maandag 2 februari 2015

Zelfs Israelische NGO`s kunnen anti-Israel zijn

Palestinian Foundation sponsort Israelische NGOHet is algemeen bekend dat NGO`s met grote internationale spreiding, een
soort multinationals, een geheime agenda volgen om Israel zwart te maken en
zefs te delegitimeren. Liefst doen NGO`s dit in het geniep. Zoals
Oxfamnovib, Paxvoorvrede (het vroegere Paxchristi) Cordaid en ICCO, die
samen United Civilians for Peace vormen en zo zelf uit de wind blijven als
ze een duidelijke BDS-agenda presenteren via UCP. Neen, NGO`s doen niet aan
BDS, zeggen ze, maar soms komt het toch naar buiten. Niet altijd duidelijk,
zoals bij hun actie bij Vitens, Haskoning, PGGM en ABP, waar hun druk op de
bedrijven wel bekend, maar niet echt in de pers werd beschreven. Oxfam kwam
ongewild toch even negatief in het nieuws in 2013/2014 toen het hun
"gezicht" en ambassadeur Scarlett Johansson ontsloeg omdat ze een
reclameopdracht aanvaardde van Soda Stream. Sodastream is een Israelische
fabriek die op de Westbank is gevestigd en waar een heleboel Palestijnen
werken, die daar precies zoveel verdienen als hun Israelische collega`s en
daarmee veel meer dan Palestijnen gewoonlijk op de Westbank in Palestijnse
dienst verdienen. De Palestijnse werknemers van Sodastream waren erg
tevreden over de werkomstandigheden en zo bezien leek hier een mooi project
te zijn voor vreedzameme samenwerking tussen Israeliers en Palestijnen en
economische vooruitgang voor Palestijnen. Maar Oxfam schoot meteen in de
anti-Israelmodus, die kennelijk zwaarder weegt dan Palestijns belang.
Scarlett moest weg bij Sodastream anders werd ze door Oxfam ontslagen.
Scarlett reageerde rustig, nam ontslag bij Oxfam en deed de reclame voor
Sodastream. Bovendien bracht Scarlet naar buiten dat Oxfam duidelijk aan BDS
deed. Dat viel nu door Oxfam niet te ontkennen.

Die BDS-agenda proberen deze NGO`s daarom ook te verbergen omdat ze vaak
banden met kerken (PKN, RK) hebben die zelf geen BDS willen bedrijven. Dit
zou de kerken in diskrediet brengen en hun band met die NGO`s bemoeilijken.
Daarnaast krijgen deze NGO´s een heleboel geld van regeringen en ook van de
Nederlandse regering. Officieel is de Nederlandse regering tegen BDS en ook
hier kunnen die NGO´s met hun BDSbeleid risico´s lopen op verlies van
subsidie.

Een pro Israelische NGO, Im Tirtzu, IMTI, heeft nu uitgezocht, dat bepaalde
Israelische NGO´s met een anti Israelagenda gesponserd worden door
Palestijnse organisaties die BDS hoog in het vaandel hebben. Bij voorbeeld
B´Tselem, dat een pro Palestijnse mensenrechten organisatie is, krijgt
fondsen van the Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat,
een Palestijnse organisatie in Ramalla die ook terroristische groepen steun
verleent als the Popular Front for the Liberation of Palestine en die een
stevige BDS agenda voeren en bovendien als taak heeft Israel als bedrijver
van oorlogsmisdaden aan te merken en bovendien Israel te delegitimeren. Deze
organisaties krijgen massa´s geld uit Europa om dus een beleid tegengesteld
aan eigen Europees beleid te voeren.

B´Tselem heeft onlangs een rapport over de laatste Gazaoorlog gepresenteerd
waarin het vergat te schrijven, dat het doel van de Israelische aanval het
beeindigen van de enorme aantallen raketten op Israel en het vernietigen van
terreurtunnels was. Im Tirtzu betwijfelt de geloofwaardigheid van dit
rapport en vindt dat de internationale gemeenschap, maar ook de Israelische
burgers, moeten weten dat B´Tselem een politieke agenda voert en negatief
staat tegenover Israel en veel bias in het rapport verwerkte. Ook tijdens de
oorlog zou B´Tselem Israel zwart hebben gemaakt in de wereld en de
internationale druk op Israel opgevoerd hebben.

Volgens IMTI werd aan het Human Rights and International Humanitarian Law
Secretariat in de loop van 2014 door Zweden, Denemarken, Zwitserland en
Nederland, meer dan 11 miljoen dollar overgemaakt en werd er via dat Law
Secretariat weer geld doorgesluisd naar Palestijnse en Israelische NGO´en
naar terreurgroepen. Naast B´Tselem wordt ook Breaking the Silence met
dezelfde anti Israelagenda gesubsidieerd.

Naar onder andere deze organisaties ging er in maart 2014 geld

* "$325,000 to the Addameer Organization, which has close ties with
the terrorist organization Popular Front for the Liberation of Palestine,
and which boasts in its Internet site that it has direct contact with the
terrorist Samar Abd'el Latif al-Barq, an Al-Qaida Global Jihad terrorist
currently being held under arrest in Israel.
* "$710,000 to the Al Haq Organization, a leading organization in the
BDS movement against the State of Israel, which is directed by Shawan
Jabarin, a senior activist in the terrorist organization 'Popular Front for
the Liberation of Palestine,' and is therefore prevented from receiving an
exit visa from Israel to Jordan.
* "$300,000 to the Israeli delegitimization organization Breaking the
Silence."

B´Tselem veklaarde onlangs dat Hamas en andere organisaties in Gaza zich
niet afzijdig houden van internationale mensenrechten en dat Hamas in
bijzonder onderscheid maakt tussen burgerprojecten en militaire doelwitten.

.
<http://www.algemeiner.com/2015/02/01/expose-says-palestinian-fund-behind-ho
stile-b%E2%80%99tselem-report-against-idf-actions-in-gaza/
>
http://www.algemeiner.com/2015/02/01/expose-says-palestinian-fund-behind-hos
tile-b%E2%80%99tselem-report-against-idf-actions-in-gaza/


MS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten