maandag 16 februari 2015

Indyke heeft geen reeel standpunt over twee-statenoplossing

Tony Blair is een stuk realistischer

 

Martin Indyke, die de vorige vredesbesprekingen tussen Israel en de PA begeleidde, sprak bij de jaarlijkse bijeenkomst van deNational Security Studies (INSS) conferentie in Tel Aviv deze maand. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Indyk-Get-ready-for-UNSC-resolution-proposed-not-by-Palestinians-but-intl-community-391188  Hij uitte daar een onbehoorlijk dreigement. Namelijk dat, als de nieuwe regering na de verkiezingen in Israel geen nieuw diplomatiek initiatief toont of een zelfstandig Palestina tegenwerkt, er een resolutie zal komen van de VN-Veiligheidsraad waarin alle vaste vertegenwoordigers zullen vastleggen wat de principes zullen zijn voor een twee-statenoplossing . Indyk: Get ready for UNSC resolution proposed not by Palestinians, but int'l community  Indyke waarschuwt hier dat er dus om Israel heen een besluit over Israel zal worden genomen. Of de Palestijnen daarmee zullen instemmen is ook maar de vraag, want die streven naar een resolutie waarin al hun eisen zijn verwerkt en geen van Israel. Indyke gaat er kennelijk van uit dat de PA wel mee zal werken. Niet zo`n reeel standpunt, want tot nu toe liep de PA altijd weg als er redelijke voorstellen voorlagen.  Maar wie is Indyke om dit te kunnen stellen? Indyke is de vicepresident van het Brookings Instituut, waarvan de New York Times afgelopen september aantoonde, dat Qatar een grote financier is. http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Jlem-doubts-Indyks-institute-after-Qatar-funding-reports-374717 Hoe onafhankelijk kan zo`n instituut en met name zijn bestuur, zijn in kwesties van het Midden Oosten. Nota bene Qatar dat al tijden probeert een vinger tussen onderhandelingen van Israel en Hamas te krijgen. Qatar dat grote financiele steun en andere hulp aan Hamas geeft. Waar Hamas-topman Meshal gastvrij onthaal heeft en in een riante villa woont. Indyke geeft de lijnen aan waarlangs zo`n proces moet verlopen. Eerst moet er gecoordineerd worden met de VS met medewerking van Egypte en Jordanie en met betrekking tot het oude Arabische vredes initiatief. Tegelijkertijd moet Israel bouwplannen bevriezen en Abbas geen internationale stappen tegen Israel ondernemen. Eigenlijk precies wat er een jaar geleden ook werd geeist en wat Abbas keer op keer schond. Hoe Indyke de verhouding met Hamas en de eenheidsregering ziet staat er niet bij noch de oorlogshouding tussen Fatah en Hamas of de onmogelijke situatie waarin Hamas Gaza weer manouvreert. Hij maakt de indruk zoals je die bij veel Europeanen ziet: Het heeft nu lang genoeg geduurd, wij hebben er genoeg van en wat er allemaal speelt telt niet mee als je het maar snel oplost. Onbegrijpelijk trouwens dat Obama een man laat functioneren die (in)direct door Qatar betaald wordt.

Martin Indyk. (photo credit:REUTERS)

Ook Tony Blair heeft weer van zich laten horen. Die bezocht Gaza na lange tijd. Blair is de vertegenwoordiger van het kwartet (VS, Rusland, EU, VN) en houdt zich al jaren bezig met het Israelisch-Palestijns conflict. Hij heeft een heel wat reeler beeld dan Indyke. Blair zegt: Je kunt Israelische en Palestijnse onderhandelaars een eeuwigheid in een kamer opsluiten en toch komt er geen vrede. Blair: 'You could lock Israeli-PA negotiators in room for eternity and peace would not come'.  Volgens Blair zou er vrede mogelijk zijn als het slechts een kwestie was van grenzen, landruil, Jeruzalem, vluchtelingen en veiligheidsgaranties. Maar juist hier gaat het niet over, zegt hij, in tegendeel. Gaza bewijst dat zowel op de grond als in de geest men niet klaar is voor vrede. Daarnaast is de economische situatie op de Westbank penibel en de situatie in Jeruzalem zeer gespannen. In Gaza sprak Blair met vertegenwoordigers van de eenheidsregering, zakenlieden, maatschappelijke vertegenwoordigers, arbeiders, families en VN-vertegenwoordigers.

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/BlairYou-could-lock-Israeli-PA-negotiators-in-room-for-eternity-and-peace-would-not-come-391089  Na zijn bezoek zag hij drie voorwaarden voor een succesvol vredesproces. Ten eerste moet de situatie voor de burgers in Gaza sterk verbeteren. Ten tweede is er een sterke eenheidsregering nodig die zich inzet voor vrede en een twee-statenoplossing waarbij een soeverein Palestina en een veilig geacepteerd Israel  Ten derde moet dit mogelijk worden gemaakt met hulp van de regio en de internationale gemeenschap. Daartoe moet Gaza eerst aangepakt worden. De grenzen met Israel en Egypte zouden open moeten zijn waarbij een Palestijnse houding van verzoening noodzakelijk is en dus het doel vrede is. Verder dient de internationale gemeenschap helderheid van Hamas te krijgen. Is Hamas een nationalistische beweging die de Palestijnse staat nastreeft of is Hamas een deel van een bredere Islamistische beweging met een regionale betekenis en die invloed uitoefent op regeringen buiten Gaza. Is Hamas bereid een Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967 te accepteren en dat als definitieve oplossing te zien?

Deze benadering van Blair laat zien dat hij de echte problemen ziet en dat Indyke alleen maar ongeduldig is.

 

MS

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten