vrijdag 13 februari 2015

de ingewikkelde politiek rond Gaza

Gazanen in ernstige humanitaire omstandigheden, Hamas en BDS negeren noden burgers

 

James Rawley, de VN-chef humanitaire zaken voor de Palestijnse gebieden, luidt de noodklok. Als er niet snel verbeterde omstandigheden komen in Gaza sluit hij een nieuw treffen met Israel niet uit. Maar zo ver hoeft het niet te komen volgens Rawley. Een Hudna, bestand voor zeker drie jaar, zou Gaza minimaal nodig hebben om er weer een beetje bovenop te komen. Voorwaarde is wel dat er voldoende materialen en voedsel naar Gaza gaan. Daartoe moet de grens met Egypte opnieuw open gaan, moet Israel voldoende doorlaten, moet de PA de 750 miljoen dollar, die het zelf gebruikte voor de electriciteitsrekening met Israel, weer aan Gaza teruggeven en moet de eenheidsregering goed samenwerken. Hij vergeet enige andere voorwaarden: moet Hamas het geld niet in wapens, wapensmokkel en tunnels steken in plaats van in opbouw van Gaza en moeten opbouwmaterialen niet door Hamas ontrtrokken worden voor tunnelbouw. Er valt nogal wat aan te merken op deze oproep. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/191291#.VN0Z7V50z4Y

Egyte heeft de grens met Gaza gesloten vanwege terroristische activiteiten vanuit Gaza, waarbij talloze Egyptische militairen in de Sinai gedood werden. Omdat de terroristen en hun wapens veelal via tunnels onder de grens van Gaza door de Sinai bereikten heeft Egypte bovendien een veiligheidszone met Gaza ingesteld, waarvoor het zeker 1200 huizen verwoest heeft. Bovendien is dit Egyptische regime een vijand van de moslimbroederschap, waarvan Hamas deel uitmaakt. Dit alles doet niet vermoeden dat Egypte gauw op zijn daden zal terugkomen.

De doorvoer van materialen via Israel is voor een groot deel hersteld. Bouwmaterialen zijn geoormerkt, maar niettemin ziet Hamas kans materiaal te onttrekken voor de herbouw van tunnels. Ook materialen die gebruikt kunnen worden voor wapens en raketten worden onttrokken. Dat moedigt Israel niet aan ruimere voorraden door te laten. Inmiddels heeft de BDS-beweging kans gezien de PA te bewegen Israelische producten te boycotten en zo kan de voedselvoorraad enorme schade lijden, maar ook andere producten worden opeens geweigerd. Daar Israel een levergarantie heeft wordt er ook geleverd als er niet betaald wordt. Maar tegen weigering is niets te doen. De BDS-beweging vindt zijn principe belangrijker dan de toestand van de Gazanen. Sowieso is Hamas de grote belemmering voor meer aanvoer. Doordat er nu op grote schaal geprobeerd wordt wapens en andere materialen via zee het land in te krijgen is de zeekant onder verscherpt toezicht van de Israelische marine komen te liggen. Over deze weg een andere keer meer.

De houding van de PA ten aanzien van Gaza is niet bepaald medelevend. Niet alleen houdt de PA donorgelden zelf, maar wil het Fatah-ambtenaren, die nu werkeloos zijn en gewoon salaris krijgen via de EU, weer aan het werk zetten in Gaza. Dat zal ten koste gaan van Hamas-ambtenaren die dan plaats moeten maken. Bovendien worden beslissingen van de PA vrijwel allemaal door Hamas afgewezen vise versa. Herhaaldelijk heeft Hamas al gedreigd de eenheidsregering op te blazan. Letterlijk ook, want huizen van Fatah-leden in Gaza worden zo nu en dan opgeblazen.

Samenvattend kun je stellen dat Hamas de volgende prioriteit heeft: terrorisme, wapens, raketten, tunnels. Dat dat precies de redenen zijn voor Egypte en Israel de grens niet (gedeeltelijk) verder open te zetten en opbouw en voedseltoevoer ernstig belemmerd worden voor de burgers van Gaza. Dat kortzichtigheid van zowel de VN als de BDS-beweging de toestand alleen maar slechter maakt.

 

MS

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten