dinsdag 3 februari 2015

VN/commissie naar onderzoek Gaza/oorlog zonder stuur

Voorzitter Schabas blijkt overduidelijk dubbele agenda te hebben.

 

http://www.reuters.com/article/2015/02/02/us-un-israel-gaza-idUSKBN0L628L20150202

 

Van meet af aan was er kritiek op de benoeming van de Canadees William Schabas tot voorzitter van de commissie die namens de VN, of eigenlijk namens de Mensen Rechten Raad, de oorlogsmisdaden in Gaza zou onderzoeken. Aanvankelijk was de formulering beperkt tot Israelische oorlogsmisdaden, maar het lijkt er op dat er ook naar Hamas gekeken zal worden. Al meteen was duidelijk dat deze Schabas niet boven de partijen stond en niet objectief was.  Een van zijn uitspraken was: “Waarom zouden we achter de president van Soedan (bij het ICC) aangaan vanwege Darfur en niet achter de president van Israel voor Gaza` . In die tijd was Shimon Peres de president van Israel.

Maar er is meer, in een juridisch tijdschrift schreef hij in 2010 dat Netanjahoe beschouwd kon worden  als het enige individu die hoogst waarschijnlijk de overleving van Israel bedreigde. Ook zag hij Netanjahoe graag in de beklaagdenbank bij het ICC.  Desondanks beschouwde Schabas zichzelf een  geschikte voorzitter en onpartijdig. Hij `hield` echt van Israel.

Nu het onderzoek zo ver gevorderd is dat er een rapport kan worden geschreven, dat in maart klaar moet zijn, is naar buiten gekomen dat deze hoogleraar in Internationaal Recht en  President of the International Association of Genocide Scholars, er wel heel ruime opvattingen op na houdt als het om vooroordelen gaat. Hij blijkt de PLO als jurist bijgestaan te hebben en acht zichzelf desondanks onbevooroordeeld om eventuele Palestijnse misdaden op te sporen. Dat hij misdaden van Israel kan opsporen hoeft niet betwijfeld te worden. Nu onomstotelijk vast is komen te staan dat hij voor de PLO gewerkt heeft is hij afgetreden. Niet dus omdat hij voor de PLO gewerkt heeft, maar omdat het bekend is geworden! Kortom kun je concluderen dat zijn rechtsgevoel alleen werkt als het bedrog bekend is. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4622206,00.html

Nu is de vraag wat er met de onderzoeksresultaten onder zijn leiding gedaan moet worden. Omdat Israel met deze Schabas niet mee wilde werken kon Schabas Gaza niet in en hield hij skypeonderzoek waarbij de getuigen in Gaza via skype ondervraagd werden. Op deze wijze was er natuurlijk totaal geen controle op en kon Hamas keurig naast de betreffende persoon staan zonder dat Schabas dat kon weten! http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4591481,00.html

Er is later niet meer bericht over de onderzoekmethoden van Schabas. Wel is bekend dat Israelische slachtoffers naar de commissie in Zwitzerland zijn gereisd om op persoonlijke titel te getuigen tegen Hamas. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4614942,00.html  Als de onderzoeksresultaten gewoon gebruikt worden kun je ervan opaan dat dit juridisch vast aanvechtbaar is.

De vraag doet zich trouwens toch voor waarom Schabas in die functie van voorzitter van een juridische commissie kon worden benoemd.

In Nederland moet een rechter volledig onpartijdig zijn om een zaak te kunnen behandelen. Denk aan de zaak Wilders, waar de rechter gewraakt werd om heel wat minder dan Schabas van te voren al  geuit heeft. In Amerika en waarschijnlijk ook in Canada, is het een hele zoekpartij om onpartijdige juryleden te vinden. Waarom kan er bij Internationaal Recht wel gerede twijfel over een rechter bestaan zonder consequenties, wat nationaal ondenkbaar is..

 

MS

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten