Palestijnse studenten diein Turkije, Jordanie, Syrie en andere Arabische landen studeren, maar ook op Israelische Arabieren. Deze studenten probeert Hamas te recruteren en te trainen in Turkije.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Amerika is dit niet ontgaan en het heeft de Turkse regering erop aangesproken dat een NAVO-lid zich dit niet kan permitteren. De meeste NAVO-landen beschouwen Hamas als een terroristische organisatie en daarom kan er geen sprake zijn van een Hamas-hoofdkwartier in een NAVO-land. Turkije heeft hier nog niet op gereageerd. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4630331,00.html

 

 

MS

 

.

 

vrijdag 27 februari 2015

Oxfam doet weer van zich horen

Maar geen woord over verloren terreurproces van PA

 

Oxfam maakt zich zorgen over Gaza. Natuurlijk over het beleid van Israel met betrekking tot het mondjesmaat binnen laten van goederen die gebruikt kunnen worden voor tunnels en wapens door Hamas, waarvoor ze ook gebruikt worden. Als Israel deze blokkade handhaaft kan herstel van Gaza wel een eeuw gaan duren volgens Oxfam. En daar heeft Oxfam misschien gelijk in. Niet omdat Gaza dat een eeuw gaat aanzien, maar omdat Hamas steeds weer voor onrust zal zorgen en zo over zichzelf een nieuwe ronde geweld afroept. Er zal dus niets voor de lange termijn opgebouwd kunnen worden. Oxfam somt de ellende van Gaza op en heeft daar absoluut gelijk in. Ook in het feit dat van de 5,3 miljard dollars aan toegezegde gelden maar een deel werkelijk is binnen gekomen. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Rebuilding-Gaza-could-take-a-century-if-Israel-keeps-blockade-392327

Maar Oxfam ziet maar een heel klein deel van het probleem. Het ziet niet dat de PA heel veel geld achterhoudt van de donorgelden voor Gaza voor betaling van eigen rekeningen. Het ziet ook niet dat van de goederen die wel binnen komen een groot deel weer naar terreurtunnels gaat en naar wapens, wat voor Hamas een prioriteit is en dus herkend zou moeten worden door Oxfam. Maar het is helemaal blind voor de terreur van Gaza naar alle buren, ook naar Egypte, maar ook intern naar Fatah. Dit is zodanig, dat Abbas een aanbod afwees om het gezag van Gaza weer over te nemen. Op 26 februari berichtte Israelnews dat het Kwartet, (VS, EU, Rusland, VN) Abbas zo`n aanbod deed. De bedoeling was zo controle over het wapenarsenaal van Gaza te krijgen en invloed op terreurbestrijding. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/191880#.VO8VU150z4Y  Maar Abbas weigerde. Hij durft geen voet in Gaza te zetten. Bovendien is hij bang dat de terreur van Hamas dan direct op hem zal afstralen, wat natuurlijk sowieso nu gebeurt vanwege de eenheidsregering van Fatah en Hamas. Bovendien zou dan de kans bestaan dat Abbas in de directe strijd met Hamas gezag zou inboeten.

De terreurbevordering van Hamas kent geen grenzen. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/191913#.VPB_y150z4Y   Hezbolla`s Al-Manar TV liet onlangs zien hoe vrouwen in Gaza getraind werden in het gebruik van wapens en explosieven. Zij vormen de Al-Nasser Salah Al-din Brigade. Er wordt in de uitzending duidelijk gemaakt, dat de vrouwen mujahid vrouwen moeten worden die tegen de bezetting moeten vechten. Ook laat een video zien hoe een graduation ceremony wordt gehouden voor jongeren tijdens een kamp van Izz Al-Din Al-Qassam Brigades, de militaire vleugel van Hamas. Een show werd getoond waarin de jongeren werden opgeleid voor zelfmoordaanslagen tegen de Zionistische vijand.

 

Oxfam is dus bezorgd, maar stekeblind voor de echte problemen in dit gebied. Het zal zeker Abbas nooit aanvallen op zijn haattirades of oproep tot terreur en tot heilige oorlog. Daarom hoeven we van Oxfam voorlopig niets te verwachten  over het feit dat de PA nu officieel in New York van terrorisme is beschuldigd. Maar ook over de voortdurend toenemende terreur van Hamas zowel tegen de eigen bevolking als tegen  Fatah, Egypte en Israel zul je Oxfam niet horen. Je kunt je afvragen wat die rapporten van Oxfam waard zijn omdat ze zo halsstarrig vasthouden aan de schuld van Israel en het grootste probleem gewoon negeren. Zo los je niets op.

 

 

MS

 

 

 

 

donderdag 26 februari 2015

Zondag 1 maart pro-Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam

 

Deze demonstratie zou eigenlijk al in januari plaatsvinden, maar is toen afgelast vanwege de aanslagen in Frankrijk. Bijzonder aan deze demonstratie is dat hij niet vanuit gevestigde Joodse of christelijke organisaties wordt georganiseerd, maar een initiatief is van twee vrouwen zonder Joodse en christelijke wortels. Het is goed om te zien dat je niet religieus hoeft te zijn om je met Israel verbonden te voelen en je solidariteit te tonen.

 

Nu antisemitisme steeds geaccepteerder lijkt - vooral onder het mom van antizionisme -, nu Joden zich steeds onveiliger voelen, en Palestijnse propaganda over Israel vaak klakkeloss door de media wordt overgenomen, is een tegengeluid meer dan ooit van belang.

 

RP

--------------

Zondag: pro-Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam

HTTP://WWW.DAGELIJKSESTANDAARD.NL/2015/02/ZONDAG-PRO-ISRAEL-MANIFESTATIE-OP-DE-DAM-IN-AMSTERDAM/

AUTEUR Frank Verhoef DATUM 23 februari 2015

 

PATRICK BRENNAN / WIKIMEDIA COMMONS

 

De afgelaste manifestatie voor solidariteit met Israël komt er gelukkig alsnog.

 

De manifestatie voor solidariteit met Israël had eigenlijk op 11 januari moeten plaatsvinden, maar dat ging niet door na de terreuraanslagen in Parijs (onder andere uit respect voor de slachtoffers, maar ook vanwege de veiligheid). Gelukkig komt de groep nu toch samen, aanstaande zondag van 14:00 uur tot 16:00 uur op de Dam in Amsterdam. De Facebook-groep achter de pro-Israël-manifestatie meldt:

Wij zijn 2 niet-Joodse en niet-christelijke dames die er genoeg van hebben dat Israël steeds meer geïsoleerd komt te staan en steeds vaker te  maken krijgt met verkeerde berichtgeving in dagbladen, op tv en op social media. Tevens staan wij op tegen het toenemende geweld  tegen Israëlische en Joodse burgers. En gaan wij de boycot van Israëlische bedrijven en producten ter sprake brengen.

En:

Na de aanslagen in Parijs en zeer recent weer Kopenhagen, ervaren we dat het meer dan ooit tijd is om op te staan voor Israël en roepen wij iedereen op om gezamenlijk op de Dam onze solidariteit met Israël en de Joodse bevolking te betuigen. De Joodse bevolking die onevenredig hard getroffen wordt door terreur.

Het is goed om te zien dat niet alleen Joodse en christelijke groepen in Nederland laten zien als één man achter Israël te staan. Dat zou nog veel vaker moeten gebeuren. Steeds meer Joden vertrekken naar Israël vanwege het toenemende antisemitisme in West-Europa. Intussen proberen ‘antizionisten’ het land te delegitimeren, ook in Nederland (kijk maar naar Dries van Agt). Het lijkt me overduidelijk: deze solidariteitsmanifestatie is hard nodig.

Ik kan er zelf helaas niet bij zijn, maar ik hoop dat de hele Dam vol komt te staan met Israël-sympathisanten. Dat zou fantastisch zijn. Komt allen!

 

Kerk in Actie hoort geen (ook nog eens dubieuze) politiek te bedrijven

Film “The Stones Cry Out” hoort niet thuis in PKN kerken

Op zaterdag 7 februari jl. werd in de PKN Opstandingskerk te Houten de film `The Stones Cry Out’ publiekelijk vertoond. Aanleiding hiervoor was het bezoek van Daoud Nassar, die daar op uitnodiging van Kerk in Actie zijn verhaal kwam houden. Al heeft Nassar wel enig recht van spreken, het vertonen van The Stones Cry Out is een ernstige miskleun van K i A, want deze zeer eenzijdige film is alleen gemaakt vanuit Palestijns perspectief.

Zoals is opgemerkt: Daoud Nassar heeft enig recht van spreken, want In de vroege ochtend van 19 mei 2014 vernietigden Israëlische bulldozers ongeveer 1500 fruitbomen van het bedrijf, omdat ze volgens de bezettingsautoriteiten geplant waren op grond die toebehoort aan de staat. Doordat ze zo vroeg kwamen had de advocaat geen kans meer om iets te ondernemen. Er loopt nog een zaak bij het Israëlisch Hooggerechtshof. Echter dit alles rechtvaardigt zeker niet dat PKN kerken via K i A hun medewerking verlenen bij het vertonen van deze film.

De film is namelijk bedoeld om te laten zien hoe In 1948 tienduizenden Palestijnse dorpelingen uit hun huizen in de vruchtbare heuvels en valleien van Galilea zouden zijn verdreven om zo plaats te maken voor kolonisten in de nieuw opgerichte staat Israël . De film laat veel oorlogsbeelden zien en ook mensen die weg moesten vluchten of werden weggevoerd. Bovendien laat de film beelden zien uit de periode 1948-1967, de twee intifada‘s, de muur, de checkpoints, de belegering van Bethlehem, het bezoek van Ariël Sharon in 2000 aan de Tempelberg, en de bekende kaartjes van ‘ethnic cleaning’ door Israël.

De film laat dus maar één kant van het verhaal zien, op sommige punten met verdraaide feiten. Er is nergens ruimte voor nuance, laat staan een weerwoord. Israël wordt volledig afgekraakt en in woord en beeld als enige agressor neergezet. De informatie over de Arabische agressie ontbreekt volledig.

Geschiedenis

De onafhankelijkheidsoorlog, die door de Palestijnen de Nakba wordt genoemd, begon in 1947, nadat de Verenigde Naties op 29 november resolutie 181 aannamen die voorzag in de opdeling van het grondgebied na beëindiging van het Britse mandaat. Palestina zou verdeeld worden in een Arabische staat (43% van het grondgebied), een Joodse staat (56%, waaronder de Negev woestijn) en een internationaal gebied rondom Jeruzalem en Bethlehem. De Joodse staat zou naast 550.000 Joden ook een grote Arabische minderheid bevatten en ruimte moeten bieden aan de Joodse immigranten die op Cyprus en in Europa wachtten op toegang tot het land. In de voorziene Arabische staat woonden nauwelijks Joden maar wel zo’n driekwart van de 1,3 miljoen Palestijnse Arabieren. In het internationaal gebied woonden zo’n 100.000 Joden en ongeveer evenveel Arabieren.

De Palestijnse leiders wezen het delingsplan af omdat het een onwettige inbreuk op hun recht als inheemse bevolking zou zijn; ze claimden Arabische soevereiniteit over het hele gebied. De Joodse leiding ging wel akkoord met het plan, hoewel ze het bezit van Jeruzalem daarvoor moest opgeven.

Direct na het aannemen van resolutie 181 gingen de Arabische Palestijnen in groten getale de straat op om hiertegen te protesteren. Joodse bussen, winkelcentra en een synagoge werden vernield. De Arabieren legden bovendien met gerichte aanvallen het verkeer in Palestina grotendeels lam. De verspreid liggende Joodse landbouwnederzettingen waren voor de verdediging op zichzelf aangewezen. De stad Jeruzalem, waar toen een zesde deel van de Joden in Palestina woonde, werd grotendeels van de buitenwereld afgesneden en was alleen met gewapende konvooien bereikbaar. Daardoor werd de voedselsituatie in Jeruzalem nijpend. In januari 1948 kwam een Arabisch vrijwilligerslegioen de Palestijnen te hulp. De grootmoefti Amin al-Hoesseini van Jeruzalem (die nota bene tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn diensten aan Nazi Duitsland had aangeboden) en de secretaris van de Arabische Liga riepen openlijk op tot uitroeiing van alle Joden in Palestina. De Joodse inwoners van Palestina werden in 1948 dus rechtstreeks in hun bestaan bedreigd.

Kerk in Actie

Kerk in Actie zet zich in voor alle mensen die in hun bestaan worden bedreigd. Dit is op zichzelf een goede intentie, maar K i A heeft absoluut te weinig zicht op de realiteit van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Niet alleen Palestijnse christenen worden bedreigd, ook de Joodse staat wordt ernstig in haar bestaan bedreigd. Die laatste neemt de zeer noodzakelijke maatregelen tegen die bedreiging. Palestijnse christenen voelen zich echter tussen wal en schip geraakt, maar hun niet te benijden positie wordt zeker niet alleen door Israël veroorzaakt. Met uitzondering van Israël en Libanon worden overal in het Midden Oosten christenen vervolgd en bedreigd. Bovendien is de huidige situatie zeker ook te wijten aan de Palestijnse leiders, die tot nu toe vrijwel compromisloos blijken bij vredesonderhandelingen.

Kerk in Actie is een belangrijk onderdeel van de PKN kerk. Het valt uiteraard onder verantwoordelijkheid van de PKN, die pretendeert om alle mensen de ruimte te geven die hun stem willen laten horen. Terugkomend op de aanleiding van dit commentaar, het vertonen van The Stones Cry Out in de Opstandingskerk te Houten op afgelopen 7 februari, moet worden gesteld dat dit echt helemaal misplaatst is. Deze film laat immers enkel het perspectief zien van Palestijnse kant, waarbij historische en ook heel belangrijke feiten die de kant van de Joodse bevolking toelichten, helemaal buiten beeld blijven. Gelet op de onopgeefbare verbondenheid van de PKN kerk met Israël , zoals verwoord in de kerkorde, kan zo’n film echt niet worden vertoond. De vertoningen gaat echter nog door, want de bezoekers die toezegden de film in hun eigen kerk, gemeente, geloofsgemeenschap of kring te gaan vertonen, kunnen de film op DVD met NL ondertiteling gratis krijgen.

Met dit gratis toelaten van vertoning voor publiek heeft de PKN via K i A het antizionisme een nieuwe impuls gegeven binnen haar organisatie. Dit is ontoelaatbaar! Gezien tweeduizend jaar geschiedenis van Jodenvervolgingen, waarbij ook het Christendom een – indirecte maar ernstige – rol heeft gespeeld, zou de PKN, met het oog op die onopgeefbare verbondenheid met Israël, heel kritisch moeten zijn jegens alle activiteiten die het bestaan van een Joodse staat in een kwalijk daglicht stellen. De huidige ontwikkelingen binnen de PKN laten eerder het tegendeel hiervan zien. Dit is een heel veeg teken. 

Tjalling

Abbas heeft geen geld

Wel terrorisme plegen en dan zielig doen.

 

De Palestijnen zijn altijd slachtoffer van alles en iedereen. Zelf zijn ze alleen maar zielig en verder niets. Hanan Ashrawi klaagt nu steen en been , nu haar PLO veroordeeld is samen met de PA vanwege Palestijns terrorisme tijdens de Tweede Intifada. De PA heeft geen geld om de mega-vergoeding aan de slachtoffers van Palestijns terrorisme (665 miljoen dollar) te betalen, waartoe de PA veroordeeld is in New York. Toen de terroristen hun aanslagen pleegden werd er aan alle kanten geoordeeld dat de Palestijnen zo zielig waren en zo weinig keus hadden, dat dit hun enige mogelijkheid tot verzet was. Dat opent nu perspectieven voor Hanan en consorten. Al die instanties die het begrijpelijk vonden willen nu vast wel bijdragen om die 665 miljoen dollar bij elkaar te krijgen. Alleen al in Nederland heb je de SP met Van Bommel voorop, Gretta met Stop de Bezetting, Dries met zijn Rights Forum, Het Nederlands Palestina komitee en natuurlijk EAJG en alle NGO`s bij elkaar. Dan komt de PA een heel eind. Wereldwijd zijn de NGO`s zo verschrikkelijk kapitaalkrachtig, dat het geen probleem kan zijn om Hanan te ondersteunen.  http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/PLO-after-US-terror-trial-Palestinians-dont-have-funds-to-compensate-victims-families-392202

Nu het toch over de NGO`s gaat valt op, dat geen enkele NGO dit proces noemt of er een mening over geeft. Dat ligt natuurlijk ook wel gevoelig. Je kunt zonder meer voor Palestina zijn, maar openlijk het terrorisme van de PA goedkeuren nadat die veroordeeld is door een gerespecteerde rechtbank, is natuurlijk niet goed mogelijk. Daarom is zwijgen (net als voor de Nederlandse media) de beste reactie. Intussen kun je Israel natuurlijk zwart  blijven maken door bij voorbeeld een Gaza-oorlog, waar Israel ingreep om zijn bewoners te beschermen tegen de talloze raketten uit Gaza en tegen overvallen via terreurtunnels, gelijk te stellen aan de oorlog in Syrie en IS. Dit geeft een aardige inkijk in de framing van NGO`s en via deze framing zullen ze over een tijdje wel over dit proces berichten.

Geld heeft de PA zeker nodig. Want niet alleen zal deze mega-vergoeding moeten worden betaald, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat de bijdragen voor de terroristen en hun families zeker averij zullen oplopen. Ten eerste is het in Amerika verboden om terrorisme te financieren, maar ook de andere landen, die aan de financiering van terroristen bijdroegen, zullen zich hierop wel beramen. Waarschijnlijk zal de PA een list bedenken om terrorisme te blijven belonen, maar zal er een andere vorm worden gegeven aan de uitbetaling, waardoor de link onduidelijk wordt en toch buitenlandse donaties benut kunnen worden.

Geld zal er ook nodig zijn om het proces te kunnen voeren om in beroep te gaan tegen de uitspraak in New York. Ashrawi weet het zieligheidsgehalte prima te verhogen: “Al het geld in de wereld zal niet voldoende zijn om de Palestijnen te compenseren (Ja, omkeren is een meesterkunst bij Palestijnen en niet de slachtoffers moeten gecompenseerd worden, maar de daders!) voor waaraan de Palestijnen zijn blootgesteld door de Israelische bezetting”. En passent past Hanan een volgende truc toe: het complot! De getuigen die Israel liet opdraven bij het proces waren soldaten van het bezettingsleger die documenten van de Mukata (het presidentiele gebied in Ramallah) hadden gestolen. Zij, Hanan, de PA, de PLO, zal dus zeker in beroep gaan, want de PA en PLO hebben niets met terrorisme te maken.

http://israel-in-de-media.blogspot.nl/2015/02/nederland-zwijgt-voornamelijk-over.html

http://israel-in-de-media.blogspot.nl/2015/02/pa-en-plo-schuldig-bevonden-aan-aanzet.html

http://israel-in-de-media.blogspot.nl/2015/02/proces-tegen-pa-en-plo-new-york.html

http://israel-in-de-media.blogspot.nl/2015/02/terrorismeproces-in-new-york-begonnen.html

http://israel-in-de-media.blogspot.nl/2015/01/in-amerika-gaat-proces-tegen-terreur.html

http://israel-in-de-media.blogspot.nl/2014/12/pa-en-plo-gedagvaard-in-new-york-voor.html

 

 

MS

 

 

 

  

woensdag 25 februari 2015

Nederland zwijgt voornamelijk over Palestijnse terreur door PA

Terrorisme veroordeling PA en PLO vrijwel doodgezwegen in Nederlandse pers.

 

Maandag 23 februari deed het Federale Hof in New York uitspraak in het proces waarin de PA en de PLO werden aangeklaagd vanwege terroristische activiteiten van Palestijnen in Israel tussen 2002 en 2004. Er vielen vele doden en gewonden. Belangrijkste punt in het proces was of de PA en de PLO aansprakelijk konden worden gesteld voor de terreurdaden. De uitslag was dat de PA en de PLO verantwoordelijk kunnen worden gesteld vanwege het feit dat de daders vaak in dienst van de PA waren, beloond werden achteraf, hun families een soort pensioen kregen en sommigen in de gevangenis zelfs promotie kregen van de PA. De PA en de PLO blijken dus niet zo vredelievend als men ons wil doen geloven in de media, waar Israel altijd de joker krijgt. De PA en de PLO blijken goede broertjes van Hamas en Hezbolla te zijn en gewoon terreur-bevorderende organisaties. Eigenlijk zou dat allang duidelijk kunnen zijn, als je alle uitlatingen van officiele vertegenwoordigers van de PA over Israel en Joden volgt, vooral als ze Arabisch spreken. Gek genoeg vindt de Nederlandse pers die uitspraken niet vermeldenswaardig en zo onderstrepen journalisten hun eigen idee dat Abbas en de PA vredelievend zijn. Het proces in New York komt dan ook niet echt uit, het gooit roet in het eten. Maar daar is wel een oplossing voor: gewoon zwijgen daarover.

Snel onderzoek naar berichtgeving over dit proces levert tot nu toe op:

De NOS geeft op haar website een kort berichtje. http://nos.nl/artikel/2021018-mega-schadevergoeding-in-vs-voor-aanslagen-in-israel.html Daarin wordt verteld over de aanslagen en de som die betaald moet worden door de PA aan de slachtoffers. Maar zelfs hier vergeet de NOS te vermelden dat het bedrag van 218 miljoen dollar verdrievoudigd wordt vanwege de antiterrorismewet in Amerika. De PA moet dus 665 miljoen dollar ophoesten, wat een stuk meer is en beter bij de titel van het artikel van de NOS past Mega-schadevergoeding in VS voor aanslagen in Israël. Verder zegt de NOS dat uit documenten blijkt dat de PA op de hoogte was van de aanslagen, maar dat de PA ontkent en in beroep gaat. Nergens wordt echt de link terrorisme PA duidelijk gesteld.

De NRC geeft een klein berichtje op de pagina 12  Buitenland. Titel “Palestijnen schuldig in proces New York”. Er boven: “Aanslag op Amerikanen”. Je zou in eerste instantie denken dat Amerikanen ergens ter wereld Amerikanen hebben aangevallen. Daarna staat er iets over het proces en over aanslagen tijdens de Tweede Intifada. Wel wordt vermeld dat de PA en PLO verantwoordelijk worden gesteld. Ook hier weer het verkeerde bedrag, namelijk 193 miljoen Euro`s en nergens wordt de factor 3 genoemd. Het bericht eindigt met: “Volgens de Palestijnen waren de aanslagen niet van hoger hand opgedragen”’. Nergens staat waarom de PA verantwoordelijk wordt gehouden, alleen dat de Palestijnen het onterecht vinden. Eigenlijk neemt de NRC een afwachtende houding in: in New York vinden ze de PA schuldig, maar de PA ontkent. Dit hoort meer bij een verslaggeving tijdens het proces, maar niet na het proces waarbij bewezen is dat de PA schuldig is.

Op internet kon ik verder geen Nederlandse krant vinden die het uberhaupt meldde. Het kan natuurlijk ergens in de papieren krant hebben gestaan, maar duidelijk is, dat geen redactie het zo belangrijk vond, dat het op internet kwam. Dat past helemaal in het beeld dat de PA zich vrijwel alles kan permitteren en men dat met de mantel der liefde bedekt. Want stel nu eens dat Israel verantwoordelijk was gesteld. Waarschijnlijk had dat met chocoladeletters in de kranten gestaan. Komisch is dat de valse beschuldiging van het openzetten van de niet-bestaande dam naar Gaza met als gevolg overstroming door Israel via Google allert wordt doorgestuurd.

 

MS

 

 

dinsdag 24 februari 2015

PA en PLO schuldig bevonden aan aanzet tot terrorisme

Proces in New York veroordeelt de PA tot betaling van 655 miljoen dollar.

 

De uitspraak van de federale rechtbank in New York heeft de PA en PLO (mede)schuldig aan  en verantwoordelijk bevonden voor 6 terroristische aanslagen tussen 2002 en 2004 in Israel door Palestijnse terroristen, die handelden in opdracht van de Al Aqsa Martelaren Brigade en Hamas. De slachtoffers en nabestaanden, Amerikanen, krijgen 218 miljoen dollar, vermeerderd met een factor 3 vanwege de antiterrorismewet in de VS. Het proces heeft een lange aanloopperiode gekend doordat de PA voortdurend heeft geprobeerd het uit te stellen. Maar, nadat in november vorig jaar besloten was dat dit proces gevoerd kon worden, is gisteren de uitspraak in New York geweest. De argumenten van de PA, dat zij niet verantwoordelijk was en zelfs de aanslagen veroordeelde, werden niet geaccepteerd onder andere doordat de terroristen en hun familie tot op de dag van vandaag een pensioen ontvangen dat hoger is naarmate de aanslag ernstiger was. Ook werden aanslagplegers die in Israelische gevangenissen zaten door de PA gepromoveerd in functie.

De consekwenties voor de PA zijn aanzienlijk. Niet alleen zal het geld opgehoest moeten worden, wat niet mee zal vallen (Misschien dat hun Arabische olievriendjes ze kunnen helpen), maar de reputatie van de PA heeft een gevoelige knak geleden nu de officiele regering verbonden is met terrorisme. Dat kan nog andere financiele gevolgen hebben, want het is bij wet in Amerika verboden bij te dragen aan terroristische organisaties en er is gebleken dat die pensioenen voor terroristen en familie voor een groot deel door Amerika betaald zijn. Dit zou nog wel eens een staartje kunnen krijgen.

Maar een ander gevolg is dat de PA politiek gezien gehavend is door de uitspraak. Er kleeft nu bij alles terrorisme aan de PA. Dit wordt versterkt door het feit dat de eenheidsregering met Hamas nog steeds bestaat en Hamas gewoon weer op de terrorismelijst staat en ook duidelijk terrorisme uitvoert en vooral ook propageert. In het verleden heeft de PA gezegd dat ze sinds de Oslo-accoorden geen terrorisme heeft bedreven, ondanks het feit dat er door menigeen vanuit werd gegaan dat Arrafat betrokken was in het geweld van de Tweede Intifada. Nu echter is Abbas zelf schuldig aan terrorisme waarvan hij Israel zo graag wil beschuldigen. Until now, the PA president had no personal risk going to the ICC, as the Gaza war at most, put Israel and Hamas at risk.

De gang van Abbas naar het ICC wordt nu een andere zaak, nu hij zelf van terrorisme is beschuldigd. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Verdict-against-Palestinian-Authority-could-spell-trouble-for-Abbas-at-ICC-391974  Bovendien kleeft aan het ICC niet de biasstatus tegen Israel zoals bij UNWRA, de Algemene Vergadering van de VN, de VN-Mensenrechten Organisatie. Het ICC wordt als puur professioneel juridisch ervaren zonder dat al die moslimstaten en hun ongebonden vrienden dit hof direct kunnen beinvloeden. Israel kan nu duidelijk maken dat een gang naar het ICC voor Abbas wel eens als een boemerang terug kan komen bij de PA.

De PA zal in hoger beroep gaan, maar deze uitspraak is een opsteker voor Israel.

 

MS

 

 

 

Why would a US ruling on whether the PA was involved in terrorism in 2004, matter in 2015? Because until now, despite Israeli allegations of Yasser Arafat’s involvement in the second intifada violence, the PA has said Hamas performed all the terrorism and that it has been clean since the mid-1990s Oslo Accords.

If it emerges in the verdict that the PA was involved in terrorism from the top down, suddenly the PA is not coming with clean hands, but with hands awash in the war crimes that it accuses Israel of.

If the ICC prosecutor is on the fence, a major decision like this – and maybe more like it following – could push the narrative far enough in Israel’s favor that the prosecutor could be concerned about being viewed as having indirectly assisted terrorists.

Israel or Israel-supporters could even try to use the US decision, though it is a civil damages case, to push the ICC to intervene against the PA, dating back to the second intifada.

Until now, PA President Mahmoud Abbas had no personal risk going to the ICC, as the Gaza war at most, put Israel and Hamas at risk.

Investigating the second intifada could put him and his inner circle at legal risk – producing a situation where the ICC would be reliant on Abbas providing evidence against Israel, which in turn could present equally damaging testimony against him.

Though this is only one verdict and one bad day for the PA, which it may successfully brush off, Israel and its supporters have already made good on the threat that the PA’s use of “lawfare” could boomerang in unpredictable ways.

 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/191751#.VOxdH150z4YNetanyahu: The World Must Keep Punishing Terrorist Supporters

Netanyahu responds to the ruling by a New York court that the PA must pay damages to victims of attack in Israel.

Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 21

By Elad Benari

First Publish: 2/24/2015, 12:15 AM

 

Binyamin Netanyahu

Gili Yaari/Flash 90

Prime Minister Binyamin Netanyahu on Monday evening responded to the ruling by a New York court which found the Palestinian Authority (PA) and the Palestine Liberation Organization (PLO) liable for their role in encouraging and inciting terror attacks during the Second Intifada.

In his statement, Netanyahu called on the international community to follow the court’s example and continue to punish those who support terrorism.

"The U.S. federal court decision determines the responsibility of the Palestinian Authority for the murderous terrorist attacks of the previous decade. Instead of drawing the requisite lesson, the Palestinian Authority is advancing steps that endanger regional stability such as the hypocritical application to the International Criminal Court even as it is allied with the Hamas terrorist organization,” he said.

“We expect the responsible elements in the international community to continue to punish those who support terrorism just as the U.S. federal court has done and to back the countries that are fighting terrorism. Today as well we remember the families that lost their loved ones; our heart is with them and there is no justice that can console them," concluded Netanyahu.

Yesh Atid chairman Yair Lapid also responded to the court’s decision, saying, "This is a just and historic decision which sends a clear message - there is no immunity for terrorism and there can be no compromises when facing it. This is a clear warning to the Palestinian Authority - the world will not turn a blind eye to involvement in terror attacks and to the targeting of innocent civilians."

Earlier on Monday, Foreign Minister Avigdor Liberman hailed the ruling as a "moral victory".

"This decision constitutes above all a moral victory for the state of Israel and for victims of terrorism," Liberman said of the ruling.

It "confirms the opinion of those who know what happened in the early 2000s but which many in the world refused to recognize because of hypocrisy, known vested interests or anti-Semitism," he said.

"Terrorism is an integral part of the very structure of the Palestinian Authority," Liberman charged

 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/1.643876

 

U.S. jury finds PLO, PA liable over terror attacks in Israel more than a decade ago

The victims will receive more than $218 million.

By Reuters | Feb. 23, 2015 | 8:04 PM | 2

Courtroom sketch of Mark Rochon, (R) a partner at Miller & Chevalier representing the defendants in Sokolow v. Palestine Liberation Organization, in New York, January 13, 2015. Photo by Reuters

By The Associated Press | Jan. 13, 2015 | 11:45 PM

U.S. victims' case against PLO opens new chaper in how courts address terror

By Tom Hays | Jan. 20, 2015 | 4:05 PM

A New York jury ordered the Palestine Liberation Organization and the Palestinian Authority to pay more than $218 million in damages to American victims of six terrorist attacks in Israel.

The verdict Monday in a Manhattan federal court was in favor of 10 American families suing over attacks in the Jerusalem area from 2002 to 2004.

. The $218 million award could be tripled under the U.S. Anti-Terrorism Act.

“Now the PLO and the P.A. know there is a price for supporting terrorism,” said Nitsana Darshan-Leitner, a lawyer for the plaintiffs, in an interview with Reuters after the verdict.

The verdict followed a six-week civil trial that included testimony from survivors of suicide bombings in Jerusalem. The PLO and the Palestinian Authority are expected to appeal.

While the plaintiffs argued that PLO Chairman Yasser Arafat had arranged for attackers and their survivors to be compensated, lawyers for the PLO and Palestinian Authority said the groups had condemned terror attacks and that any payments made to terrorists were done by low-level employees acting independently.

“Money is oxygen for terrorism,” Kent Yalowitz, a lawyer for the families, said in a closing argument, according to the New York Times. Yalowitz added that the U.S. antiterrorism law “hits those who send terrorists where it hurts them most: in the wallet.”

The U.S. Anti-Terrorism Act was also used last September by a Brooklyn jury that found the Arab Bank liable for supporting Hamas terrorism. Damages in that case will be decided in a second trial.

 

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Terror-391923

 

Historic US terror verdict charges Palestinian Authority with over $655m. in damages

"The defendants have already been boasting that they will appeal the decision and we will never collect on the judgment – but we will go to the end of the earth to collect it.”

Courtroom sketch of US terror trial. (photo credit:REUTERS)

Share on Facebook Share on Twitter

Ending a saga dating back to the end of the Second Intifada in 2004, a US jury on Monday handed down a historic verdict against the Palestinian Authority for involvement in six terror attacks from that time period, charging them with $655.5 million in damages.

Lead trial counsel Kent Yalowitz of Arnold & Porter said that  "The Palestinian Authority and the PLO have been found liable by an American jury for six heinous terrorist attacks that killed and injured hundreds of civilians.”

He continued, “The PA and PLO policies of financial inducements and rewards for terrorism that are at the center of this case unfortunately continue today, more than a decade later.”

Yalowitz concluded, “I am truly privileged to have had the opportunity to represent these amazing families and join them in their quest for justice against those who have devastated their lives forever."

Shurat Hadin Director Nitsana Darshan-Leitner said “This historic verdict against the defendants will not bring back these families' loved ones nor heal the physical and psychological wounds inflicted upon them but it truly is an important measure of justice and closure for them after their long years of  tragic suffering and pain.”

She added, “We started out more than a decade ago with the intent of making the defendants pay for their terrorist crimes against innocent civilians and letting them know that there will eventually be a price to be paid for sending suicide bombers onto our buses and into our cafes.”

"The defendants have already been boasting that they will appeal the decision and we will never collect on the judgment – but we will go to the end of the earth to collect it,” she said.

The wrongful death civil damages trial could have massive diplomatic and financial implications for the PA, as it teeters, according to some dangerously, near collapse and as it tries to rally international support for its push for the International Criminal Court to prosecute Israeli soldiers and officials for alleged war crimes related to the summer Gaza war.   

Closing statements in the case were delivered on Thursday before the US federal New York court and jury.

PA lawyer Mark Rochon rose first, and after presenting a sometimes understated trial persona, stood tall with some dramatic flair to defend his client from a possibly multibillion-dollar judgment and vast negative diplomatic implications.

Rochon, in a soft voice at times sounding weak and quivering, said, “I fear,” that this jury will find his client liable “because of who they are, not what they did or did not do."

The plaintiffs' central points are that a large volume of PA employees, including numerous policemen and commanders, have been arrested and convicted by Israel as having organized, planned and perpetrated suicide bombings and shootings against Americans in Israel, including the six attacks from 2001-2004 in the case during the Second Intifada. In those attacks, 33 were killed.

“So much sadness. So much sadness and death,” Rochon began. “All those souls extinguished.”

But “we’re not here to decide the Second Intifada,” to issue a judgment on that sadness, death, or the occupation, Rochon said, explaining that if the jury just focused on the six incidents at issue in the case, “the PA and the PLO are not liable.”

“Sometimes people who do terrible things work for the government.” But these are “things they did for their own reasons.”

A verdict against the defendants “would only damage the government and the PLO who do not deserve that.”

After his opening emotional appeal, Rochon slowly grew in indignation, doing his best to disconnect the dots that the plaintiffs had drawn together in their case.

Rochon attacked the credibility of the plaintiffs’ expert witnesses: "The only people you can bring in are IDF intelligence officials who served during that time?" Rochon encouraged the jury to decide for themselves whether such witnesses were "Objective? Uninterested? Or biased?"

"Who you gonna believe?" he said, adding “the IDF or a report from the USA that explicitly states: There is no conclusive evidence that the senior leadership of the PA or PLO were involved in planning or approving specific acts of violence."

Rochon was referring to a US State Department report known as PLOCCA from the Second Intafada period which covered to what extent the PA was complying with obligations to Israel and the US under various agreements.

Many statements in the periodic reports defended the PA from accusations of involvement in terror, but others did not, and those that did were sometimes hotly debated at the time.

The plaintiffs "want you to infer that from the absence of evidence. And that's not how it works," Rochon said.

Noting the specific case of Abdel Karim Aweis, Rochon showed a document where Aweis said he was hiding information from a PA intelligence officer, something that showed the PA wasn't collaborating with his attack. "This is crazy town, ladies and gentlemen."

As his remarks drew to a close, Rochon's voice grew small and pleading once again. Leaving reporters cupping their hands to their ears to hear what he was saying. "What they did was despicable, selfish," Rochon said. "But it was not the PA."

But Rochon's spirited defense was not enough against the legal and emotional onslaught brought by plaintiffs.

Yalowitz rose to respond and burst forth with righteous indignation, declaring that the PA “didn’t have to pay terrorists if it didn’t want to.”

"This case is about 10 American families who were going about their daily lives," Yalowitz said, as he went on to describe how those families were victims of terror attacks and as family members each stood up in turn in the gallery.

He referred to the Anti-Terrorism Act which was the basis of the civil damages case as created to hit “those who send terrorists where it hurts most - the wallet."

Regarding the burden of proving the PA’s liability which the plaintiffs needed to carry to win, he said, "if the scale tips even a little bit," Yalowitz explained. "I will have carried my burden."

Yalowitz also addressed the PA claim that it and the PLO were separate entities who could not be held liable for each other’s actions.

"If you're a beat cop walking the streets" Yalowitz said, "You fairly represent the NYPD."

"If an NYPD cop" commits a murder in New Jersey and you say "'Good job. And we're going to keep you on payroll while you're in jail' that says something."

"You don't have to be senior to represent the entity."

Yalowitz continued, "If you have a policy that says: If you commit a terrorist act, you keep your job," get a promotion, and get paid while you're in jail, "that says something about who you are and what you believe in."

Regarding whether the PA’s alleged support for the six terror attacks met the legal definition of “material support,” Yalowitz said "the biggest support you can give is money and personnel and these guys gave both."

Shurat Hadin Director Nitsana Darshan-Leitner said, "As both sides have rested and the case is handed over to the jury, the terror victim families are optimistic that the defendants will be found guilty of the violent attacks that they perpetrated during the Second Intifada and which have devastated their lives.”

Darshan-Leitner added, “While the plaintiffs presented numerous expert witnesses and a myriad of documentary evidence, the PLO and Palestinian Authority barely made an effort to rebut the allegations against them.”

 

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/PA-calls-guilty-terror-ruling-a-tragic-disservice-to-the-millions-of-Palestinians-391951

 

PA calls guilty terror ruling a 'tragic disservice to the millions of Palestinians'

 

  •  

Historic US terror verdict charges Palestinian Author...

 

Palestinian official says charges are baseless and the New York Court ignored the legal precedent set by other US courts.

A Palestinian boy waves a flag in the West Bank. (photo credit:REUTERS)

Share on Facebook Share on Twitter

The PLO and the Palestinian Authority expressed “deep disappointment” over the decision by the jury in the case of “Sokolow v. Palestine Liberation Organization et al.”

Mahmoud Khalifa, deputy Palestinian minister of information, said that the charges made against the PLO and PA are “baseless.”

He said that the New York Court ignored the legal precedent set time and again by other US courts – including a ruling last week by a Federal Judge in Washington DC, that established that US localities are not the proper jurisdiction for such a hearing.

“We will appeal this decision and we are confident that we will prevail,” Khalifa said in a first response to the verdict. “We have faith in the US legal system and are certain about our common sense belief and our strong legal standing.”

He claimed that the case is “just the latest attempt by hardline anti-peace factions in Israel to use and abuse the US legal system to advance their narrow political and ideological agenda: to block the two-state solution, advance the illegal settlements in our land, continue to attack and divert the PLO and PA’s limited resources from needed services and programs for our people.”

In his statement, Khalifa said that the decision is a “tragic disservice to the millions of Palestinians who have invested in the democratic process and the rule of law in order to seek justice and redress their grievances, and to the international community which has invested so much in financial aid and political capital in a two-state solution in which the PLO and PA are paramount.”

The Palestinian official said that the Palestinians will continue to combat extremism and violence and maintain a strong commitment to nonviolent resistance and international, legal political and moral redress. “We stand ready to be a partner in peace and an unyielding advocate for the rights of our people,” he added.

 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4630013,00.html

 

US jury awards Israel attack victims over $218m in PLO trial

More than a decade after Sokolow family wounded in Jerusalem bombing, Palestinian Authority found liable for aiding terrorists

Ynetnews

Latest Update: 

02.23.15, 20:50 / Israel News

A US jury on Monday ordered the Palestine Liberation Organization and Palestinian Authority to pay more than $218 million for providing material support to terrorists, a victory for Americans suing over attacks in the Jerusalem area more than a decade ago.

 

 

The verdict in the politically sensitive trial in Manhattan federal court added a new dimension to the long-running Middle East conflict, as American victims of the Israeli-Palestinian conflict sought to use US courts to seek damages.

 


Court sketches from PLO trial in NY (Photo: Jane Rosenberg)

 

"Now the PLO and the PA know there is a price for supporting terrorism," said Nitsana Darshan-Leitner, a lawyer for the plaintiffs, in an interview after the verdict.

 

Jurors found in favor of 10 American families suing over six attacks attributed to the al-Aqsa Martyrs Brigades and Hamas. The award could be tripled under the US Anti-Terrorism Act.

 

Victims and their families had requested more than $350 million, or over $1 billion after tripling, over shootings and bombings from 2002 to 2004 that killed 33 people and injured over 450.

 

In closing arguments, plaintiff attorney Kent Yalowitz had urged the Manhattan jury to order the PLO and Palestinian Authority to pay $350 million for providing material support to terrorists involved in six bombings and shootings from 2002 to 2004.

 

No amount could make up for the human toll, he said. "But if the only thing you can give them is money, then money has to stand in as compensation for the unspeakable loss," he added.

 

Defense attorney Mark Rochon had argued there was no proof Palestinian authorities sanctioned the attacks as alleged in a 2004 lawsuit brought by 10 American families, even though members of their security forces were convicted in Israeli courts on charges they were involved.

 

"What they did, they did for their own reasons ... not the Palestinian Authority's," he said in federal court in Manhattan.

 

New York and the Hague

US trial over attacks could hurt Palestinian war crimes push / Associated Press

Palestinian officials nervously watch landmark terrorism trial in the US, brought by victims of Palestinian suicide bombings and shootings aimed at Israeli civilians.

Full Story

The PLO and Palestinian Authority are expected to appeal, and it is unclear whether victims would be able to collect if the award were upheld.

 

Throughout the trial, US District Judge George Daniels in Manhattan largely denied bids by the Palestinian Authority and the PLO to dismiss the long-running lawsuit. At a court hearing in December, Daniels also reaffirmed his decision in 2008 finding that his court had jurisdiction over claims against the Palestinian Authority and PLO despite changes in law at the appellate level.

  

The Sokolow family, the lead plaintiff in the trial, testified three weeks ago; a January 2002 bombing injured Jamie Sokolow, her sister Lauren, her mother Rena and her father Mark, all of whom testified.

 

Top Palestinian official Hanan Ashrawi took the witness stand two weeks ago.

 

Ashrawi, a member of the PLO's executive committee, said she and other leaders, including the late Yasser Arafat, worked with US and Israeli officials to combat terrorism during those years.

 


Palestinian President Abbas (Photo: AFP)

 

"It didn't serve the cause of the Palestinian Authority or the PLO, nor the cause of freedom," she said of the attacks. Her testimony, which lasted about two hours, followed that of Majid Faraj, the authority's head of intelligence.

 

Lawyers for the plaintiffs have accused the Palestinians of making payments to militants convicted of terrorism as a means of supporting their actions.

 

Faraj told the jurors the payments were intended to help the convicted men's families and remove economic reasons for them to engage in further attacks.

 

 

http://www.jpost.com/Israel-News/Who-will-win-first-US-terrorist-trial-against-the-Palestinian-Authority-391648

 

 

maandag 23 februari 2015

pers controleert zelden berichten van de Palestijnen

Nieuwste leugen van AFP:  Israel laat Gaza onder lopen.

 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/191719#.VOsZ2V50z4Y   AFP Lies, Claims Israel 'Flooded Gaza' with Nonexistent Dam

Agence France Presse bericht dat een dorp in Gaza is overspoeld doordat Israel een dam open heeft gezet. Maar er is daar helemaal geen dam, laat staan dat Israel die open kan zetten. Al eerder heeft er zo`n onzin bericht de kranten gehaald nadat er veel regen was gevallen. Een inwoner van het dorp Al-Maghraqa, Ead Zino, weet het mooi te brengen. “Dit gebeurt ieder jaar, dit komt van Israel en dit is politiek. Het enige wat Israel wil is ons vernietigen.” Geen enkele Israelische bron werd geraadpleegd.

Onlangs publiceerde ANP een artikel dat automatisch in alle grote Nederlandse kranten kwam en waarbij de toestand in een Palestijns kamp in Syrie werd besproken. In het artikel werd er gegoocheld met het aantal Palestijnen in het kamp. Eerst gaat het over tienduizenden Palestijnen, dan zijn het er 1800 en dan 44.000. Iedereen kon bedenken dat 1800 en 44000 absoluut een groot verschil is, maar het artikel gebruikt deze getallen vrolijk door elkaar. Bovendien werd er een stukje over Gaza aan vastgeplakt, wat ook niet klopte. Er werd gesteld dat de donorconferentie  720 miljoen dollar had opgehaald, hoewel er 5,3 miljard in werkelijkheid was toegezegd. Er zou van die 720 miljoen maar 100 miljoen voor Gaza beschikbaar zijn gekomen. In werkelijkheid was van die 720 miljoen het grootste deel door de PA achtergehouden en voor eigen rekeningen, zoals de electriciteitsrekening, gebruikt, maar dat “vergat” de journalist te vermelden.  Een klacht van WAAR werd niet beantwoord.

Camera ging achter het verhaal van de overstroming aan. COGAT, de Coorninator of Government in de Trrritories, vertelde Camera dat, voordat de heftige storm en regen losbarstten, er 13 extra waterpompen vanuit Israel beschikbaar waren gesteld naast de 4 waterpompen die al in Gaza waren om de verwachte extra hoeveelheid water op te kunnen pompen. Verder verklaarde Shahaf van de Drainage Authority in de Negev, dus buiten Gaza, dat er in het zuiden naast kibboets Gyulot ( 12 mijl van Gaza af) enkel een kleine dam van 1 meter hoog is die water naar diverse reservoirs leidt, maar die niet geopend of gesloten kan worden. Helaas bericht AFP wel vaker valse berichten, zoals 3 jaar geleden over een IDF-soldaat die een Palestijnse  arbeider zou hebben overreden en dat een IAF luchtaanval een 11 jarig jongetje (Mohmoud Sadalla) zou hebben gedood terwijl in werkelijkheid dit jongetje door Hamaswapens werd gedood. Correcties kent AFP niet.

Trouw heeft net de affaire over Ramesar gehad. Hij zou geen goede bronnen voor zijn artikelen gebruiken en zomaar gegevens verzinnen. Trouw vindt dat een doodzonde. Ramesar werd op staande voet ontslagen. Maar voor ANP of AFP lijkt dit de normaalste zaak van de wereld. Hoe weet je nog of je berichtgeving kunt vertrouwen als deze valse berichten nog steeds in onze kranten verschijnen en Trouw doodleuk zegt toch van bepaalde berichten, als van het ANP, uit moet kunnen gaan?

 

MS