donderdag 5 maart 2015

les in ontmantelen van terreurtunnels

Het Israelische leger oefent op opblazen van tunnels.

 

Voordat de Gaza-oorlog begon wist men in Israel wel van het bestaan van tunnels onder de grens van Gaza door naar Israel. Ook in het noorden van Israel vanuit Libanon was men wel eens op een tunnel gestoten en ook daardoorheen waren wel eens infiltraties geweest. Bovendien was bekend dat de hele economie van Hamas op smokkel via tunnels van Gaza naar Egypte was gestoeld. Het begrip tunnel was dus bekend en in zekere zin werd ermee rekening gehouden, zeker als het om mogelijk ontvoeren van Israeliers via die tunnels ging. Maar hoe je die tunnels aan moest pakken was niet voorbereid. Waarschijnlijk had men geen idee dat die tunnels zo een grote rol zouden spelen in een oorlog. Ze bleken bruikbaar voor veel doelen, opslag van wapens, raketten en andere middelen, schuilplaats voor Hamas, lanceerplaats voor raketten, infiltratiemogelijkheid bij verrassing in Israel zelf.

De Gaza oorlog was dan ook een harde leerschool voor de soldaten van de IDF bij het ontmantelen van tunnels. Ten eerste waren het er aanzienlijk meer tunnels dan men had verwacht. Bovendien waren ze veel beter gebouwd en van techniek voorzien dan men had geweten. Omdat Israel er nu van overtuigd is dat Hezbolla ook deze tunnelbouw zal gaan toepassen in de toekomst is er een lesprogramma ontwikkeld voor het leger hoe om te gaan met deze tunnels en met name hoe ze te verwoesten.

De IDF heeft een tipje van de sluier opgelicht hoe een en ander werkt.

Hamas had met enorme rotsblokken van wel 100 kg de ingang van tunnels versterkt. Die moesten eerst worden opgeblazen. Inmiddels heeft men complexe operatiemethodes en bedradingen ingezet. Daar is een week training voor uitgetrokken. Daarnaast krijgen soldaten ook weer persoonlijke handwapens mee naast hun gebruikelijke uitrusting. Eenmaal binnen bleek directe communicatie met de buitenwereld niet meer mogelijk. Ook daaraan is gewerkt.

Toch blijven onaangename verrassingen vanuit die tunnels mogelijk. Er zijn geruchten dat Israel werkt aan technieken om die tunnels, waar ze in Israel uitkomen, te ontdekken. Waarschijnlijk is dit een erg kostbaar onderzoek en zal het voorlopig nog niet tot resultaten leiden.

 

 


Practice drill in a simulated tunnel (Photo: Amit Nino/IDF)

 

MS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten