zaterdag 21 februari 2015

BDS, in Amerika vecht men echt terug

Een nieuwe verordening van het congres in Amerika om Israel-boycot te bestrijden.

 

Scholars for Peace in the Middle East (SPME) betuigen hun steun aan een nieuwe verordening van het Congres om pogingen om Israel verder te boycotten te bestrijden.

Eerst iets over SPME. Het is een organisatie van wetenschappers die een eerlijke, op feiten gestoelde,  maatschappelijke discussie wil voeren met name over het Midden Oosten. Hun uitgangspunt is dat in hun instituten en gemeenschappen en disciplines geen plaats is voor ethnische, nationalistische en religieuze haat met inbegrip van antisemitisme en anti-Israel-uitingen. Men gaat op academische wijze te werk. Zij streven een vrede na in het Midden Oosten die zowel recht doet aan het bestaansrecht van Israel als een soevereine staat binnen veilige grenzen als aan het recht de buren met legitieme verwachtingen tegemoet te treden. http://spme.org/ 

De nieuwe verordening van het congres houdt in dat aan een handelsverdrag met Europa een afwijzing van BDS wordt gekoppeld. Men hoopt op deze manier toekomstige VS-handelpartners te weerhouden van economische discriminatie van Israel. The United States-Israel Trade and Commercial Enhanceme nt Act,  Deze verordening doet denken aan eerdere verordeningen van het congres. In de 70-er jaren werd een dergelijke verordening aangenomen ten aanzien van de boycot van Israel door de Arabische Liga en recenter bij handelsverdragen met Bahrein en Oman waarin anti-boycotclausules zijn opgenomen.

Bovendien zal deze verordening voorzien in monitoren van BDS-activiteiten door van buitenlandse bedrijven op de Amerikaanse beurzen te vragen of ze meedoen of mee hebben gedaan aan economische discriminatie van Israel of onder druk zijn gezet. Helaas zijn er geen sancties aan de verordening verbonden.

Er zijn door SPME al successen op campussen gehaald. En , zoals de president van SPME, Richard Cravatts, zegt: als academici er in geinteresseerd zijn om te proberen om af te komen op de campus van de uithollende effecten van de virulente BDS-beweging, zij natuurlijk ook alle pogingen zullen steunen van politici en andere partijen buiten de academische wereld, om BDS-pogingen te veroordelen en stappen te ondernemen om al genomen stappen te neutralizeren.

Een BDS-maatregel aan de Davis Universiteit van Californie door de studenten senaat werd vorige maand teruggedraaid omdat een rechtbank oordeelde dat er geen BDS-maatregels mogen worden genomen door de studenten-senaat als er primair geen sprake is van nut voor de studenten. http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.643358  UC Davis student court overturns Israel divestment resolution.

 

MS

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten