dinsdag 31 maart 2015

Is er verband tussen uitstel van de PA en de gang naar het ICC en de achtergehouden belastinggelden?

Het is onwaarschijnlijk, dat de PA morgen, 1 april, onmiddellijk Israel bij het ICC zal aanklagen.

 

Het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van de PA, Riyad al-Maliki, is op 1 april in Den Haag al verleden week aangekondigd. Hij heeft dan een gesprek met onze minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Eerste aanleiding voor dit bezoek aan Den Haag was om naar het ICC te gaan. Op 1 april is de eerste gelegenheid voor de PA om Israel bij het ICC aan te klagen en Abbas heeft al een tijd lang geroepen meteen van de eerste gelegenheid gebruik te zullen maken. Maar zaken blijken nu anders te liggen dan een tijdje gedacht werd. Sinds januari houdt Israel belastinggelden van de Palestijnen in als vergelding voor hun gang naar het ICC. Dat gaat om heel veel geld en de PA kan dat geld niet missen. Internationaal is daar ook bezwaar tegen gemaakt en ook premier Rutte heeft dit onderwerp aangekaart in zijn gesprek met Netanyahoe waarin hij hem na de verkiezingswinst feliciteerde. De afgelopen weken heeft Nederland dit onderwerp herhaaldelijk aangekaart op ministerieel niveau, maar ook via topdiplomaten. Natuurlijk zou het gesprek met Koenders ook hierover gaan.

Verleden week besloot Netanyahoe de bevriezing van de gelden ongedaan te maken om humanitaire redenen. De reacties van alle kanten hierop waren positief en er zijn zeker humanitaire redenen waarom de PA niet zonder deze rechtmatige gelden kan. Maar waren die humanitaire redenen wel de echte aanleiding? De maatregel was in eerste instantie genomen als een soort strafmaatregel omdat Abbas naar het ICC zei te zullen gaan en wat zien we nu? Abbas zou die tocht naar het ICC gecanceld hebben! De aanleiding is daarmee weg voor de strafmaatregel en dus kan die maatregel worden ingetrokken. Ook zou de samenwerking op veiligheidsterrein gewoon gecontinueerd worden.

Bronnen spreken over een geheime overeenkomst tussen Abbas en Netanyahoe over deze zaak. Saeb Erekat ontkent deze overeenkomst ten stelligste. De toekenning van de belastingen hebben nooit in verband gestaan met een belofte niet naar het ICC te zullen gaan. Volgens Erekat gaat de gang naar het ICC gewoon door, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs direct op 1 april te zijn. Hoewel hij zegt zelf klaar te zijn met zijn aanklacht wil hij de aanklager in Den Haag wat meer tijd gunnen om de zaak goed uit te zoeken via het vooronderzoek dat al gestart is. Hij verklaart de stap van Netanyahoe als volgt: Netanyahoe wil zijn blazoen oppoetsen in de wereld en daarom heeft hij de gelden vrij gegeven. De wereld kijkt nu vriendelijker naar hem.

De ervaring leert dat Netanyahoe zich zelden iets van zijn beeld in de wereld aantrekt. Hij gaat zijn eigen gang die hij nuttig vindt. Het is dus zeker niet om zijn beeld te verbetern in de wereld dat hij de gelden vrij geeft en een overeenkomst met Abbas is niet onwaarschijnlijk. Toch zal Erekat zeker ook gelijk hebben, namelijk dat die aanklacht niet perse op 1 april hoeft te gebeuren. Abbas kan nog altijd besluiten die aanklacht in te dienen en hem kennende zal hij dat zeker op enig  moment gaan doen.

 

MS

 

 

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten